CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, October 14, 2015

Cập Nhật Ngày 14 Tháng 10, 2015 CHUẨN BỊ CHO LỄ TƯỞNG NIỆM LỄ GIỖ LẦN THỨ 52 CỦA NGÔ TỔNG THỐNG

CHUẨN BỊ CHO LỄ TƯỞNG NIỆM LỄ GIỖ LẦN THỨ 52 CỦA NGÔ TỔNG THỐNG
 


 CHUẨN BỊ CHO LỄ TƯỞNG NIỆM LỄ GIỖ LẦN THỨ 52 CỦA NGÔ TỔNG THỐNG ANH MINH, NGƯỜI ĐÃ KHAI SINH RA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ, VỚI TÔN CHỈ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, ĐỂ KHÔNG PHẢI CHO TẤT CẢ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ THỰC THI, MÀ CÒN MUỐN CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ HẬU DUỆ THỰC THI. CHO NÊN CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI MỚI ĐƯỢC CHO RA ĐỜI LÀ NHƯ VẬY.  ĐÓ LÀ SỰ PHÂN BIỆT RẤT RÕ RÀNG GIỮA TẬP ĐOÀN VGCS BUÔN DÂN BÁN NƯỚC VỚI NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM GỒM ĐỦ MỌI THÀNH PHẦN, CHỈ VÌ LÒNG YÊU NƯỚC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC, SUỐT CHIỀU DÀI LỊCH SỬ ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT TẤT CẢ TÀI SẢN TRÍ TUỆ LẪN TÀI SẢN VẬT CHẤT, ĐỂ CHỐNG XÂM LƯỢC VÀ GIỮ NƯỚC CŨNG NHƯ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, TẠO THÀNH MỘT TRUYỀN THỐNG ĐẶC THÙ TRÊN MỌI BÌNH DIỆN CỦA SINH HOẠT XÃ HỘI VIỆT NAM. ĐIỂM ĐẶC BIỆT LÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ LỌT MỘT TẤC ĐẤT VÀO TAY QUÂN THÙ.  KHÔNG CHỈ VẠCH RA TÔN CHỈ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM CHO TOÀN DÂN THỰC THI, MÀ CHÍNH TỔNG  THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÃ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CÙNG VỚI CÁC BÀO ĐỆ VÀ QUÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ, ĐÃ CÙNG NGƯỜI CỐ GẮNG HY SINH ĐỂ TRÁNH MỘT CUỘC ĐỔ MÁU CÓ THỂ LÀM SUY YẾU TIỀM LỰC CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐỆ NHẤT, CÁI XƯƠNG SỐNG ĐỂ PHỤC QUỐC KHỎI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ LENINIST NGA XÔ VÀ CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG, CŨNG NHƯ CÁC THẾ LỰC VẪN COI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN LÀ ĐỘNG CƠ TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG. CŨNG CHÍNH TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LẦN ĐẦU TIÊN ĐÃ THỰC THI NỀN DÂN CHỦ TOÀN DÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO.  ĐỒNG THỜI CŨNG TÌM MỌI CÁCH ĐỂ HỮU SẢN HOÁ TOÀN DÂN. ĐẤY CHÍNH LÀ CÁI ĐÍCH QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ LÀM NỀN TẢNG XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM THỰC SỰ ĐỘC LẬP, THỰC SỰ CÔNG BẰNG, THỰC SỰ DÂN CHỦ VÀ THỰC SỰ CÓ TIỀM LỰC TRONG MỌI LÃNH VỰC.  VỚI NHỮNG CHÍNH SÁCH CÔNG BẰNG XÃ HỘI, QUAN TÂM BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG, QUAN TÂM MỘT NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN VÀ SỨC KHOẺ CỦA TOÀN DÂN TRONG CÁC KHẨU HIỆU:  TRƯỜNG HỌC KHÔNG HỌC PHÍ, BỆNH VIỆN KHÔNG VIỆN PHÍ…
 CHO  NÊN  THỜI  ĐẠI NGÔ  ĐÌNH DIỆM, VIỆT NAM CỘNG HOÀ
ĐÃ LÀ CON RỒNG  ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH, CÓ THỂ NÓI LÀ  ĐỨNG  ĐẦU TRONG  TOÀN  KHỐI  ASEAN  LÚC ĐÓ. MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA LÀ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO ANH MINH CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM, TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐÃ CÓ UY TÍN QUỐC TẾ, ĐÃ GIỮ VỮNG ĐƯỢC LÃNH THỔ, HẢI ĐẢO, SÔNG BIỂN, TÀI NGUYÊN CẢ VẬT CHẤT LẪN PHI VẬT CHẤT, CẢ NỀN VĂN HOÁ VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ.


MỘT ĐẶC ĐIỂM LÀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐÃ ĐƯỢC TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG.  ĐIỀU NÀY ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH BỞI ĐOÀN ĐIỀU TRA VỀ TÔN GIÁO CỦA LIÊN HỆP QUỐC, KHI TẬP ĐOÀN VGCS SỬ DỤNG MỘT MŨI GIÁP CÔNG NẰM VÙNG CỦA CHÚNG TRONG LÃNH THỔ VNCH LÀ TẬP ĐOÀN VGCS ẤN QUANG, ĐỂ LÀM LOẠN, PHỤC VỤ CHO VGCS THỰC THI KẾ HOẠCH BÀNH TRƯỚNG CHỦ NGHĨA LENINIST CỦA NGA XÔ VÀ CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG RA TOÀN THỂ VIỆT NAM, MÀ CŨNG LÀ RA TOÀN THỂ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG NHƯ CÁI TÊN “ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG", CÔNG CỤ BÀNH TRƯỚNG CỦA NGA XÔ VÀ TÀU CỘNG.  (http://www.chinhkhiviet2013.com/244399679)

CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG KỂ TỪ NGÀY THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC TRỌN VẸN VIỆT NAM THÌ NGÔ TỔNG THỐNG LÀ NHÀ AÍ QUỐC DUY NHẤT, ĐÃ CÓ MỘT ĐƯỜNG LỐI HỮU HIỆU VÀ THIẾT THỰC NÊN  ĐÃ XÂY DỰNG DƯỢC MÔ HÌNH CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ. NHỮNG NGƯỜI DÙ NAY ĐÃ LỚN TUỔI, NHƯNG ĐÃ TRẢI QUA, LỚN LÊN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC CŨNG NHƯ TINH THẦN DÂN CHỦ CỦA ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ CŨNG RẤT CẦN THIẾT NHƯ NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỐI CHƯA TỪNG BIẾT SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CŨNG NHƯ NHỮNG SINH HOẠT XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ, ĐỀU NHÂN DỊP NÀY TÌM HIỂU LẠI LỊCH SỬ TRUNG THỰC ĐỂ TỪ ĐÓ TUỔI TRẺ VIỆT NAM, VỚI NHỮNG NGƯỜI QUỐC GIA YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH TỪ THỜI ĐỆ NHẤT VNCH MỚI CÓ THỂ ĐOÀN KẾT NHẰM THỰC THI NHỮNG ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH MÀ TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÃ BIẾN THÀNH HIỆN THỰC TRONG 9 NĂM NGƯỜI CẦM QUYỀN MÀ KHÔNG CÒN LÀ LÝ THUYẾT NỮA.

CHỈ CÓ NHƯ THẾ NHÂN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ HIỆN NAY MỚI KHÔNG CÒN BỊ HOANG MANG TRƯỚC CÁC TRÀO LƯU CUỘI DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, TỰ DO… MÀ CHÍNH NHỮNG LỰC LƯỢNG ĐÓ DÙ HỮU THỨC HAY VÔ THỨC, ĐÃ CỦNG CỐ SỰ TỒN TẠI CỦA VGCS  VÀ CON ĐƯỜNG ĐI CỦA HỌ VẪN CHỈ CÓ THỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TỚI ĐỘC LẬP TỰ DO, HẠNH PHÚC ẢO, LÀ NHỮNG TÁC PHẨM “ĐI KHÔNG BAO GIỜ TỚI” CỦA CÁC THẾ LỰC THỰC DÂN ĐỦ KIỂU!
Ngày 01 Tháng 10, 2015
Chính Khí Việt


Đại Xá Cáo Thư
Xét rằng, Phật Giáo du nhập vào Việt Nam với lịch sử ngàn năm có lẻ, đã có đóng góp phần nào vào văn hóa chung của dân tộc.
Xét rằng, dân tộc Việt Nam vốn nhân hậu, hiền hòa, trọng học, hiếu khách, đã dang tay tiếp nhận tất cả tinh hoa của nhân loại để làm giàu cho văn hóa của mình.
Xét rằng, bên cạnh một số ít những vị chân tu, chính đạo, thì đa số là những kẻ: đầu cạo trọc mà tâm ô trọc, khoác áo cà sa mà tính chuyện danh lợi, miệng giảng đạo đức mà làm chuyện bất chánh, miệng nam mô mà bụng bồ dao găm, khẩu Phật mà tâm xà, thân tu hành mà rặt làm chuyện dâm dục.
Xét rằng, hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân đã sản sinh cho dân tộc Việt những đứa con tuấn kiệt, biết vì nước quên thân, vì dân nguyện chết, lấy xã tắc làm trọng, lấy trăm họ làm gốc.
Xét rằng, đã có những kẻ tu hành biết hổ thẹn khi nhìn thấy những đồng đạo: lúc đất nước gặp lâm nguy thì núp sau tượng Phật, lúc thái bình thì xuống đường đòi quyền lợi, lúc giặc đến thì tiếp tay sát hại đồng bào, khi bị giặc đàn áp thì mở miệng kêu gọi giúp đỡ, miệng ăn mày bá tánh mà ra vẻ trọng vọng, thân không tự nuôi nổi mà đòi cứu nạn giúp đời.
Xét rằng, truyền thống của dân tộc Việt đối với kẻ thù là: lấy chí nhân để thay cường bạo, lấy đại nghĩa để thắng hùng tàn, không hiếp kẻ yếu, không truy kẻ thua, trượng nghĩa với kẻ dưới, khoan hồng với kẻ biết ăn năn hối cải.
Xét rằng, ngày bi tráng thì cất tiếng chí tình, tưởng nhớ anh hùng thì: thân phải khiết tịnh, tâm phải tĩnh tại, hồn phải trong sáng, chí phải kiên cường.
Nay,
Tuần Bát Nhật từ 25-10-2015 đến hết ngày 1-11-2015 để tưởng nhớ đến ngày đại họa của đất nước những ngày này 52 năm về trước, đến anh linh 2 vị anh hùng dân tộc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và những người con ưu tú khác đã vì nước hy sinh, bảo vệ quốc thể mà chết không chịu nhục. Chính Khí Việt tôi xin long trọng thông báo đến quý bà con cô bác xa gần làng net quyết định: đại xá cho đám đầu trọc bán nước một tuần 8 ngày, tạm ngưng không chửi, không đào mả cha, mả  mẹ tập đoàn vô đạo GHPGVNTN  để giữ cho ngày lễ tưởng niệm Quốc Họa, và vinh danh 2 vị anh hùng dân tộc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu cũng như tất cả những vị anh hùng khác đã  hy sinh vì mệnh nước trong những ngày này năm 1963.
Seattle 10/14/15
Chính Khí Việt
Kính quý  cụ làng net và quý bạn đọcBạn đọc khắp nơi hưởng ứng post bài: Chuẩn Bị Cho Lễ Tưởng Niệm:

Chưa tổng kết, nhưng bài của Chính Khí Việt thay mặt cho những ngườI Việt Nam yêu nước chân chính trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, HÃY TÌM HIỂU SỰ THẬT VỀ NGÔ TỔNG THỐNG VỚI NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ, nhân dịp chuẩn bị làm Lễ Tưởng Niệm lần thứ 52 của NGƯỜI; vậy mà chỉ qua một đêm đã có trên 2 Triệu members  cập nhật, download  qua các diễn đàn.

Mong rằng cái số lượng đó đã nhiều gần gấp 2 lần so với đồng bào người Việt ở Phiá Bắc di cư vào Miền Nam năm 1954, để cùng nhân dân Yêu Nước Phiá Nam Việt Nam, là lực lượng nồng cốt QUYẾT TÂM THEO NGÔ TỔNG THỐNG,  ĐỂ DỨT BỎ HOÀN TOÀN NHỮNG TÀN DƯ CỦA THỰC DÂN PHÁP, PHONG KIẾN, VÀ LOẠN SỨ QUÂN CŨNG NHƯ VIỆT GIAN CỘNG SẢN NẰM VÙNG. CHO NÊN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐÃ RA ĐỜI VÀ TRONG HOÀN CẢNH MUÔN VÀN KHÓ KHĂN, ĐÃ CÓ NHỮNG THĂNG TIẾN TUYỆT VỜI.

CẢ LÝ LUẬN LẪN THỰC TẾ ĐÃ CHỨNG MINH RẰNG, KHÔNG THỂ NÀO CÓ CON ĐƯỜNG KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG, để tẩy trừ hữu hiệu tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã gây ra cho đất nước và Dân Tộc Việt Nam!
HÃY ĐOÀN KẾT CẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TẠO NÊN SỨC MẠNH PHÙ ĐỔNG ĐI THEO  ĐẠI LỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM TIẾN LÊN MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐỘC LẬP, CÔNG BẰNG, NHÂN BẢN, VĂN MINH, VÀ VẪN GIỮ ĐƯỢC TRUYỀN THỐNG ĐẶC THÙ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.  ĐÓ LÀ VỚI LŨ XÂM LƯỢC THÌ TIÊU DIỆT  KHÔNG KHOAN NHƯỢNG.  VỚI NHỮNG NGƯỜI HỐI CẢI VÌ SAI LẦM THÌ THEO ĐÚNG CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI CỦA NGÔ TỔNG THỐNG.  VỚI NHỮNG NƯỚC  TỪ BỎ ÂM MƯU XÂM LƯỢC VIỆT NAM THÌ CÓ THỂ TRỞ THÀNH  ĐỐI TÁC  BÌNH ĐẲNG VÀ CÔNG BẰNG TRONG MỌI QUAN HỆ TỪ NGOẠI GIAO TỚI THƯƠNG MẠI, VĂN HOÁ GIÁO DỤC, CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỮU SẢN HOÁ TOÀN DÂN.

Chính Khí Việt

Bổ túc ngày 14 tháng 10, 2015
 


Saigon Thủ Đô Group có trên 2000 members
Vai Chánh grpups có 7500 members

Kết Bạn Bốn Phương group có 233,000 members

Tranh Luận Công Bằng có 7300 members

Đồng Nai group có trên 1 triệu members

Đố vui - chém gió có 93,000 ngàn members


Không Yêu... có 213,000 members
Phục Quốc có 1200 members

Kết Bạn -Làm quen có 395,000 membersVà có khoảng trên 10 groups nữa mà bạn đọc đã post bài CKV...
Chân Thành cảm tạ quý bạn facebook đã hưởng ứng Lân Thứ 52 Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
CKV
 
 
Mục Lục
   Những Bài Viết Về Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm Và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà
 
 KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG - CỤ CỒ VẦN NGÔ ĐÌNH NHU và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
 
 THẾ  HỆ  HẬU  DUỆ  CỦA NHỮNG  NGƯỜI
 VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC,  YÊU DÂN TỘC,
YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH.

===> Văn Tế Cố TT Ngô Đình Diệm
===> Tuần Bát Nhật Lễ Giỗ Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm lần thứ 51 năm 2014

 PHẦN I
1/ Chính Khí Việt: Di Ngôn Của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm
2/ http://www.chinhkhiviet2013.com/342491891 Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất:
Nguyên Nhân Cái Chết Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm
  PHẦN II
 
  TRANG ANH NGỮ
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website