CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 2, 2013

00034 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00034  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 


 
LGT: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI  TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"!  Đó là lời thú nhận chân thành của ông  Lord Tony Hall, Tổng giám đốc Đài BBC Luân Đôn, cơ quan truyền thông lâu đời nhất  thế giới đã phải cay đắng thừa nhận!!!
 
 


 


Một trong những sự thật kinh hoàng  trong giai đoạn lịch sử cận đại của nước Việt Nam chúng ta đã bị bè lũ "mượn đạo tạo đời" Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Khối Ấn Quang bóp méo, tuyên truyền và ngày đêm tung lên mạng xã hội những nhân chứng dổm, những chứng cớ ngụy tạo để bôi nhọ Chính Thể Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhằm CHẠY TỘI cho tội ác trời không tha, đất không dung của chúng đối với Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.
 
Vì thế TRẢ LẠI SỰ THẬT cho lịch sử là một thúc bách lớn đối với website Chính Khí Việt Net!  Cho nên tất cả những gì được trưng bày ở đây bằng hình ảnh, bằng những bài viết của rất nhiều nhân chứng sống thời kỳ 1954 -1963, dựa trên những sự thật không thể chối cãi của lịch sử sẽ là những tài liệu đúng đắn nhất nhằm đánh tan những luận điệu tuyên truyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nói chung và của băng đảng tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hậu thân Phật Giáo Ấn Quang nói riêng đã, đang tìm đủ mọi cách để bôi nhọ và xuyên tạc rằng chúng "đấu tranh" cho cái chúng gọi là Phật Giáo của chúng bị bách hại!!!???
 
Tài liệu dưới đây là quá trình tìm hiểu, thu thập, tổng hợp và nhận định của Chính Khí Việt, bút danh của anh Joseph L. Phạm trong hai thập niên qua đã được đăng trên các diễn đàn yahoogroups, facebook, các website của người Quốc Gia Tỵ Nạn VGCS....
 
Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến độc giả trong và ngoài nước với mong ước Sự Thật Của Lịch Sử không bị mai một, không bị bóp méo, không bị tuyên truyền và xuyên tạc trong âm mưu bôi bẩn những vị lãnh đạo và Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn Lịch Sử 1954 - 1963!!!
 
Minh Thư Nguyễn
Ngày 01 Tháng 01, 2020
 


 
VINH CON.....
QUỶ CHÙAhý lộng giỏi vô ngần !
Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
TDT, NOV-07-12
Ngô-Phủ

 
 
 
----- Forwarded Message -----
From: tieudietcs <tieudietcs@gmail.com>
To: tieudietcs@yahoogroups.com; Giac Hanh <giachanh2012@gmail.com>; anh tuan
Sent: Friday, January 4, 2013 10:37 PM
Subject: Fwd: [Daploisongnui] [LÊ VĂN THẮNG] - NQ36CSVN và Tôn Giáo Vận CSVN - Natasha ! Hãy tha thứ cho anh( cách Cộng sản Liên Sô diệt KITÔ giáo )


tieudietcs có  đọc các bài viết của ông James McAllister, người đã viết bài phê bình một bài viết của tác giả Marl Moyar!!! Qua những gì ông Lames McAllister viết thì  cho thấy rằng ông ta quá ngây thơ vọ bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN Ấn Quang nói riêng!!! Và Giáo Lý Phật Gióo nói chung!!!
 
Thí  dụ trong bài viết của ông James McAllister "Only Religions Count in Vietnam’: Thich Tri Quang and the Vietnam War " Ông có viưt như sau:
 
"Undoubtedly, influenced by the fact that both Can and Major Dang Sy had committed their crimes in his home base of Central Vietnam and the city of Hue, Tri Quang rejected the case for leniency. Warning Lodge that his popularity would be hurt if it were known that he was opposed to Can’s execution, Tri Quang believed that his execution was necessary to show that ‘the old Diem crowd’ was no longer in control. In a meeting with Lodge in April 1964, Tri Quang warned the ambassador that the fight against communism and Buddhist support for the United States would be hurt if Can was not executed.2 "

"While American officials wanted a stable government in South Vietnam above all else, Tri Quang desired a ‘revolutionary’ regime that he largely defined in practice as one free of all Catholic, Diemist or Can Lao influences. The main problem, of course, was that Tri Quang often implied that he alone had the authority to determine the legitimacy of South Vietnamese regimes, as well as the right to remove these regimes from office if they failed to satisfy his demands."

"Greatly disturbed by the chaotic situation in South Vietnam, CIA analysts began their most serious effort to determine the nature of Tri Quang’s goals and intentions. Needless to say, the revised American assessments of Tri Quang’s motives were far from reassuring. In two lengthy reports, Tri Quang was portrayed as a demagogue, strongly anti-Catholic, a fanatical nationalist, and a megalomaniac whose ultimate goal was to establish South Vietnam as a Buddhist theocracy.31 CIA officials also believed that he wanted the ultimate removal of American forces from Vietnam and that he was in favour of some sort of neutralism, although they added that his version of neutralism was far removed from that of a DeGaulle."--------------

Thế khi hiểu Giáo Lý Phật Giào là gì thì một người như tên Thích Trí Quang có phải là mưt người tu hành trong chiếc cà sa của Đức Phật hay không??? Dĩ nhiên là KHÔNG, 100% là KHÔNG, 1000% là  KHÔNG!!! Vì thế tác gỉa Mark Moyar mọi gọi bọn chúng là Phật Giáo phản loạn hay còn đơợc gọi là militant buddhist monks!!!  Mà khi tác giả James McAllister  đã gọi Trí Quang là một "demagogue" rồi thì không thể nào Trí  Quang là một  người tu hành bán áo cà  sa của Đức Phật ơơợc!!! Vì một   demagogue là một người  phải dùng thủ  đoạn để gây ảnh hưởng đến quần chúng thì  làm sao cho rằng tên Trí Quang là một ngơời tu hành để có chủ trương  "neutral" "trung lập" được???   Và một lần nữa tác giả Mark Moyar đã nhìn thấy đơợc cái khía cạnh mà  James McAllister không nhìn thấy nên Mark Moyar mới gọi bọn phật giáo phản loạn là militant buddhist monks là thế!!!

Và phên trên cũng chỉ nhìn vào khía cạnh của mưt người tu hành theo giáo lý Phật Giáo thì  rõ ràng tên Thích Trí Quang không có một chút gì để gọi hắn là một vị tu hành cả!!! 
Và những ạoạn trích ra trong bài của tác giả Jamas McAllister cũng cho thấy rằng  tham vọng và thái độ  kiêu căng ngạo mạn của bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN Án Quang quá lớn!!! Tên trí  Quang nghĩ rằng chỉ có hắn mói có quyền quyết định về chế độ  Miền nam Việt Nam!!! Và hiện nay tên đầu trâu mặt ngựa Quảng Độ cũng kiêu căng ngạo mạn không thua gì tên Trí Quang khi hắn nghĩ rằng chỉ có  Quảng Độ vái áo bọc Phát Giáo mổi ổn định được Châu Á Thái Bình Dương!!!

Và khi James McAllister cho rằng tên đầu trâu mặt ngựa Trí Quang là một tên chông cộng thì  cho ta thấy rằng  James McAllister vẫn còn ngây thơ về chính trị!!!  James McAllister không thằy rằng chính bọn giặc xâm lăng cộng sản Miăn Bắc đang tấn công vào Miền Nam Việt Nam để chiâm lấy Miền Nam Việt Nam và bọn chó má đầu trâu mặt ngựa  GHPGVNTN Ấn Quang chỉ đổ dàu vào lửa để làm sụp đổ hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà chú chúng có hành động nào để chứng minh chúng chống cộng đâu nào???  Núu chúng chống cộng như James Allister nói thì  chúng nằn trong cái Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của Nguyễn Hữu Thọ  hay Mât Trận Tổ Quốc của cộng sản để làm gì???

Và cuối cùng thì  dĩ nhiênJames McAllister đã LẦM TO jhi cho rằng Thích Trí Quang là một tên chông cộng.  Vì sao???  Vì Võ dzâm Ái của cái gọi là GHPGVNTN Ấn Quang có viết như sau:
 
Võ dzâÁi của cái gọi là GHPGVNTN viết: "GHPGVNTN chưa bao giờ trong văn kiện hay trong lói nói nhân danh chông cộng cả.

Và cò gì rõ ràng hơn bằng những lời của t

ên ầầu trâu mặt ngựa Thích Đôn Hậu nói!!!
 
Thích Đôn Hậu nói: "Nói như vậy để thấy rằng Phật Giáo luôn luôn gắn liền với cách mạng. Vì gắn liền với cách mạng cho nên khi nghe đến giải phóng chỗ nào thì người Phật Giáo hoan nghênh lắm. Mà nhất là khi nghe giải phóng đến Sài gòn, thì phấn khởi vô cùng, hoan nghênh hết sức. Từ đó thì cán bộ, bộ đội về khắp tất cả, từ nông thôn cho đến thành thị, mà ở đâu có bóng của các vị, của anh em cán bộ, bộ đội, thì đồng bào, mà trong đó đa số là Phật tử, thấy các anh thì họ hết sức là hoan nghênh, vui vẻ ra đón chào."
-----------
 
tieudietcs!!!

P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???

 


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website