CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, August 9, 2015

NHÀ CẦM QUYỀN LONG AN ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT?

NHÀ CẦM QUYỀN LONG AN ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT?
Theo Con Đường Việt Nam
 
 
“Công an huyện Thạnh Hóa – Long An cần phải phóng thích ngay cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn, vì hành vi của em Tuấn KHÔNG thuộc trường hợp “phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng”.
1. Căn cứ vào:
– Điều 303 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật này, nhưng chỉ trong những trường hợp Phạm Tội Rất Nghiêm Trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
– Khoản 2, Điều 12 Bộ luật Hình Sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Em Tuấn chưa đủ 16 tuổi, thì chỉ chỉ bị xem xét trách nhiệm hình sự khi phạm tội “rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng”.
2.Căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Theo Khoản 3, Điều 8, BLHS quy định: “Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 3 năm tù. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Như vậy, để bắt giam và truy tố em Tuấn, thì em Tuấn phải có hành vi “phạm tội rất nghiêm trọng” được quy định với khung hình phạt cao nhất 15 năm tù, hoặc “Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” với khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên.
3. Cáo trạng truy tố 12 người trong vụ án mà em Tuấn tham gia, với các tội danh như “chống người thi hành công vụ” theo điểm a, Khoản 2, Điều 257 BLHS, có khung hình phạt cao nhất là 7 tù; và tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2, Điều 104 BLHS thì cũng có khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù.
Vì vậy, việc em Tuấn bị truy nã và bị bắt giữ với tội “Cố ý gây thương tích” như những người thân trong gia đình, thì hành vi phạm tội của em Tuấn (nếu có), cũng chỉ thuộc loại “tội phạm nghiêm trọng”, KHÔNG thuộc trường hợp ” tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”
Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra và Tòa án huyện Thạnh Hóa đã thi hành trái luật khi bắt giam và đòi truy tố em Tuấn.
Phạm Lê Vương Các.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website