CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, October 6, 2015

Cập Nhật Ngày 6 Tháng 10 Về Những Bài Viết Vạch mặt con chó sống Lão Móc và Thằng răng Lợn lòi Trương Minh Hoà.

 Mục Lục
Những Bài Viết  Vạch Mặt Trương Minh Hoà,  tên Việt Minh Cộng Sản nòi trong cuốn sách  của hắn có tên: 
“The Dark Journey”


Riêng Google Plus đã có 1/2 Triệu lượt người đọc những bài viết trong phần mục lục này.  Đó là chưa kể facebook mà CKV đã chụp từ các groups có từ 7 ngàn thành viên cho đến 1 triệu thành viên mà bạn đọc đã post trên facebook và các website thân hữu.

Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoà Tự Nổ Nên Tan Xác
Image result for The Dark Journey
0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website