CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, September 18, 2015

Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 2)


Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách
 của hắn có tên: “The Dark Journey” mà hắn
khoe khoang.
(Bài 2)

 

Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"

(Bài 18)

 

 
Nhận Xét 4: Trong khi thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà trắng trợn phủ nhận công đức của Ngô Tổng Thống, cho nên một mặt hắn cũng giả lả khen Ngô Tổng Thống với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà nhằm ru ngủ bạn đọc, để rồi hắn lén lút đưa ra những luận điệu vu cáo một cách rất lưu manh và rất giống Việt Gian Cộng Sản cũng như toàn bộ hệ thống chân rết của VGCS, trong đó lũ mà tên già mất nết Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh gọi là “những nhà sư thích làm chính khách”,  tức bè lũ Việt Gian Cộng Sản, đầu không tóc Ấn Quang.  Không phải từ bây giờ, mà ngay từ trước 1975 đã có tài liệu cụ thể chứng minh rằng lũ đầu không tóc Ấn Quang đã được VGCS trực tếp chỉ đạo thông qua những tên đảng viên VGCS trọc đầu như Đôn Hậu, Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác, Giác Đức …

Cho nên khi thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà dám viết để tuyên truyền cho người ngoại quốc và thế hệ hậu duệ của Việt Nam rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệmđã dâng những ưu đãi cho tôn giáo” của Người (tức Thiên Chúa Giáo), mà không chứng minh được cụ thể của sự ưu đãi đó.  Trong khi đó, nó lại cố tình không nói lên một sự thật là những chùa chiền và số lượng Phật Tử dưới nền Đệ Nhất Việt Nam Công Hoà đã phát triển như thế nào?  Ngay cả thằng “chó giái” Nhất Hạnh thì cũng là do Việt Nam Cộng Hoà “ƯU ĐÃI” với Phật Giáo nên đã cho nó du học tại Mỹ Quốc.  Cũng như phải nói đến trong bộ máy chính quyền của Ngô Tổng Thống thì những Phật Tử như Nguyễn Ngọc Thơ, Vũ Văn Mẫu đã giữ chức vụ gì vậy?  Còn Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, cái xương sống của Chế Độ, thì những kẻ là Phật Tử như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Tôn Thất Đính, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ, Đàm Quang Trung… đã đeo lon ở cấp bậc gì vậy? Mà có thực quyền hay không? 

Nhưng Chính Khí Việt xin quý bạn đọc lưu ý đến việc thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà bịa chuyện bôi nhọ Ngô Tổng Thống y như VGCS, vì trong cuốn The Dark Journey, nó lại chạy tội cho thằng việt gian phản bội Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hoà là thằng chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh.  Thằng Hoà óc hình lá đa đã viết như sau: “The case of Brigadier General Nguyen Huu Hanh only became clear after April 30, 1975.  During the war he was a high ranking army officer of the Vietnam Republic  and had attended a high-level espionage course at Hollybird, in Mary Land.  He held the important position of Chief Of Staff of Fourth Army Corps.

He changed his allegiance to the Communists to protect the will of his father who wished to be buried in his home village of Phu Phong, in Chau Thanh District, My Tho Province. Brigadier General Nguyen Huu Hanh’s father knew, however, that the Viet Cong had the habit of taking revenge on supporters of the South Vietnam gornvement by digging up their graves. 

For this reason, Brigadier General Nguyen Huu Hanh struck a secrete deal with the Communists to ensure his father’s grave was left undisturbed and became espionage agent in highest levels of the South’s  army and government.” (sic)

(Tạm dịch là: Trường hợp của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh chỉ được minh bạch hoá sau 30 tháng 4, 1975.  Trong thời chiến ông ta là một sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hoà và đã được theo học lớp học cao cấp về gián điệp ở Hollybird,  Mary Land.  Ông ta đã giữ một vị trí quan trọng là tham mưu  trưởng của Quân Đoàn IV.  Ông  ta đã chuyển sự trung thành về phía những người cộng sản để bảo vệ nguyện vọng của người cha là ước ao được chôn tại làng nơi sinh quán là  Phú Phong, Huyện Châu Thành Tỉnh Mỹ Tho. 

Cha của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh biết rằng dù sao, cái thói quen của việt cộng là trả thù những người ủng hộ chính phủ Miền Nam Việt Nam, bằng việc đào mồ mả của họ.

Vì lý do đó mà chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã bị sa lầy vào một cuộc thương lượng bí mật với những người cộng sản, để bảo đảm rằng mộ của cha ông ta được để nguyên không bị quấy nhiễu và ông ta trở thành một nhân viên tình báo cao cấp nhất trong quân đội và chính phủ)

Nhận Xét 5:  Quý bạn đọc có thấy thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà đã rất nhẹ nhàng với thằng việt gian cộng sản nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh hay không?  Bởi vì không chỉ người dân thường của Việt Nam Cộng Hoà đã phải nhớ tôn chỉ Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm của Ngô Tổng Thống Anh Minh đưa ra.  Và đặc biệt đối với Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thì cái tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm ấy là lẽ sống của họ và họ phải giữ gìn nó khi còn sống cho đến khi hồn thiêng vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm mà thoát khỏi xác phàm để về nơi vĩnh hằng, tượng trưng cho sự vĩnh hằng đó chính là tượng đài của các tử sĩ  Việt Nam bên dưới Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ mà bất kể nơi nào khi dựng tượng đài của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà cũng đều theo một motiv như vậy.

Có nghĩa là khi đã mặc quân phục trên mình thì chỉ có Tổ Quốc mà thôi, còn các chuyện khác… hậu xét sau khi đã chiến thắng địch. 

Thế mà thằng việt gian cộng sản mặc quân phục lính với quân hàm chuẩn tướng như thằng Nguyễn Hữu Hạnh lại có thể chỉ nghĩ tới cái mả bố của nó, trong đó chỉ có cái thân xác của một thằng già -dù giữ kiểu nào-  thì cũng bị giòi bọ đục khoét và bốc lên xú khí mà thôi.  Nghĩa là chẳng bao giờ đầu nó có hai tiếng “TỔ QUỐC”.

Lấy lý do vì lòng hiếu với cha đẻ của thằng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh,  chỉ là cái cớ rẻ tiền mà những bọn đồng tư tưởng với nó như thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà mới thông cảm và chạy tội cho nó mà thôi!

Tổ Tiên ta đã dạy “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã”, cho nên thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà cũng vậy.  Chính nó tự viết ra trong cuốn The Dark Journey rằng, sau khi tốt nghiệp chiến tranh chính trị, nó đã cố chạy chọt để xin được vào một đơn vị hoạt động ở tỉnh quê hương của nó, là thị xã Cà Mau, bởi vì MẸ ĐẺ CỦA NÓ MUỐN NÓ ĐƯỢC Ở GẦN MỤ TA. Trang 13 của cuốn The Dark Journey, thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà đã viết như sau: “After our delayed graduation celebrartion on February 24, 1973, I was informed that I finished twenty-fifth among 165 cadets.  I choose the unit attached to my home town, Ca Mau city,  BECAUSE MY MOTHER WANTED ME NEAR HER.” (SIC)

(Tạm dịch là: Sau khi hoãn lễ tốt nghiệp vào 24 tháng 2, 1973, tôi được thông báo cho biết đã tốt nghiệp đứng thứ 25 trong số 165 khoá sinh.  Tôi đã chọn đơn vị gần tỉnh quê hương của tôi là thị xã Cà Mâu, bởi vì  MẸ TÔI MUỐN TÔI Ở GẦN BÀ TA)

Như thế là thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà cũng có cái cớ như thằng việt gian khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh, đặt ý muốn của mẹ nó lên trên Tổ Quốc! Đấy là nó còn trẻ và luôn tự khoe mình là người yêu nước và luôn luôn dấn thân những nơi nóng bỏng.  Tóm lại là nói láo hết!!!

Về mặt nào đó cả hai thằng việt gian khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh và Trương Minh Hoà đều thua xa thằng hèn Tô Hải, mà thằng hèn bằng phong Đặng Văn Âu trong thư gởi cho thằng đặc công đỏ Nguyễn Thanh Giang, có đăng trên Đàn Chim Việt online và Ba Cây Trúc, đã nâng thằng Tô Hải lên là “Cụ Tổ Hải”, nghĩa là ngang hàng với ông nội thằng Đặng Văn Âu, mặc dù tuổi tác của thằng hèn Tô Hải cũng chỉ  xấp xỉ bằng tuổi của Hổ Xám đường Số 6, là anh của Đặng Văn Âu!  Bởi vì “tinh thần phục vụ” cho VGCS của thằng hèn Tô Hải, còn nhiệt tình và rõ ràng hơn ba thằng Nguyễn Hữu Hạnh, Trương Minh Hoà và Đặng Văn Âu.   Vì sau 1980, thằng hèn Tô Hải đã đập mả bố của nó chỉ vì cái mả bố nó  là do Tướng CỦA VNCH Lâm Quang Thi, con rể  đã  đứng ra xây cho bố vợ.

Cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng thằng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh vì đã thương lượng để được làm gián điệp nằm vùng cho VGCS trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Còn thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà thì tự nó đã vô tình khai báo rằng nó là một thứ nằm vùng cấp thấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Sự tiết lộ này cũng có thể là ngầm đưa tín hiệu cho những tên VGCS nằm vùng khác ở hải ngoại, nhất là lũ nắm cơ quan truyền thông “cảm thông” với vai trò của nó hiện nay,  trong việc dùng tinparis.net để hoạt động cũng như viết sách Anh Ngữ để phục vụ cho việc tuyên truyền của VGCS. 

Trong bài tới (tức bài số 3 về cuốn The Dark Journey) Chính Khí Việt sẽ trích nguyên văn những câu chữ của chính nó viết ra để cống hiến với quý bạn đọc. 

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 18 Tháng 9, 2015   

Bài 1: Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 1)  Tức Bài 17 Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"

Bài 2: Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 2)  Tức Bài 18 Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"

Bài 3: Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 3)

Phụ Chú:
Những Bài Viết Liên Minh Chó Heo:
HEO”


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website