CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 12, 2015

00512 TỘI ÁC TẬP ĐÒAN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

 
 
anh tuan hoang tuan_hoang_anh_21@yahoo.com [tintucdatviet] <tintucdatviet@yahoogroups.com>
To: goidan@yahoogroups.com
 


Cái ông Giác Hạnh nói trật rùi ! Cái con Trần Vịt Nữ này nó không phải là Việt Tân đâu, nó chính là chó săn của Vịt Cộng, là gia nô bưng bô lie1 êPhẩn của Võ Văn Yêu tự Ún Lài !
Còn cái thằng Thục Dzú thì như Ông đây đã nói - nó là một súc sanh cùi hủi thuộc cái loại Phản Thầy, không đáng đứng trong đất trời này. Tui dặn lần chót với cái tên Phạm Hoàng Ba tự Bốn, mỗi khi cái thằng Thụt Dzú này nó lên tiếng sủa gâu gâu, thì nhét nhay trong mõm nó và bãi vàng khè - nghe chửa ?!
From: "phamhba@yahoo.com [GoiDan]" <GoiDan@yahoogroups.com>
To: GoiDan@yahoogroups.com; giachanh2012@gmail.com; PhoNang@yahoogroups.com; diendanviahe@yahoogroups.com; tintucdatviet@yahoogroups.com; DienDanChinhTri@yahoogroups.com; ChinhLuan@yahoogroups.com; diendantranhluan@yahoogroups.com; diendan_binhluan@yahoogroups.com; diendan_tudo@yahoogroups.com; diendannguoiviettoronto@yahoogroups.com; diendanquocgia@yahoogroups.com; hoinghi@yahoogroups.com; DD - Viet Nam Hai Ngoai <VietNamHaiNgoai@yahoogroups.com>; diendanviahe2@yahoogroups.com; daploisongnui <daploisongnui@yahoogroups.com>
Cc: guongxua <thonvida@yahoo.com>; Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>; ydanvn@gmail.com; honghai.mc386@gmail.com; kimhongnguyen@live.com.au; haihoidong@yahoo.com; kh.huyenquang@yahoo.com; hatnangusa@yahoo.com; nguyendavis@hotmail.com; tranvietnu@yahoo.com; hoangle_thienkhoa@yahoo.com; TD_4_VN@yahoo.com; ntchaudl@yahoo.com; man tam <pghn@comcast.net>
Sent: Saturday, September 13, 2014 9:37 PM
Subject: Re: [GoiDan] [Fw:] Trần Việt Nữ yêu cầu ông Giác Hạnh chứng minh

 
THOI DUNG DONG KICH "CHUI NHAU" NUA . VO-GIAC-HANH & TUE-KIEM = TRAN-VIET-NU DEU LA "CON DE" CUA TEN VO-LAI VO-VAN-AI "BAT KHA TU NGHI".
PHVg 


-- Sent from my HP TouchPad

On Sep 13, 2014 8:42 PM, Tue Kiem llcschpg@yahoo.com [GoiDan] <GoiDan@yahoogroups.com> wrote:
 


On Saturday, September 13, 2014 9:27 PM, Nu Tran <tranvietnu2010@gmail.com> wrote:


Yêu cầu ông Giác Hạnh chứng minh

Ông Giác Hạnh, trước khi nói cho ông biết Trần Việt Nữ tôi có phải là Tuệ Kiếm hay không, tôi yêu cầu ông hãy trưng bày đầy đủ bằng chứng chứng minh Trần Việt Nữ tôi là đảng viên đảng Việt Tân, hãy đưa bằng chứng nào thuyết phục độc giả, ít nhất là hình ảnh Trần Việt Nữ tôi sinh hoạt đảng chung với các đảng viên khác của Việt Tân, nếu ông không có được bất cứ một bằng chứng nào thì tốt hơn hết nên xin lỗi Trần Việt Nữ và về nhà đóng cửa học lại giới thứ tư của người cư sĩ!!!

Hãy làm chuyện đó xong đi rồi mới nói đến các chuyện khác, còn bây giờ ông cứ hỏi "đảng viên Việt Tân Trần Việt Nữ có phải Tuệ Kiếm hay không"  thì không ai trả lời cho ông đâu, chẳng những vậy mà Trần Việt Nữ tôi cũng sẽ liệt ông vào hàng ngũ giống như bọn BQK, PHV, chuyên chụp mũ và xuyên tạc!!!

Trần Việt Nữ

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website