CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, October 29, 2015

Xin trân trọng giới thiệu quý bạn đọc website Chính Khí Việt Net quyển thứ nhất sách mới 360 trang sẽ xuất bản vào lễ giỗ lần thứ 52 TT Ngô Đình Diệm ngày 2-11-2015.

THÔNG BÁO
Xin trân trọng giới thiệu quý bạn đọc website Chính Khí Việt Net quyển thứ nhất sách mới  360 trang sẽ xuất bản vào lễ giỗ lần thứ 52 TT Ngô Đình Diệm ngày 2-11-2015.
Giá bán bao gồm cả cước phí nội địa là 25 USD
 
 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC 206-631-1806
Email: joepham2014@gmail.com

ĐẶT MUA XIN GỞI CHI PHIẾU TRẢ CHO

JOSEPH PHAM

ĐỊA CHỈ P.O. BOX  18964

SEATTLE, WA. 98118

 VỀ CỘNG ĐỒNG
NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN
VIỆT GIAN CỘNG SẢN 
LỜI NÓI ĐẦU
Từ sau Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, trên thực tế cái tổ chức được gọi là “Đảng Lao Động Việt Nam”, tức danh xưng của Cộng Sản Việt Nam sau Đại hội II ở Việt Bắc 1951, với một cương lĩnh chính trị công khai hoá, là một công cụ bành trướng của thực dân đỏ Nga Xô và của Tàu bành trướng!
Đấy là lý do, ký Hiệp Định Geneve chưa ráo mực, thì đại tội đồ Hồ Chí Minh đã vội triệu tập Hội Nghị lần thứ 6 (mở rộng) của Khóa 2 ở Việt Bắc từ 15 đến 17 tháng 7, 1954, để VI PHẠM HIỆP ĐỊNH GENEVE TỪ GỐC.  Đó là ra lệnh cho các tổ chức Việt Gian Cộng Sản ở Miền Nam Việt Nam, chọn lọc nhân sự nằm vùng, cất giấu vũ khí, hoán chuyển nơi cư trú cũ các nhân sự để tiếp tục hoạt động theo “Phương thức đấu tranh trong tình hình mới là KHÉO CÔNG TÁC, KHÉO CHE DẤU LỰC LƯỢNG và TRANH THỦ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP và NỬA HỢP PHÁP, kết hợp công tác hợp pháp và KHÔNG HỢP PHÁP” (sic).
Chính từ cái lệnh của Nghị Quyết 16 (Khóa 2) mà tổ chức Việt Gian Cộng Sản ở phía Nam, trước có tên là Xứ Uỷ Nam Bộ thì nay đổi thành “Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam”, và chúng cũng cho ra đời cái nguỵ quyền việt gian cộng sản từ cái tổ chức chúng nặn ra là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, từ đó đẻ ra cái gọi là Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam.
Vào Hà Nội năm 1954, tổ chức Việt Gian Cộng Sản ra công khai trong các cơ quan, trụ sở bề thế của Đảng Việt Gian Cộng Sản, cũng như các trường huấn luyện cho đảng viên VGCS, có tên chung là “Trường Nguyễn Ái Quốc”.
Hai tòa đại sứ Nga Xô và Tàu bành trướng, với số lượng nhân viên không hạn chế, và chuyên gia Nga Xô và Tàu bành trướng ồ ạt tới Việt Nam trong mọi lãnh vực từ kinh tế, quốc phòng, giáo dục, văn hoá,,,  Đặc biệt chúng trực tiếp với Đảng và nguỵ quyền VGCS, và gián tiếp qua hai cơ quan là Hội hữu nghị Việt Xô và Hội hữu nghị Việt Trung, để một mặt Đảng VGCS trực tiếp chỉ đạo và tổ chức “Trí, Phú Địa, Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ” qua mỹ tự mới là “Cách Mạng Ruộng Đất; Cách Mạng Tổ Chức; Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng; Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh”, mà nội dung thực sự là “BẦN CÙNG HÓA TOÀN DÂN”. Từ đó có sự phân chia rạch ròi ở phía Bắc Việt Nam hình thành hai tầng lớp: Giai Cấp Thống Trị là Đảng Việt Gian Cộng Sản và Giai Cấp Bị Trị (nô lệ đỏ), tức mọi tầng lớp nhân dân không cộng sản.
Mặt khác hai cơ quan Hội Hữu Nghị Việt Xô và Hội Hữu Nghị Việt Trung là công cụ của Nga Xô dùng để “Bolsevik hoá toàn đảng Việt Gian Cộng Sản và toàn dân Việt Nam”.  Và của Tàu cộng là để “Hán hoá toàn đảng VGCS và toàn dân Việt Nam”.  Đấy là nguyên nhân ra đời “vụ án xét lại chống đảng” ở phía Bắc Việt Namvào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước.
Con đường đó được lập lại sau khi thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng hoàn thành việc xâm lược Việt Nam Cộng Hoà thông qua Đảng Việt Gian Cộng Sản và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng.
Chứng cớ rõ ràng và cụ thể nhất chính là phát biểu của đại tội đồ Lê Duẩn rằng “Ta Đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc”.

Sự sụp đổ của Nga Xô và khối Đông Âu đã tạo ra những tình huống mới trên thế giới.
Đối với Việt Nam, sự ra đời của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn với Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà là điều mà tập đoàn VGCS không lường trước được.
Cuộc chiến “xét lại – giáo điều” đã khiến Tàu bành trướng lợi dụng sự sụp đổ của khối  Nga Xô, nên đã quyết tâm Hán hoá toàn diện Việt Nam với mục tiêu biến Việt Nam thành một bộ phận của Tàu bành trướng, cả lãnh thổ, cả con người!  Nghĩa là Hán hoá dân tộc Việt Nam, mà điều tiên quyết là toàn bộ Đảng Việt Gian và hệ thống chính trị của chúng. Trong đó Đảng Việt Gian Cộng Sản có trách nhiệm phải bàn giao cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nói chung.
Đấy là lý do cuộc họp Trung Ương Lần 9 (Khóa 11), chúng cho ra đời cái tổ chức gọi là “Đảng Bộ VGCS ở nước ngoài” ngày 14 tháng 5, 2014. 
Trong tình hình đó Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS nói riêng và cộng đồng người Việt cư trú tại hải ngoại nói chung đã sinh hoạt như thế nào, và những âm mưu cùng với sự hoạt động của VGCS, thông qua lũ nằm vùng để “khéo công tác, khéo che dấu lực lượng” (sic) như thế nào???
Đó là lý do ra đời của cuốn sách này và những cuốn tiếp theo.
Lễ Giỗ Thứ 52 Của TT Anh Minh Ngô Đình Diệm
Seattle Ngày 02 Tháng 11, 2015
Tác Giả
Chính Khí Việt

TRI ÂN
  • Tác giả thành kính dâng lên Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các bào đệ của Người, cùng với tất cả cộng sự của Người trong Quân – Cán – Chính Việt Nam Cộng Hoà, đã hy sinh hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân, tuổi trẻ, trí tuệ, một phần máu thịt hoặc cả thân xác cho việc Bảo vệ và Duy trì nền Độc Lập thực sự của Đất Nước Việt Nam, và những truyền thống đặc thù của Dân Tộc Việt Nam, đã được Tổ Tiên xây dựng, gìn giữ và định hình trong nhiều ngàn năm.
  • Con xin kính tặng để tưởng nhớ tới công sinh thành và giáo dục của Cha Mẹ. Các anh chị đã thay mặt Cha từ 1976, để tiếp tục nuôi dưỡng dẫn giắt và đưa tác giả đến bến bờ tự do.  Tưởng nhớ anh linh Người Anh tác giả là Trung Uý Phạm Văn Đạo, thuộc Sư Đoàn 21, Trung Đoàn 33 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh ngày 17 Tháng 5, 1974.
  • Xin tri ân đến đồng bào ở Cái Sắn, các vị trưởng thượng họ hàng vùng Cái Sắn, là nơi Chính Khí Việt ra đời và lớn lên, được thừa hưởng một thời thơ ấu thanh bình trong vòng tay của hàng xóm, láng giềng.

  • Xin trân trọng cám ơn Niên Trưởng Việt Thường cùng quý niên trưởng khác đã giẫn dắt, giúp đỡ để tác giả có thể nhận biết và chọn lựa con đường đứng đắn tham gia vào cuộc chống VGCS theo đúng tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.

  • Tặng Vợ và Các Con Yêu Dấu Của Tôi, những người đã khuyến khích tôi hoàn thành cuốn sách này.
Tác Giả
Chính Khí Việt


Chương Đặc Biệt

LGT: Từ sau khi tìm mọi cách để in được cuốn sách tiếng Anh có tên “The Dark Journey”, thì từ tên Chệt Hứa Vạng Thọ dùng tinparis.net để quảng cáo và ca ngợi tên Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hòa, hệt như Nguyễn Thiếu Nhẫn “con chó sống” của cai tù Việt Gian Cộng Sản, kẻ đã nâng bi tên đạo thơ Nguyễn Chí Thiện là “kim cương bất hoại” vậy!!! Điều lố bịch là tự thân tên Việt Minh Cộng Sản Nòi, nằm vùng Trương Minh Hòa, cũng dùng tinparis.net để tự đánh bóng “cái tôi” trong cuốn The Dark Journey, cho đến nhiều bài viết đăng trên tinparis.net và nhiều diễn đàn khác.  (Đúng là VGCS Nòi đã học tập kỹ lưỡng những lời dạy dỗ của “lãnh tụ Hồ Chí Minh” của hắn, dùng cái nick Trần Dân Tiên và T. Lan để viết sách TỰ SƯỚNG bằng thủ dâm tư tưởng (chỗ khác nhau là đại tội đồ Hồ Chí Minh được rất nhiều trí nô trong nước và các loại trí thức ngựa ngoại quốc a dua… thổi ống đu đủ theo.  Còn tên cộng sản nòi nằm vùng ở Perth, bên Úc, thì tự thủ dâm tư tưởng là chính với 2 tên cặn bã nằm vùng từ trước và sau 1975 là Hứa Vạng Thọ và con chó sống của cai tù VGCS là Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Ký Giả Vịt Trời. Kẻ mà ngay tên cộng sản nòi Trương Minh Hòa đã xỏ lá gọi Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn là “nhà văn Câu Tiễn”, tức nhà văn ăn phân kẻ thù!!!

Vì bọn chúng “kêu gọi, năn nỉ, mời chào” rằng “The Dark Journey có giá trị cao vạch mặt việt cộng, bác bỏ lý thuyết Marxist, và ‘đã đem Cờ Vàng Ba Sọc’ CẮM VÀO TIM NGƯỜI ĐỌC là người ngoại quốc” (sic)!!!???
Chính Khí Việt “bùi tai” nghe chúng quảng cáo nổ như lựu đạn, nên đã bỏ ra $14.99 USD mua một cuốn.  Hỡi ôi!  Đọc xong mới biết, tên Việt Gian Cộng Sản nòi này chính là một tên VGCS nằm vùng rừng U Minh Miệt Cà Mau; rồi lại nằm vùng trong lúc “tù dổm” để theo dõi các vị sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa, và “được tha tù” vì BỆNH (?) và được tổ chức cho vượt biên để nằm vùng ở hải ngoại.

Để chứng tỏ mình là một tay lý luận có hạng, tên VGCS nằm vùng Trương Minh Hòa, đã viết rằng: “Năm 2013 Trương Minh Hòa dùng ba bài phản biện tà thuyết Karl Marx của Time Magazine, khiến họ tắt đài, thì Trần Hùng Văn chỉ là con vẹt học tà thuyết Marx mà thôi (hãy đánh vào khung search trên internet “Time Magazine endorse Marx” là có thể đọc được ba bài này)”.

Không muốn bạn đọc, nhất là thế hệ hậu duệ của Việt Nam, cũng như người ngoại quốc lại bị lừa “mất tiền thật, mua của dổm”, nên Chính Khí Việt buộc phải lột mặt tên VGCS nòi được cho ra hải ngoại nằm vùng là Trương Minh Hòa và đồng bọn qua chính cuốn The Dark Journey của hắn.


 
Chương 18:  BỘ MẶT THẬT CỦA TÊN VGCS NÒI TRƯƠNG MINH HOÀ


Hôm nay nhân đọc được một bài của tên Trương Minh Hòa, khoe rằng hắn đã hoàn thành cuốn sách thứ 5, có tên “Humble Vietnamese Woman”, để vạch trần xâm lược Hán tộc và Khổng Tử.

 Bài viết này đương nhiên là được đăng trên tinparis.net của Chệt Hứa Vạng Thọ.

Vì cần giới thiệu với quý bạn đọc lý do tại sao tên Trương Minh Hòa lại NỔ còn hơn tất cả những kẻ đã nổi tiếng NỔ ở hải ngoại. Đặc biệt để chứng minh bằng cách trích dẫn những câu chữ của chính tên Trương Minh Hòa trong cuốn The Dark Journey, để thấy bộ mặt thật của thằng Trương Minh Hòa này là đang hết lòng phục vụ cho ai???

CHÚ Ý 1:  Tại trang 7 của cuốn The Dark Journey, Trương Minh Hòa viết như sau:
(còn tiếp)
Phụ chú:

https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/


Dưới đây là hai dẫn chứng cụ thể để quý bạn đọc có thể so sánh được số người cập nhật vào website của tên Thượng Uý VGCS Trương Minh Hoàwebsite Chính Khí Việt Net trên GOOGLE PLUS.

Số lượng thật là rõ ràng: Hình chụp ngày 19 tháng 10, 2015 của website Trương Minh Hoà post hôm 14 tháng 10, 2015,  có 42 followers với số lượng người đọc là 16,196.

Trong khi đó hình chụp cùng ngày (19/10/2015) ở phía dưới là website Chính Khí Việt post 2 ngày trước, tức ngày 17 tháng 10-2015, có 13 followers, với số lượng người cập nhật là 521,438.

Qua hai dẫn chứng trên, câu hỏi được đặt ra cho Trương Minh Hoà là:

=== Khi hạ bút viết trong quyển The Dark Journey, hắn khoe là có trên 100 ngàn viewers.. vậy xin hỏi Trương Minh Hoà hãy cho mọi người biết con số 100,000 đó ở đâu?  Hãy chụp như Chính Khí Việt đã chụp để chứng tỏ mình KHÔNG NỔ HƠN LỰU ĐẠN!!!

=== Trên trang GOOGLE PLUS, Trương Minh Hoà còn cẩn thận cài đặt hệ thống ADD to subscribe, ĐỂ LÔI KÉO, MỜI CHÀO ĐỌC GIẢ.
Trong khi đó phần của Chính Khí Việt thì KHÔNG  CÓ  PHẦN ADD TO SUBSCRIBE.

Nhưng:

Hiệu quả của 2 sự việc kể trên thật là HIỂN NHIÊN VÀ MINH BẠCH. Cho nên người dân Việt Nam yêu nước  đã thức tỉnh và hiểu được tập đoàn csVN hiện nay chính là LŨ VIỆT GIAN BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC, GIẾT DÂN, chứ không phải là những con KHỈ, ĐỎ ĐÍT ĐUÔI DÀI như thằng Thượng Uý VGCS nằm vùng rung U Minh Miệt Cà Mau Trương Minh Hoà BỊA RA ĐỂ MƠ HỒ HOÁ HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA LŨ VIỆT GIAN CỘNG SẢN, TAY SAI TÀU BÀNH TRƯỚNG VÀ CÁC THẾ LỰC TÀI PHIỆT QUỐC TẾ!!!

NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC VỚI TÔN CHỈ TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM MUÔN NĂM.

ĐẢ ĐẢO LŨ DƯ LUẬN VIÊN TAY SAI VGCS, TÀU BÀNH TRƯỚNG VÀ CÁC THẾ LỰC DUY LỢI...

CHÍNH KHÍ VIỆT

CÒN TRÊN YOUTUBE THÌ SAO???
XIN HÃY SO SÁNH:


Một bằng chứng nữa của Trương Minh Hoà.

Youtube của hắn post  suốt từ năm 2000  cho đến gần hết năm 2015 mới chỉ có 63 views


https://www.youtube.com/watch?v=rFQFCgouasU&list=PLBEC5422CF788535C&index=2

Và khi hắn được BDL phỏng vấn năm 2010, chỉ có 1892 views.
nghĩa là gần 6 năm mới có chưa đến 2000 views!!!Còn đây là 1 trong hàng trăm youtube của Chính Khí Việt:https://www.youtube.com/watch?v=phxjlyinbv0Chú ý: bài viết này viết cách đây có 3 tháng mà số lượng người views đã lên tới gần 100, 000


Và:
  
https://www.youtube.com/watch?v=ie1xvKputlE
Chân Dung Quyền Lực Youtube đã có trên 160,000 người views0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website