CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 25, 2015

00524 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00524 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

(KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO ĐẦU TRỌC)
 
 


THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT VỀ DÃY ĐIỆN THƯ "TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘCỨ CÁI ĐÀ PHÁT TRIỂN "SINH SÔI" CHÓ KIỂU NÀY TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN THÌ NẠN "CẨU MÃN" SẼ LÀ MỐI NGUY CƠ RẤT ĐÁNG QUAN TÂM.
CHO NÊN YÊU CẦU CHỦ CÁC DIỄN  ĐÀN PHẢI THẰNG TAY TRỪNG TRỊ ĐÍCH ĐÁNG NHỮNG CON CHÓ NGHIỆP VỤ.  ĐỪNG
ĐỂ CHÚNG SỦA BẬY CẮN CÀNG NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG THẬT SỰ.

ĐẤY CỨ NGHĨ MÀ XEM, QUẢNG ĐỘ QUA LỜI CỦA LÊ CÔNG CẦU ĐÃ CHỬI BỌN  BQK LÀ CHÓ, CÒN BẢO QUỐC KIẾM THÌ GOM TẤT CẢ LŨ QUẢNG ĐỘ, LÊ CÔNG CẦU, VÕ VĂN ÁI, GÓP GIÓ, THỤC VŨ, TUỆ KIẾM, Ý DÂN.... ĐỀU LÀ  "KIKI"  CẢ....   KHÔNG "CẨU MÃN" THÌ LÀ THỨ "CHÓ" GÌ???

CKV, XIN ĐƯA BẢNG DANH SÁCH ĐÀN CHÓ NGHIỆP VỤ DƯỚI ĐÂY ĐỂ CÁC ÔNG/BÀ CHỦ DD TUỲ NGHI XỬ TRỊ:
 
1. THỤC VŨ
2. VÕ VĂN SÁU, TỨC SÁU BÒ VÀNG, SÁU GÓP GIÓ
3. Ý DÂN
4. TUỆ KIẾM
5. VÕ VĂN ÁI
6. THÍCH CHÁNH LẠC
7. THÍCH QUẢNG ĐỘ
8. THÍCH GIÁC ĐỨC
9. THÍCH VIÊN LÝ
10. BẢO QUỐC KIẾM, PHẠM HOÀNG VƯƠNG, PHẠM HOÀI VIỆT, TRẦN KIÊN CƯỜNG....
 
KHÓA MÕM NHỮNG ĐỨA TRÊN DÂY ĐỂ KHÔNG GÂY PHIỀN HÀ LÀNG NET ĐANG CẦN SỰ YÊN TỊNH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TẬP ĐOÀN VGCS!!!
MONG LẮM THAY! MONG LẮM, LẮM!!!
 
CKV
09-19-2014
 
baoquockiem bqkiem12@gmail.com [thong_tin_tu_do] thong_tin_tu_do@yahoogroups.com
 
CON CHÓ KI TÔ Ý DÂN MÀ VIẾT ĐƯỢC VẬY À ?
SỢ TA QUÁ MÀ PHẢI NÙP TRONG HÁNG THẰNG CÀ LĂM KHÔNG VIẾT ĐƯỢC  TIẾNG VIỆT. XẤU HỔ QUÁ THÔI, LÙN ƠI !
BẤT KỂ NHÓM NÀO HỦY HOẠI DÂN TỘC VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÌ TA ĐÁNH.
TRÚC HỒ HAY HỒ TRÚC TA CŨNG ĐÁ. VIỆT KHANG CON MẸ MẦY, THU HÙNG THẰNG CHA MẦY, TUYẾT MAI BÀ CỐ NỘI MẦY CHỨ TỰ THIÊU CHO AI ???
LÁO VỪA THÔI HỠI BẦY CHÓ CỘNG.

2014-09-17 15:35 GMT-05:00 Y Dan ydanvn@gmail.com [GoiDan] <GoiDan@yahoogroups.com>:
  Ông Góp Gió,

Tôi hoàn tòan đồng ý nhận định, phân tích sâu sắc và rất chính xác của ông.

Tên Trương khôi BQK, và Phạm Hòang Vương gặp anh em LLCSCHPG tại California trọng Ngày Đai Lễ Phât Đản tổ chức tại chùa Điều Ngự vào năm 2010, tay bắt mặt mừng và xem như anh em Phật tử thân thiết với nhau. 
 
Sau đó thỉnh thoảng hắn vẫn vào diễn đàn LLCSCHPG trên Paltalk trong những buổi sinh hoạt rộng rãi, nhưng chỉ để nghe ngóng, thỉnh thỏang cầm MIC để bắt đầu chỉ trích  đánh phá Công Giáo. Cá nhân tôi nhắc nhở BQK, LLCSCHPG không chủ trương đánh phá bất cứ một tôn giáo nào cả. Vì tín đồ của mỗi tôn giáo chịu trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và sửa đổi tôn giáo của họ, chúng tôi không có khả năng để chấn chỉnh tôn giáo khác.  Aii muốn theo tôn gíao nào là quyền tư do tín ngưỡng của người đó.

Mục tiêu của LLCSCHPG là ủng hộ GHPGVNTN, nếu chúng tôi đánh phá các tôn giáo khác, hóa ra Phật Tử thuộc GHPGVNTN nhận lệnh của GH để đánh phá họ hay sao ? Và dó cũng là cái cớ để mươn tay tín đồ các tôn giáo khác tấn công GHPGVNTN - vốn đã và đang bị tứ bề thọ địch mà mũi dùi sắc bén nhất là Nhà Cầm Quyền CSVN.

Hơn lúc nào hết sức mạnh tòan dân là tất cả mọi thành phần yêu nước, yêu tự do dân chủ, không phân biệt tôn gíáo, đảng phái, sắc tộc, khuynh hướng chính trị, xã hôi, cần phải được kết hợp để chống ngọai xâm Tàu Cọng và Nội Xâm CSVN.

Bất thình lình BQK viết bài đánh phá LLCSCHPG tơi tấp, chụp mũ cho chúng tôi là KiTo Giáo là Việt Tân, và dã man, trơ trẻn hơn là hắn đánh phá cá nhân GS Võ Văn Ái, chụp mũ cho GS Võ Văn Ái là Ki Tô Giáo, Việt Tân, Tàu lai, vvv. đánh phá hiến chương, khuôn dấu của GH, với những lời lẽ rất hạ cấp, thóa mạ những hàng ngũ lãnh đạo của GHPGVNTN, không chừa một ai kể cả Đức Tăng Thống. Nếu có chăng thì chỉ chừa HT Chánh Lạc mà thôi. Hắn khủng bố các diễn đàn, tả xung hữ đột, chém gió, với hơn môt trăm bài "Cưc Chẳng Đã" liên tục đánh phá LLCSCHPG và GHPGVNTN.

Ngòai ra bất cứ ai làm gì có hại cho chế độ CSVN thì hắn đều vung kiếm cùn trí tuệ của hắn để tấn công, trong số đó có Nhạc Sĩ Việt Khang, SBTN, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng, Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai tư thiêu trước Dinh Độc Lập, Phật tử Hòang Thụ tư thiêu o Anh Quôc phản đối Tàu Cọng đem dàn khoang HD891 vào lãnh hải Viêt Nam, v.v.v.

Hai tên đặc tình nói trên đã thành công gài bẫy HT Chánh Lạc, khi ấy đang còn nắm giữ chức vụ quan trọng hang ngũ lãnh đạo GHPGVNTN tại Hai Ngoại, vào con đường sa đọa, phạm giới, liên lạc với Viêt Cọng, và từ đó HT Chánh Lạc thường trực bị đe dọa phải hòan tòan phục tòng chúng,  Nếu không thì bọn chúng bạch hóa những sự sai trái của HT Chánh Lạc trước công luận.  Một đòn phép phù thủy mà các tổ chức tình báo KGB, GRU của Nga, Tình Báo Hoa Nam của Tàu Cọng, CIA của Mỹ, MI của Anh, Tổng Cục Tình Báo Việt Cong, v.v.v. thường dung để gài bẩy đối phương vào tròng. 
Trước đó, chúng đã trực tiếp phone về Ngài Quảng Độ trong nước, lân la làm quen, tạo sư tin tưởng của Ngài. BQK đã cho chúng toi biết, hắn khuyên Ngài không nên lên tiếng nhiều trên công luận thế giới, có hại cho Gáo Hội. Nhưng sau này chúng tôi mới hiểu thâm ý của hắn muốn bịt miệng Ngài để thế giới không biết CSVN đang đàn áp tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam. Ngòai ra hắn  đã cố vấn cho HT Chánh Lạc dùng số tịnh tài rất lớn cúng dường của Phật Tử ở Hải Ngoại trong các buổi đai lễ gởi về mua chuộc các vị lãnh đạo Giáo Hội, như Thiên Hạnh, Viên Định, Chí Thắng, Không Tánh, v.v.v, mỗi người trên $5000 USD một lần gởi (xin xem bản báo cáo tài chánh của HT Chánh Lạc mà Phật tủ chùa Như Lai cung cấp). Mục tiêu là chúng muốn Giáo Hôi ủng hộ và suy tôn HT Chánh Lạc lên ngôi vị Phó Tăng Thống thay cho Ngài Hộ Giác đã viên tịch để chúng tha hồ lũng đọan GHPGVNTN.
 
Nhưng, cái ngu của chúng là chúng muốn ông Chánh Lạc lên làm Phó Tăng Thống, nhưng mặt khác chúng lại đánh phá phòng Thông Tin Phât Giáo Quốc Tế và GHPGVNTN, nên Giáo Hội đã đặt vấn đề vớ HT Chánh Lạc, buộc long HT Chánh Lạc phải viết thư một cách nhẹ nhằng, hàng hai, khiển trách Phật tử Tâm Huơng (Trương Khôi) và Không Vương (Phạm Hòang Bá).

Và đó là mấu chốt của vấn đề, chúng cảnh cáo HT Chánh Lạc bằng cách cung cấp thông tin mặt trái của ông Chánh Lạc cho Phật tử chùa Như Lai biết để họ viết thư thỉnh nguyện Tổng Vụ Tăng Sư GHPGVNTN can thiệp và kỹ luật ông tăng phạm giới này. Có thể HT Chánh Lạc đả thấy âm mưu của 2 tên đặc tình này nên đã có thái độ cứng rắn hơn, vì thế chúng bồi thêm những đòn hù doạ để áp lực HT Chánh Lạc bằng cách hé lộ lá thư mà HT Chánh Lạc gởi cho tòa Đại Sứ Việt Cọng xin lại đất đai, việc tổ chức Lễ Phật Đản trùng ngày 19/5 (sinh Nhật HCM) tại chùa Như Lai. Chúng đã đâm sau lung HT Chánh Lạc, nhưng bề ngòai thì chúng vẫn gỉa vớ đóng vai bênh vực HT Chánh Lạc tới bến. 

Chúng đã thành công phân rã tổ chức GHPGVNTN và đã mượn tay Giáo Hôi loại ông Chánh Lạc ra khỏi GHPGVNTN khi thấy Giáo Hội và Phật Tử không còn ủng hộ ông Chánh Lạc nữa, ý đồ đưa ông Chánh Lạc lên ngôi vị Phó Tăng Thống thay Ngài Hộ Gíac không thành công. Việc xử dụng lá bài HT Chánh Lạc đã hết, múi chanh đã bị vắt cạn kiệt, hết nước.

Nhưng giờ đây tụi đặc tình tôn giáo vẫn hàng ngày tiếp tục mai phục GHPGVNTN vì VP1, VP2, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc  Tế vẫn còn hiện hưũ. Chúng luân xa chiến,  hết đám Bảo Quốc Kiếm, Phạm Hoàng Vương, bây giờ lòai ra các nhân vật khác xưng là hậu duệ VNCH, xử dung y chang một bài bản đã được huấn luyện, khúng bố bằng những hù doạ chụp mũ Ki Cọng, Việt Tân, v,v,v không ngoài mục đích tổng tấn công GHPGVNTN và những phậ tử trung thành với GH, để chúng mong kéo dài sự hấp hối của chệ độ CSVN. 

Chỉ tiếc mấy ông Thầy VL, VD, TH, KT, CT..... trong Tăng Đòan đã vì lợi dưỡng hoặc vì thâm tình với HT Chánh Lạc mà mù quáng quay lưng lại với Giáo Hội.

Chừng nào còn sống, tôi vẫn có niềm tin chính nghĩa luôn thắng gian tà, ma quân sẽ bị tàn lụi trước ngọn đuốc cũa chánh pháp và lương tâm của những con người lương thiện.
  

Ý Dân
Sept 17, 2014


2014-09-17 12:05 GMT-05:00 Gop gio gopgionews@yahoo.com [diendan_tudo] <diendan_tudo@yahoogroups.com>:
 

THÔNG BẠCH CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH LẠC
HAY LÀ MỘT SỰ DỐI TRÁ HÈN NHÁT?
 
Thưa Quý vị Quan tâm,
      1.- Khi hai tên đệ tử dưới trướng của HT Thích Chánh Lạc là Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương, mở « chiến dịch » đánh phá Giáo Hội PGVNTN cùng các Vị Lãnh Đạo Tinh Thần cao cấp cũng như Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của ông GS Võ Văn Ái ; thậm chí đánh phá luôn cả bất cứ ai đứng ra binh vực Giáo Hội một cách thật dữ dội, điên cuồng… Đặc biệt chúng nhắm vào GS Võ Văn Ái, đánh chửi liên tục, dai dẳng từ ngày nầy sang năm khác, từ Bài 1, Bài 2… kéo dài vô tậnNhưng ngược lại, chúng không bao giờ có bất cứ việc làm nào tỏ ra « chống Cộng ». Thái độ của 2 tên phản đồ nầy rất hung hăng điên cuồng, chúng dùng toàn thứ ngôn ngữ của hạng lưu manh côn đồ hòng khủng bố tinh thần mọi người cả trong lẫn ngoài Giáo Hội PGVNTN. Chúng tôi không nghi ngờ gì ý đồ của chúng không ngoài mục đích đánh sập Phòng TTPGQT và Gs Võ Văn Ái, triệt tiêu Giáo Hội PGVNTN, hầu dọn đường cho HT Thích Chánh Lạc đương kim Chủ tịch Văn Phòng II/VHĐ « lên ngôi » Tăng Thống - thống nhứt trong và ngoài nước.
     2.- Điều mà mọi người thắc mắc là :
          Hai tên BQK & PHV rõ ràng là kẻ tâm phúc của sư Chánh Lạc. Tên Phạm Hoàng Vương là đệ tử của ông ta với pháp danh « Không Vương », còn Bảo Quốc Kiếm pháp danh Tâm Hương, tuy không phải đệ tử, nhưng được phong cho chức Ủy Viên Nghi Lễ chùa Từ Quang của chính sư Chánh Lạc (sư CL có rất nhiều chùa). Thế nhưng tại sao sư Chánh Lạc lại không có phản ứng gì?
         Khi bị áp lực khắp nơi, và do sự đòi hỏi của chính Giáo Hội Trung Ương ở trong nước, yêu cầu sư  CL phải có hành động kỹ luật đối với 2 tên vô lại BQK & PHV. Bắc đắc dĩ, sư Chánh Lạc mới miễn cưỡng chịu ra Thông Bạch kiểu xìu xìu « huề vốn » không thể chấp nhận được.
         a.- Sư CL nói rằng tuy hai tên BQK& PHV là người của ông ta, nhưng mỗi năm chỉ gặp nhau có 2 lần… nên ông ta không biết việc làm của họ và họ không hề hỏi ý kiến chi với ông ta. (sic)
         b.- Ông ta « đã có lời khuyên với 2 tên BQK & PHV…. nhưng không hiểu sao sự việc đáng tiếc ấy cứ tiếp diễn » ? (sic)
    3.- Rõ ràng đó là những lời biện minh đầy dối trá, ngụy biện và hèn nhát :
         a.- Nếu sư phụ bảo mà đệ tử không vâng lời, tại sao sư CL không « đuổi » chúng ra khỏi Giáo hội như ông ta đã từng đuổi nhiều đệ tử khác?
         b.- Nếu làm sư phụ mà không dám dạy dỗ đệ tử, điều nầy chứng tỏ 2 thằng đệ tử trời đánh BQK & PHV là « cán bộ đặc tình CS » được gài vào Giáo Hội để « khống chế » sư phụ Chánh Lạc ? Điều nầy cũng có nghĩa là chính hai thằng đệ tử ác ôn Bảo Quốc Kiếm & Phạm Hoàng Vương mới thực sự là Cán Bộ CS trực tiếp ra lịnh hay chỉ huy nhà sư Chánh Lạc?
     Chì cần tinh ý một chút, chúng ta sẽ thấy thái độ của sư  Chánh Lạc tỏ ra rất « kính nể » 2 đệ tử BQK & PHV, qua cách xưng hô trong bản Thông Bạch. Khi Sư Chánh Lạc nói tới tên BQK & PHV đều gọi chúng là « ĐH. Trương Khôi » ; « ĐH. Phạm Hoàng Vương »… Phải chăng cách xưng hô gọi nhau là ĐH (đạo hữu) giữa « thầy, trò » như trên là không bình thường ? Và ngược lại, hai thằng đệ tử trời đánh cũng coi sư phụ của chúng chẳng ra cái quái gì, khi bất chấp những lời khuyên của sư Chánh Lạc !?
         c.- Tên Phạm Hoàng Vương từng gởi e-mail xác nhận : « Thầy » ra lịnh –nhưng giữ kín-- tổ chức ngày Lễ Phật Đản năm 2013 trùng với ngày sinh nhựt của tên tội đồ HCM 19/5 ; và tiết lộ cả việc « chuẩn bị » cho Thầy lên ngôi vị ở trong nướcNhư vậy chứng tỏ Bộ Tam Sên thầy trò cùng âm mưu phản nghịch không thể chối cãi.
      Và sau đây, xin mời Quý vị xem lại lần nữa Thông Bạch của Thích Chánh Lạc về 2 tên Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương :
        
THÔNG BẠCH
Trong thì gian qua, ĐH. Trương Văn Khôi, pháp danhTâm Hương (Bảo Quốc Kiếm) viết nhiều bài về : Giáo Hội Phật GiáoViệt Nam Thống nhất, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, chùa Điều Ngự đã gây ra nhiều ngộ nhận không đáng có liên quan đến cá nhân tôi (Thích Chánh Lạc).
 
Nay xin minh định :
 
1.Tuy rằng ĐH. Trương Văn Khôi là Ủy viên Nghi Lễ , sinh hoạt trong chùa Từ Quang, Garden city, Kansas, do tôi Lãnh Đạo Tinh Thần. Và, ĐH. Phạm Hoàng Bá pháp danh Không Vương là đệ tử Quy Y với tôi, song cả hai ĐH. ấy chỉ gặp tôi mỗi năm 2 lần vào dịp Phật Đản và Vu Lan.
 
2.Do đó, những bài phê bình, chỉ trích của hai ĐH. Tâm Hương và Không Vương là quan điểm, nhận định của cá nhân họ, tuyệt nhiên không có sự đồng thuận hoặc liên quan gì tới tôi cả.
 
3.Với tư cách là vị Lãnh đạo tinh thần, hơn một lần tôi đã có lời yêu cầu hai vị ấy không nên trộn lẫn vấn đề Giáo Hội với việc cá nhân, nhất là trong lúc nầy. Nhưng, không hiểu vì sao sự việc đáng tiếc ấy cứ tiếp diễn !
 
Vì lẽ đó, tôi xin chính thức thông báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni xa gần, quí đồng hương, đồng bào Phật tử và các tổ chức người Việt Quốc Gia khắp nơi được rõ.
 
Nay thông bạch
Westminster, ngày 06 tháng 01 năm 2013
Chủ tịch văn phòng II-V.H. Đ.
(đã ấn ký)Sa Môn Thích Chánh Lạc

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website