CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 4, 2015

Việt Gian Cộng Sản Trương Minh Hoà Suỵt Con Chó Sống Tự Nguyện Lão Móc Ra Sủa Càn!

Vạch Mặt Trương Minh Hoà,  tên Việt Minh Cộng Sản nòi
(Bài 11)
 
 (Tức Bài Thứ 27 Liên Minh Chó Heo)


Ảnh Thu Nhỏ
 
"THÀ LÀM MỘT CON CHÓ SỐNG CỦA CAI TÙ VIỆT GIAN CỘNG SẢN (để được xơi phân con cai tù -CKV), HƠN LÀ CON SƯ TỬ CHẾT CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ


Việt Gian Cộng Sản Trương Minh Hoà  Suỵt Con Chó Sống Tự Nguyện Lão Móc Ra Sủa Càn!
 

Mặt dầy mày dạn, ăn không nói có, đầu óc lúc nào cũng chỉ chờ được ngoại bang ngồi lên đầu, cho nên dù thất bại thảm hại, nhưng thằng Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoàcon chó sống Lão Móc, vẫn cố đấm ăn xôi, để phục vụ cho ÔNG CHỦ THỰC SỰ CỦA BỌN CHÚNG LÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG.

Hai thằng việt gian THỜ TÀU BÀNH TRƯỚNG NÀY, lại vừa viết hai bài đăng trên tinparis.net  của thằng Chệt Hứa Vạng Thọ.

=== Bài của con chó sống Lão Móc có tên: “Hết ’Đặc công vàng’ Lữ Giang (Nguyễn Cần) đến ‘đặc công đỏ’ Việt Thường (Trần Hùng Văn) kiệt sức”. (http://tinparis.net/thoisu14/2014_09_14_HetDaccongVangLuGiangDaccongDoVietThuongTranHungVab_LaoMoc_CoivaymaKPVay.html

=== Bài của Việt Minh cộng sản nòi Trương Minh Hoà có tên: “Kim Âu Hà Văn Sơn: Tên bất lương hết thời”. (http://tinparis.net/thoisu15/2015_10_04_KimAuHavanSonTenBatLuonghetthoi_TMinhHoa_CoivaymaKPVay.html

CHÚ Ý 1:  Về Thằng  Chệt Hứa Vạng Thọ, Chính Khí  Việt nghĩ rằng không cần phải viết nhiều về nó.  Chỉ xin chia sẻ với bạn đọc rằng:

=== Ngày 26 tháng 5, 2009, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam ra thông báo để mọi người biết thằng Hứa Vạng Thọ không còn liên hệ gì đến Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, từ đầu 1990.

=== Và đây là một link,  quý bạn đọc có thể vào xem việc “Người thật, Tên thật” đã cho biết họ hàng của Chệt Hứa Vạng Thọ là hai thằng VGCS cấp cao.  Vì gian dối lý lịch cho nên Chệt Hứa Vạng Thọ đã bị tống cổ khỏi Tân Đại Việt. 

(xin bấm vào link này:
http://haingoaiphiemdam.net/Nha-Bao-HUA-VANG-THO-(TinParis)-CO-2-EM-HUA-NGOC-THUAN-va-HUA-HIEN-MINH-LA-2-VC-Cap-Cao-TRONG-NUOC-14018


CHÚ Ý 2: Còn thằng Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoà, thì Chính Khí Việt qua việc phân tích cuốn The Dark Journey của nó, mà nó hằn học vì không ai thèm giới thiệu cuốn sách đó, và nó trơ trẽn kêu gọi mọi người hãy tìm đọc và quảng bá để thấy cuốn The Dark Journey của nó  "là một vũ khí chống cộng rất hữu hiệu, vì viết bằng Anh ngữ”.  Và, sách của nó cũng là việc nó “CẮM CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VÀO TRÁI TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỌC LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI”. Câu này cũng được con chó Lão Móc hoan hỉ sủa theo đầy KÍNH CẨN!

Chính  vì nó cứ ba hoa cho nên Chính Khí Việt đã bỏ rất nhiều thời gian để xem nó viết những gì.  Từ đó, đã dẫn chứng bằng những câu chữ do  chính nó viết ra một cách tự nguyện, để chứng minh với bạn đọc rằng, cuốn The Dark Journey hoàn toàn LÀ CHUYỆN BỊA ĐẶT của thằng VỪA LÀ ĐẠO VĂN, VỪA XUYÊN TẠC SỰ THẬT LỊCH SỬ, VỪA ĐỂ LỘ RA CHÂN TƯỚNG VIỆT MINH CỘNG SẢN NÒI , khi cha và chú nó vào bưng theo Việt Minh Cộng Sản từ năm 1945. Và đến 1954, thì thằng chú nó ra Vĩnh Long nằm vùng, theo chỉ thị của Nghị Quyết 6 (Khoá 2) của VGCS.  Nếu đấy là chuyện bị “oan sai”, thì nó cần phải dùng tài liệu để phản biện.  Ngược lại vì không thể chối cãi được những chứng cớ rất thuyết phục qua chính nó tự đặt bút viết ra, cho nên thằng Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoà, với bản chất lưu manh của VGCS Nòi,  Rừng U Minh Miệt Cà Mau, đã dùng con dao hai lưỡi “Luật Bảo Vệ Tác Quyền” của Luật Pháp Hoa Kỳ, để “MÉC BU”.  Sau đó cả hai thằng, VGCS nòi  Trương Minh Hoà, và thằng đầy tớ bưng bô là con chó sống Lão Móc, đã viết một loạt các bài mà chắc quý bạn đọc đã có dịp biết đến.  Chúng làm như phen này Chính Khí Việt sẽ “TÁN GIA BẠI SẢN”sẽ bị FBI lẫn CIA  nắm gáy???

Nào ngờ, “BU” của nó, lại chửi vào mặt nó rằng CỤ CHÍNH KHÍ VIỆT CỦA NÓ đã trích dẫn để vạch mặt Việt Gian Cộng Sản Nòi của nó là hợp pháp (legally).

Đau đớn, câm mõm được một ngày, hoàn hồn lại giở trò lưu manh qua việc viết trong bài của nó là: “Kim Âu Hà Văn Sơn Tên Bất Lương Hết Thời”, rằng “Dracula Phạm Trọng Luật vi phạm tác quyền của Trương Minh Hoà” (sic)!!!??? Nó quên ngay lập tức “BU” của nó đã DẠY DỖ NÓ CÁI GÌ ĐẤY? 

Xin lưu ý quý bạn đọc, nó tấn công Kim Âu Hà Văn Sơn hết mình, cố làm lệch hướng để mọi người không chú ý rằng nó với Kim Âu Hà Văn Sơn là “Chí Hữu” là “Đại Ca Lớn” của nó! Và nó đã (giống như con chó Lão Móc) tấn công Kim Âu Hà Văn Sơn trong vụ xuyên tạc và bôi bẩn “NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT NGUYỄN HỮU LUYỆN”.  Ấy thế mà, vừa ngày hôm trước trong bài “SATAN TRẦN HÙNG VĂN - DRACULA PHẠM TRỌNG LUẬT RUN NHƯ "GÀ NUỐT DÂY THUN"! , nó đã hạ bút hỗn láo với một người tuổi bằng Cha Của Nó, một cách sách mé như sau: “nhờ Nguyễn Hữu Luyện gởi cho tinparis để cho mọi người biết mặt tên Việt Thường nầy. Hay là… hay là Nguyễn Hữu Luyện muốn bao che chăng??” (sic).  Quý bạn đọc  thấy chưa?

CHÚ Ý 3:  Hôm nay (ngày 4 tháng 10, 2015) Chính Khí Việt lại xin được chia sẻ với quý bạn đọc thêm một chứng cớ là thằng Việt Minh Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà, đã được VGCS cho nó nằm vùng ở rừng U Minh Miệt Cà Mau, cũng như chỉ thị cho nó phải theo học Trường Chiến Tranh Chính Trị Việt Nam Cộng Hoà, để cho nó có thể ĐƯỢC TRỞ VỀ VÙNG U MINH CÀ MAU TRONG CÁI ÁO VÀ LON THIẾU UÝ CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ, để góp phần giúp cơ quan đầu não của VGCS trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, là cái gọi “Xứ Uỷ VGCS ở Miền Nam”!

CHỨNG CỚ:

Như Chính Khí Việt đã chứng minh rằng trong tổ chức Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không hề có cấp First Lieutenant, nghĩa là cái bậc ở trên Trung Uý và ở dưới đại uý.  Nó chính là hệ thống trong tổ chức “Tứ Chế” của nguỵ quân và công an Việt Gian Cộng Sản: Đó là chức vụ “THƯỢNG UÝ”. 

Trong cuốn The Dark Journey nó khoe rằng, muốn được vào học Trường Chiến Tranh Chính Trị thì phải được -như trường hợp của nó- sự đồng ý của Quân Khu IV. Cũng chính nó khai rằng tên VGCS nằm vùng ở Quân Khu IV Việt Nam Cộng Hoà, là tên Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, giữ chức "Chief Of Staff",   tức Tham Mưu Trưởng Quân Khu IV.  Vì cùng chung tổ chức VGCS nằm vùng, cho nên chắc chắn thằng chuẩn tướng nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh đã chuẩn y cho thằng Trương Minh Hoà đi học, và cũng là kẻ giúp đỡ nó để sau khi tốt nghiệp, thì thằng VGCS nòi Trương Minh Hoà được quay trở lại bổ xung cho Địa Phương Quân Miệt U Minh Cà Mâu.  Vì thế, trong cuốn The Dark Journey, nó đã ưu ái thông cảm với tên Việt Gian nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh là vì CHỮ HIẾU, nên mới sa lầy với VGCS???

Nó cũng khoe trong sách của nó rằng: vừa học xong về khoa học năm thứ nhất của Trường Đại Học Cần Thơ, thì nó đã “TÌNH NGUYỆN” gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bằng cách xin theo học Trường  Chiến Tranh Chính Trị (mà nó nâng lên thành Viện Hàn Lâm Chiến Tranh Chính Trị), để có thể “CHỐNG VIỆT CỘNG HỮU HIỆU HƠN” (xung phong đi học hay nhận chỉ thị VGCS đi học để nằm vùng như tên phi công Nguyễn Thành Trung, là một thí dụ?)

Điều cần lưu ý là  trước khi đi học về Chiến Tranh Chính Trị, thì hiển nhiên nó chỉ là một người thường.  Nhưng tại sao như nó đã viết trong cuốn The Dark Journey, rằng vào trường nó đã đeo lon “FIRST LIEUTENANT” , tức cấp bậc TRÊN TRUNG UÝ và DƯỚI ĐẠI UÝ, nghĩa là cấp bậc chỉ tồn tại trong hệ thống “Tứ Chế” của Nguỵ Quân và Công An VGCS, chứ không hề xuất hiện và tồn tại trong hệ quân giai của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà!!!

Và khi tốt nghiệp, thì nó đã viết rằng, nó được gắn lon “Lieutenant”, tức Trung Uý  Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Như thế là rõ ràng nhé, Chính Khí Việt không hề bịa chuyện cho nó, cũng như bất cứ ai mà Chính Khí Việt đã từng viết bài vạch mặt. 
 

Với chứng cứ do chính thằng Việt Gian Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà viết ra trong cuốn The Dark Journey (là nó ăn cắp cái tên sách này của tác giả Jullien Green, đã cho xuất bản từ 1929), thì quý bạn đọc nghĩ sao, khi nhập học Trường Chiến Tranh Chính trị thì nó đã là “FIRST LIEUTENANT”, tức Thượng Uý; đến khi ra trường thì lại là “Lieutenant”, tức Trung Uý???

Chính Khí Việt sẽ kết án chung thân cho thằng Thượng Uý Việt Gian Cộng sản Trương Minh Hoà trong “nhà tù công luận”, cho đến khi nó và đồng bọn phải thực lòng khai báo cái tội nằm vùng của bọn chúng, từ đó mà quyết định có khoan hồng hay không.

Map of Newhaven, East Sussex BN9, UK


Newhaven, East Sussex BN9, UK
  

Còn một điều nữa cũng phải nói thêm rằng, từ bên Úc nó bày trò trong cái gọi là việc dựng tượng thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh ở Newhaven, Anh Quốc.  Xin quý bạn đọc lưu ý,  đó là thằng VGCS nòi nằm vùng Trương Minh Hoà cố tình lèo lái dư luận để tập trung vào cái HẠI NHỎ, ở một Thị Trấn ít người biết bên  Anh Quốc, nhằm che dấu đi NHỮNG TÁC HẠI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG, đó là:

=== Tại Luân Đôn từ ngày 10 đến 13 tháng 9, 2015,  thằng Phó thủ tướng nguỵ quyền VGCS là Vũ Văn Ninh đã tham dự và cắt băng khai mạc “Lễ Hội Khám Phá Việt Nam năm 2015, lần đầu tiên được tổ chức tại Vương Quốc Anh” (sic) (http://baotintuc.vn/the-gioi/khai-mac-le-hoi-kham-pha-viet-nam-nam-2015-tai-vuong-quoc-anh-20150912222200551.htm) Thũ tướng Australia Tony Abbott tiếp Bộ trưởng, Đại tướng công an VGCS Trần Đại Quang. (Nguồn: Vietnam+)
 

=== Từ ngày 13 đến 17 tháng 9, 2015, “Đoàn đại biểu cấp cao Bộ công an VGCS do tên Trần Đại Quang dẫn đầu thăm chính thức nước Úc”.  Bọn chúng đã được Thủ tướng Úc tiếp đón.  Và bọn chúng đã ký kết với cơ quan thực thi Pháp Luật của Úc những cái gì vậy?  Nên nhớ những điều đó mới thực sự là tác hại cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS ở úc nói riêng,  và cho Người Việt, kể cả công dân Úc gốc Việt, nói chung.  Sao thằng lựu đạn VGCS nòi nằm vùng ở Úc là Trương Minh Hoà LẠI KHÔNG BIẾT GÌ NHỈ???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 04 Tháng 10, 2015


Tin Vui: Thêm Một Diễn Đàn trên 100 ngàn members mới post bài mới nhất của Chính Khí Việt, sau khi bài mới đưa lên Chính Khí Việt Net chưa được nửa tiếng đồng hồ.  Đấy là "nhà tạm giam công luận"  của thằng Trương Minh Hoà mà bạn đọc đã nhanh chóng giải cổ nó vào để nhốt trong đó!!!

Tài Liệu Tham Khảo Thêm Về Những Bài Viết "Liên Minh Chó Heo"  để vạch mặt con chó sống cai tù VGCS Lão Móc và thằng VGCS Nòi Trương Minh Hoà:

http://www.chinhkhiviet2013.com/232329462


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website