CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, August 28, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 1) Quyền Lực Chó Ngao!QUYỀN LỰC CỦA CHÓ NGAO

(Bài 1) 

Chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang
(đang được Uông Tế Châu của Tàu bành trướng chăm sóc tại Hà Nội)

 
Những ai thường theo dõi thông tin,  đều thấy rằng những loại súc vật người ta nuôi như một loại pet trong nhà,  thì Chó Ngao là con vật có giá nhất.  Đã có những con chó ngao có giá  từ 1 triệu USD cho đến gần 2 triệu USD.

Đó là chuyện chó ngao ở bên Tàu bành trướng mà những đại gia nuôi nó vừa để biểu thị sự giàu có của mình, vừa sử dụng chó ngao trong việc bảo vệ tài sản và sinh mạng của chủ. Vì chó ngao vừa to, khoẻ, lại rất mực trung thành.

Ở Việt Nam, dưới sự cai trị của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, nhiều kẻ cũng học đòi theo kiểu Tàu bành trướng, và trong số đó có nhiều kẻ được gọi là “đại gia” mua chó ngao về nuôi. 

Riêng tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, thì vai trò của chó ngao được thay thế bằng cái mà chúng gọi là “Công An Nhân Dân”!!!  Vì tập đoàn VGCS là lưu manh  “chơi chữ”.  Hãy nhớ rằng,  khi thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đặt tên cho cái lực lượng công an với cái đuôi “nhân dân” là hắn có ý đồ. Tiếc rằng nhiều người cho đến nay, có người đã gần cả cuộc đời, hoặc đã chết rồi mà vẫn chưa “ngộ” ra được bốn chữ “Công An Nhân Dân” là cái gì!? Đáng buồn nhất là trong số đó lại có cả những người luôn luôn đeo cho mình cái nhãn “chống cộng”?

Theo cách diễn giải của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, tiểu di cho đảng viên của nó trong cái Đảng Việt Gian Cộng Sản, thì  công an là lực lượng chuyên chính của VGCS.  Thêm cái đuôi “nhân dân”   có nghĩa là “công an nhân dân” PHẢI CHUYÊN CHÍNH VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM NÓI CHUNG, mà không phải là Đảng viên Việt Gian Cộng Sản. Họ bị coi là nô lệ của đảng việt gian cộng sản dưới sự giám sát của cái gọi là “công an nhân dân” (tức lũ chó ngao).

Vì đối với Việt Gian Cộng Sản, các tầng lớp nhân dân bị trị, đều mang thân phận nô lệ đỏ, cho nên họ bị coi là “tư bản biết nói” của Việt Gian Cộng Sản!!!

Đối với lính nguỵ việt gian cộng sản cũng vậy, chúng cũng dùng khái niệm “nhân dân” như cách diễn dịch của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh. Nghĩa là,  người dân bị trị Việt Nam là nguồn cung cấp xương máu để cho tập đoàn VGCS mở rộng chủ nghĩa thực dân đỏ, xưa là Nga Xô và Tàu bành trướng;  thì nay  ngược lại là Tàu Bành trướng rồi mới đến cái gọi là Liên Bang Nga và các thế lực TÀI PHIỆT QUỐC TẾ.  Ngoài ra,  nguỵ quân VGCS cũng còn phải có trách nhiệm  phối hợp với lũ chó ngao để trói buộc người dân Việt Nam bị trị phải chấp nhận  thân phận nô lệ đỏ! 

Phối hợp với những cái gọi là “công an nhân dân”, “quân đội nhân dân”, thì cơ quan chuyên chính của tập đoàn VGCS còn có những  thứ như “Viện Kiểm Sát Nhân Dân” và “Toà Án Nhân Dân”. 

Những dẫn chứng trên cho thấy rằng, tất cả những cơ quan nào, được kết thúc bằng hai chữ “nhân dân”, thì chúng đều lấy nhân dân  làm đối tượng để khống chế,  buộc người dân phải chấp nhận thân phận nô lệ.  Thí dụ “Uỷ Ban Nhân Dân”, “Nhà Giáo Nhân Dân”…. Còn những cơ quan nào là độc quyền của Việt Gian Cộng Sản thì chúng sử dụng chữ: Thí dụ, “Ngân hàng nhà nước”,  “tập đoàn kinh tế nhà nước”, “Đại học quốc gia”…

CHÚ Ý 1:   Phi lộ như trên chính là có ý xin quý bạn đọc quan tâm tới cụm chữ “NHÂN DÂN”,  mà tập đoàn VGCS vẫn còn công khai sử dụng, để biểu thị cuộc sống nô lệ của toàn bộ người dân bị trị Việt Nam sống trong cái thể chế được gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.  Chúng cũng  lợi dụng hai chữ “Nhân Dân”  là một cách chơi chữ đầy quỷ quyệt của chúng làm một thứ BÁNH VẼ,  để tiếp tục đánh lừa những người dân mới chập chững bước vào đời, cho đến khi họ hiểu ra được cái lưu manh của tập đoàn VGCS,  thì than ôi ĐÃ QUÁ MUỘN!!!

CHÚ Ý 2:   Bộ máy  lãnh đạo, quản lý cai trị của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản sau cái gọi là Đại Hội XI,  thì đất nước Việt Nam hoàn toàn  đều do những con chó ngao Việt Gian Cộng Sản nắm giữ.  Cụ thể:  thằng việt gian Nguyễn Tấn Dũng cũng từng là  Thứ trưởng của bộ chó ngao VGCS,  và chức vụ hiện nay của nó là Thủ tướng nguỵ quyền;  thằng việt gian Lê Hồng Anh, nguyên là Bộ trưởng bộ chó ngao VGCS,  thì nay  là Thường trực Ban Bí Thư VGCS;  thằng  việt gian Trần Đại Quang thì nó đang  là Bộ trưởng bộ chó ngao; thằng Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao vốn là Trung tướng Bộ Chó Ngao VGCS sang nắm giữ, đó là thằng việt gian Trương Hoà Bình.  Còn cái gọi là Toà Án Nhân Dân Tối Cao thì cũng do một thằng thiếu tướng chó ngao VGCS nắm giữ, đó là thằng Nguyễn Hoà Bình…


(Việt Gian Nguyễn Hoà Bình, Nguyên Thiếu Tướng chó ngao VGCS)

(Việt Gian Trương Hoà Bình, Nguyên Trung Tướng chó ngao VGCS) 

 

Điều đó cho thấy Việt Gian Cộng Sản coi vấn đề Nội Trị là quan trọng hàng đầu; chứ không phải là Quốc Phòng.

Từ đó cho thấy Việt Gian Cộng Sản đã cảm nhận được rất cụ thể  lòng người dân Việt Nam bị trị đã bắt đầu thức tỉnh cơn mê về thân phận nô lệ cho ngoại bang ở ngay chính trên đất nước của mình,  trong nhà của mình!!! Còn cái gọi là vấn đề Quốc phòng chỉ là một thứ mang danh “quốc phòng”, nhưng thực chất phải thấy được “Quốc Phòng” không còn làm nhiệm vụ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NỮA, mà nó chỉ là một lực lượng chính quy trong tư thế dự bị để hỗ trợ cùng lũ chó ngao cộng sản để giữ vững An Ninh Nội Trị mà thôi.  Chính vì thế  những ngày chuẩn bị cho trò hề Đại Hội Việt Gian Cộng Sản lần thứ XII, và Kỷ niệm 70 năm của mọi loại công cụ đàn áp nhân dân bị trị Việt Nam, cả về mặt tinh thần lẫn vật chat, giới chức chóp bu của Việt Gian Cộng Sản đã công khai tuyên bố: “lực lượng chuyên chính như công an, lính nguỵ, Viện kiểm sát, toà án, các cơ quan truyền thông, các tổ chức quản lý văn hoá nghệ thuật, quản lý tôn giáo, quản lý thanh niên học sinh, sinh viên… PHẢI COI TRỌNG VIỆC ‘CHỐNG DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH’ CỦA CÁC THẾ LỰC ‘PHẢN ĐỘNG VÀ THÙ ĐỊCH’; PHẢI COI TRỌNG VIỆC BẢO VỆ ‘AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ’… đặc biệt lực lượng vũ trang phải phối hợp với nhau ĐỂ BẢO VỆ ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN, BẢO VỆ HIẾN PHÁP VIỆT GIAN CỘNG SẢN, BẢO VỆ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM, cũng như cái gọi là những tên làm công tác ngoại giao thì phải LÀM CÁI VIỆC NHƯ “ĂNG TEN”  Ở CÁC NƯỚC CÔNG TÁC VÀ  VẤN ĐỀ TRONG NGOẠI GIAO LÀ CHỈ “GÁC LẠI QUÁ KHỨ CHỨ KHÔNG ĐƯỢC QUÊN QUÁ KHỨ” (sic).  (cho nên những kẻ nào còn hy vọng Việt Nam Cộng Hoà có thể “quên quá khứ - xoá bỏ hận thù, thêm xanh vào đỏ” tiến tới hoà giải hoà hợp dân tộc dù trên bất kể lãnh vực nào, đều là những kẻ chối bỏ ăn cơm để ăn chất phế thải của  mọi loài như thằng Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh, JB Trường Sơn và cả thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà, kêu gọi đấu tranh ôn hoà như kiểu Biểu Tình Tại Gia của thằng Ngưu Chân Cong Quảng Độ và làm theo Luật Pháp như lũ dân chủ cuội)

Như thế là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đang củng cố lại các cơ quan chuyên chính cũng như đường lối thực dân đỏ cực đoan nhất!

Vì trong  chế độ hiện nay của VGCS, như Chính Khí Việt đã viết ngay từ khi khai sinh trang website  này là:  người dân bị trị Việt Nam hiện nay chính là một thứ “tư bản biết nói”  và là thứ tư bản đẻ ra các loại tư bản khác.  Lực lượng  tư bản “biết nói” này mới là  tài sản chủ yếu của VGCS và cùng với đất đai tài nguyên của Việt Nam;  cũng như vị trí địa lý của Việt Nam có sức hấp dẫn “bất khả cưỡng” đối với các thế lực  TÀI PHIỆT QUỐC TẾ.  Việt Gian Cộng Sản bao giờ cũng coi toàn đảng của chúng, từ những đảng viên thường cho đến những kẻ mới đang là đảng viên dự bị, hoặc những tên đảng viên đã về hưu,  về lại gia đình với những sinh hoạt đường phố, chòm xóm, láng giềng… đều là TAI MẮT CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Nói cách khác,  chúng là một thứ lực lượng ngoại vi, hỗ trợ cho công an chó ngao VGCS.  Một điểm đặc thù, khác hoàn toàn với các nước trên thế giới, đó là lũ côn đồ lưu manh, đĩ điếm, trộm cắp CŨNG LÀ MỘT BỘ PHẬN ngoại vi của cái gọi là Công An VGCS, mà lại có tính chất thường trực!!!
(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 28 Tháng 8, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 2) Quyền Lực Chó Ngao!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website