CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, August 30, 2015

Chính Khí Việt (Bài 3 và Hết) QUYỀN LỰC CHÓ NGAO


QUYỀN LỰC CHÓ NGAO

(Bài 3 và hết) 


 

Chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang
(đang được Uông Tế Châu của Tàu bành trướng chăm sóc tại Hà Nội)


CHÚ Ý 5:  Tuy  tập đoàn CHÓ NGAO là cái lõi để cho các công cụ khác của VGCS, được phân công để điều hành mọi sinh hoạt xã hội của cả Việt Nam nói chung và đặc biệt để quản lý toàn diện, từ tinh thần đến vật chất và nhất là kết quả lao động của toàn thể các tầng lớp nhân dân bị trị Việt Nam trong thân phận nô lệ đỏ.  Vì thế có thể nói được rằng, toàn bộ hệ thống chính trị VGCS , đã phản ảnh rõ nét nhiệm vụ hàng đầu của chúng là từ khởi thuỷ được cho ra đời, từ 1930 cho đến nay, vẫn là nhiệm vụ làm “Việt Gian” cho các thế lực thực dân đỏ. Và kể từ khi  sách lược “mở cửa” của thằng đại việt gian Nguyễn Văn Linh cho ra đời,  thì đã có thêm các khách hàng mới là các tập đoàn Tài Phiệt Quốc Tế. 

Cho nên, chúng ta cần phải hiểu rõ câu nói của thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng khi tuyên bố trước “cử tri” Hà Nội rằng:

“Ta giữ được độc lập chủ quyền, NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ CHO ĐƯỢC CHẾ ĐỘ, BẢO ĐẢM CHO ĐƯỢC ĐẢNG LÃNH ĐẠO.” (sic)

Phân tích ba mệnh đề trong câu nói trên của thằng đại việt gian Trọng Không Lú, thì cần phải hiểu cái lối dùng chữ một cách lưu manh, cờ bạc bịp, căn cốt việt gian của tập đoàn VGCS như sau:

1/  “Ta giữ được độc lập chủ quyền” (sic), là không hề có ý nghĩa như mọi người còn chưa đủ hiểu biết về Việt Gian Cộng Sản HIỂU.  Cái gọi là “độc lập chủ quyền” là đối với các nước phi cộng sản  mà thôi.  Còn đối với các nước như Nga Xô, Tàu bành trướng, và những nước chư hầu Đông Âu của Nga Xô (xưa kia),  thì hoàn toàn có ý nghĩa ngược lại.  Vì thế trong các cương lĩnh chính trị của Đảng VGCS,  đã ghi rõ chúng suy nghĩ và hành động theo lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin  và tư tưởng Mao Trạnh Đông.  Và chúng tự coi là một thành phần trong cái gọi là “Phe Xã Hội Chủ Nghĩa”,  do Nga Xô lãnh đạo. 

Một thí dụ cụ thể là việc tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho thằng đại tội đồ Phạm Văn Đồng viết CÔNG HÀM BÁN NƯỚC, tức bản chuyển quyền tư hữu các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Tàu bành trướng.  Và, sau 30-05-1975, VGCS đã để cho Nga Xô sử dụng FREE cảng Cam Ranh, cũng như độc quyền khai thác các mỏ dầu lửa và khí đốt trong lãnh hải của Việt Nam Cộng Hoà xưa kia, và thành lập làng Nga tại Vũng Tàu, tồn tại cho đến nay.    Còn Nga Xô - Tàu bành trướng và khối chư hầu Đông Âu của Nga Xô,  đều được VGCS gửi tặng Lao Nô sang lao động ở những nơi NGUY HIỂM, THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT…

Sau này, lũ hậu duệ của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh lại tiếp tục công khai dâng đất liền, những điểm cao chiến lược, các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở biên giới Việt Nam – Tàu bành trướng.  Chưa hết,  chúng còn biến đất đai, làng mạc, đô thị, thị trấn, từ ven biển lên tới cao nguyên, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Hà Giang, thành những ĐẶC KHU KINH TẾ của Tàu bành trướng với các làng Tàu, phố Tàu, Trường Tàu… Kể cả việc hoạch định"MỘT VÀNH ĐAI HAI HÀNH LANG" tại Việt Nam, cũng là một thứ phục vụ cho Tàu bành trướng cả về kinh tế lẫn An Ninh Quốc Phòng.  Nghĩa là trong thực tế cả nước “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã trở thành một căn cứ quân sự của Tàu bành trướng.  Cái gọi là “Bộ Quốc Phòng” VGCS, trên thực tế là một “Bộ Tư Lệnh Quân Khu” của Tàu bành trướng mà thôi.  Cứ theo dõi,  không chỉ những tên chóp bu VGCS , mà ngay chính lời nói của Bộ Trưởng quốc phòng VGCS, cũng như các tên tướng lãnh  nguỵ quân VGCS nằm trong cái gọi là “Quân Uỷ Trung ương”  thì dù có mù cũng nghe và hiểu được! 

2/  “Nhưng cũng phải giữ cho được chế độ” (sic) là ở đây cần phải lưu ý tới chi tiết rất quan trọng, đó là đằng sau hai chữ “CHẾ ĐỘ” không có cái đuôi TĨNH TỪ  xác định là chế độ gì???  Đấy chính là lối chơi chữ lưu manh của VGCS. Như thế có nghĩa là chúng muốn khẳng định phải giữ cho được cái “CHẾ ĐỘ VIỆT GIAN BÁN NƯỚC”,  hay nói cách khác là ‘CHẾ ĐỘ NÔ LỆ ĐỎ”!!!

3/  “Bảo đảm cho được đảng lãnh đạo” (sic).  Đây chính là tín hiệu để cho các cơ quan chức năng quản lý mọi sinh hoạt xã hội của Việt Nam  hiện nay do Việt Gian Cộng Sản quản lý, thì phải hiểu rằng cái gọi là “Đảng Lãnh Đạo” là khẳng định rằng tại Việt Nam hiện nay chỉ có một tổ chức duy nhất độc quyền sở hữu nhân dân và đất nước Việt Nam, chính là cái tổ chức có tên “Đảng Cộng Sản Việt Nam”.  Từ đó suy ra tất cả mọi cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái… vẫn công khai tồn tại và được cho  du lịch  nước ngoài để gặp gỡ các “nhà buôn Tự Do và Nhân Quyền,  ở lại để được đào tạo thêm về LÝ LUẬN DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN TÂY PHƯƠNG, nhưng hầu hết sau khi đã có kiến thức về Tây Phương và được Tây Phương đánh bóng, thì chúng lại trở về Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa (như trường hợp con trai của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc qua Nga Xô học về Chủ Nghĩa Cộng Sản, nhưng rồi lại trở về Tàu để sử dụng cái vốn về Chủ Nghĩa Cộng Sản, để thực thi chủ nghĩa Tam Dân của Tàu một cách hiệu quả hơn, từ khi còn ở Tàu lục địa cho đến khi sang Đài Loan làm Tổng Thống đầu tiên của xứ Đài).  Đó là những lá bài như Đoan Trang, Huy Đức, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Quang A….!?

Nhưng, nếu chúng ta lưu ý mệnh đề “Bảo Đảm Cho Được Lãnh Đạo Của Đảng” (sic), cũng như câu khẳng định của Trọng Không Lú“Không được để xuất hiện những tư tưởng đa nguyên, đa đảng” (sic), với sự cam đoàn của con chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang rằng, ở Việt Nam hiện nay không có các hội đoàn đảng phái ĐỐI LẬP, thì chúng ta phải hiểu rằng những kẻ hiện nay mà Chính Khí Việt gọi là DÂN CHỦ CUỘI, ĐỐI LẬP CUỘI, TỔ CHỨC DÂN SỰ ĐỘC LẬP CUỘI…chỉ là cái KHUNG TỔ CHỨC DO TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN, CÓ SỰ MŨ NI CHE TAI CỦA CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY ỦNG HỘ NGẦM, để làm nốt cái nhiệm vụ ĐOÀN NGŨ HOÁ CÁC THÀNH PHẦN NHÂN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ đã thức tỉnh phần nào thân phận nô lệ đỏ, từ đó mà lèo lái họ đi vào con đường vòng để có thời gian CẢI TẠO HỌ từ nô lệ đỏ thức tỉnh thành nô lệ đỏ càng U Tối Hơn. 

CHÚ Ý 6:  Chính vì Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa là một danh xưng xưng màu mè, nhằm che lấp thực chất “chế độ nô lệ đỏ” do những thế lực cầm đầu của chủ nghĩa thực dân Leninist và Tàu bành trướng cho ra đời,  để phục vụ cho quyền lợi của Nga và Tàu. Đồng thời dùng chúng làm chất xúc tác,  với nước Việt Nam là cái cầu giao lưu HOÀ BÌNH, đặc biệt là GIAO LƯU KINH TẾ,  để các siêu cường cùng dự tiệc chung trên mồ hôi, xương máu, nước mắt của nhân dân các nước còn yếu kém về quốc phòng, kinh tế, khoa học, công nghệ… mà chính tên Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới của VGCS đã trả lời phỏng vấn mà Chính Khí Việt đã có trích dẫn ở bài thứ 2  Quyền Lực Chó Ngao trước đây.

Trong bài Ba này, Chính Khí Việt xin đưa ra những tài liệu chính thống của VGCS để chứng minh với quý bạn đọc về những điều Chính Khí Việt đã nêu lên. 

Đó là, nhân kỷ niệm 70 năm của lũ CHÓ NGAO VGCS, có tên Bộ Công An, đã có một số đoàn tới chia vui với VGCS,  và được đích thân tên đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp kiến.  Còn thằng đầu đàn chó ngao Trần Đại Quang cũng đón tiếp và thảo luận trang trọng tại văn phòng của Bộ Chó Ngao VGCS. 

Xin quý bạn đọc hãy theo dõi mấy tấm hình dưới đây để thấy: 
Trong bức ảnh thứ nhất là tên chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang đã tiếp tên Chu Thanh, Thứ trưởng bộ an ninh Quốc gia Tàu bành trướng.
Bộ Trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Tiếp Ông Chủ Tàu Bành Trướng  Chu ThanhTấm ảnh thứ hai là hình ảnh của Chó Ngao đầu đàn với An ninh Liên Bang Nga.

Thượng tướng, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Fetisov Andrey trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Trần Đại Quang.


 
Tấm Ảnh Thứ 3 là Các đại biểu tại buổi tiếp Cơ Quan An Ninh NgaTấm ảnh thứ 4 là hình Chó Ngao đầu đàn Trần Đại Quang với Bộ Trưởng an ninh Lào
.
Bộ trưởng Chó Ngao VGCS Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo
Silavong cùng các đại biểu tại buổi tiếp.


Tấm ảnh thứ 5 là hình chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang và Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Cuba

Bộ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Trần Đại Quang; Thứ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Trần Việt Tân; Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba Carlos Fernandez Gondin tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
 


NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
1/ Về những hình ảnh nói trên, xin bạn đọc lưu ý đến những tín hiệu trong việc đón tiếp đoàn của Tàu bành trướng với Chu Thanh là trưởng đoàn, cũng như đoàn của Liên Bang Nga thì sẽ thấy căn phòng đón tiếp rất trang trọng.
=== Với Tàu bành trướng thì không thấy có cờ Tàu mà chỉ có cờ VGCS và cờ Búa Liềm là quốc kỳ của Nga Xô xưa kia mà cũng là Đảng Kỳ  Đảng Cộng Sản Liên Bang Nga hiện nay, và nó cũng là lá cờ tượng trưng cho cái gọi là Cộng Sản Quốc Tế, một tập hợp những lực lượng chống thế giới Phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ.
Đằng sau hai tên Chu Thanh và Trần Đại Quang là một bức tranh có tất cả các sắc dân Việt Nam.
=== Đối với tấm hình đón tiếp đại biểu của Liên Bang Nga thì cái phòng họp  cũng “hoành tráng” như đối với đón tiếp Tàu bành trướng.  Cũng cờ máu sao vàng ,  cờ cộng sản quốc tế mà cũng là Quốc Kỳ Nga Xô xưa kia.
Trên tường cũng có một bức tranh với đủ sắc dân Việt Nam.  Nhưng kích thước bức tranh nhỏ hơn (chỉ bằng phân nửa) so với bức tranh nơi đón tiếp Tàu bành trướng.
=== Bức tranh Chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang đón tiếp Bộ trưởng an ninh Lào thì chỉ thấy một tượng bán  thân của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh,  trong bộ áo bốn túi đại cán của Mao Tranh Đông, cho tới Đặng Tiểu Bình, Giang Trạnh Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình đều mặc.  Có nghĩa là thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã núp thân hình của nó trong “Văn Hoá – Y Phục” của Tàu bành trướng.  Nghĩa là nó phủ nhận VĂN HOÁ – Y PHỤC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM nói riêng, và tất cả những gì là Truyền Thống Đặc Thù của dân tộc Việt Nam nói chung.
Đặc biêt không có cờ quạt tranh ảnh gì cả.
=== Còn đối với cuộc tiếp đón của Chó Ngao đầu đàn Trầ Đại Quang với Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ nội vụ Cuba thì thật là… BÊ BỐI QUÁ CỠ THỢ MỘC.  Hai đoàn gặp nhau không kẻ nào mặc đồ bộ mà chỉ ăn mặc bình thường như đang đi dạo phố, hay ra quán nhậu vỉa hè.  Bộ ghế mới thảm hại làm sao, trông rất là bệ rạc.  Tường thì kẻ ô trần như song sắt nhà tù.  Đèn nhà giống như rơm khô trải chuồng bò, thật là thảm hại!
KẾT LUẬN
1/  Qua những hình ảnh trên, Chính Khí Việt xin được kết luận rằng Tàu bành trướng mới là Ông Chủ Lớn của VGCS.  Còn Liên Bang Nga đang và sẽ chỉ là Ông Chủ Thứ Hai của VGCS mà thôi. Cả bộ ba Tàu banh trướng, Liên Bang Nga, VGCS đã tuyên bố khéo léo rằng BỌN CHÚNG LÀ “CÙNG PHE” và gắn bó chặt chẽ với nhau bởi ĐỒNG QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ mà tượng trưng là LÁ CỜ ĐỎ BÚA LIỀM. 
2/  Đối với Lào, thì cái gọi là Đảng Nhân Dân cách Mạng Lào chỉ là một KHU BỘ CỘNG SẢN ở Lào, trực thuộc Trung ương VGCS vì chúng cùng từ một “cha già” là thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh tổ chức ra.  Bởi kẻ là Tổng Bí Thư Lào Cộng đầu tiên là Cai-xom-vi-hản, vốn là một người Việt Nam, tên là Xông, quê tại Bắc Ninh, Bắc Việt Nam, một đảng viên cộng sản đông dương, cho đến 1951, thì cái đảng cộng sản Đông Dương đó, để che mắt nhân dân Ba nước Đông Dương và Quốc Tế,  nên  mới phân thân làm 3; một là Đảng Lao Động Việt Nam, còn ở Lào là Đảng Nhân Dân Cách Mạng. 
3/ Còn Cuba, thì cái thưở "vàng son"  như thằng đại việt gian Nguyễn Minh Triết, cao giọng giữa Havana rằng “Cuba thức thì Việt Nam ngủ; Cuba ngủ thì Việt Nam thức”, nay Cuba đã quay trở lại với Hoa Kỳ,  cho nên dù “Cuba thức hay ngủ” đối với Việt Nam, chỉ coi đó là những con bò được nằm đá hoa có trải rơm vàng mà thôi!
4/  Những hình ảnh nói trên, đã đóng góp rất rõ ràng,  để cho quý bạn đọc biết được rằng,  VGCS làm sao lại phải NHẤT QUYẾT PHẢI: “GIỮ ĐƯỢC ĐỘC LẬP CHỦ QUYỀN, NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ CHO ĐƯỢC CHẾ ĐỘ, BẢO ĐẢM CHO ĐƯỢC ĐẢNG LÃNH ĐẠO” (sic) như phát biểu của thằng đại việt gian Trọng Không Lú!
Đồng thời cũng để quý bạn đọc có thêm tài liệu để nhận định xem liệu CÓ CHUYỆN “THÂN MỸ để THOÁT TRUNG” mà những dư luận viên đóng vai NHÀ DÂN CHỦ, NHÀ BÌNH LOẠN, TUNG LÊN CÁC DIỄN ĐÀN và hệ thống truyền thông “XANH VỎ ĐỎ LÒNG” cả của Người Việt lẫn của Quốc Tế (ban tiếng Việt), HAY KHÔNG???
Từ sự nhận định đúng đắn ĐỊCH VÀ TA thì công cuộc giành quyền làm chủ của Nhân Dân Việt Nam Bị Trị mới có thể THÀNH CÔNG. Còn cứ nhắm mắt mơ ngủ thì chỉ là CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU!!!
Chính Khí Việt
Ngày 30 Tháng 8, 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website