CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, August 20, 2015

Chính Khí Việt: VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN HIỆN NAY

VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN HIỆN NAY
Chính Khí Việt
Trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước và cộng đồng những người Việt Nam ở nước ngoài, có nguồn gốc tỵ nạn Việt Nam Cộng Sản, cùng có mục tiêu loại bỏ tập đoàn VGCS, công cụ xâm lược toàn diện của Nga Tàu và nay thêm nhiệm vụ làm tay sai cho các tập đoàn xâm lược về kinh tế và văn hoá.

Cuộc đấu tranh này càng ngày càng thu hút được nhiều người, nhiều thành phần nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước tham gia. Các tổ chức đảng phái, hội đoàn, phong trào xuất hiện với số lượng mà lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam chưa bao giờ có nhiều như vậy.

Đấy là một chỉ dấu tích cực vì chứng tỏ người dân Việt Nam ngày càng thức tỉnh trước các tội ác của tập đoàn VGCS do bản thân là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng, hoặc là chứng nhân của những tội ác của tập đoàn VGCS đang diễn ra từng giờ, từng ngày trên mọi địa bàn, trong mọi lãnh vực sinh hoạt của xã hội Việt Nam, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng kết quả của những cuộc đấu tranh ấy dù đã kéo dài từ cái khởi điểm ban đầu của tập đoàn Cộng Sản Đông Dương với vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, được dẫn dắt bằng khẩu hiệu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ.  Rồi lại tiếp tục từ 1945- 1954 dẫn tới việc Việt Nam bị chia làm hai miền.  Sau đó là cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hoà chống sự xâm lược của Nga Xô, Tàu Cộng thông qua công cụ bành trướng của chúng là tập đoàn VGCS với toàn bộ hệ thống chính trị của chúng cho đến 1975.  Tiếp đó, từ sau 30 tháng 4, 1975 cho đến nay 2014, có thêm một lực lượng nữa đó là cộng đồng Người Việt tỵ nạn VGCS.

Mỗi chặng thời gian nói trên đều có những đặc điểm của cuộc đấu tranh giữa một bên là nhân dân Việt Nam nói chung và một bên là tập đoàn VGCS, công cụ xâm lược toàn diện của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist Nga Xô Viết, sau đó thêm tụi xâm lược đại hán bành trướng, núp trong cái áo “cộng sản”!  Đến những thập niên gần  đây thì nhân dân và đất nước Việt Nam lại nằm trong tầm ngắm trực tiếp của các tập đoàn xâm lược kinh tế và văn hoá!!!

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước về hình thức có vẻ rầm rộ và công khai.  Nhưng kết quả thực ra mà nói, nó giống như kiểu từ cái cùm bằng gỗ thời Pháp đóng cổ và chân - tay của anh hùng dân tộc Việt Nam Nguyễn Thái Học và các chiến hữu thì nay thành chiếc còng số 8 ở hai tay và xích sắt ở hai chân, đồng thời còn bị một thứ cùm tân tiến và khoa học hơn nữa là bị “cùm óc và thắt bao tử” bằng truyền thông, văn hoá nghệ thuật, tín ngưỡng và TIỀN!

TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ?

1/ Đó là chưa thống nhất được về tội danh của tập đoàn VGCS.  Với chứng cớ sau đây đã được Chính Khí Việt và một số ngòi bút khác nhắc đi nhắc lại:

a)      Lá thư gởi cho bộ thuộc địa (tức Quốc Tế III) của Nga Xô vào năm 1929, sau hội nghị trù bị các nhóm người Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản ở ba miền Trung – Nam - Bắc Việt Nam, do tên đại tội đồ Hồ Chí Minh viết với lời hứa: “cam đoan bolsevik hoá toàn đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới bolsevik hoá toàn dân Việt Nam.”

b)      Tập đoàn cộng sản Việt Nam khẳng định đảng của chúng là một chi bộ của Quốc Tế III (tức công cụ chức năng của Bộ thuộc địa Nga Xô) và chúng còn ghi rõ trong điều lệ và tổ chức là chỉ tuân theo mệnh lệnh của Nga Xô.

c)       Tập đoàn cộng sản Việt Nam cũng khẳng định trong cương lĩnh chính trị của chúng là phải chống những cá nhân, tổ chức, hội đoàn theo xu hướng Quốc Gia Dân Tộc bằng cách bôi nhọ để cho họ bị mất ảnh hưởng tốt đối với quần chúng.  Hoặc cho người luồn sâu, trèo cao vào các tổ chức để cướp tổ chức, nhưng vẫn giữ nguyên danh xưng nhằm tiếp tục đoàn ngũ hoá quần chúng rồi lèo lái cho họ đi theo hướng bolsevik (tức sẽ bolsevik hoá).

d)      Việc VGCS bán những người yêu nước của Việt Nam như nhà Ái Quốc Phan Bội Châu; bán cuộc khởi nghĩa của Anh Hùng Nguyễn Thái Học cho thực dân Pháp; chúng miệt thị đường lối của cụ Phan Chu Trinh cũng như của các phong trào Duy Tân, Đông Du... đến mức trong đại hội VGCS Lần 1, năm 1935, Tổng bí thư Hà Huy Tập của chúng trong báo các chính trị đã gọi các cụ Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng“việt gian” như Vua Bảo Đại vậy!

e)      Khẩu hiệu tiêu diệt bốn tầng lớp rường cột của Nhân Dân Việt Nam là trí, phú, địa, hào của tập đoàn VGCS với việc thiết lập thể chế Xô Viết của Nga Xô trong vụ gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Chỉ riêng năm điểm thượng dẫn, mỗi điểm cũng  đã đủ cho thấy diện mạo của tập cộng sản Việt Nam là một lũ  VIỆT GIAN.  Cái tội danh đó không bao giờ có thể xoá bỏ được!

2/  Câu hỏi đặt ra là tại sao các cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái cùng thống nhất mục tiêu “chống cộng” mà lại né tránh tuyệt đối không dám dùng hai tiếng “việt gian”, là cái tội danh với đầy đủ bằng chứng được rút ra từ chính các tài liệu, văn kiện của tập cộng sản Việt Nam tự nguyện viết ra từ khi chúng ra đời và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng từ đó (1930) cho đến nay (2014)?

Không thể nói rằng những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phải đó thiếu thông tin hoặc thiếu bằng chứng, nhân chứng, vật chứng... thậm chí không ít người trong bọn họ còn là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của tập đoàn VGCS!!!

3/  Trước những tội buôn dân, giết dân, bán nước của tập đoàn VGCS diễn ra từng giờ, từng ngày, với số liệu cụ thể, thời gian cụ thể, địa phương cụ thể, con người cụ thể... thì họ đành phải nêu lại một cách tóm tắt hoặc cùng lắm là đăng lại nguyên văn từ báo chí của tập đoàn VGCS nhưng lại né tránh không tổng hợp, không bình luận và cũng không kết án đúng cái tội ác có âm mưu liên tục của tập đoàn VGCS! Thí dụ: như tụi Việt Tân vẫn khen tập đoàn VGCS “có công thống nhất đất nước”, thế mà có một số cá nhân cũng như tổ chức, hội đoàn, đảng phái khác cũng đồng quan điểm đó của Việt Tân nhưng chỉ có cái khác là họ hành động âm thầm mà không tuyên bố!

Tại sao họ không thể thấy được rằng kết quả của “sự thống nhất đất nước” đó là tập đoàn VGCS từ chỗ cướp của, hiếp dâm, bán nước trong phạm vi một nửa nước thì nay chúng thực thi trong cả nước! Vậy CÔNG ở chỗ nào???

Lối suy nghĩ như thế có khác nào một anh chàng bị bọn cướp bắt cùng với cha mẹ; bị đánh đập và đày ải.  Nay thấy bọn cướp bắt được hết mọi thành viên trong gia đình mình, gồm thêm vợ và các con cái lại mừng rỡ vì thấy bọn cướp HIẾP vợ và các con cái của mình một cách công khai!  Khen kẻ cướp có CÔNG HIẾP VỢ CON CỦA MÌNH, thì đó là loại người gì vậy, chúng có còn một chút nhân tính nào không!?

4/ Cho nên có những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái cố tình tạo ra một tội danh ảo thay cho tội việt gian của tập đoàn cộng sản Việt Nam.  Thí dụ như Nguyễn Văn Canh kết tội VGCS là THỪA SAI.  Nên nhớ Canh còn là Luật Sư, Giáo Sư thứ thiệt mà còn như vậy đấy!  Những số khác  thì gọi là VIỆT CỘNG; là CỘNG SẢN; là ĐỘC TÀI; là TÀ QUYỀN; là KHỈ TẶC (cái tội độc đáo KHỈ TẶC này được đẻ ra và ủng hộ bởi nhóm Hứa Vạng Thọ, Phùng Ngọc Sa, Thế Huy, Nguyễn Thiếu Nhẫn,  (tự ý đục bỏ), Đỗ Công Minh aka Hồ Công Tâm, Hà Văn Sơn, Phan Nhân và tên việt gian Trương Minh Hoà với các nick khác của hắn là  Bùi Lý Hồng, Dương Thanh Đông, Phan Đông Anh.  Trương Minh Hoà là kẻ cộng tác với cai tù VGCS thủ tiêu Đại Uý QLVNCH là Quách Dược Thanh!)  Lại còn có những chuyện như tranh luận xem ai là người đầu tiên gọi Hồ Chí Minh “đồ chó đẻ” như Hàn Giang Trần Lệ Tuyền vợ có 5 con với Trung Tá tình báo VGCS Trần Đăng Sơn, hiện cư ngụ tại Pháp!  Khổ lắm “đồ chó đẻ” chỉ là một câu chửi chứ không phải là một tội danh và càng không thể so sánh với tội việt gian.   Bởi vỉ một người Cha nóng tánh có khi cũng chửi vợ con là “đồ chó đẻ”, hoặc chửi một nhân vật ảo, như ngồi phải chiếc ghế bị gãy, tức mình chửi “thằng chó đẻ nào đóng cái ghế này vậy”!?

5/ Vậy tại sao né tránh tội Việt Gian của tập đoàn cộng sản Việt Nam?

a)      Trong lịch sử nhân loại nói chung, tội “phản bội nhân dân và tổ quốc” là tội nặng nhất, chưa bao giờ có chuyện được tha thứ.

Tội danh việt gian là tội của những kẻ gốc Việt Nam hay có Quốc Tịch Việt Nam mà lại phản bội quyền lợi của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam nhằm phục vụ cho ngoại bang trực tiếp hoặc gián tiếp.

b)      Nhắm mắt làm ngơ tội việt gian buôn dân giết dân, bán nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam để tạo ra những tội ảo vô thưởng vô phạt nói trên là nhằm bắn tín hiệu rằng có thể HỢP TÁC từng phần hoặc HỢP TÁC toàn diện trong mọi hoạt động của tập đoàn VGCS.  Nghĩa là để ngỏ một cửa nhằm Hoà Đàm, Hoà Giải rồi Hoà Hợp với tập đoàn VGCS.  Nhưng vì cả thế và lực đều bị hạ phong nên mục tiêu là được tập đoàn VGCS  thí cho chút danh, chút tiền, chút ân huệ về vấn đề gì đó (thí dụ như việc của bọn Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Báo Người Việt, Việt Báo,  SBTN, Việt Weekly, lũ việt gian ma tăng, lũ núp dưới áo làm từ thiện, làm văn hoá văn nghệ...

c)       Ngoài ra những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái đó chịu sự lèo lái của những thế lực kinh tế, văn hoá ngoại bang dùng bọn chúng làm vật thế chấp, làm con bọ xít hút máu để giảm giá mua tăng lợi nhuận trong làm ăn với tập đoàn VGCS.

Tóm lại nếu những kẻ nói trên không là tay sai, là đồng minh có điều kiện với tập đoàn VGCS thì cũng là công cụ trong tay thế lực tài phiệt ngoại bang.  Nghĩa là chúng làm như đang cùng đi theo mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam bị trị, và chúng khoác cái áo “đấu tranh chống cộng” hay “núp bóng cờ vàng” để lợi dụng sự thiếu thông tin trung thực của người dân nhằm lèo lái sức mạnh vùng lên của họ vào các trận địa giả, giúp cho tập đoàn VGCS bảo toàn được vai trò thống trị và tất nhiên cũng sẽ phải trả công cho chúng qua trung gian các quan thầy thực sự của chúng.  Chúng đã biến cuộc đấu tranh thành một dịch vụ buôn bán kiếm lời.

Đối với lũ “chống cộng” kiểu này thì sự tồn tại của tập đoàn VGCS cũng là để giúp chúng tồn tại, như kiểu ở khu có trộm cắp thì người ta mới cần nuôi chó giữ nhà vậy!!!

6/  a) Việt Cộng là cái tên do Mỹ đẻ ra để chỉ những tên cộng sản Việt Nam nằm vùng hoặc thâm nhập vào lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa, có mục đích hoạt động cho mục tiêu mà Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng trao nhiệm vụ cho chúng. Đó là bành trướng thế lực thực dân đỏ Leninist Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng ra vùng Đông Nam Á.  Cho nên hai tiếng Việt Cộng không phải là một tội danh, mà càng không có nghĩa là tội việt gian.

b) Cộng Sản: Ngày 25 Tháng 01, 2006, Quốc hội Châu Âu (tiếng Anh: Parliamentary Assembly of the Council of Europe; tiếng Pháp: Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe) đã thông qua Nghị Quyết 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản đồng nhất với tội ác chống nhân loại. (cuộc họp có 153 đại biểu trong tổng số 317 người; 99 phiếu ủng hộ Nghị Quyết, 42 phiếu chống nghị quyết và 12 phiếu trắng).

Như vậy để thấy rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là “tội ác chống nhân loại” chứ không phải là TỘI PHẢN QUỐC (như Pétain và đồng bọn bị kết tội phản quốc, tức PHÁP GIAN).

Những nước tuy công khai theo chủ nghia cộng sản như Cu Ba, Bắc Hàn, Tàu Lục Địa, nhưng họ không bán nước, họ không phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang như tập đoàn cộng sản Việt Nam, chúng  không những vừa thi hành việc phục vụ ngoại bang mà còn ghi rõ trong các văn kiện của chúng đường lối hành động như vậyVì thế cộng sản chỉ là danh xưng của chúngCòn tội danh của chúng với việc phản quốc, buôn dân, giết dân, bán nước thì cái tội đó là tội VIỆT GIAN.

c) Độc Tài: hiện tượng đó đã diễn ra trong các thời đại lịch sử khác nhau  (trước khi có chủ nghĩa cộng sản) còn hiện nay diễn ra ở các nước như Iraq, Iran, Lybia, Syria… Nhưng  họ  không bán nước cho ngoại bang cho nên độc tài cũng không có nghĩa là PHẢN QUỐC.

d) Tà Quyền: trong một nước mà có hai bộ máy cai trị chống nhau thì bên này hay bên kia coi đối phương là tà quyền hay ngụy quyền.  Những người dung hai tiếng “tà quyền” chỉ nhằm đối lại với hai tiếng “chính quyền”.  Nghĩa là việc không công nhận bộ máy nhà nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam, chứ  “tà quyền” không có nghĩa là PHẢN QUỐC như tội danh VIỆT GIAN.

E) Riêng tội danh Khỉ Tặc là khái niệm độc đáo do tên an ten trong nhà tù VGCS đã tiếp tay cho cai tù thủ tiêu Đại Úy QLVNCH là Quách Dược Thanh, là Trương Minh Hòa (với những nick khác của hắn là Bùi Lý Hồng, Dương Thanh Đông, Phan Đông Anh) đẻ ra với sự đồng lõa của chệt Hứa Vạng Thọ và được sự ủng hộ hết mình của Phùng Ngọc Sa (đảng viên một chi phái Đại Việt, chuyên viên nhặt banh cho cai tù VGCS); Thế Huy một sỹ quan an ninh của VNCH hoạt động ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng, là cố vấn của Chệt Hứa Vạng Thọ mà cũng là bạn chí thiết với Đặng Văn Nhâm, với vợ chồng Trung Tá tình báo VGCS, hoạt động ở vùng Đà Nẵng Quảng Nam là Trần Đăng Sơn và vợ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.  Thế Huy cũng là người làm mai mối cho Trần Lệ Tuyền gian díu với anh Nguyễn Đức Chung để lèo lái điện báo Hồn Việt UK online vào quỹ đạo của tinparis.net.  Ngoài Thế Huy thì còn việt gian Hồ Công Tâm aka Đỗ Công Minh; biệt kích dổm Hà Văn Sơn; (tự ý đục bỏ 12 chữa); Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn và Kiêm Ái Lê Văn Ấn.

Về tội KHỈ TẶC do nhóm Hứa Vạng Thọ sử dụng, Chính Khí Việt đã có một số bài phân tích rõ ràng trắng đen.  Xin link vào để quý bạn đọc tham khảo thêm:


Ở đây chỉ xin chia sẻ với quý bạn đọc về cái lập trường “chống cộng” lòi đuôi chồn của nhóm Hứa Vạng Thọ như sau:

f) Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn từng thành khần khi ở tù VGCS nên được thưởng cho cái ghế đội trưởng đội nhà bếp (giàu thủ kho, no nhà bếp) nên việc nặng  nhọc đã có đội viên làm, đội trưởng chỉ làm cái công việc chỉ tay năm ngón là chính và cộng tác điếu đóm với đám trật tự để vơ vét đồ thăm nuôi của “tù nhân”, để  ăn chặn bớt thức ăn của “tù” và đích thân nấu nướng hầu hạ mấy tên cai tù VGCS đảm nhiệm các chức như quản giáo, trực trại, chấp pháp, giáo dục!  Khi tới Mỹ thì cùng Kiêm Ái làm tà lọt cho bọ ngựa Đoan Trang.  Khi “chống cộng” thì ra công bảo vệ, cũng như sản xuất các tụng ca thờ tên alibaba Nguyễn Chí Thiện nâng tên đạo thơ này lên hàng “KIM CƯƠNG BẤT HOẠI”!?  Khi xảy ra vụ Tiểu Diên Hồng thì hăng hái phỏng vấn việt gian già Hoàng Minh Chính. Nên nhớ Nguyễn Chí Thiện là con bài CHỦ của ván bài Tiểu Diên Hồng của tập đoàn VGCS !  Nguyễn Chí Thiện là chí hữu đặc biệt của nhóm báo Người Việt, Việt Báo, SBTN, của tổ chức Việt Tân, của bè lũ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Họat, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Phong Vũ, Ngô Nhân Dụng, Đỗ Phủ, Lại Thế Hùng, Nguyễn Minh Cần, Trần Khuê, Trần Độ, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang… và toàn bộ thành viên của Đàn Chim Việt.  
 

Khi bỏ công lễ bái tôn thờ Nguyễn Chí Thiện và phỏng vấn Hoàng Minh Chính, là kẻ được việt gian cộng sản cho ra hải ngoại lãnh đạo cuộc họp Tiểu Diên Hồng ở trong núi, nhằm chuẩn bị cho Nguyễn Chí Thiện ra mắt để sẽ được các cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái ở hải ngoại suy tôn làm LÃNH TỤ! Như vậy là diện mạo của anh đội trưởng nhà bếp trong nhà tù của VGCS là Nguyễn Thiếu Nhẫn đã tự MÓC  mình ra khỏi hang, hiện nguyên hình là một bút nô của VGCS trên mặt trận truyền thông!
Ta hãy thử đặt câu hỏi xem, tại sao cả Lão Móc và tên an-ten tay sai trung thành của cai tù VGCS là Trương Minh Hòa cùng viết bài chửi Việt Tân, chửi Báo Người Việt… Và, tên an ten Trương Minh Hoà còn chửi cả Nguyễn Chí Thiện và những ai NÂNG BI Nguyễn Chí Thiện, thế mà Trương Minh Hòa lại suy tôn Lão Móc và Kiêm Ái là hai trong những kẻ dùng bút bảo vệ và nâng bi Nguyễn Chí ThiệnKIM CƯƠNG BẤT HOẠI. Thằng họ Trương đã tâng bốc rằng: 
“Đánh như Lão Móc Kinh Quân Vẹm
“Vạch Mặt Quân Thù, Kiêm Ái Phang”.
Sự ngu xuẩn của Trương Minh Hòa có khác gì Bút Vàng ca ngợi mà hóa ra làm hại nhân vật Nguyễn Chí Thiện khi mụ này thân ái gọi Nguyễn Chí Thiện là ALIBABA???
Chẳng có gì khó hiểu, vì khi Lão Móc thờ Nguyễn Chí Thiện và tạo điều kiện cho tên việt gian gìa Hoàng Minh Chính sử dụng báo Tiếng Dân thì đó là chúng ỦNG HỘ  HẾT MÌNH đối với VGCS trong âm mưu xâm lược cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn qua cái bẫy Tiểu Diên Hồng.  Có nghĩa là bọn chúng đồng quan điểm với toàn bộ  lũ vào núi họp Tiểu Diên Hồng cũng như lũ viết thư chúc mừng cuộc họp đó.  Nói cho dễ hiểu quan điểm chính trị của chúng  cũng chính là quan điểm của VIỆT TÂN, báo Người Việt, Việt Báo, SBTN, Đàn Chim Việt…
Tiểu Diên Hồng bị vạch mặt và thất bại thảm hại.  Cả lũ vội chia tay nhau vẽ lại râu ria để che đậy tung tích là bút nô của VGCS ở hải ngoại.  Và chúng phải thực hiện cái trò “giả vờ phê phán nhau” ! 
Tinparis.net là ổ rắn độc gây nhiễu loạn thông tin.  Nó cũng là diễn đàn của những tên chửi cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa bằng phương pháp trộn lẫn thực hư. Chúng đưa ra những luận điệu như Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại, lịch sử đã sang trang; QLVNCH chỉ còn là “vang bóng một thời”.  Bây giờ là sự hoạt động của các đảng phái (chắc là có cả đảng việt gian cộng sản, đảng Dân Chủ 21, đảng Thăng Tiến, đảng Vì Dân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Đại Việt và các hệ phái, khối 8406, Cao Trào Nhân Bản…)
Từ chỗ tinparis.net hợp tác với bè lũ Võ Văn Ái, chợt quay lại chống Võ Văn Ái để có cớ sử dụng bàn tay của Trung Tá tình báo VGCS, đặc trách tôn giáo vận ở Miền Trung VNCH, là Trần Đăng Sơn qua ngòi bút của mụ vợ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.  Mụ này có bài viết về MA TĂNG Ấn Quang rất khá.  Sau khi được thoát ra khỏi  ẩn số, được nâng lên là “nữ sĩ” thì mụ được trao thi hành “mỹ nhân kế nạ dòng” để điện thoại nhõng nhẽo làm quen với một số ông già gân (trong đó có cả Trung Tướng Trần Văn Trung, con rể của Tuần Chi – Đôn Hậu), rồi tiếp theo là chiêu dụ Hồn Việt UK online  một điện báo có quan điểm suy tôn Ngô Tổng Thống và QLVNCH với tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.  Thế Huy chính là kẻ tổ chức cho chủ nhân điện báo Hồn Việt UK online gặp mặt cả hai vợ chồng Trần Đăng Sơn- Trần Lệ Tuyền tại Paris (lúc đó Sơn đã bị liệt).  Câu chuyện tiếp theo xin quý bạn đọc click vài link dưới đây:
 
Điều đáng chú ý về nhóm tinparis.net là chúng đã dành nhiều công sức để vạch mặt Đặng Văn Nhâm. Thế mà khi Đặng Văn Nhâm ăn cắp một cách trắng trợn những bài viết của nhiều ngòi bút chứng minh tên Nguyễn Chí Thiện là tên ăn cắp tập thơ Vô Đề, đem in, gặp  khó khăn thì Thế Huy đã từ Paris đưa Đặng Văn Nhâm qua Cali  để thuyết phục cho việc in tập sách ăn cắp bài của những tác giả khác?!.
Diện mạo thật của Thế Huy là như vậy đó! Xin click vào đây để thấy rõ ràng hơn về nhân vật Thế Huy này:
Kiểu viết của những tên nêu trên rất giống nhau như cùng một nguời chỉ đạo là chúng phê phán bằng bịa đặt, đao to búa lớn với cả kẻ gian lẫn người ngay gây mơ hồ cho người đọc.  Như kiểu viết của tên an-ten Trương Minh Hòa và Lão Móc.  Hoặc như Hàn Giang Trần Lệ Tuyền vạch mặt ma tang Ấn Quang nhưng lại cùng VGCS tưởng niệm, thương khóc  thằng việt gian cộng sản già Lâm Văn Tức aka Thích Quảng Đức và chỉ đạo anh Nguyễn Đức Chung “chủ nhiệm kiên chủ bút” của Điện Báo Hồn Việt UK online để xin Ngưu Ma Vương  Quảng Độ cho ý kiến về vụ Quảng Đức.  Đại diện Ngưu Ma Vương Quảng Độ có thư trả lời, khẳng định Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ  “đạo pháp”!  Và anh Nguyễn Đức Chung cho  đăng nguyên văn mà không bình luận!!!  Nghĩa là lý giải việc khóc thương “Bồ Tát” Quảng Đức của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền và chứng minh  tính chân thật nội dung bài viết của chệt Hứa Vạng Thọ rằng  thời đệ Nhất VNCH  CÓ ĐÀN ÁP TÔN GIÁO???
Vì việc đó mà tinparis.net bị sụt số lượng người đọc, phải cho đến khi có một bàn tay nào đó điều động Lão Móc viết bài cứu bồ cho tinparis.net, và tất nhiên đi theo Lão Móc  phải có cái đuôi chồn Kiêm Ái!
Về mặt nào đó tinparis.net là một ổ bút nô VGCS nguy hiểm còn hơn SBTN.  Bởi tối thiểu Trúc Hô còn dám nói thẳng ra rằng không chống VGCS.  Còn tinparis.net chống ai, tung tin thất thiệt nhằm mục đích gì thì  Chính Khí Việt đã có nhiều bài chứng minh.  Điều mà câu hỏi được đặt ra là trong ổ tinparis.net đã có tới ba nhân vật có thâm niên trong ngành an ninh tình báo VNCH như Phùng Ngọc Sa, Thế Huy, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn đã và đang hợp tác chặt chẽ với tình báo VGCS là Trần Đăng Sơn và vợ là Trần Lệ Tuyền!!!
HẬU QUẢ
Hậu quả của việc không thấy được TỘI VIỆT GIAN CỦA TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM, do thiếu thông tin trung thực lại thêm những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái do lũ con buôn chính trị thành lập với sự chỉ đạo của VGCS hoặc các thế lực kim tiền khác nên mới có nhiều sai lầm như:
1/ Nêu ra những bài học từ các nước Đông Âu, chư hầu xưa kia của Nga Xô. Rồi bài học từ Gandhi tới Mandela và Miến Điện; cho đến những bài học từ Trung Đông…. Mà không thấy rằng VGCS là một thực thể đặc biệt vì CHÚNG LẬP MỘT ĐẢNG CHÍNH TRỊ KHÔNG PHẢI ĐỂ CỨU NƯỚC MÀ LÀ ĐỂ BÁN NƯỚC!!!
2/ Đẻ ra những cụm chữ “chống cộng” không giống một con giáp nào! Chúng tự hào là “cộng sản” thì lại chửi chúng là “cộng sản” mà không dám nói đúng tội danh là VIỆT GIAN?! Chúng chửi Quân Dân Cán Chính VNCH là ngụy thì cũng nhận là “nguỵ” đến mức có người gọi chúng là “ngụy quyền VGCS”  thì ngạc nhiên hoặc không ủng hộ, hoặc để mặc cho tay sai của chúng bôi nhọ chống phá cái quan điểm đúng đắn đó?!
3/ Bị tập đoàn VGCS cướp nước cho đi tù khổ sai không xét xử nhiều năm; vợ con bị đuổi đi kinh tế mới cho chết vì bệnh tật không thuốc men, đói ăn không lương thực… ấy vậy mà khi ra tù viết hồi ký còn tuyên bố không hề oán hận. 
4/ Không có chính quyền, không tiền, không một tấc đất mà đòi thực thi chính sách chiêu hồi đối với cán bộ VGCS, thành phần phản tỉnh…???
Làm được tiền thì đem về nộp cống cho VGCS theo  lời kêu gọi của đặc công đỏ Bùi Tín là đấu tranh bằng xây dựng “bốn quỹ tình thương”.  Nhiều thứ vô nghĩa và lẩm cẩm như vậy kể sao cho hết!
5/ Biểu tình chống VGCS thì  lại gọi là “dàn chào”? 
Học tập ba tên đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện… gọi con cháu của tập đoàn VGCS là “con cái các cụ, con ông cháu cha”! Cụ, Ông, Cha  của ai vậy???
Gọi mấy tên VGCS về hưu là “lão thành cách mạng”.  Cách mạng cái gì vậy???
Gọi con mấy thằng chóp bu VGCS là “thái tử đảng” hoặc “hoàng tử”? 
Cũng từ đấy mà nâng bi lũ cuội của con cái VGCS nâng lên ngang hàng hoặc hơn cả các anh hùng Tiền Bối Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, như “thánh nữ”, như “thiên sứ trong bóng tối”!?
Thật lố bịch hết chỗ nói.  Đỉnh điểm của sự lố bịch là việc Nguyễn Bá Cẩn, Hoàng Cơ Định cùng mấy ông già hèn của Hội Đền Hùng, mặc áo thụng vái lạy cái ảnh của thằng việt gian cộng sản già thờ Nga Xô là Hoàng Minh Chính, cũng như bài văn tế thằng đại sát thủ Trần Độ của lũ trí thức trẻ đầu tôm ở Canada, trong đó có mụ bác sỹ Lâm Thu Vân!
BÀI HỌC QUÁ ĐẮT

Từ Quốc Hận 30 tháng 4, 1975 đến nay đã tròn 39 năm dài đằng đẵng.  Tập đoàn VGCS đã quản lý trọn vẹn về mặt biểu kiến, ruộng đất, sông biển của Việt Nam. Gọi là biểu kiến vì nhiều vùng đất đai, ruộng vườn, làng mạc, đô thị, hải đảo, lãnh hải… của Việt Nam trên thực tế đã thành tài sản của Nga- Tàu lục địa, Hồng Kông, Đài Loan và các thế lực duy tiền khác. Thí dụ như rừng đầu nguồn, khu phố Tàu, còn đề bảng “cấm người Việt Nam”  như ở Hội An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hoá; làng Nga ở Vũng Tàu…!!! Còn người dân Việt Nam bị trị chỉ được cho sử dụng ruộng đất một cách tuỳ tiện vì lúc nào cũng nơm nớp lo bị thu hồi bất chợt, chỉ cần một tên VGCS cấp xã muốn thế.  Bởi vì tất cả đất đai, ao hồ, sông biển, tài nguyên ĐÃ BỊ TẬP ĐOÀN VGCS CHIẾM HỮU LÀM CỦA RIÊNG VÀ CỦA CHUNG VỚI TÀU BÀNH TRƯỚNG VÀ CÁC THẾ LỰC DUY TIỂN.
 
Đấy là một yếu tố quan trọng của tập đoàn VGCS để củng cố sức mạnh và đồng thời cũng là một bảo chứng cho các thế lực hậu thực dân đỏ của Nga, của Tàu đại hán bành trướng và các thế lực xâm lược kinh tế và văn hoá.
 
Đó là lý do bằng trăm phương, ngàn kế chúng giúp cho sự thống trị của tập đoàn VGCS được lâu bền.
 
Mục tiêu mà những người Việt Nam bị trị cần đặc biệt lưu tâm là tập đoàn VGCS đã và đang được cho chính thống hoá bằng sự tô điểm, san lấp các hố sâu, các vết nứt nẻ trên bộ mặt việt gian của chúng bằng các loại nhựa đường với nguyên liệu và nhà máy sản xuất ở trong nước, đã được các đại tập đoàn kinh tế nước ngoài ký hợp đồng thu mua toàn bộ, kể cả chính phẩm lẫn thứ phẩm.  Loại hàng đó có thương hiệu chung là: Siêu Cuội, Thái Cuội, Đại Cuội, Tiểu Cuội, với đủ hình thu mầu sắc.  Bao bì thì có nhãn “cây đa tân trào” và có hàng chữ ghi chú đậm màu xanh hoà bình “hàng đặc biệt để xuất khẩu” .
 
Để tiếp nhận và bảo quản cùng quảng bá loại hàng nhập khẩu đặc biệt đó, các nước có người Việt tỵ nạn, được các hãng nhập khẩu sở tại đã tuyển lựa nhân viên rất chặt chẽ với tiêu chuẩn tuyệt đối trung thành với chủ hãng qua phỏng vấn bằng những câu hỏi dưới đây:
 
1/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày ăn phân, chúng mày có ăn một cách ngon lành không?
 
2/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày ỉa lên bàn thờ tổ tiên, chúng mày có ỉa một cách vui vẻ không?
 
3/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày chửi Vua Quang Trung và thờ Chiêu Thống, chúng mày có làm không?
 
4/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày viết thơ văn, ca nhạc để tôn vinh những thằng ăn cắp, chủ động điếm, lưu manh lừa đảo lên thành sao khuê, Bà Trưng, Bà Triệu, Thánh Tăng, Thánh Nữ, Thiên Sứ… chúng mày có vui vẻ thi hành không?
 
5/ Câu hỏi cuối cùng chủ hãng hỏi chúng mày có sẵn sàng tuyên thệ kể từ ngày được vào làm trong hãng thì phải chấp nhận làm con chó trung thành chứ không được làm người nữa, có biết không?
Tất nhiên, những đứa nộp đơn xin cái job đó thì chúng chỉ mang trong đầu một chữ “CÓ” to đùng từ khi chân chưa bước tới cửa hãng!
 
Câu chuyện trên chỉ là mấy nét chấm phá để Chính Khí Việt minh hoạ câu chuyện có thật của Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước trong cuộc đấu tranh chống tập đoàn VGCS, tay sai trung thành của Nga Tàu và các thế lực duy tiền khác.
 
CHIẾM THÀNH, CHƯA CHIẾM ĐƯỢC LÒNG DÂN
 
Tuy chiếm giữ được toàn bộ ao hồ, sông biển, ruộng đất và tài nguyên của Việt Nam, nhưng tập đoàn VGCS không chiếm được lòng dân.
 
Đã là việt gian, có nghĩa là tập đoàn VGCS mang đủ thứ xấu xa, tội ác như cướp của, giết dân, bán nước, vô liêm sỉ… thì nhất thời có thể còn một số dân thiếu thông tin nên ủng hộ chúng.
Không như ruộng đất là thứ cố định, lòng dân thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian và sự giác ngộ qua những thực tế phũ phàng mà họ là nạn nhân hoặc chứng nhân hoặc cả hai.
 
Chừng nào chưa chiếm được lòng dân thì cả hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS vẫn là sinh hoạt trên núi lửa đang ngủ.  Do căn cốt việt gian nên dù chúng có thấu hiểu sâu sắc cái chân lý đó cũng không bao giờ giải quyết được vấn đề, ngoại trừ buông súng, từ bỏ quyền lực và thành thật đầu hàng nhân dân.
 
Khi núi lửa thức giấc thì chẳng có mẫu quốc nào hay đối tác chiến lược nào cứu được chúng. Cứ nhìn vào vụ chiếc máy bay chở khách của Malaysia nhỏ nhoi như vậy mà khi vào cuộc cứu nạn, gồm tất cả những thứ siêu cường cũng như “siêu cường xó bếp VGCS”, cùng với các kỹ thuật phương tiện tiên tiến cũng có cứu được ai đâu, từ một mảnh vụn máy bay cho đến cái hộp đen?!
 
Đó là chưa nói đến khi núi lửa thức giấc thì mạnh đứa nào đứa ấy chạy, dẫm đạp lên nhau mà chết như quân Nguyên, Quân Minh, Quân Thanh xa xưa vậy! Và một điều chắc chắn là cái lực lượng bảo vệ của chúng là lính và công an, được trang bị tới răng những vũ khí, phương tiện vận chuyển tối tân sẽ là những kẻ dùng các thứ tối tân đó để mở đường máu chạy trước tiên vì chúng sẽ giác ngộ vào giờ thứ 25 bởi quyền lợi bản thân và gia đình, vừa mở đường máu thoát hiểm vừa lập công chuộc tội.  Cái lực lượng vũ trang hùng hậu đó còn biến “CHỦ thành THÙ”, thì mấy trăm hòn cuội làm được cái gì để cứu chủ???
 
LŨ PHẢN QUỐC LÀ AI?
 
Tập đoàn VGCS cũng nhận thức được nguy cơ khi người dân Việt Nam bị trị nổi dậy, cho nên chúng đặc biệt quan tâm đến nội trị, nghĩa là bộ máy an ninh, cảnh sát, bao gồm cả an ninh về tư tưởng.  Cái lực lượng đó được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, với sự hỗ trợ về trang bị và huấn luyện của cả Nga, Tàu và các thế lực duy tiền.  Để chứng minh cho luận điểm này, Chính Khí Việt xin phép được lưu ý tới bạn đọc rằng, ngày 23 tháng 04, 2014, tại Hà Nội, đảng Uỷ Công An trung ương VGCS đã họp hội nghị để “nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW của ban chấp hành trung ương đảng (khoá 11) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” (SIC). Xin click vào link dưới đây:
 
Bộ máy truyền thông của VGCS cho đăng ảnh và giới thiệu mọi quân cụ tân tiến, khả năng đánh đấm của lũ chó săn hai chân. Chúng còn cho cái lực lượng đó thực tập trên thân xác, nhà cửa của người dân Việt Nam bị trị.  Đó là đòn cân não thị uy với dân chúng.  Vì bản chất việt gian nên chúng không hiểu rằng những tên công an võ giỏi, trang bị tốt sẽ quay lại GIẾT CHÚNG, HIẾP VỢ CON CHÚNG, CƯỚP TIỀN CỦA CỦA CHÚNG dễ DÀNG HƠN TRIỆU LẦN ĐỐI ĐẦU VỚI NGƯỜI DÂN TAY TRẮNG BỤNG LÉP VÌ ĐÓI!
 
Hãy nhìn những tấm gương ở Lybia, AI cập… để thấy lũ cầm quyền đã bị “bạn bè” quốc tế bỏ rơi như thế nào.  Điều chính yếu là họ chỉ muốn bảo vệ được túi tiền đầu tư của bản thân. 
Thời nay chỉ có lợi trong làm ăn chỉ đạo mọi ứng xử với nhau mà thôi!!!
Điều đáng tiếc và là thử thách lớn nhất cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước là nhóm việt gian có tên Đảng cộng sản Đông Dương đã mọc nhanh hơn cỏ dại, vừa đa dạng vừa phát triển với cấp số nhân.
 
Có thể tạm kể những nhóm việt gian tội đồ nổi bật:
 
1/ Đó là đảng cộng sản Đông Dương cho đến nay trong danh xưng Đảng cộng sản Việt Nam và toàn bộ hệ thống tổ chức của chúng hiện nay, bao gồm cả các đảng phái đã và đang cộng tác với chúng, kể cả các thứ chân rết khác. Trong đó quan trọng hàng đầu là hai nhóm việt gian đầu trọc cả “quốc doanh” cả “trong quốc doanh ngoài đối lập” như tập đoàn Quảng Độ, Nhất Hạnh… Song song đó là Việt Tân và chân rết của Việt Tân.
 
Sau Tháng 4, 1975, tập đoàn VGCS có thêm các bạn hàng mới muốn thu mua mọi thứ của Việt Nam trong phạm vi chủ Tàu đại hán bành trướng của chúng cho phép.
Về tập đoàn VGCS thì diện mạo và tội ác đã được, ngày càng nhiều người Việt Nam biết đến và góp phần trưng dẫn những bằng chứng, vật chứng, nhân chứng mà nhiều thập niên vẫn còn trong màn tối, cho đến sau 1975 và nhất là sau khi mẫu quốc Nga Xô của chúng sụp đổ mới được đưa ra từng phần trước ánh sáng.
 
2/ Còn một bộ phận việt gian nữa chưa được lột mặt cho rõ trắng đen và đầy đủ.  Những ngòi bút chiến đấu mới đã làm được cái việc vạch mặt lũ việt gian ma tăng Ấn Quang.  Còn lũ tướng tá, đảng phái, sinh viên trí thức, văn nghệ sĩ, truyền thông…tham gia vào vụ bạo lực đổ máu làm tan rã nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà do Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, vẫn chưa bị luận tội đầy đủ để mọi thế hệ hậu duệ Việt Nam phải được quyền biết về lịch sử trung thực của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam vì sao bị thăng trầm và tụt hậu, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi đến mức người Việt Nam bị trị cũng góp tay tích cực tàn phá môi sinh và tài nguyên của Tổ Quốc!!!???
 
3/ Bây giời phải là lúc nhận diện được  lũ tướng tá và đồng bọn tham gia vụ lật đổ nền Đệ Nhất VNCH chính là lũ tội phạm việt gian PHẢN QUỐC!
 
Nếu thuở đó tập đoàn cộng sản Việt Nam là việt gian cho Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng, thì lũ phản tướng và đồng loã dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà là việt gian cho MỸ.
 
Chứng cớ không thể chối cãi là:
 
a)     Chính chúng thừa nhận là làm theo sự chỉ đạo của Lucien Conein, nhân viên CIA nên chúng thì thọt móc nối lũ căn cốt việt gian hám tiền, hám gái, hám danh!
b)    Chính chúng thừa nhận được Conein  vứt cho nắm tiền thưởng để chia nhau!  Vậy thì “cách mạng” ở chỗ nào?  Đó chỉ là lừa binh lính dưới trướng và người dân mà thôi!
c)     Trong cuốn “Con Của Phật” , tên việt gian Nguyễn Cao Kỳ đã kể lũ việt gian hèn hạ của chúng đã bị Bunker gọi đến cho ăn nhưng lại mắng mỏ (nghĩa là coi chúng thua một con chó).  Một số lãnh đạo của Chính Phủ Mỹ khi nhắc đến chúng cũng đầy khinh miệt.
d)    Sau đó, Mỹ đổ quân vào VNCH mà chẳng thèm hỏi gì đến cái lũ việt gian đó.  Người ta có thể lợi dụng chứ không một ai lại coi trọng lũ phản quốc!
Một sự thật rất đau lòng cho nhân dân Việt Nam của cả nước là: Trong cuộc chiến đấu của Nhân Dân Việt Nam dành lại  độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng phá ách cai trị của từ thực dân Pháp, Phát Xít Nhật đến thực dân đỏ Leninist Nga Xô, Tàu đại hán bành trướng, LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MỘT VỊ ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC BẦU RA HỢP HIẾN BẰNG NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN. THỰC TẾ CÁI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ DO TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÃNH ĐẠO ĐÃ PHỤC VỤ HỮU HIỆU CHO NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM, TRONG HOÀN CẢNH ĐẦY KHÓ KHĂN TỪ MƯU ĐỒ CỦA CÁC THẾ LỰC THỰC DÂN CŨ VÀ MỚI LIÊN MINH VỚI NHAU HOẶC CÔNG KHAI HOẶC NGẤM NGẦM MUỐN TIÊU DIỆT MỘT CHÍNH QUYỀN CÒN NON TRẺ VÌ CÁI CHÍNH QUYỀN ĐÓ THỰC SỰ LÀ CỦA DÂN VÀ VÌ DÂN.  NGHĨA LÀ THỰC DÂN CÁC LOẠI KHÔNG THỂ KIẾM ĐƯỢC SIÊU LỢI NHUẬN VỚI MỘT CHÍNH QUYỀN NHƯ VẬY. BỌN CHÚNG SỢ BÀI HỌC YÊU NƯỚC VÌ DÂN, VÌ CÔNG BẰNG XÃ HỘI VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CÓ KẾ SÁCH AN DÂN RẤT HỮU HIỆU TRƯỚC SỰ TẤN CÔNG CỦA VGCS VÀ CÁC MẪU QUỐC CỦA CHÚNG. CÁI MẪU CHÍNH QUYỀN VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA NGÔ TỔNG THỐNG NẾU KHÔNG BỊ TIÊU DIỆT THÌ SẼ TRỞ THÀNH BÀI HỌC QUÝ GIÁ KHÔNG CHỈ LAN RA CẢ NƯỚC VIỆT NAM MÀ CÒN LAN RA CẢ BA NƯỚC TRÊN BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG CŨNG NHƯ CÓ ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN CÁC NƯỚC TRONG VÙNG ĐÔNG NAM Á, CŨNG NHƯ CÁC NƯỚC TRONG TẦM NGẮM CỦA CÁC THẾ LỰC DUY TIỀN, THẾ LỰC THỰC DÂN ĐỎ LENINIST VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG.
Một người Việt Nam yêu nước nào cũng cần phải thấy được một sự thật lịch sử rất quan trọng cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam.  Đó là:
CUỘC CHIẾN CỦA VNCH CHỐNG VGCS, TAY SAI NGA XÔ VÀ TÀU MAO KỂ TỪ CÁI GỌI LÀ ĐỆ NHỊ VNCH, với lũ phản tướng THỰC CHẤT LÀ CUỘC CHIẾN VỪA ĐÀM VỪA ĐÁNH VỀ QUYỀN LỢI CHIA CHÁC CÁC MỐI LỢI GIỮA MỘT BÊN LÀ NGA XÔ-TÀU MAO VÀ MỘT BÊN LÀ MỸ VÀ SỰ THEO ĐUÔI KIỂU “CỐ ĐẤM ĂN SÔI”, “THEO VOI ĂN BÃ MÍA” của thực dân Pháp.
Cuộc chiến đó về công khai là do tập đoàn VGCS  và lũ phản tướng thờ Mỹ dưới nền đệ Nhị VNCH, dùng sương máu của nhân dân Việt Nam ở hai miền chết cho quyền lợi của Ngoại Bang!!!
Việt gian cộng sản ở phía Bắc thì lừa dân bằng khẩu hiệu “chống Mỹ-Nguỵ”
Viêt gian phản tướng phía nam thì lừa quân và dân Miền Nam bằng khẩu hiệu “chống cộng”!
 
KẾT LUẬN:
 
Chừng nào chưa dám nhìn vào sự thật lịch sử này thì sẽ không lý giải nổi vỉ sao Mỹ lại bỏ rơi Miền Nam Việt Nam?
 
Vì sao VGCS bắt quân lực VNCH phải đi tù khổ sai dài hạn?
 
Vì sao tình hình cộng đồng người Việt Tỵ Nạn lại không thống nhất được?
 
Vì sao Việt Tân lại đưa tên Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh để làm cái việc quản thúc tập thể Chiến Sỹ Việt Nam Cộng Hoà?
 
Vì sao ổ vi trùng việt gian ở Tinparis.net (cũng như mấy website góp gió, chính nghĩa, tiếng dân) lại vẫn tiếp tục lên án Đệ Nhất VNCH đàn áp tôn giáo, gia đình trị… cũng như đưa ra luận điểm rằng Việt Nam đã thua trận, lịch sử  đã sang trang!? Quân Lực VNCH đã già hết rồi chỉ còn “vang bóng một thời”!? Cuộc đấu tranh hiện nay phải là của các đảng phái…(Quốc Gia)!!!

Chính Khí Việt
Ngày 24 Tháng 4, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website