CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 4, 2015

MỤC LỤC: Những Bài Viết Dạy Dỗ Thằng Sáu Bò Vàng

MỤC LỤC
Những Bài Viết Dạy Dỗ Thằng Sáu Bò Vàng
Đi Nhai, Đứng Ngậm, Ngồi Cười
HƯƠU VÀNG CƯỜI GIỐNG LÁ ĐA ĐANG NGỒI

 
  === Chính Khí Việt: (Bài 1) LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH!!!
=== Chính Khí Việt: (Bài 2) LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH!!!
=== Tuấn Phan: Ông Võ Văn Sáu - Góp Gió nhục mạ Em Ruột là..."loài SÚC SANH" !!
=== Sưu Tầm : Võ văn Sáu là công an việt-gian-cộng-sản
===  Nam Nhân: Võ văn Sáu quá kém cỏi để cầm bút!!!
=== Van Tran-Tên Góp Gió này có cái đầu “đặc” (như bí)

Thành quả của Facebook Vạch Mặt thằng Sáu Bò Vàng!!!

 
 
 
Nè Sáu Bò Vàng! Ngươi có cần kính lúp để xem có bao nhiêu members views những bài viết vạch mặt mày không Sáu???
Trên Đây chỉ là 6 Groups.  Còn trên 15 group nữa từ tối thiểu 7 ngàn members cho đến 600 ngàn members.
See you in court soon!!! (tạm dịch là sẽ gặp nhau ở toà án một thời gian không xa!!!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website