CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, October 23, 2015

00523 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / THỤC VŨ - TUỆ KIẾM XƯA VÀ NAY 2

00523 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

(KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO ĐẦU TRỌC)
 
 


THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT VỀ DÃY ĐIỆN THƯ "TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘCỨ CÁI ĐÀ PHÁT TRIỂN "SINH SÔI" CHÓ KIỂU NÀY TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN THÌ NẠN "CẨU MÃN" SẼ LÀ MỐI NGUY CƠ RẤT ĐÁNG QUAN TÂM.
CHO NÊN YÊU CẦU CHỦ CÁC DIỄN  ĐÀN PHẢI THẰNG TAY TRỪNG TRỊ ĐÍCH ĐÁNG NHỮNG CON CHÓ NGHIỆP VỤ.  ĐỪNG
ĐỂ CHÚNG SỦA BẬY CẮN CÀNG NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG THẬT SỰ.

ĐẤY CỨ NGHĨ MÀ XEM, QUẢNG ĐỘ QUA LỜI CỦA LÊ CÔNG CẦU ĐÃ CHỬI BỌN  BQK LÀ CHÓ, CÒN BẢO QUỐC KIẾM THÌ GOM TẤT CẢ LŨ QUẢNG ĐỘ, LÊ CÔNG CẦU, VÕ VĂN ÁI, GÓP GIÓ, THỤC VŨ, TUỆ KIẾM, Ý DÂN.... ĐỀU LÀ  "KIKI"  CẢ....   KHÔNG "CẨU MÃN" THÌ LÀ THỨ "CHÓ" GÌ???

CKV, XIN ĐƯA BẢNG DANH SÁCH ĐÀN CHÓ NGHIỆP VỤ DƯỚI ĐÂY ĐỂ CÁC ÔNG/BÀ CHỦ DD TUỲ NGHI XỬ TRỊ:
 
1. THỤC VŨ
2. VÕ VĂN SÁU, TỨC SÁU BÒ VÀNG, SÁU GÓP GIÓ
3. Ý DÂN
4. TUỆ KIẾM
5. VÕ VĂN ÁI
6. THÍCH CHÁNH LẠC
7. THÍCH QUẢNG ĐỘ
8. THÍCH GIÁC ĐỨC
9. THÍCH VIÊN LÝ
10. BẢO QUỐC KIẾM, PHẠM HOÀNG VƯƠNG, PHẠM HOÀI VIỆT, TRẦN KIÊN CƯỜNG....
 
KHÓA MÕM NHỮNG ĐỨA TRÊN DÂY ĐỂ KHÔNG GÂY PHIỀN HÀ LÀNG NET ĐANG CẦN SỰ YÊN TỊNH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TẬP ĐOÀN VGCS!!!
MONG LẮM THAY! MONG LẮM, LẮM!!!
 
CKV
09-19-2014
 


anh tuan hoang tuan_hoang_anh_21@yahoo.com [diendanviahe] <diendanviahe@yahoogroups.com>
To: goidan@yahoogroups.com
 

Ông Giác Hạnh và cái con mụ Tuệ kiếm ui,
            Với tui thì không cần phải chụp mũ ai cả, nhưng tui thì rất rõ ràng để mà  khẳng định : cái bọn ác đảng phỉ đồ cuồng tín mà chúng tự xưng tự sướng là LLCSCHPG - chính là GIA NÔ của con giòi Võ Văn Ái đã, đang ra sức tiêu diệt tiềm năng Phật Giáo trong bao năm qua, từ việc khống chế Ngài Quảng Độ để tiến đến việc chiếm đoạt danh xưng GHPGVNTN như hiện nay, là một minh chứng cụ thể : Hành động của Võ Văn Ái cùng bè lũ tay sai LLCSCHPG với Vô Minh và Ngoại Đạo Tà Giáo - Giống Nhau - Không Khác !
           Cho nên, muốn cho Thiên Hạ Thực Sự Được Thái Bình theo lý tưởng và sứ mênh của Phật Giáo mà Lời Nói Đầu của Hiến Chương GHPGVNTN đã minh thị - thì cái lũ Yêu Ma Quỷ Quái này cần phải Biến Mất Trên Thế Gian Này !
           Cái thằng Ý Đần Đầu Tôm cứ đem phương trình toán học ra mà diễn giải để chứng tỏ cái đầu của chúng bay to lớn, vĩ đại như là cái - Đầu Bò ! Không sao cả, cứ tự nhiên như con bò kéo xe nghe - cái lũ súc sanh cùi hũi LLCSCHPG chúng mày !


From: "baoquockiem bqkiem12@gmail.com [GoiDan]" <GoiDan@yahoogroups.com>
 

 

DƯƠNG TIÊU TỨC NGUYỄN PHÚC BẢO PHÁN, MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI THÀNH LẬP LLCS ĐẦU TIÊN VÀ LÀ NGƯỜI LÀM CHỦ TRANG MẠNG VUNG GƯƠM TRÍ TUỆ XÁC NHẬN TRẦN THỊ BẠCH VÂN LÀ TUỆ KIẾM, VIẾT BÀI KÝ TÊN TRẦN VIỆT NỮ, THÌ BÂY CÃI LÀM SAO ĐƯỢC.
CẢ BỌN KI-CỘNG GỌI LÀ LLCS, TỨC LỰC LƯỢNG CỘNG SẢN NHẰM CHIẾM HỮU, CẮN HẠI PHẬT GIÁO DO TÊN MA ĐẦU VÕ VĂN ÁI LÀM ĐẦU NẬU.
CỘNG SẢN MÀ CÒN TO MÕM ĐƯỢC SAO; HUỐNG CHI VIỆT TÂN CHỈ LÀ MỘT CÁNH, MÀ ĐÊM NGÀY BỌN BÂY ĐANG RA SỨC BẢO VỆ LẪN NHAU.


Ý DÂN - THỤC VŨ: XƯA
 
---------- Forwarded message ----------
From: Thuc Vu thucvu_1@yahoo.com [GoiDan] <GoiDan@yahoogroups.com>
Date: 2014-09-17 9:29 GMT-05:00
Subject: [GoiDan] [TUỆ KIẾM] Đôi lời với ông Giác Hạnh
To: "
Phonang@yahoogroups.com" <Phonang@yahoogroups.com>, "tiengnoiluongtri@yahoogroups.com" <tiengnoiluongtri@yahoogroups.com>, "goidan@yahoogroups.com" <goidan@yahoogroups.com>, "llcschpg@yahoogroups.com" <llcschpg@yahoogroups.com>


On Wednesday, September 17, 2014 6:20 AM, Tue Kiem < llcschpg@yahoo.com> wrote:


Đôi lời với ông Giác Hạnh
 
Ông Giác Hạnh,
 
Bà Trần Việt Nữ, tác giả bài viết "Tổng quan diễn trình âm mưu xoá sổ, biến GHPGVNTN thành …xanh vỏ đỏ lòng trong thập niên 2003-2013", đã lên tiếng yêu cầu ông trưng bày bằng chứng chứng minh bà là đảng viên Việt Tân, nhưng ông không đưa được bằng chứng nào, và sau đó bà cũng xác định rằng bà "chưa, không bao giờ là một đảng viên Việt Tân hay bất cứ đảng phái chính trị nào", thế mà ông vẫn cứ khư khư năm lần bảy lượt áp đặt "đảng viên Việt Tân Trần Việt Nữ", dĩ nhiên bà Trần Việt Nữ không Việt Tân, anh em LLCSCHPG cũng như bản thân Tuệ Kiếm tôi đâu cần phải lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì.
 
Nếu ông có ... tối dạ quá thì tôi nói thêm cho ông hiểu, nếu ông hỏi "có phải Trần Việt Nữ tác giả bài viết ....mà ông đưa lên, là Tuệ Kiếm của LLCSCHPG không", mà chúng tôi không lên tiếng thì lúc đó ông có thể quy chụp là không dám nhận, nhưng như thế cũng chưa hẳn là chúng tôi cần phải trả lời, nếu tôi không thích, hay không thèm trả lời, ông không phải quan tòa, Trần Việt Nữ hay Tuệ Kiếm không phải là phạm nhân đứng trước vành móng ngựa, không có việc dám hay không dám nhận, không có việc qua mặt hay không qua mặt, nói sao giống trẻ con quá!!!

Bản thân tôi cũng từng bị bọn BQK, PHVG đánh phá một cách bẩn thỉu, so ra cũng cùng một kiểu vu khống như ông khi cáo buộc Trần Việt Nữ là Đảng Việt Tân = Tuệ Kiếm (đồng nghĩa ông xác quyết Tuệ Kiếm là Đảng Việt Tân), nhưng cả ông lẫn bọn BQK, PHVG vẫn không đưa ra được bằng chứng nào. BQK, PHVG bọn họ còn có cái dù to đùn từng là lãnh đạo cao cấp của GHPGVNTNHN, nhưng cá nhân tôi nói riêng, LLCSCHPG nói chung, chẳng ai sợ bọn họ cả, chúng tôi vẫn lên tiếng đều đặn khi cần thiết, ông Giác Hạnh là ai mà ... hăm he, dọa  nạt chúng tôi đến thế, ông lấy quyền gì đòi chấn chỉnh LLCSCHPG??? Là ..."côn an" quen thói bắt nạt con dân lương thiện chăng??? Ông biết nói người Việt quốc gia không Công giáo đừng chửi nhau là VC, là ma quỷ v.vv. nữa, thế sao ông vẫn chụp mũ người ta là Việt Tân vậy? Cái gì hồ đồ không lương thiện thì tự nó có tính cách của VC, của ma quỷ rồi ông hiểu không??? Các ông ghét Việt Tân mà sao cứ muốn cho Việt Tân có nhiều đảng viên hơn khi cứ chụp mũ cho người kia người nọ là Việt Tân thế!!!
 
Cũng nên nói thêm với ông, Phật giáo đi đến tình trạng ngày hôm nay, nếu không phải là do một thế lực gian ác có quyền lực, có súng có đạn, thi hành chính sách phân hóa để thống trị, thì không ai có thể làm được, nếu ông muốn Phật giáo đoàn kết được thì trước hết phải dẹp tan cái thế lực gian ác đó đã, đừng đổ cho LLCSCHPG nói chung, cá nhân bà Trần Việt Nữ, Tuệ Kiếm, Thục Vũ, Ý Dân v.vv nói riêng.

Lúc LLCSCHPG  chưa xuất hiện thì trong nước Phật Giáo Quốc Doanh đã được cái thế lực gian ác đó dựng lên rồi, GHPGVNTN đã bị trù dập gần như tan nát rồi, nước ngoài thì Về Nguồn cũng tách rời GHPGVNTNHN từ năm 2007, hỏi ông chúng tôi làm phân hóa Phật giáo chỗ nào??? Giờ thử hỏi nếu chúng tôi không đả kích Tăng Đoàn thì các ông Tăng Đoàn trong nước có thôi, không nhận từng $4000.00, $5000.00 USD v.vv..để rồi bao che cho ông sư phạm trai phá giới thực hiện giấc mộng lên làm Tăng Thống, phản bội Ngài Quảng Độ không???, Ban tuyên giáo Csvn có cho phép GHPGVNTN hoạt  động tự do như các tổ chức khác không?, Csvn có cho phép tất cả các tổ chức PG ngồi lại với nhau mà không cần phải nằm trong sự kiểm soát của họ tại VN chăng? Nếu là PG đoàn kết dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền Csvn thì GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của HT Quảng Độ đã chẳng phải nằm ngoài vòng pháp luật từ đó đến nay!!!
 
Lại nói thêm nghe chơi cho vui, Việt Nam Cộng Hòa là một danh xưng, là thể chế chính trị của một quốc gia, ngoại trừ là một cơ cấu chính quyền hợp pháp do dân bầu ra và toàn dân trong nước thống nhất đồng ý sử dụng danh xưng đó cho quốc gia, thì không ai khác có quyền sử dụng danh xưng này, một cá nhân như ông hoặc cho dù là tổ chức của  ông đi nữa, không ai biết là ai, do ai dựng lên, do ai bầu ra, lại lấy đó làm danh xưng cho đảng phái chính trị của mình, thì đúng là một sự tiếm danh đầy hỗn xược, đầy ấu trĩ, cũng giống như kiểu các chánh phủ ma NHC, chánh phủ tự xưng ĐMQ v.vv, không ai chấp nhận từ trước đến giờ, có gì hay ho mà ...khua..., có chăng hù con nít!!!
Tuệ Kiếm, LLCSCHPG - Sep 17, 2014

Ý DÂN - THỤC VŨ: NAY

Nguyên Chiếu: NHỮNG TÊN NỘI TRÙNG – VÕ VĂN ÁI, LÊ CÔNG CẦU, HT THÍCH NGUYÊN LÝ, ĐẶNG THỊ THU HUYỀN GẬM NHẤM THÂN GHPGVNTN TỪ GỐC ĐẾN NGỌN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

chư thánh tử đạo
LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được vài viết của của Đạo hữu Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh NHỮNG TÊN NỘI TRÙNG: VÕ VĂN ÁI, LÊ CÔNG CẦU, HT THÍCH NGUYÊN LÝ, ĐẶNG THỊ THU HUYỀN GẬM NHẤM THÂN GHPGVNTN TỪ GỐC ĐẾN NGỌN” Tác giả đã nói lên về một thực trạng điêu tàn của GHPGVNTN và là những chứng tích, dòng sử liệu cho Phật Giáo Việt Nam về sau. TIẾNG LÒNG TA.
From: Canh Tran <canhtran1310@gmail.com>
Cc: “canh1230tran@gmail.com” <canh1230tran@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 26, 2019, 07:10:18 AM PDT
Subject: Fwd: NHỮNG TÊN NỘI TRÙNG VÕ VĂN ÁI, LÊ CÔNG CẦU, HT THICH NGUYÊN LÝ, ĐẶNG THỊ THU HUYỀN GẬM NHÂM THÂN GHPGVNTN TỪ GỐC ĐẾN NGỌN
Những ai đã từng sống qua thời Pháp nạn 63, từng chứng thực bao Chư Thánh Tử Đạo đã hy hiên cuộc đời mình cho sự sống còn của Giáo Hội, nay đọc lại Tâm Thư của em Đào Duy Hưng đại diện “Hội Phật Tử Cố Hòa Thượng Thich Như Đạt kính tác bạch Hoà Thượng Thích Thanh Quang Viện Trưởng Viện Hoá Đạo qua tinh thần Thông Bạch ban hành ngày 26.4 2017”, mà không khỏi bùi ngùi xót thương trước thực thể tang thương tan nát của Giáo hội. https://tienglongta.com/2017/05/18/tam-thu-cua-hoi-pt-co-ht-thich-nhu-dat-kinh-dang-ht-vien-truong-thich-thanh-quang-ve-tinh-than-thong-bach-ngay-26-04-2017/
Chính cá nhân Nguyên Chiếu là Phó Thư ký Hội Phật Tử Cố HT Thích Như Đạt hôm nay có dịp đọc lại Tâm Thư của em Đào Duy Hưng không khỏi bàng hoàng về ông Lê Công Cầu, một người dàn anh hướng dẫn cả một tập thể Áo Lam, màu Khói Hương,fd05b-eca09cebaaa9ec9786ec9d8c tay phải ông nhận tịnh tài các hội từ thiện gởi về nói chung và Hội Phật Tử Cố HT Thích Như Đạt nói riêng, tay trái ông Cầu lại cùng với siêu Tăng Thống Võ Văn Ái vva1vung ra những nhát búa chí tử đánh vào đầu các Hội từ thiện chúng tôi. Thực sự chẳng ai ngờ và Phật tử chúng ta trước đây chẳng ai có thể tin rằng, chính Võ Văn Ái và Lê Công Cầu đã lợi dụng niềm tin của nhị vị Tăng Thống và Chư Tăng cùng Phật tử dưới cái mác đấu tranh trên trường quốc tế, một nhà tranh đấu cho Phật Giáo trong nước, để rồi cả hai nhịp nhàng như song kiếm hợp bích vung ra những đường kiếm quá lợi hại mang tên “Giáo Chỉ” làm rơi rụng toàn bộ nhân sự Giáo Hội đến tan rã.
Phật tử thực sự chẳng ai có thể tin rằng GHPGVNTN, một Giáo hội được quy tụ 13 tông phái Phật giáo thống nhất lại, bao gồm Nam Tông và Bắc Tông, từ đó trở thành một Giáo hội truyền thừa của hơn 2000 năm truyền giáo, để rồi chỉ được lưu truyền qua 5 đời Tăng Thống 
và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ là vị lãnh đạo tinh thần cuối cùng.
Phật tử thực sự cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng một cội nguồn trước gió HT Thích Quảng Độ sau chuyến về Thái Bình vào ngày 5-10-2018, thời gian chỉ chưa đầy 3 tháng trí nhớ của Ngài bỗng nhiên bị cùn cụt, không còn nhận diện được ai ngay cả chư Đại Tăng đã từng vào tù ra khám với Ngài qua công cuộc tranh đấu đòi hỏi sự tự do tôn giáo và quyền sống cho người dân Việt Nam.
Phật tử thực sự cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, một người phụ nữ có tên Đặng Thị Thu Huyền, bà gọi HT Thích Quảng Độ là chú mà suốt cả thời gian dài Ngài bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện người ta chưa bao biết đến tên tuổi của Bà, bỗng nhiên bà Đặng Thị Thu Huyền đã cùng với HT Thích Nguyên Lý có khả năng thoát khỏi mọi nút chận và tình báo công an mà con ruồi bay qua cũng không lọt với chúng, lại đưa được Đức Tăng Thống vượt cả ngàn dặm đường về chùa Từ Hiếu an toàn.thumbnail (2)
Phật tử thực sự cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, HT Thích Nguyên Lý, tay phải biên soạn Quyết Định số 12, Tâm Thư kêu gọi bỏ đi quá khứ, tinh thần lục hòa, tay trái lại ra lệnh cho Thầy đệ tử khóa trái cửa không cho Chư Tăng Viện Hóa Đạo cũng là thành viên Viện Tăng Thống vào phòng vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Phật tử thật sự cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, HT Thích Nguyên Lý một vị Tăng tu hành với bao năm lạt lại không nhớ đến thanh quy luật giới nhà Phật cho người Trưởng tử Như Lai, một khi đã có ý nguyện xuất gia, cắt ái từ thân, không còn gần gũi với người thân trong gia đình, chỉ biết nương cầu nơi Phật đường và đến khi đau bệnh tuổi hạc cao sẽ có thị giả hoặc Tăng chúng luân phiên chăm sóc hầu hạ.
Phật tử thật sự cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, HT Thích Nguyên Lý thumbnail (2)lại thủ vai “gã kéo màn” trong sân khấu kịch trường bên cạnh bà Đặng Thị Thu Huyền trong vai trò “kẻ nhắc tuồng” cho Đức Tăng Thống, mà người ta chứng thực qua hình ảnh phái đoàn tòa Lãnh sự Hoa Kỳ viếng thăm Ngài vào ngày 14-5-2019 vừa qua (hình trên). Tuy nhiên, dù “gã kéo màn” và kẻ “nhắc tuồng” có tài tình đến đâu, thì quý bà Mary Tanowka và bà Pamela Pontius cũng đã am tường từ trước về Đức Tăng Thống không đã còn nhớ gì, ngay cả các sinh hoạt và nhất là hiện tình Giáo Hội
Phật tử thật sự cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, Đức đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ, một cội tùng trước gió, một uy vũ bất năng khuất, một vị cao Tăng đáng kính của Phật giáo Việt Nam, mà qua các cuộc tranh đấu dưới triều đại nhà Ngô, Ngài đã dũng khí bất khuất trước cường quyền bạo lực, bị mật vụ nhà Ngô tra tấn đánh đập đến dập phổi, hơi thở chỉ còn là mành treo chuông. May thay, cuộc đảo chính của Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ngày 1-11-1963, Ngài được thả ra và được đưa qua Nhật chữa trị. Sau khi GHPGVNTN được thành lập vào năm 1964, sức khỏe của Ngài mới thực sự hồi phục, tiếp tục dạy học tại Viện Đại Học Vạn Hạnh và cấc trường Trung học Bồ Đề.
Buồn thay, mặc dù Tổng thống Ngô Đình Diệm không còn nữa, nhưng chế độ Diệm không Diệm vẫn còn, đã áp dụng một thủ thuật nội trùng tinh vi, lợi dụng một số Chư Tăng hám danh háo lợi, làm phân hóa Phật Giáo ra làm 2 khối Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang. Trước vấn nạn nội trùng đau thương đó, HT Thích Thiện Hoa Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã nhiều lần mời Ngài Quảng Độ gia nhập vào thành viên Hội đồng Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, nhưng Ngài từ chối khéo léo. Cuối cùng HT Thích Thiện Hoa phải nhất bộ nhất bái đến tận cửa phòng ngài Quảng Độ, khi nghe tiếng xôn xao, tiếng niệm Phật của đông đảo Chư Tăng ngoài hành lang, Ngài Quảng Độ mở cửa mới bàng hoàng trước cảnh vị Sự trưởng của mình đang lạy lễ cầu người hiền, tài ra giúp Giáo Hội như thời vua Nghiêu, Thuấn ngày xưa. Quá xúc động không ngăn được những dòng nước mắt, Ngài liền dập đầu qùy lạy HT Thich Thiện Hoa xin được sám hối, vì tội đã làm cho cho vị Sư Trưởng của mình phải nhọc tâm. nhọc sức. Vài tháng sau tổ chức Đại Hội, Ngài Quảng Độ nhận lãnh chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và sát cánh với HT Thích Huyền Quang trong công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn, pháp nạn và gìn giữ mạng mạch Giáo Hội đên bây giờ.
Thật vậy, qua 5 đời Tăng Thống, thực sự không ai có thể phủ nhận Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng độ phải chịu bao đau thương khổ nạn hơn hết, để rồi cuối đời Ngài, một vị lãnh đạo tối cao Giáo Hội không có được một vị Tăng Thị giả nào hầu bên phụng dưỡng đáp đền đúng với ý nghĩa 2 chữ xuất gia! Thân xác Ngài giờ đây lại bị giao phó cho một nữ quản gia, quản giáo (nhắc tuồng) và quản “ní” mọi mặt, luôn cả tịnh tài công đức của Phật tử khắp năm Châu gởi về. Dù nay ánh sáng sự thật đã sáng soi, không còn che dấu được mặt người về những nội trùng đã ngậm nhấm thân Giáo Hội từ gốc đến ngọn, nay Giáo Hội đang trong cơn hấp hối theo hơi thở dần tàn của Đức Tăng Thống. và dù Ngài không thể nói hay không còn nhớ gì để nói, nhưng với tinh thần Phật giáo, Ngài đã phải nhận trách nhiệm của mình, qua bao Giáo Chỉ nghiệt ngã do chính tay Ngài ký và ban hành. Tuy nhiên, Phật tử vẫn một lòng thương kính Ngài, vì lẽ cả một thời gian dài Ngài bị giam cầm từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn Thanh Minh Thiền Viện, chung quanh với bốn bức tường che lấp, hoàn toàn không am tường được thế giới bên ngoài, nên đã nghe lời những tên nội trùng Võ Văn Ái đảo điên dưới cái mác đâu tranh trên trường quốc tế; Lê Công Cầu dưới lớp Áo Lam mầu hương khói vô thường; Giờ đây lại không còn trí nhớ để nhận thức thêm một nội trùng mới HT Thích Nguyên Lý trong cái áo vuông đầu tròn….Vì lẽ đó mà Phật tử khắp Năm Châu lại thương cảm cho Ngài nhiều hơn mà không một lời oán trách, nên vẫn thường xuyên gởi tịnh tài, thuốc men, sữa hộp cúng dường Ngài hàng tháng. Ngoài ra còn có vô số Phật tử mỗi lần về về thăm quê không quên đến chùa Từ Hiểu đảnh lễ vấn an Ngài. Mỗi lần thăm viếng lại góp thêm vào hầu bao cho bà quản “ní” Đặng Thì Thu Huyền thêm nặng trĩu. Đó cũng là một vấn nạn mà thực sự Phật tử chúng ta trước đây không ai có thể ngờ!
Tuy Đức Đệ Ngũ Tăng Thống vẫn còn tại tiền với chúng ta, nhưng hiện có rất nhiều Phật tử xem như GHPGVNTN đã chết thật rồi không còn quan tâm nữa! Ngẫm lại, Nguyên Chiếu mới thực thấm thía qua câu “ Sư tử trùng thực sư tử nhục”. Tuy nhiên, là Phật tử luôn lấy từ bi làm đầu cũng xin góp lời cầu nguyện cho:
1. Ô. Võ Văn Ái nay tuổi đời cũng đã già rồi, chẳng bao lâu nữa đến lúc phải nhắm mắt tắt hơi, thì không gì hơn là lúc Võ Văn Ái nên suy ngẫm về những việc làm, và là chính nhân đã gây ra đổ vỡ tang thương cho một Giáo Hội truyền thừa. Ông Võ Văn Ái phải biết hành động gậm nhấm thân Giáo hội từ gốc đến ngọn là hành động đã làm đức Phật chảy máu vậy, để rồi tu tâm dưỡng tánh, sám hối với Tam Bảo hầu cho con cháu không phải gánh cái tội quả “đời cha ăn mặn đời con khát nước”.
2. Về ông Lê Công Cầu thì nay tuổi đời cũng không còn trẻ nữa, cũng đã vào tuổi thất thập cổ lai hy rồi, cũng nên dành trọn thời gian còn lại để tịnh tâm sám hối về chuyện quá khứ đã lầm lẫn theo chân Võ Văn Ái. Và không gì hơn mong ông Lê Công Cầu nên nhường cái chức Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo kiêm Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ cho vị Tăng hay một huynh trưởng nào khác trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, mới có thể tạo uy tín cho Chư Tăng và Phật tử trở về tái Thông nhất Giáo hội trước khi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch.
3. Xin được nguyện cầu cho HT Thích Nguyên Lý sớm trở về với Ánh Đạo Vàng của Đức Như Lai. Nguyên Chiếu mong Hòa thượng hiểu rằng chùa to, phật lớn không phải là cứu cánh để đạt đến giác ngộ giải thoát. Điều thiết yếu hơn nữa cúi xin Hòa thượng hãy nghĩ đến công hạnh của Chư Thánh tử Đạo, mà sớm vận động với Chư Tôn Đức khắp Năm Châu, cùng cung thỉnh Chư Đại Tăng trong Hội Đồng Viện Hóa Đạo thực hiện đúng với tinh thần Quyết Định Số 12, hầu tái Thống Nhất lại GHPGVNTN trước khi Đức Tăng Thống viên tịch. Có như thế GHPGVNTN mới mãi mãi là một Giáo hội Truyền Thống.
4. Cuối cùng Nguyên Chiếu cũng không quên xin nguyện cầu Chư Phật cho Bà Đặng thị Thu Huyền sớm hiểu về ý nghĩa 2 chữ “xuất gia” và ý nguyện của Đức Tăng Thống, mà trở về tự tánh, chứ không thì tên tuổi của Bà cứ mãi lưu xú với đời.
Mong lắm thay!
Nguyên Chiếu
Một ngày đầu tuần lập Hạ 25-6-2019

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website