CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, November 10, 2015

BỆNH KHINH ĐỊCH VÌ THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC!


BỆNH KHINH ĐỊCH VÌ THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC!

Bài Viết Nhân Chuyến Thăm Việt Nam
Của Tập Cận Bình Từ 5-6-Tháng 11, 2015
(Bài 1)

 

Họ Tập đã dời Việt Nam được mấy ngày.  Nhưng dư âm chuyến đi của Tập Cận Bình trên hệ thống truyền thông, báo chí, vẫn còn tiếp tục đưa ra nhiều bài “bình luận” của Người Việt, cả ở trong và ngoài nước, và trên cả hệ thống truyền thông “lề phải” -  “lề trái”.  Những bài bình luận này còn xuất hiện trên  các trang tiếng Việt của một số báo -đài Ngoại Quốc, mà tác giả là người Việt Nam, lẫn người nước ngoài.

Hầu như những bài xuất hiện trên báo chính thống của Việt Gian Cộng Sản,  cố gắng ra vẻ,  giữ vai trò làm nhịp cầu “hoà giải dân tộc” trên mặt trận thông tin của Việt Gian Cộng Sản, nhưng ở các mức độ khác nhau (như những trang mạng: Giáo Dục; Lao Động; Thanh Niên; Tuổi Trẻ…), nói chung  là phê phán chuyến đi Việt Nam của họ Tập.

Còn ở hải ngoại, hầu hết các bài bình luận đều có chung nhận xét là “Nhóm Tứ Trụ” của VGCS là NGU và HÈN!?

BỆNH CHỦ QUAN MỘT CÁCH TRẦM TRỌNG

Cuộc chiến của nhân dân Việt Nam, chống sự xâm lược của thực dân đỏ Leninist Nga Xô và Tàu bành trướng, thông qua tổ chức tay sai, là Đảng Cộng Sản Đông Dương, bắt đầu từ 1930.  Xương, máu, tài sản, ruộng nương… của nhân dân Việt Nam đã phải đổ ra trong cuộc tranh dành thuộc địa giữa thực dân đỏ và thực dân Pháp, qua hình ảnh cụ thể của cái gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”,  mà tập đoàn VGCS vừa cho làm kỷ niệm trọng thể lần thứ 85, ngày 11 tháng 9, 2015, tại Nghệ An!

Riêng trang mạng “Báo chính phủ” có bài viết tự hào như sau:

“Mặc dù chính quyền Xô Viết chỉ tồn tại trong 5 tháng tại hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, nhưng hình thức sơ khai của chính quyền công nông đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên tinh thần đấu tranh dành chính quyền của nhân dân lao động trên cả nước” (sic)

Tham gia lễ kỷ niệm lần này có đại việt gian cộng sản Lê Hồng Anh, nhân vật số hai trong Ban bí thư VGCS và đại việt gian Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch nhà nước nguỵ quyền VGCS!  Điều này cho thấy “tư duy chính trị” của tập đoàn VGCS hiện nay vẫn là sự phát triển và đa dạng hoá con đường của “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”,  trong hoàn cảnh mới dựa vào tình hình của cả trong và ngoài Việt Nam, cũng như tình hình quốc tế.

          Tư duy chính trị “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931” hiện nay phát triển và da dạng hoá như thế nào?

1/  Tập đoàn VGCS vẫn nhất quán làm Việt Gian bán nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam cho đảng cộng sản Tàu; tiếp theo là vẫn coi Liên Bang Nga hiện nay là ruột thịt, vì Đảng cộng sản Nga vẫn tồn tại và đang tham chính trong bộ máy nhà nước của Putin.

2/  Những quan hệ với Hoa Kỳ và các nước Phương tây, chỉ là một thủ đoạn chính trị, nhằm được TẶNG cho tính CHÍNH DANH để làm điểm tựa quan trọng cho sự tồn tại của tập đoàn VGCS, trước nhân dân Việt Nam cả trong và ngoài nước; cũng như trước dư luận của nhân dân thế giới (bị thiếu thông tin trung thực một cách trầm trọng)!  Vì thế cho nên, mặc dù được cho sinh ra và tồn tại, để hình thành một tập đoàn việt gian buôn dân bán nước, với nhiều chứng cớ cụ thể, từ văn bản, nạn nhân, nhân chứng cụ thể và đa dạng, nhưng cái tổ chức VGCS này lại được chễm trệ ngồi vắt chân chữ ngũ, với tư cách nhà nước nguỵ quyền của chúng là một thành viên của Liên Hiệp Quốc (?)  Và, chúng còn có mặt với tư cách thành viên của hầu hết các tổ chức của Liên Hiệp Quốc.  Mà tổ chức mới nhất là, ngày 22 tháng 10, 2015, nhân dịp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Khoá 70, đã cho VGCS làm thành viên của “Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội Liên Hiệp Quốc” (ECOSOC), Nhiệm kỳ 2016-2018!!!

3/ Với “TƯ DUY VIỆT GIAN” nên tập đoàn cộng sản Việt Nam mới đẻ ra các chính sách để thi hành trong mọi lãnh vực sinh hoạt xã hội Việt Nam, đều phản lại quyền lợi của nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam.  Tất cả chỉ đem lại lợi ích, dù ít dù nhiều, cho các chính phủ nước ngoài và thực sự chúng ĐÃ BÁN DÂN, BÁN NƯỚC CHO CÁC MẪU QUỐC ĐỎ, mà hiện nay là Tàu bành trướng.

4/ Việc những chính phủ nào trên thế giới -công khai, hoặc ngấm ngầm-  thừa nhận sự “TÔN TRỌNG CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ” hiện nay ở Việt Nam do tập đoàn đảng cộng sản Việt Nam cai trị, thì người Việt yêu nước cả trong và ngoài Việt Nam, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT, KHÔNG ĐƯỢC BỊT TAI NGHE HỌ ĐỂ THỬ ĐI THEO CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN; CHO TỰ DO NGÔN LUẬN; CHO TỰ DO TÍN NGƯỠNG; CHO NHÂN QUYỀN…! thì sẽ biết: Đó chỉ là cách xúi “TRẺ ĂN CỨT GÀ” mà thôi!

Trong suốt 70 năm cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam, trải qua 11 lần  gọi là Đại Hội Việt Gian Cộng Sản  với 11 thế hệ Việt Gian Cộng Sản cai trị; thời gian chưa đủ dài, thực tế sinh động chưa đủ nhiều hay sao, mà không thấy rằng tập đoàn cộng sản Việt Nam chưa hề thực thi một đường lối, một chính sách nào có lợi cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam???

5/ Tự thân tập đoàn cộng sản Việt Nam được Nga Xô cho ra đời để làm việt gian giết dân, bán nước; dùng xương máu nhân dân Việt Nam và tài nguyên của Tổ Quốc Việt Nam, để bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninnist.  Nghĩa là thân phận của chúng cũng chỉ là tay sai của các loại thực dân và tài phiệt .  Vì thế dưới “chế độ chính trị” mà tập đoàn cộng sản Việt Nam thiết lập thì làm sao NGƯỜI DÂN VIỆT NAM lại có thể có TỰ DO, HẠNH PHÚC, NHÂN QUYỀN….???  Vì người dân Việt Nam là nô lệ của tập đoàn VGCS 100%.  Nghĩa là nô lệ của nô lệ.  Chỉ khác nhau ở chỗ nhân dân Việt Nam bị cưỡng bức làm nô lệ, còn tập đoàn VGCS thì TỰ NGUYỆN LÀM NÔ LỆ!

6/  Vì vậy những cá nhân, hội đoàn, đảng phái, dù của Việt Nam hay nước ngoài, hoặc chính phủ của một quốc gia nào đó, cho cả đến tổ chức Liên Hiệp Quốc,  mà vẫn giả mù, giả điếc trước những  sự thật TO NHƯ NÚI, RỘNG NHƯ BIỂN, cùng với tiếng rên siết của nô lệ Việt Nam vang như tiếng Sấm, để chỉ đi vào con đường đấu tranh đòi nhân quyền cho nô lệ Việt Nam, trong lúc trịnh trọng tuyên bố và thi hành cụ thể VIỆC “TÔN TRỌNG CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” và LONG TRỌNG KHẲNG ĐỊNH “KHÔNG CAN THIỆP” trong lãnh vực này! Xin hỏi đấy có phải là MỘT SỰ GIẢ DỐI TRẮNG TRỢN và BẤT LƯƠNG TRẦM TRỌNG hay không???

7/  Nhưng, bất lương và mù loà trí tuệ thực sự trầm trọng nhất, nguy hiểm nhất,  cho tiền đồ của Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam, cho những người Việt Nam  cả ở trong và ngoài nước, là ở chỗ có những người Việt Nam  CỐ TÌNH NÉ TRÁNH CÁI TỘI VIỆT GIAN, PHẢN QUỐC của tập đoàn cộng sản Việt Nam!!!???

Nước ngoài kỵ huý không dám nói cái tội VIỆT GIAN, PHẢN QUỐC của TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM đã đành, vì chúng (tức tập đoàn VGCS) đem cho họ quyền lợi ích kỷ rất cụ thể, có thể cân đo, đong đếm, chuyển đổi thành vàng hay USD từ MỒ HÔI, XƯƠNG MÁU quyện với TÀI NGUYÊN CỦA VIỆT NAM được! Nhưng người Việt Nam thì được gì? Có thể trước mắt được tí tiền còm, chút danh hão do VGCS thí cho.  Nhưng về lâu dài, con cái, cháu chắt của họ thì sao? Chắc chắn cao nhất cũng chỉ được VGCS cho vào danh sách “NHỮNG TÊN TAY SAI TRUNG THÀNH”!   Cộng Sản Việt Nam tuy  bản chất là VIỆT GIAN, nhưng chúng cũng  khinh bỉ cái tư cách như vậy, vì tiền vì danh, nên không bao giờ chúng tin dùng và trọng dụng!  Bởi chúng thừa biết những loại đó có máu phản phúc như lũ cẩu nô tài Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân… vậy!  Khi cần thì mua lúc nào chẳng được, chỉ cần vài chục đến vài trăm ngàn USD là cùng.  nguyendanque

(Nô Tài Nguyễn Đan Quế với bộ mặt “VUI SAO NƯỚC MẮT LẠI TRÀO”  như hệt Ngày 30/04/75 hắn đã cầm đầu 500 Việt Gian Trọc đầu ra Hàng Sanh đón tập đoàn VGCS, tay sai Nga Tàu xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.)  (Chú Thích Của Chính Khí Việt)
Từ trái Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Malinowski và Bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Rena Bittern tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 5 tháng 8, 2015

Cứ nhìn những tấm hình chụp các tên Nguyễn Đan Quế, Đặng Phúc Tuệ (Quảng Độ), Không Tánh, Viên Định, lũ dân chủ,  nhân quyền, xã hội dân sự… CUỘI chụp chung với “ông tây” này, “chị đầm” kia, miệng cười nhe đủ 36 cái răng, đứng ngồi làm điệu, đưa bàn tay  hai ngón làm hình chữ V (victory); còn khẩu hiệu thì dùng tiếng “No”;   đến tổ chức thì “VOICE”…., có chút nào là VIỆT NAM không??? Nó lai căng một cách kệch cỡm!

Những “Nhà hoạt động chính trị” kiểu đó thì chắc chắn con đường họ chọn cho nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam lại sẽ chỉ là “XA LỘ CON DƠI”.  Nghĩa là “phi điểu – phi thú”, không làm nô lệ cho thế lực này, thì cũng làm nô lệ cho thế lực khác mà thôi!!!

Độc Lập, Tự Do, Nhân Quyền…chỉ là bánh vẽ to nhỏ khác nhau, làm sao mà nếm, ăn được???  Trừ phi làm con…MỌT, chứ không làm NGƯỜI nữa!!!

Tại Sao Phải THỐNG NHẤT Tội Danh VIỆT GIAN cho tập đoàn Cộng Sản Việt Nam???

1/ Trước hết, vì đó là một tội danh chính xác nhất, không thể thay đổi hay thay thế được.  Vì tội danh Việt Gian là căn cứ trên chính những Cương Lĩnh Chính Trị, Văn Kiện mọi loại và hoạt động cụ thể của tập đoàn cộng sản Việt Nam (xưa có tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương), suốt một thời gian là 70 năm, tính cho tới 2015 này.

Chỉ đơn cử vài thí dụ:

a.   “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ” là khẩu hiệu của Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Hãy tự hỏi xem: việc tiêu diệt bốn tầng lớp rường cột của Việt Nam thì có lợi cho những thế lực nào? Và tác hại khủng khiếp cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam ra sao?

Mô hình “Xô Viết” là của nước nào vậy? Nội dung mô hình “Xô Viết” là gì?

b.   Năm 1929, đại tội đồ Hồ Chí Minh mà tập đoàn cộng sản Việt Nam coi là “cha đẻ” ra cái đảng VGCS của chúng, đã viết thư hứa với Bộ thuộc địa Nga Xô (núp dưới cái tổ chức có tên Quốc Tế 3) rằng, sẽ “Bolsevik hoá toàn đảng”  và “Bolsevik hoá toàn dân” (tức Nga Hoá, giống kiểu Hán Hoá hiện nay),  đã đủ chứng minh rằng đó là việc làm của tổ chức việt gian, phản quốc, bán nước hay chưa?

Việc khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là một chi bộ, tức một tổ chức nằm trong Bộ thuộc địa Nga Xô (tức Quốc Tế 3),  và chỉ tuân theo lệnh của Bộ thuộc địa Nga Xô mà thôi, có nghĩa như thế nào? Có khác gì thời thực dân Pháp hay không?   Nhưng nên nhớ,  thời thực dân Pháp Bộ máy nguỵ quyền Đông Dương phải tuân lệnh Bộ thuộc địa thực dân Pháp, hoàn toàn khác với trường hợp Đảng cộng sản Việt Nam, dù  chưa nắm được bộ máy nhà nước Việt Nam mà đã hành động như thời thực dân Pháp vậy. Nó còn nguy hiểm hơn, bởi vì tập đoàn cộng sản Việt Nam còn có cương lĩnh chính trị là phải triệt bỏ những cá nhân, tổ chức, đảng phái của người Việt Nam có tinh thần Quốc Gia, Không Cộng Sản, bằng cách bôi nhọ các Lãnh tụ của họ, cài nội gián để lũng đoạn và chiếm đoạt tổ chức.  Nhưng vẫn giữ danh xưng cũ của tổ chức,  để đoàn ngũ hoá các tầng lớp nhân dân Việt Nam,  từ từ đưa họ vào tổ chức chặt chẽ hơn để tẩy não và bolsevik hoá họ. 

c.    Đại tội đồ Lê Duẩn, sau 1975 tuyên bố:  “Ta Đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc” là thế nào vậy?   Vì sự nghiệp “Đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc” đó,  mà nhân dân Việt Nam phải chết thê thảm như thế nào?  Đất nước Việt Nam bị tàn phá như thế nào? Chiến tranh đã kết thúc 40 năm,  hậu quả tai hại còn tác động đến mọi sinh hoạt xã hội của Việt Nam, cả vật chất lẫn tinh thần; mất đất đai, sông biển, tài nguyên… ngày càng nhiều. Truyền thống đặc thù của dân tộc, văn hoá và lịch sử của Dân tộc đang bị xoá bỏ dần dần,  thay thế vào đó là những thứ  văn hoá LAI CĂNG MẤT GỐC; lịch sử bị tô hồng bôi đen,  và đã bị bóp méo, xuyên tạc. Còn lịch sử trung thực hào hùng của Tiền Nhân chống quân xâm lược phương Bắc thì bị VGCS công khai huỷ bỏ trong học đường, để thay thế bằng học tập quân sự, sẵn sàng làm nô binh. 
 

Nhân dân và đất nước Việt Nam đang bị Hán hoá đến tận cùng. Chứng cớ là VGCS đang phải thực thi cái nội dung mà cũnglà lộ trình Hán hoá, được ghi rõ ràng và cụ thể trong bản “Tuyên Bố Chung Việt Nam- Trung Quốc” (1), nhân chuyến “Tuần Du” Việt Nam của Tập Cận Bình, từ ngày mùng 5 đến 6 tháng 11, 2015 vừa qua!!!
 
 
(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 10 Tháng 11, 2015

(1) http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=240799

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website