CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, October 27, 2015

00527 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / VVA VS THỤC VŨ - Ý DÂN (2)

00527 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

(KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO ĐẦU TRỌC)
 
 


THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT VỀ DÃY ĐIỆN THƯ "TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

Bài 2 : Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ và Ý Dân


Trich phần 2 trong bài số 2 (CKV)

Không một người nào trong cái gọi là Lực lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo (LLCSCHPG) có chức vụ cao hay thấp trong Giáo hội, quá khứ cũng như hiện tại, chưa bao giờ một trong 3 tên Thục Vũ Hoàng Hữu Thụy, Tuệ Kiếm Trần thị Bạch Vân, Ý Dân Nguyễn Đức Thuần ký đơn gia nhập làm thành viên của GHPGVNTN. Thế nhưng, 3 kẻ ngoài Giáo hội, mặt trơ mày trẽn, vô liêm sỉ cùng mình, Thục Vũ và Ý Dân ăn nói, viết lách như người thuộc GHPGVNTN. Ai cho phép chúng làm cái việc mà toà án lương tâm cũng như toà án thế nhân cấm đoán và trừng trị ? Chúng viết 87 bài suốt 20 tháng qua nói “vanh vách” chuyện nội bộ Giáo hội, “rành rọt” như kẻ gác dan, như hồn ma bóng quế tàng hình vào ngồi giữa Văn phòng Giáo hội ; Tuệ Kiếm Trần Thị Bạch Vân, Tổng Thư ký LLCSCHPG, viết bài hỗn láo, phạm thượng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chế diễu GHPGVNTN “chỉ còn lại 3 ông già sắp xuống lỗ” ?
Ơ hay, Phật giáo là đường tinh thần, là giáo lý giải thoát giác ngộ và cứu khổ trừ nguy. Đâu phải quân đội, mà tính số lính, số sư đoàn ? Đâu phải đảng chính trị, mà tính lực lượng đảng viên ? Đâu phải tuổi già tuổi trẻ, mà là vốn trải nghiệm chứng ngộ, vốn trí tuệ bát nhã ?
Sau năm 1975, chính quyền Cộng sản khủng bố và giải thể GHPGVNTN không văn kiện, thảm sát, bỏ tù lãnh đạo Giáo hội, bắt Tăng sĩ vào bộ đội đưa lên chiến trường Tây Nam Cam bốt. Hàng giáo phẩm và hàng trăm nhân sự hai Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo bị chia xé, tán lạc. Chẳng NGHE AI LÊN TIẾNG từ những ngày đầu địa ngục tháng 5 năm 1975 ấy. Ngoại trừ Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh, nhưng liền bị thảm sát trong tù năm 1978, rồi ba Ngài Tăng Thống tiếp tục sau đó. Chấm dứt một thời kỳ, tưởng như vô vọng. Riêng nơi hải ngoại, từ năm 1976 trở về sau, chỉ còn Tạp chí Quê Mẹ và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) ở Paris tiếp nối con đường bảo vệ pháp lý lịch sử của GHPGVNTN và đòi hỏi tự do tôn giáo.

Một người đạo hạnh khác xa triệu người vô đạo

Trong nước, cuộc đấu tranh bảo vệ đạo lý và pháp lý lịch sử GHPGVNTN nằm trong tay 3 (ba) cá nhân, tay không tấc sắt, là Ngài Đôn Hậu, Ngài Huyền Quang và Ngài Quảng Độ. Cả ba vị chưa một lần cầu dựa vào sư đoàn lính. Tam vị dựa vào duy nhất cá nhân bất khuất và linh thức mình, một cá nhân bao hàm chính nghĩa giải hoặc cái phi nghĩa. Ngài Huyền Quang thiết lập Văn phòng Viện Hoá Đạo Lưu vong tại nơi trung tâm di động tù ngục, quản chế ở Quảng Ngãi – không có trung tâm, nên ở khắp mọi nơi. Nơi nào ngài ở, Viện Hoá Đạo ở đó, Giáo hội ở đó. Và Viện Hoá Đạo chỉ còn MỘT người. Ngài Đôn Hậu mang trọng bệnh ở Tổ đình Linh Mụ, Huế, thì nơi đó là Văn phòng Viện Tăng Thống. Và Viện Tăng Thống chỉ còn MỘT người. Ngài Quảng Độ bị quản thúc tại Xã Vũ Đoài, Thái bình, thì Viện Hoá Đạo và Giáo hội cũng ở đó.
Tuệ Kiếm và nhóm lực lượng ba người (tổ tam tam) của cái gọi là LLCSCHPG quen thói làm ăn chính trị cấp xã ấp, diễu cợt làm chi với ba ông già sắp xuống lỗ ! Từ trẻ tới già, có ai tránh xuống lỗ trên trái đất này, từ trẻ tới già, tất thảy đều là ứng viên cho công ty Mộ táng. Cười cợt chi người đi trước ?! Tuệ Kiếm, Thục Vũ, Ý Dân sẽ lần mò tới đó một ngày ghi tên làm nhân viên, sớm muộn đó thôi.
Một người đạo hạnh, khác xa triệu người vô đạo ! Yếu tính Phật giáo là cứu khổ. Khác với các đảng Phát xít hay Cộng sản xây dựng những xã hội chuồng trại, nơi không có Con Người.
Dư Luận viên Thục Vũ bao che giải thích bài viết của Tuệ Kiếm. Nại cớ bài bị một tên lưu manh vô đạo sửa chữa khi cho đăng trên Trang Web của Sư Bán Chùa.
Vậy sĩ khí Tuệ Kiếm để đâu sau bao năm học đạo Như Thật ? Sự thật bị bóp méo, bài mình viết bị kiểm duyệt, sửa chữa, vẫn ngậm miệng hến, chẳng dám thốt lời đính chính, phản đối ? Hoá ra quây quần một lũ ngưu tầm ngưu…Không khác.
Sự kiện chúng viết hay làm 20 tháng qua, chẳng khác chi một tên lưu manh lẻn vào nhà hàng xóm, đòi quản lý nhà cửa, lương bỗng người ta, đòi chồng phải thế này, vợ phải thế kia, tự thị và vô liêm đến độ quyết đoán cả chuyện cưới hỏi con cái người ta ! Ví dụ nghe khôi hài, vô lý, nhưng đã là công tác viết thuê chửi mướn cụ thể của Thục Vũ –  Ý Dân và toàn nhóm LLCSCHPG. Chúng phạm thượng chư Tăng, hỗn láo với Cư sĩ, trí trá đòi xử lý việc nội bộ GHPGVNTN, gạt người này, bốc người kia. Ai cho chúng quyền xâm phạm nội bộ một Giáo hội, một tôn giáo ? Một việc làm phi pháp.
Nếu ví dụ nói trên xẩy ra tại Hoa Kỳ hay Canada, nơi cư trú của hai Dư luận viên, thì hậu quả chỉ có thể xẩy ra qua hai cách : một là chủ nhà bợp tai, đá vào mông, xách tai đuổi ra khỏi cửa, hai là gọi cảnh sát đến dẫn về bóp hoặc nhà thương điên.

Dư luận viên là Đặc công Người Kéc

Qua bài trả lời chung hôm nay, chúng tôi không tranh luận hay hồi đáp chuyện hư cấu, vu khống theo lý luận chồn cáo của Thục Vũ – Ý Dân. Chẳng ai tranh luận với kẻ chuyên nghề chửi mướn. Chẳng ai mất thì giờ dạy khôn cho bọn Dư Luận viên.
Dư Luận viên là loại Đặc công Người Kéc. Chúng nói gì cũng sai vì cố tình chửi mướn, lại không có học vấn, văn hoá, không cả lễ nghĩa, lịch sự, Hẳn phải thế. Chúng chỉ học nghề trí trá vu khống, vạn tuế bôi nhọ, qua ba chữ Kéc, kéc, kéc…chủ dạy để hành nghề. Với chúng, không thể trao đổi, đối thoại, học hỏi, nói lời hơn lẻ thiệt. Vì nói gì, hỏi gì, khuyên gì, chúng chỉ muôn năm lương lẹo trả lời bằng ba chữ Kéc, kéc, kéc
Mới đây chúng tôi đọc một bài phân tích của ông Huệ Lộc về tình hình Phật giáo bị phá hoại ngửa nghiêng, trong đánh ra, ngoài đánh vào, giống y hiện tình chung đất nước ở bất cứ tổ chức, tôn giáo, đảng phái nào, kể cả Cộng đảng. Ông Huệ Lộc khoan thai đặt vấn đề dưới nhãn quan đạo đức và tôn giáo, rồi nêu một loạt 41 câu hỏi cho Dư Luận viên Thục Vũ. Không là những câu hỏi hóc búa, cao siêu, cần trình độ trung học mới có thể hiểu. Toàn những câu hỏi giản dị về bằng chứng, xuất xứ các lời Thục Vũ vu khống.
Nhiều người đợi xem có mấy phần trăm sự thật trong những điều Thục Vũ và Công ty LLCSCHPG viết. Hoài công. Thục Vũ hứa trả lời bằng thứ lý luận đuổi gà : “Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ông, với điều kiện ông Huệ Lộc công bố ông là Công an Cộng sản”.
Ơ hay, Thục Vũ gọi chim hoàng oanh là chó, người ta yêu cầu giải thích, hắn trơ tráo bảo trên đời này, chúng tớ chỉ trao đổi, ăn nói, hồi đáp với thủ trưởng Công an của chúng mà thôi ! Mày là ai mà dám chất vấn chúng ông ? Mô Phật.
Hoá ra hai Dư luận viên Thục Vũ – Ý Dân chỉ uý phục, tuân thủ Công an thôi, không dám chứng minh điều chính hắn vu cáo vô bằng viết ra. Bây giờ mới biết tổ tông của hai tên gian tế là ai. Đối với người Việt, người hiền lương, chúng mục hạ vô nhân. Cao ngạo như ông tàu Mao từng xem người trí thức là đồ phê thải ?! Đấy, chúng chỉ xem trọng Cộng sản, mà phải là Công an cơ. Người Việt dân tộc còn mong chi nói lời hơn lẻ thiệt với chúng.
Vì thế, bài viết trả lời chung của Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo hôm nay, do tôn trọng Bạn đọc, chúng tôi không hồi đáp trực tiếp những lời vu cáo thô tục của hai tên Dư luận viên. Chúng tôi sẽ chứng minh qua một số trường hợp Thục Vũ – Ý Dân sử dụng, biến thật thành giả làm bàn đạp kê súng ác khẩu nhả độc."  (HẾT TRÍCH PHẦN 1 BÀI THỨ 2 CỦA TÊN PHẢN CHIẾN VÕ VĂN ÁI -CKV)


Thục Vũ phản bác và Tố Cáo Võ Văn Ái 

 

Thục Vũ: Thư kính gởi Dân biểu Ramon Tremosa qua sự việc lên tiếng hậu thuẫn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI


Hình chụp ở chùa Giác Minh bị Võ văn Ái dùng Photoshop bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế- Ngày 22/9/2017
Kính thưa quý vị,
Thưa ông VVA
Chúng tôi đọc cái chủ đề “Dân biểu Ramon Tremosa len tieng hau thuan Phong Thong tin Phat giao Quoc te (ngay 28/9/2018)” – Dân biểu Ramon Tremosa lên tiếng hậu thuẫn Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mà tức cười cho ông VVA về cái kiểu đánh bóng tên tuổi mình một cách lố bịch kịch cỡm làm sao!
Rất tiếc chúng tôi không có duyên được trực diện với Dân biểu Ramon Tremosa, nay chỉ xin được kính thư đến Dân biểu  Ramon Tremosa. Vì không biết địa chỉ ông Dân biểu, do đó không gì hơn mong ông VVA hoan hỉ chuyển dịch bằng Anh ngữ thư chúng tôi cùng gởi đến Dân biểu Ramon Tremosa dùm.- Đa tạ.
——-0——-
Ngày 29-9-2018,
Kính gởi: Dân biểu Ramon Tremosa,
Thưa ông Dân biểu:
Nhân nghe qua đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh và đọc được bản tin của PTTPGQT phổ biến về Dân Biểu  Ramon Tremosađã hậu thuẫn PTTPGQT, chúng tôi xin đại diện một số đọc giả và thính giả, kính Dân biểu Ramon Tremosa hoan hỉ cho chúng tôi được biết:
1- Ông Dân biểu hiểu biết bao nhiêu về ông VVA và nhất là nguồn tài trợ cho PTTPGQT?
2- Ông Dân biểu có biết từ trước về ông VVA đã từng tham gia Việt Minh và bị bắt giam trước khi được móc nối qua Pháp không?
3- Ông Dân biểu có biết qua sự việc ông VVA đã gian dối trước dư luận quốc tế khi tố cáo không quân Hoa Kỳ bỏ bom napalm tại Saigon vào năm 1968? Đúng vào năm Mậu Thân mà Quân đội CSBV đã chôn sống hàng ngàn người dân Huế vô tội không? 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vo_Van_Ai “ In August 1968, the New York Review of Books published a letter from Vo Van Ai about American aircraft dropping napalm on Saigon.”
4- Xin ông Dân biểu nhìn kỹ 2 tấm hình trích trong bài viết của ông Ý Dân “Trả lời ông Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế VPII- VHĐ – GHPGVNTN” https://wordpress.com/post/tienglongta.com/9333 ông Ý Dân đã tố cáo PTTPGQT dùng photoshops lừa gạt người đọc!
 
Hình chụp ỡ chùa Giác Minh không có tên công an – Ngày 17/8/2012​
(Nguồn trong link) https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/08/22/toa-khang-tai-chua-giac-minh-da-nang-chong-cong-an-con-do-hom-thu-sau-17-8-2012/

Hình chụp ở chùa Giác Minh bị Võ văn Ái dùng Photoshop bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế- Ngày 22/9/2017
Qua 2 tấm hình trưng dẫn trên Ông Dân biểu có đồng nhận xét với ông Ý Dân không? Và nếu đồng ý với ông Ý Dân, thì ông Dân Biểu có còn niềm tin với PTTPGQT nữa không?
5- Theo như tinh thần Thông báo và Thư Mời tham dự Đại hội Thường niên lần 3, Nhiệm kỳ I năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, ngày 5, 6 và 7 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Từ Bi (Texas)” do PTTPGQT phổ biến vào ngày 5-9-2018, điều đáng nói và để nói là ông VVA đã hạ lệnh cho HT Thích Huyền Việt, Chủ tịch GHPGVNTN tại Hoa Kỳ tiếp tục lừa bịp thiên hạ, không ngoài nhằm mục đích vu khống người ngay bằng cái gọi là “Báo động hiện tượng quấy rối ảo trên mạng internet. Hiểm nguy áp đảo toàn cầu ” sẽ được tổ chức trong Khoáng Đại II vào ngày 6-10-2018  lúc 12:30 -1:30 PM, mà qua tinh thần 2 bức hình ông Ý Dân trưng dẫn trên, với tư cách là một Dân biểu đại diện cho Dân và tôn trọng người Dân, thì xin hỏi ông Dân Biểu Ramon Tremosa có cho rằng chính PTTPGQT là một tổ chức đã quấy rối ảo trên mạng internet, là hiểm nguy áp đảo toàn cầu không? Nếu có, thì ông Dân Biểu  sẽ có lời khuyên ông VVA như thế nào?
Trân trọng kính chào và cảm ơn vô vàn Dân biểu Ramon Tremosa,
Kính chúc ông Dân biểu thân tâm an lạc vạn sự cát tường.
Trọng kính
Thục Vũ 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website