CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 29, 2015

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: ĐỊNH NGUYÊN và HỌC THUYẾT CHỐNG CỘNG

ĐỊNH NGUYÊN    HỌC THUYẾT CHỐNG CỘNG 
         Theo  ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
     Cách đây không lâu tôi có nhác thấy bài "Chống cộng, một thôi thúc yêu nước hay mù quáng hận thù" của ông Định Nguyên đăng trên một vài diễn đàn điện tử, nhưng thú thực, tôi không đọc. Lý do đơn giản là vì tôi không có thì giờ. Hơn nữa vì biết ông Định Nguyên có liên hệ với phe Ấn Quang, nên tôi tự nhủ, tốt hơn là nên nghe kinh nghiệm của cha ông truyền lại: "phải một cái rái đến già" để tránh phải ân hận. Sự thực không còn che đậy được là, thảm cảnh của đất nước ngày nay một phần không nhỏ là hậu quả của sự cấu kết của mấy ông thầy chùa Ấn Quang với CS.
     Thế nhưng cách đây ít bữa, có người bạn gọi phone cho tôi, nhắc đến bài viết của ông Đinh Nguyên, và còn cho biết ông Định Nguyên xỏ xiên tôi (DL Hà Tiến Nhất) là kẻ "ngủ mơ giữa ban ngày." Vì thế tôi xin người bạn forward bài đó cho tôi để đọc cho biết. Trong bài viết, ông Định Nguyên chê bai và đả phá tất cả những người có lập trường kiên quyết xóa sổ đảng CSVN, nhưng lại cổ võ các khuynh hướng cũng xưng là chống cộng, nhưng chỉ nhắm mục đích tuyên truyền hòa hợp hòa giải với CS, nói khác đi là đòi hỏi dân chủ đa đảng với VGCS. Đọc xong, tôi cảm thấy hình như ông Định Nguyên là một người có hoài bão lập thuyết.
1.  Học thuyết Định Nguyên (Dinhnguyenism)
1.1 Trình bầy -   Có lẽ tôi hơi đề cao và quan trọng hóa vấn đề, nhưng xin cho phép. Nếu Học Thuyết (doctrine) là một hệ thống tư tưởng được truyền bá để thuyết phục mọi người tin theo, thì quả thật ông Định Nguyên là người có hoài bão lập thuyết thật. Trong bài viết của ông như nêu trên đây, ông Định Nguyên đã làm hai việc. Một là đạp đổ không thương tiếc đường lối chống cộng xưa nay mà ông gọi là "theo định hướng VNCH và Cờ Vàng." Ông coi đó như một địch thủ đối nghịch với lý thuyết của ông. Hai là ông tập hợp các khuynh hướng hòa hợp hòa giải với CS - nói chung là đa đảng - thành một hệ thống, và truyền bá nó như một con đường tất yếu khả dĩ đem lại sự cứu rỗi sinh mệnh của Dân Tộc. Nguyên lý đó - theo ông Định Nguyên trình bầy - là "phải theo Mỹ mới không mất nước, dù Mỹ không tiêu diệt VGCS. Toàn dân VN đều mong muốn như thế." Tôi gọi đó là một học thuyết, Học Thuyết Định Nguyên (Dinhnguyenism), vì ông đã có công bắn ra phát súng lệnh tiêu diệt lá Cờ Vàng và nền Cộng Hòa của Dân Tộc ta trước đây, và tập hợp thành một hệ thống các khuynh hướng chính trị của người VN - kể cả VGCS - để chống Tầu cộng dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Chuyện mà từ trước tới nay người ta đã có làm, nhưng làm lẻ tẻ và chắp vá. Đường lối này trước đây tôi gọi là "chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Nghĩa là chống cộng nhưng không tiêu diệt CS. VGCS chỉ sợ mất đảng nên tôi tin rằng đó là điều mà VGCS luôn mơ ước.
     Để làm nổi bật học thuyết chống cộng của mình, ông Định Nguyên trước hết bác bỏ đường lối chống cộng hiện nay của người Việt tỵ nạn CS mà ông cho là hành động chính trị mà không có ý thức chíng trị. Ông cay đắng mỉa mai nó là "… chống cộng có định hướng, đó là định hướng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Cờ Vàng. Theo định hướng này, ai chống cộng mà không tôn xưng VNCH và vinh danh lá Cờ Vàng là chống cộng cuội." Đọc câu văn của Định Nguyên, chúng ta hiểu là, ông cho những ngưòi chống cộng hiện nay tất cả đều theo một định hướng chung. Cái định hướng đó ông Định Nguyên đặt cho nó cái tên là "định hướng VNCH và Cờ Vàng." Dĩ nhiên ông Định Nguyên không đi theo định hướng này. Điều đáng tiếc là, ông cũng không cho biết ông chống cộng theo định hướng nào, mặc dù ông vẫn tự cho mình là một người chống cộng. Những người yêu nước quan niệm thế nào về chế độ VNCH và lá Cờ Vàng thì chúng tôi xin trình bầy sau. Nhưng cái mà ông Định Nguyên gọi là "định hướng VNCH và Cờ Vàng" thì chỉ là chữ nghĩa ông đặt ra để bôi bác, làm hạ giá các hoạt động chống cộng của những người yêu nước. Theo ông, cái định hướng chống cộng này chỉ gây ra tai họa.
     Sau đó ông trình bầy học thuyết của mình qua đoạn văn ông viết sau đây (nguyên văn): "Không ai tin chính sách ve vãn CSVN của Mỹ là quan tâm đến số phận của dân tộc Việt Nam, lại càng không phải “thương” tập đoàn lãnh đạo cộng sản.  Họ muốn có đồng minh để chống Tàu, kẻ đang thách thức vị thế của họ tại Đông Nam Á và cả trên thế giới.  Hy vọng, qua việc nầy, dân tộc Việt Nam sẽ được “hưởng lộc”, thoát được nạn Bắc thuộc.  Nếu Mỹ không can thiệp và thoả hiệp, CSVN vẫn còn đó và nguy cơ mất nước rất lớn.  Nếu Mỹ can thiệp và thoả hiệp mà không cần thay đổi thể chế chính trị liền thì CSVN vẫn còn đó nhưng nguy cơ mất nước không còn.  Cả hai trường hợp đều xấu, nghĩa là CSVN vẫn còn đó, nhưng trường hợp thứ hai ít xấu hơn nhiều.  Tôi tin hầu hết dân Việt trong cũng như ngoài nước đều mong điều nầy xẩy ra.  Riêng nhóm chống cộng 'có định hướng' thì không, họ đòi lật đổ CSVN với bất cứ giá nào!  Với sức mạnh quân sự vô song, Mỹ vẫn không nghĩ đến việc lật đổ CSVN.  Họ, một số người chống cộng 'có định hướng' ở hải ngoại không có tấc sắt trong tay, không có mảnh đất cắm dùi, lại 'đương kiêm tỵ nạn' xa cả nửa vòng trái đất thế mà cứ lớn tiếng đòi 'tiêu diệt cộng sản', tái dựng VNCH cho bằng được!"
1.2 Tóm tắt -  Cách trình bầy vấn đề trong đoạn văn trên có đôi chỗ tối nghĩa, người đọc khó có thể hiểu ý ông Định Nguyên qua mạch văn, mà phải đoán nghĩa qua vấn đề mà ông đặt ra. Có thể tóm tắt học thuyết chống cộng của ông Định Nguyên vào mấy điểm sau:
- Một:  Dứt khoát bác bỏ lá Cờ Vàng và chế độ VNCH, vì những người theo "định
hướng VNCH và Cờ Vàng" đã không có ý thức chính trị nên chỉ gây hại.
- Hai:  Mỹ muốn có đồng minh để chống Tầu. Do đó Mỹ muốn lôi kéo VN về phe mình. Có 2 trường hợp xẩy ra. Ông lập luận:
a/  Nếu VGCS không theo Mỹ thì VC vẫn còn đó, và nguy cơ mất nước rất lớn.
b/ Nếu VGCS theo Mỹ và Mỹ không dẹp VC, thì VC vẫn còn đó, nhưng tránh được nguy cơ mất nước.
- Ba:  Theo ông Định Nguyên, cả 2 trường hợp đều xấu, nghĩa là VGCS vẫn còn đó. Tuy nhiên trường hợp sau ít xấu hơn, nên ông chấp nhận và chọn trường hợp này. Ông tin rằng nhân dân VN cũng có một chọn lựa như ông.
1.3 Nhận xét -  Có 3 điều bất cập trong luận thuyết của ông Định Nguyên làm cho nó trở thành ảo tưởng:
-  Thứ nhất:  ở trên ông Định Nguyên viết: "Không ai tin chính sách ve vãn CSVN của Mỹ là quan tâm đến số phận của dân tộc Việt Nam, lại càng không phải 'thương' tập đoàn lãnh đạo cộng sản." Nhưng dưới đó ông lại viết: " Nếu Mỹ can thiệp và thoả hiệp mà không cần thay đổi thể chế chính trị liền thì CSVN vẫn còn đó nhưng nguy cơ mất nước không còn." Nghĩa là ông Định Nguyên vừa tin rằng Mỹ không quan tâm đến số phận của Dân Tộc VN, lại vừa tin rằng Mỹ giúp VN chặn đứng cuộc xâm lăng của Tầu cộng? Như thế có nghĩa là, Mỹ là một tên bất nhân, đồng thời lại là một con người hào hiệp? có phải là ông Định Nguyên đã tự mâu thuẫn? Lập luận mâu thuẫn như thế thì làm sao tin tưởng được học thuyết của ông Định Nguyên?!
     Ông Định Nguyên tin rằng sẽ có chiến tranh giữa Tầu cộng và Mỹ, cho nên ông mới kêu gọi VN đi theo Mỹ chống Tầu để nhân cơ hội "thoát Trung." Nhưng xin hỏi ông căn cứ vào đâu để tin như thế. Không lẽ ông không học được bài học nào về cái thế chiến lược của các đại cường ngày nay? Thực tế đã và đang cho thấy, các đại cường ngày nay đánh nhau bằng chiến tranh kinh tế. Chiến tranh võ trang của các nước này nếu xẩy ra thì chắc chắn phải là chiến tranh hạt nhân. Điều mà thật sự ít có người lãnh đạo nào dám nghĩ tới. Mỹ giật sập cả một khối CS Đông Âu của Nga, nhưng chuyện vẫn êm ru bà rù, không có xẩy ra chiến tranh giữa Liên Sô và Mỹ. Tại sao? Vậy thì liệu có xẩy ra chiến tranh giữa Tầu cộng và mỹ không? Học thuyết Định Nguyên đặt căn cứ trên một suy đoán mơ hồ, khó thuyết phục.
     Hơn nữa, ông Định Nguyên không học được một chút kinh nghiện nào về lịch sử hiện đại của đất nước. Ông viết: "…(Mỹ) lại càng không phải thương tập đoàn lãnh đạo CS." Ông Định Nguyên biết Mỹ không thương bọn chóp bu CS. Ông tưởng rằng bọn nó không biết? Nó ngu sao? Vậy tai sao ông kêu gọi không những VGCS, mà toàn dân VN cần liên minh với Mỹ? Để làm chó săn cho Mỹ à? Ông không nhớ rằng những nhà ái quốc VN, bạn của Mỹ, mà Mỹ còn ra tay giết được thì những con chó săn có giá trị gì? Kinh nghiệm cho thấy, chính sách ngoại giao của tập đoàn tài phiệt  Mỹ dựa trên câu này "khi hết thú rừng thì những con chó săn sẽ bị đem ra làm thịt." Ông tưởng rằng bọn VGCS chúng nó ngu lắm sao? Còn người Quốc Gia chúng tôi thì vẫn nhớ thuộc lòng câu "Phải một cái rái đến già."
-  Thứ hai:  Các giải pháp ông Định Nguyên nêu ra cho vấn đề "chống cộng" đều dự trù duy trì sự tồn tại của đảng VGCS. Điểm này chính là mấu chốt của vấn đề chống cộng theo quan điểm của ông Định Nguyên mà tôi gọi là "chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Nghĩa là chống cộng nhưng vẫn duy trì sự tồn tại của đảng CSVN. Cách này không thể nói là chống cộng. Nếu có tự nhận là chống cộng thì chỉ là chống cộng bịp (hay cuội). Tai sao? Người viết sẽ giải thích sau.
- Thứ ba:  cái mà ông Định Nguyên gọi là "định hướng VNCH và Cờ Vàng" là một lối nói vu khống và nhục mạ những người yêu nước thực sự chống cộng. Ông nói mà không hiểu mình nói gì. Chuyện này chúng tôi cũng sẽ đề cấp đến sau. Nhưng cũng chính vì việc đẻ ra cái định hướng này với ngụ ý xuyên tạc, ông Định Nguyên đã chứng tỏ cho người ta thấy ông đứng ở vị trí nào trong cái thế chống cộng của người VN ngày nay. Điều chắc chắn là ông không đứng trong hàng ngũ những người mà ông gọi là đi theo "định hưóng VNCH và Cờ Vàng."  
2.  Chống cộng vì hận thù mù quáng
      Ông Định Nguyên muốn chứng minh rằng đồng bào tỵ nạn chúng tôi chống cộng không phải do lòng yêu nước thôi thúc, mà vì hận thù CS một cách mù quáng. Đây là lời kết án quyết liệt nhất những người yêu mến lá Cờ Vàng mà tôi mới thấy từ trước tới nay. Chống cộng mù quáng được hiểu là chống không suy nghĩ, nhắm mắt mà chống, chống cả những cái hay, cái tốt của CS. Nhưng CS có cái gì hay, cái gì tốt, xin được hỏi ông Định Nguyên? Tôi thực không ngờ một người viết lách như ông Định Nguyên mà lại mù quáng và thiển cận đến thế, một sĩ quan QLVNCH mà lại tối dạ như vậy. Thật không hiểu nổi.
     Nên biết tình yêu và lòng hận thù là hai mặt tâm lý phản diện trong bất cứ con người bình thường nào. Nó cũng giống như hai mặt của một đồng tiền. Tình yêu được đáp ứng và được thỏa mãn thì chỉ có yêu mà không có hận thù. Trái lại, khi tình yêu bị kẻ khác cướp đoạt, hơn nữa, nếu lại còn bị lăng nhục, thì có điều chắc là nó sẽ biến thành thù hận và dễ dàng đi đến chuyện trả thù. Tâm lý thông thường là thế. Xin nêu ra một thí dụ nho nhỏ và dễ hiểu để biện minh với ông Định Nguyên. Chẳng hạn chàng thanh niên A yêu một cô gái đẹp. Yêu chân thành, yêu say đắm, và nhất quyết phải cưới cho bằng đưọc cô gái về làm vợ. Nhưng có một anh chàng B nhẩy vào và chiếm đoạt được cô gái. B không những chiếm người yêu của A mà còn buông lời lăng nhục A để lấy le với người đẹp: "Cú mà đòi sánh với phượng hoàng" hay "ăn mày mà còn đòi xôi gấc." Vấn đề hận thù xẩy ra sau đó giữa hai người là chuyện tất nhiên? A càng yêu cô gái bao nhiêu thì càng nung nấu thù hận anh chàng B kia bấy nhiêu. Rõ ràng là, nếu B không cướp người yêu của A và không nhục mạ A thì A đâu có hận thù B. Như vậy thì xin được hỏi ông Định Nguyên, việc A trả thù B là do tình yêu của A đối với cô gái, hay do lòng hận thù mà ông Định Nguyên cho là mù quáng của A đối với B?
     Vấn đề yêu nước và hận thù CS cũng thế thôi. Nước hay quê hương của mình thì người dân nào mà không yêu mến. Đó là điều khẳng định. VGCS cướp nước của chúng ta, đầy đọa nhân dân ta, gây khổ nhục cho đồng bào ta, lại còn bán đất nước của ta cho ngoại bang. Như thế không đáng cho chúng ta hận thù sao? Đây không phải tư thù, mà là quốc thù. Tình yêu quê hương và mối thù CS là hai mặt phản diện trong trách nhiệm của bất cứ người công dân nào đối với đất nước. Nếu VGCS không bán nước, không đầy đọa nhân dân thì người VN đâu có căm thù chúng. Nói khác đi, người VN càng yêu quê hương, yêu Tổ Quốc bao nhiêu thì càng căm thù VGCS bấy nhiêu. VGCS như vậy thì xin hỏi, có ai yêu nước mà không căm thù CS? Ngược lại, có sự căm thù VGCS nào mà không xuất phát từ lòng thương dân tộc, yêu quê hương? Đây âu cũng là luật nhân quả của Nhà Phật. Tách biệt lòng yêu nước và sự hận thù CS thành hai động lực riêng biệt, không liên hệ với nhau, cho mỗi động lực là một nguyên nhân cá biệt làm phát sinh tinh thần chống cộng thì rõ ràng thiếu hợp lý, không chính đáng, mà còn là một sai lầm nghiêm trọng, nếu không muốn nói là có dụng ý xấu. Đặt vấn đề như ông Định Nguyên để chê bai, khích bác hầu làm nản lòng những người chống cộng là quá ẩu, thiển cận, ấu trĩ đến xuẩn động.
(còn tiếp)
Ngày 29 Tháng 8, 2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website