CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, October 24, 2015

FACEBOOK: Trại Tù binh Phú Quốc- Phim cũ nhưng có giá trị lịch sử


Trại Tù binh Phú Quốc- Phim cũ nhưng có giá trị lịch sử"Film tài liệu sự thật về đời sống sinh hoạt ở Trại tù Phú Quốc và cuộc trao trả tù binh 1973 (Việt Gian Cộng Sản rất sợ dân xem tài liệu này!) "

"Tài liệu bằng chứng cho thấy sự đối xử nhân đạo của phía VNCH đối với kẻ thù đã khiến cho hàng trăm tù binh  cộng sản xin được ở lại.."


  " Cái gì là sự thật hãy trả về với sự thật, VGCS không thể nào dối trá mãi được. Cám  ơn những thước phim quý báu,những bằng chứng lịch sử."
 
Trại Tù binh Phú Quốc
 
Phim cũ nhưng có giá trị lịch sử
 
Xin mọi người sau khi coi xong, hãy gửi cho nhiều người
biết sự thật lịch sử này.
 
 

*** S
Tht V Tri Tù Phú Quc và Trao Tr Tù Binh ti Lc Ninh 1973***

Video nh
m mc đích đánh tan lun điu tuyên truyn sai s tht ca nguỵ quyn vgcs         v nhà tù Phú Quc mà h nói rng đó là " ti ác ca M Ngy ".

V
ài điu v Tù Binh Bc Vit, khi tri Phú Quc:

1- T
ù binh bc vit được người nhà thăm nuôi mà không gp bt c tr ngi nào.
2- T
ù binh bc vit được ăn ung đy đ:khô,cá,tht heo và rau
3- T
ù binh bc vit được hc ngh trong tri.
4 -T
ù binh bc vit được Cha gii ti
5- Tù binh b
c vit đựơc sinh hot vui chơi th thao: đá bóng,bóng chuyn,múa lân.. vv..
6- T
ù binh bc vit được khám sc khe,thuc men đy đ người nào cũng mp mp,mnh khe,thm chí là mp hơn lúc chưa vào tri.

Trao Tr
Tù Binh

V
à điu đc bit đây là : Khi trao tr tù binh thì h đã giăng biu ng :
- Tr
v vi cng sn là t sát.
- N
ếu tr tôi v vi cng sn thì chúng tôi s t sát tp th.
Nh
ư vy thì nhng người nào va mi ghé thăm tri tù Phú Quc do nhà NGUỴ quyn  VGCS dng lên s nghĩ như thế nào?
Mong mi người hãy share cho nhng người b nhòi s thy được b mt di trá ca bn việt gian Cng Sn.
 


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website