CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, August 10, 2015

Chính Khí Việt: Dạy Dỗ Thằng Việt Tân Phản Tỉnh Cuội Trương Minh Hòa Qua Bài “Chính Khí Việt Đúng Là Chính Cống Vẹm”


 

Dạy Dỗ Thằng Việt Tân Phản Tỉnh Cuội Trương Minh Hòa Qua Bài “Chính Khí Việt  Đúng Là Chính Cống Vẹm”

 
Viết Ngày 6 Tháng  9, 2013

 Chính Khí Việt

Kính trình Quý  Cụ và Quý Bạn Đọc  của  web Chính Khí Việt cũng như trên các diễn đàn yahoogroups.  Chính Khí Việt  xin phép  được  phân tích bài viết mới nhất  của tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà có nhan đề  “Chính Khí Việt Đúng Là  Chính Cống Vẹm” đăng trên  tinparis.net  và  được  Patrick  Willay phổ  biến rộng rãi trên  diễn đàn yahoo.

Mục  đích của  Chính Khí Việt trong bài này  là  dành chút thời giờ  để giáo huấn tên Trương Minh Hòa,  đồng thời cũng  mượn cơ hội này  để  vạch mặt bè  lũ của  chúng những tên  đã  được “CẢI TẠO TỐT”  trong  nhà  tù  khổ  sai  VGCS, hoặc  được  móc nối từ  hải ngoại  để  làm  nhiệm vụ  đắc lực  cho  tập đoàn VGCS.   Không giống như tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà  viết  mà  không  có  những chứng minh cụ thể.  Bài này Chính Khí Việt  xin trích từng đoạn  trong bài mới của  hắn để  chứng minh cho bản thân hắn  biết  rằng:  hắn  đã viết  những gì  và  bút pháp của  hắn có phải là  bút pháp  của một thằng  nằm vùng của VGCS,  cũng như của  thằng Tàu tiều  Hứa  Vạng Thọ, hay của  một  người  có  ăn có học  đến nơi  đến chốn  và  có tinh thần theo tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM  như TT. NGÔ  ĐÌNH  DIỆM  đã vạch ra  cho  Quân Lực  Việt Nam Cộng Hòa.
=== Xin trích nguyên văn bằng mực  đỏ:

Đây không phải là bài trả lời một bài viết bá láp mới đây có tựa đề" ăn cắp" cách viết của tôi:" TỪ TÊN ĐẠO THƠ “VÔ ĐỀ” NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẾN TÊN  VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA, viết ngày 02 tháng 9, 2013. Nhân vụ" bắt chước" vô duyên nầy, làm tôi nhớ đến câu chuyện bên Tàu: số là nàng Bao Tự có sắc đẹp" nghiêng thành đổ nước", cái gì cũng đẹp cả, ngày lúc bị đau bụng vì hành kinh mỗi tháng, phải cần đến" tã hồng cài háng" của thiền sư chưởng môn phái" tiếp hiện" để tạm thời giải quyết khi" cờ hòe" treo trước cửa hang Pác Pó, lúc ấy nàng nhăn mặt, càng nhăn càng đẹp; thời đó có một số cô gái bắt chước nhăn mặt theo để làm đẹp, nhưng bị chê là giống như" khỉ ăn ớt". Do đó, Chính Khí Việt hay là" Chính Cống Vẹm" cũng giống như mấy cô gái xấu xí, muốn làm dáng vậy. (hết trích).

Chỉ  một đoạn nói trên,   thì con xin mạn phép hỏi Quý  Cụ  và  Quý  Bạn Đọc, quý vị   có  hiếu thằng Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa  viết cái gì  không.  Hắn  viết là  “Đây không phải là  bài trả lời”  về  bài  viết  của  con mà  hắn lại viết rõ ràng như thế  thì thử  hỏi, hắn nói cái gì  đây?  Nếu hắn nói  con “ăn cắp” cách viết  của  hắn  thì  hắn phải có nhiệm vụ  chứng minh  xem  con đã “ăn cắp” cách viết của hắn  trong bài nào  hắn  đã  viết, còn như nếu hắn không viết ra rõ ràng thì  phải hiểu  cách viết của  CKV mà  hắn cho là “ăn cắp”  tức là  nguyên văn cái  câu mà  hắn trích dẫn TỪ TÊN ĐẠO THƠ “VÔ ĐỀ” NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẾN TÊN  VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA”???... Thế  có  nghĩa  là  chính hắn đã tự nhận  hắn là  thằng  Việt Tân phản tỉnh cuội  có  đúng không,  vì  hắn nói rằng cái  đó  là  của  hắn  do Chính Khí Việt  con  “ăn cắp”???

Kế  đến hắn có  nhắc  đến nàng Bao Tự  bên Tàu có ý  tỏ  ra  hắn  là  kẻ  có  kiến thức  đọc  sách này, sách khác… nhưng sự thật  thằng Việt Tân phản tỉnh cuội răng hô Trương Minh Hòa nó  đã hoàn tào  láo.  Ngươi thử  chỉ  cho ta  thấy sách Tàu nào nói rằng: “Bao Tự có sắc đẹp nghiêng thành đổ nước", cái gì cũng đẹp cả, ngày lúc bị đau bụng vì hành kinh mỗi tháng, phải cần đến "tã hồng cài háng" để  cho thiên hạ biết là  ngươi đã trích nguyên văn, còn nếu không thì  đó  chỉ  là  sự tưởng tượng  trong nhận thức của cái đầu bã đậu của  ngươi mà  thôi.  Đó  là  câu chuyện của  bên Tàu, người ta có   nhắc đến nàng Tây Thi nhăn mặt thì  đẹp, Đông Thi  nhăn mặt thì  không ai coi được, chứ  không  có  chuyện  "Bao Tự  mặt nhăn như khỉ ăn ớt…"!

Tiếp theo ngươi lại  chứng tỏ  cái NGU của  ngươi khi hạ bút: Do đó, Chính Khí Việt hay là" Chính Cống Vẹm" cũng giống như mấy cô gái xấu xí, muốn làm dáng vậy.”  
 
Ở phía  dưới thằng Việt Tân phản tỉnh cuội còn quả  quyết  rằng Chính Khí Việt là  một tên nặc  danh và  là  một người đàn ông,  thế  mà  ở  đây  hắn lại viết  Chính Khí Việt giống như một cô gái  xấu xí  muốn làm dáng.  Vậy ngươi cho ta  biết  cô gái nào xấu xí  muốn làm dáng hay là  chỉ  có một thằng răng nanh lòi cả ra ngoài trông phát kinh tởm  như thằng Trương Minh Hoà  mặc  vest  đeo   cà  vạt  và  còn   cười mỉm chi nữa  chứ…  như hình  dưới đây,  coi xong hình này,  quý  cụ và  quý  bạn đọc  khắc biết  kẻ  nào  đang làm dáng  Đây.

 

 
=== Xin trích một đoạn nữa  để  quý  vị thấy rõ hơn  về  tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa  này:

“Trên phương diện lòng tin, không ai mua hàng mà không biết nơi xuất sứ, nhưng hàng nào có ghi rõ ràng nơi sản xuất, ngày hết hạn, là được tin tưởng. Do đó cái tên Chính Khí Việt, không ai biết thằng" cốt đột" hay nói theo danh từ bình dân rất dễ hiểu và tượng hình: "mầy là thằng con cặc nào vậy" ( xin cáo lỗi cùng độc giả, vì tôi phải dùng từ ngữ bình dân nầy, lý do là đối với những kẻ lưu manh, NẶC DANH ló NANH GIẶC như Chính Khí Việt, cần phải dùng như từ ngữ thích hợp mới đúng đối tượng).  (hết trích)

Thứ  nhất,  chưa đến 8 dòng chữ  ở  trên thằng răng hô Trương Minh Hòa  đã lòi ra  là  một thằng lưu manh và  mù  chữ.   Chính Khí  Việt nói  nó  mù  chữ  là  tại vì  nó  viết nhăng viết cuội.   Khi nó  quăng  chữ CON CẶC thì  chữ  CON CẶC  đâu phải là  chữ nghĩa của  người  bình dân. Người bình dân là  người  không giữ  chức vụ gì  và  không giàu có  lắm, nhưng  không phải là họ  không có  giáo dục  trong gia  đình. Hoặc  vì lý  do gì  đó  có những nhà  Nho, Trí  Thức không ra làm quan hay tất  cả  những người “bình dân”  khác  họ  đều có  truyền thống  của người Việt Nam  cho nên các  cụ  đã dạy “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, "giấy rách phải giữ lấy  lề".   Có nghĩa phải giữ gìn truyền thống văn minh  của người Việt Nam,  là  ăn nói  với bậc  trưởng thượng  thì  phải ăn nói  lễ độ làm sao, nói chuyện với nữ giới thì  phải như thế  nào..  vân vân… Ở đây khi hắn nói  trên diễn đàn với   độc  giả  đủ  mọi lứa  tuổi  mà  hắn lại quăng  cái “CON CẶC”  ra,   và  hắn lại còn coi đó  là  tiếng nói  của người  bình dân, vậy thử  hỏi rằng cách  mô tả  về  người  bình dân Việt Nam như thế  này,  thì  giả  dụ   cái mà hắn tự khoe  rằng chính phủ  Úc dùng sách của  hắn  để  ĐI  VÀO  CHÂU Á, thì  Chính Phủ  Úc  sẽ hiểu người  bình dân  Việt Nam, nhất là  giới  thợ  thuyền (laborer) như thế  nào đây?   Đây là  một thứ  việt gian  chính tông bà  lang trọc, hắn còn ghê tởm hơn cái mà  tổ tiên ta  nói rằng “bảo hoàng hơn cả  vua”  nghĩa  là  hắn coi người dân Việt Nam ( chủ  yếu là  tầng lớp bị trị)   còn tởm lợm hơn bọn việt gian cộng sản  đương quyền hiện nay.
Thứ  hai,   khi hắn quăng chữ  “thằng Con Cặc nào vậy”  thì  chúng ta  lại thấy rằng  hắn qúa ngu  đến một mức độ mà  đương nhiên   có  con cặc  chính là  nói đến thằng  rồi, chẳng lẽ thằng  lại  có luôn cái lá  đa  nữa  sao.  Đấy  là  cái ngu  trong cách dùng chữ.  Một điều nữa, hắn tưởng rằng  hắn  quăng ra  như thế là  hắn khinh bỉ  cái CON CẶC  nhưng hắn quên rằng ở  rất nhiều nước  kể  cả Việt nam  đều  còn tục lệ  duy trì  việc  thờ  bộ  “sinh thực khí”  (tức là  thờ  CON CẶC  và  thờ CÁI  LÁ  ĐA mà  người ta  cũng dùng  chữ  Sinh Thực Khí  chứ  không ai lại nói  như  thằng vô học , vô giáo dục Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà).  Nếu hắn  là  người  có  một chút kiến thức bằng cái lông chân của  Chính Khí Việt thôi,  thì  hắn cũng phải biết rằng năm nào  Nước Nhật cũng tổ  chức  ngày hội rước Sinh Thực Khí cách rất “hoành tráng”.  Còn ở  Việt Nam nó  phải nhớ  rằng người dân  đã thờ  cái  LÁ  ĐA  đấy, cho nên mới  có  “CHÙA  BÀ  BANH”   (về  sau người ta  nói trại đi là  CHÙA  BÀ ĐANH)  Sở  dĩ  gọi là  Bà  Banh là  vì  có  một  bức tượng người đàn bà  ngồi  hai tay  banh cái  LÁ  ĐA  ra,  cho  nên sau này  người   ta  mới đổi là  Bà  Đanh.   Kiến thức của  thằng Việt Tân phản tỉnh cuội  Trương Minh Hòa  là  như thế đó.  Hắn  cũng không chịu nhớ ra  rằng  bản thân hắn cũng được  sinh ra  từ  cái CON CẶC  của bố nó đấy.  Nếu hắn  cho rằng Chính Khí Việt bịa  chuyện thì  hắn hãy chứng minh xem  hắn từ  lỗ nào chui ra, nếu không  chui ra từ  con cặc của thằng bố nó thì  chẳng lẽ -  hắn  vốn gốc Minh Hương -  hắn  sinh ra từ  Con Cặc  của  con heo.  Vì sao Chính Khí  Việt lại nói như vậy?
Bởi vì Chu Nguyên Chương, người đẻ  ra triều đại Nhà Minh bên Tàu  được coi là  con của Sơn Thân,  vì  Mẹ của  Chu Nguyên Chương  đã bị con  heo rừng nó chơi bằng Cặc Heo nên mang thai và đã  đẻ  ra Chu Nguyên Chương.  Thế thì  thằng răng hô Việt tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa khi nói  như vậy  mà  không nói  rõ  là Cặc  Ai, thì  có phải hắn tự nhận là có  đủ mọi thứ  cặc, nhưng vì  gốc Minh Hương  nên  hắn phải được sinh ra từ  cặc  heo rừng Miệt  Cà  Mâu.  Chứng  cớ DNA của heo  rừng Cà Mâu:  chính là  cái răng nanh chìa  ra trước mồm hắn mà  tấm  hình  CKV  đã  đưa  lên ở đầu bài  này.

Vì  thế  hắn  luôn luôn nhớ  đến chuyện đó,  cho nên hắn nghĩ  cách viết  bài để đánh Chính Khí  Việt nhưng lại một lần nữa  hắn tự vả vào miệng hắn đồm độp  khi hắn giở  trò  nói  lái  ra.   Thí  dụ  chữ  nặc  danh ló  nanh giặc nó  viết  ra  để chỉ  Chính Khí  Việt,  nhưng CKV thì  làm  gì  có  nanh để ló  ra  mép,  còn nó thì  sờ  sờ  ra  đó bằng  tấm  hình của  nó  phía trên.

Giờ  đây Chính Khí  Việt trích một đoạn nữa  của nó như sau:

“Do không dám đề tên thật để viết bài, đầu tiên là kẻ gian manh, kế đến là hèn nhát, thì ai mà tin, trong khi đó, tôi đường đường chính đại, lấy tên thật để viết. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy bản chất gian trá của kẻ đánh phá tôi, đúng là" đám khỉ đít đỏ-đầu óc ngu hơn bò" Chính Cống Vẹm sau khi quyển sách thứ 3 của tôi được chính phủ Úc chú ý.”    (hết trích)
Đây mới là  điều  vu cáo và bịa chuyện hoàn toàn giống VGCS mà hắn đã học tập được  do làm việc ở  Địa Phương Quân cho nên hắn đã  được tụi du kích VGCS  rừng U Minh tiếp cận dạy bảo (đó  chỉ là  dự đoán).   Nhưng chắc một điều là hắn đã  được Công An VGCS  trong trại tù  cộng sản dạy bảo đến nơi đến chốn  và hắn đã ngoan ngoãn chấp hành khi ở tù  và  nay ra hải ngoại  hắn nhớ lại bài học đó  do mấy thằng quản giáo ranh  con dạy dỗ.  Cho nên  chẳng lạ lùng gì vì  bàng bạc  trong bài viết  đánh  CKV  hắn đã  tự khẳng định  điều này.  Cái tên Chính Khí Việt đã được  sử  dụng trên các  diễn đàn paltalk từ nhiều năm nay, từ khi  tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà còn chưa  bỏ đảng Việt Tân và  chưa  được  biệt phái  sang để phục  vụ cho quan thầy của VGCS  là  Tàu cộng đại hán bành trướng thông qua thằng tàu tiều  Hứa  Vạng Thọ  của  tinparis.net.  Chính Khí  Việt  được  coi như là một bút danh  không ai không biết  vậy mà  thằng răng hô Trương Minh Hòa dám bịa  chuyện ra  là  dấu tên thật???!!! Thế thì thằng Trương Minh Hòa răng hô, ngươi có  dám lớn tiếng để  viết ra xem cái thằng mang tên Dương Thanh Đông  và  thằng mang tên Phan Đông Anh là  con chó  nào  vậy.  Có phải nó  cũng răng hô như ngươi  không?  Và  bộ  ba bút danh  đó  cũng chỉ  là  một,  đó  là  thằng được  sinh ra  bởi con cặc  heo rừng U Minh mà  thôi.  Còn  nếu không,  ngươi hãy chứng minh cho ta  xem Dương Thanh Đông mặt mũi như thế  nào,  xưa  kia  là  người ở  phía  nào, ở  đâu, ai biết  để  chứng minh Dương Thanh Đông là  một người khác, Phan Đông Anh là một người khác nữa.  Còn ta từ  xưa  đến nay chỉ  có  một bút  danh là Chính Khí  Việt.  Còn ngươi  cùng trên một  website tinparis.net  đưa  cả tên Trương Minh Hòa lẫn hai cái tên khác nhau  để  hỗ trợ cho lời nói láo  của ngươi mà  kỳ thực  chỉ là  chó  cắn  ống cống là Dương Thanh Đông và Phan Đông Anh!!!

Bây giờ  CKV lại xin phép  được  trích  một đoạn nữa  của  thằng Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa.

Bài nầy nhằm vạch mặt đám khỉ đít đỏ về những luận điệu ngây ngô, chụp mũ, lếu láo như lối đấu tố của Việt Cộng thường áp dụng từ cải cách ruộng đất đến nay. Lũ Chính Cống Vẹm tỏ ra rất là" chấp hành chính sách rất là nghiêm túc của đảng" nên áp dụng để đấu tố tôi và tinparis, tuy nhiên rất tiếc là chúng áp dụng sai nơi, lộn đối tượng và đã lòi ra đây là CHỐT TUYÊN TRUYỀN hay là CHUỒNG KHỈ ĐÍT ĐỎ của phía" bên thắng cuộc" ở hải ngoại. Đám khỉ đít đỏ" Chính Cống Vẹm" tưởng đâu những bài viết chụp mũ, đấu tố, vu khống, thêu dệt kiểu tên " nhỏ đếch học tiếng Việt, lớn làm chủ bút" là Sáu Bò Vàng, lại viết bằng tiếng Việt là có thể làm cho tôi thân bại danh liệt như ở Việt Nam, hể đảng trù dập ai là ba đời ngóc đầu không nổi vì công an, đảng ủy kiểm soát rất tận tình, nhưng đây là nước ngoài và số người đọc cái diễn đàn Chính Cống Vẹm hạn chế trong thành phần: " Việt Cộng viết, nằm vùng xem, đón gió vỗ tay, hai hàng nhất trí" hay nói theo đối tượng súc vật, là thủy tổ của cộng sản:" khỉ nói, vượn nghe và đười ươi hí-hó"… thì làm sao thuyết phục được ai, ngoại trừ đồng bọn, đúng là" ếch ngồi đáy giếng" tưởng là bầu trời lớn bằng miệng giếng. Ngoài câu:" khôn nhà dại chợ" vì có con khỉ đít đỏ nào trong chồng khỉ" Chính Cống Vẹm" dám tham gia diễn đàn với Tây Phương, chỉ giỏi tấn công người Việt chống cộng và đây cũng có nhiều" ý đồ" qua phản ứng rất vội vàng đánh phá tôi và tinparis mà quên là càng dẫy dụa càng lún bùn, càng lòi ra cái dốt, ngu, ngố của lũ súc vật" khỉ đít đỏ-đầu ngu hơn óc bò" làm trò khỉ trên diễn đàn, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.


" Chụp bao nón cối, không hề hấn.
Vạch mặt đười ươi,
bút chẳng tà". (CKV highlight 3 chữ này)
Qua  đoạn trên quý cụ và quý bạn đọc  đã thấy:

Thứ nhất, thằng Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa khi phê bình bài viết  của  con thì  hắn đã  không thể  nào dẫn chứng được  là:  ở  đoạn nào,  dòng nào, câu nào CKV con nói  sai, nói  sai về  quá  trình  đi lính của  hắn, về những hoạt động của tụi tinparis.net và  đồng bọn, về  những điều gì  thuộc về  tài liệu lịch sử   và  so sánh  với tài liệu nào mà  hắn chỉ ngồi  chửi bậy chửi bạ.  Một điều tức cười nhất là ở phía trên hắn vừa  cho ckv  con là ăn cắp cái tên bài  TỪ TÊN ĐẠO THƠ “VÔ ĐỀ” NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẾN TÊN  VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA.

Thế  nhưng trong hai câu thơ bên dưới thì  rõ ràng  hắn đã  ăn cắp câu  “Bút Chẳng Tà” của nhà thơ   cách mạng  Nguyễn Đình Chiểu.  Nguyên văn hai câu đó  là: 

 “CHỞ  BAONHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM,

  ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT  CHẲNG TÀ.

Ở phần trên hắn  nói  web Chính Khí  Việt chẳng ai đọc  nhưng ở dưới hắn lại viết  số người đọc cái diễn đàn Chính Cống Vẹm hạn chế trong thành phần: " Việt Cộng viết, nằm vùng xem, đón gió vỗ tay, hai hàng nhất trí" hay nói theo đối tượng súc vật, là thủy tổ của cộng sản:" khỉ nói, vượn nghe và đười ươi hí-hó"… 

Thế  thì  qua bài viết này đã thấy rằng  số lượng người đọc  web Chính Khí Việt  không phải chỉ  một bài mà  rất nhiều bài như thằng ViệtTân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa  khẵng định trong bài viết thì  hắn có  phải cùng thuộc  loại  mà  hắn tự nhận: “nằm vùng xem, đón gió vỗ tay, hai hàng nhất trí" hay nói theo đối tượng súc vật, là thủy tổ của cộng sản:" khỉ nói, vượn nghe và đười ươi hí-hó"…”   Ở  đoạn này  câu ứng ngay vào mặt thằng răng hô Trương Minh Hòa  ở  chỗ:  nằm vùng  xem,   vượn nghe và đười ươi hí-hố….   Nếu  không  xem  và  nghe  sao nó  lại biết có  bài CKV   viết để  vạch mặt nó  trong website  Chính Khí  Việt.  Và sau  khi đã xem và  nghe  thì thằng răng hô Trương Minh Hòa  đã  nhe cái  răng  nanh  "nặc danh"  Dương Thanh Đông để  hí  hố,   cho nên hắn  mới  viết  bài chửi bới  loạn cào  cào mà chẳng có  dẫn chứng như  đã chứng minh.  Quả thật  các  cụ xưa đã nói:  “Đã Ngu Thì Lại Bướng” cho  nên chính vì  ngu và  bướng hay như  trong Kinh Phật đã dạy  Đã  Sân thì  lại Si.  Chỉ  một đoạn trên thì  thằng Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa  đã thừa  nhận:  

Thứ  nhất hắn là  một tên nằm vùng,
 
Thứ  hai hắn là  con vượn nghe  bài,

Thứ ba hắn là  con đười uơi hí hó

Thực  là tội cho  những đứa  cứ  tưởng mình là  cao thủ  nhưng hóa  ra  chỉ  là  võ sĩ bọ ngựa (như trong chuyện Dế  Mèm Phiêu Lưu Ký  của Tô Hoài). 
 
Xin được trích tiếp một  đoạn mà thằng Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà  coi là  quan trọng vì  hắn  đã highlight bằng chữ đậm:

Trường hợp Chính khí Việt hay là" Chính Cống Vẹm" cũng tương tự, sau khi quyển sách thứ 3 của tôi" from laborer to author" được chính phủ Úc chọn trong số 120 Projects để chính phủ nghiên cứu sách lược đi vài Á Châu của thế kỷ 21, thì Chính Cống Vẹm phản ứng rất mạnh, la làng, chụp mũ lung tung, y như bị trúng đòn chí tử, phản ứng trước khi chết vậy. Điều nầy chứng tỏ là Việt Cộng đau lắm, vì trong cuốn sách, ngoài những điều trình bày có quan hệ đến Việt Nam, thì hình ảnh cuộc tàn sát dã man của Việt Cộng trong trận tết Mậu Thân năm 1968 ở Huế, là bản cáo trạng đích đáng để chính phủ Úc nhìn thấy và có cái nhìn chính xác về đảng và nhà nước Việt Cộng, ngoài ra còn tố cáo tội ác của Việt Cộng qua tà sách" tù cải tạo" ác độc. 

Qua đoạn viêt trên chúng ta  đã thấy:

Thứ nhất  tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa đã  ba hoa nói  rằng cuốn sách của  hắn đã  được  chính phủ Úc  chọn.  

Hôm trước trong bài giới thiệu  cuốn sách đó thì hắn có  nói  đến cả tên bà Thủ Tướng Úc.  Nay thì hắn nâng lên thành chính phủ, có nghĩ là cả bà Thủ Tướng  lẫn tất  cả  các thành viên  trong Chính Phủ chăng?  Hắn  đừng quên rằng cuốn sách của hắn chỉ nói đến Việt Nam,  cho nên chắc chắn nếu  như cuốn sách đó có  được  sử  dụng  thì  cũng chỉ  dùng cho Việt Nam,  còn lại 119  cuốn sách kia là  dành cho  các nước khác.  Và   trong số  119   còn lại cũng có  thể  có những  cuốn  là  của người Việt Nam  nhưng  người ta không  huênh hoang,la  lối bởi vì  người ta biết rằng những người đọc  những cuốn sách này chỉ  là một nhân viên cấp thấp,  hoặc là một người được  giao  nhiệm  vụ  chọn lọc  số  sách đó  chứ không phải  là  Chính Phủ,  người này chỉ có  trách nhiệm đưa  lên  để theo dõi nghiên cứu.  Đừng quên  rằng  Nước  Úc có cả  một Ông  và  một Viện, đó  là Ông  Carl Thayer,  nhà phân tích chiến lược Úc từng làm trong Bộ Quốc Phòng, Giáo Sư Trương Đại Học  New South Wales và nhiều trường đại học Hoa Kỳ.  Nên nhớ   ông ta  là  người  nghiên cứu  về  Việt Nam rất kỹ lưỡng và đừng quên rằng Nước Úc  đã tham chiên vào Việt Nam , trong tư cách là  một đồng minh của VNCH để đánh lại  cuộc chiến tranh xâm lược của  chủ  nghĩa thực  dân đỏ,  mà  tay sai của  chúng chính  là  tập đoàn VGCS,  từ  khi tên răng hô Trương Minh Hoà  còn là  thằng nhóc  con, đứng  chưa  tới  vú  của con mẹ Phó  Đoan lúc đó  đang đến tuổi  dạy thì, vậy mà  cho đến tận gần cuối năm 2013 này,  quý vị thử tính xem bao nhiêu năm  và trước khi  có  cuốn sách của  Trương Minh Hoà  thì  Nước Úc  đã có  Toà Đại  Sứ  của họ ở  Việt Nam,  thằng răng hô Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa  có  biết không?  Không lẽ  tất  cả  những người đó  chỉ ngồi  đó chơi cho có  vì  để chờ cho Trương Minh Hòa rặn ra  được cuốn sách  mà  tác  giả có thể  chưa  chắc là  do thằng răng hô viết ra  như CKV  đã chứng minh trong  bài trước.  Hắn  cũng từng viết là  nội dung cuốn sách  đó là  không phải hoàn toàn do tim óc hắn  viết ra  mà  hắn  chỉ  là  một thằng lưu manh đã được  hoặc Việt Tân, hoặc VGCS  viết ra  chỉ  bảo, dây dỗ  cho hắn ,   cho nên chính  hắn cũng thừa nhận rằng quan trọng nhất trong  đó  là hình ảnh cuộc tàn sát tập thể  đồng bào Huế hồi Tết Mậu Thân 1968.  Vậy thử  hỏi năm 1968 thăng răng hô Trương Minh Hòa  ở đâu, đã gia nhập quân lực VNCH chưa, hắn  có  biêt gì về  Huế  không và  hắn có  tham gia  vào  mặt trận  tại Huế  năm 68 không?  Hay là  ra đến ngoài  này đọc  được  một số tài liệu của Thiếu Tá  Liên Thành cùng một số nhân chứng sống  khác  để  rồi chơi trò  lưu manh  ăn cắp tài liệu mà  không hề  xin phép  để biến  những tư liệu của  người khác thành của mình.  Xin cũng  đừng quên rằng  các  vị  Thành Viên Chính Phủ  Úc  cũng biết  rằng đã có  một thằng có  máu  việt gian  đang chờ  đợi chính phủ  Úc  sử  dụng,  chứ  đừng  nói  đến  những từ  ngữ  dao to búa  lớn  nào là  “chiến lược”   nào là  “sách  lược”    để  “đi vào Châu Á”  …  Nếu ngươi có  tài thì  thiên hạ  đã tôn  sùng ngươi rồi vì  hữu xã tự nhiên hương  đâu cần  thày  trò  ngươi hè nhau phùng mang trợn mắt  thổi ống  đu đủ  những mong con ếch thành con bò,  để  ngoại nhân  có  thể  thấy  được  mình và  dùng mình như  những thằng  từng làm tay sai cho ngoại bang vậy.

Ngươi có  biết rằng rất nhiều  người có sách được  sử  dụng  kể  cả những tên mà vì  ganh ty  ngươi coi khinh  như trường hợp thằng bút nô Huy Đức  tác giả  quyển “Bên Thắng Cuộc”  cũng đã được  Trường Đại Học Harvard  tổ  chức hội thảo  quyển sách đó, có  cả  những giáo sư người Mỹ  đã kêu gọi rằng  quyển sách đó  rất cần  cho mọi người đọc, trong đó  có  cả  những giáo sư là  người Việt nam  và  những tên làm truyền thông  đài ngoại quốc  như  RFA,  RFI, BBC,  đề  cao.   Được  đề  cao như vậy nhưng ngươi có thấy  bút nô Huy Đức  nổ  như ngươi không?  Còn cuốn sách này của  ngươi  mới chỉ  được  nghe  ngươi nói  và  do   thằng chệt Tàu tiều Hứa  Vạng Thọ tinparis.net  ca tụng và  thổi đít ngươi mà  thôi.  Vậy  ngươi  hãy cho mọi người biết, ai    đã đọc  cuốc sách đó  và  ca ngợi nó  là  như  một sách lược Nước Úc  “Đi Vào Châu Á”?  (nên nhớ  vào Châu Á  là  vào nhiều Quốc Gia  lắm, vậy ngươi cũng cho biết  cụ thể  là  những  Quốc Gia  nào )   Thứ  hai,  chức  vụ  của  những người đã  đọc  và  ca  ngợi  cuốn sách đó.  Cũng như  Trường Đại Học  nào bên Úc, Giáo Sư nào bên Úc ,  nhà nghiên cứu chiến lược  nào bên  Úc đã nói rằng  cuốn sách của  ngươi là  tài liệu dùng vào việc  hoạch định chiến lược   Châu Á của  Nước Úc.   Ngươi chỉ  là  một (nếu có) trong số  những người được  tuyển chọn  thôi, cũng giống như kiểu thằng  Quảng Độ,  Ngưu Ma Vương  Đặng Phúc Tuệ  mới được  người ta  đề  cử  để tranh giải Nobel thôi, chứ  chưa  phải là  người đã  được  giải Nobel, hiểu chưa  thằng răng hô Việt Tân phản tỉnh cuội  Trương Minh Hoà? 

Phần  ngươi viết  mà  ta  đã chứng minh  đã cho thấy   Trương Minh Hoà ngươi mới chính là  một thằng  ăn cắp tài liệu của  những người khác  tuy nhiên (nói của  đáng tội) ngươi cũng có những  cái  độc  đáo  CÓ  TÍNH CÁCH “CHIẾN LƯỢC mà ta nghĩ rằng   TRONG SỐ  90 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM  khó  ai hơn ngươi  được   đó là, NGƯƠI CHỈ  NHÌN VÀO  CÁI ĐÍT CỦA  CỘNG SẢN,   chứ  chưa bao giờ  đọc  tài liệu của  chúng  và  ngươi cũng không hiểu  nó  có những cái gì,  cho nên  ngươi chỉ  thấy cái  đít  đỏ.  Vậy ta thử  hỏi ngươi  nếu như  ngươi không ở  nhà  cầu của  bọn chúng, hay nhìn lén phòng tắm của  chúng  như trường hợp Xuân Tóc Đỏ  trong Số  Đỏ  của  nhà văn Vũ Trọng Phụng  là  lén nhìn  mấy con  đầm  non   đái, ỉa, tắm rửa   sau khi  chơi  Tennis  xong, thì  LÀM  SAO NGƯƠI BIẾT  ĐÍT CHÚNG ĐỎ?   Làm sao ngươi biết  được  chúng có  đuôi?  Cho nên tự thân ngươi  đã  cho người ta thấy rằng  ngươi  là  đứa  dâm ô  đến mức khả  ố là   suốt ngày, suốt  đêm đi  nhìn  đít  đàn ông, đàn bà  VGCS  để  thấy chúng đỏ  đít.  Thậm chí  đến khi  nói về  Bao Tự  chuyện xa  xưa  bên Tàu  thì  ngươi cũng lại nghĩ  đến  chuyện  KINH NGUYỆT,  cái hang pác pó,  hành kinh đỏ  loe  đỏ  loét  các thứ…. Một cái  đầu óc như vậy  mà  cứ  nghĩ mình là  trung tâm của vũ trụ  thì  kể  cũng lạ thật,  sở  dĩ  thằng Tàu tiều  Hứa  Vạng Thọ nó  dùng ngươi, không phải là  vì  ngươi giỏi,  nó  o  bế  ngươi  cũng là (chuyện bên tàu  đấy nhé)   bỏ  vạn lượng vàng để mua  bộ xương Thiên Lý  Mã, ngươi có  biết chuyện đó  không.  Nếu không biết  thì ta khuyên ngươi “khăn gói quả  mướp”  hỏi ngay  người  đang có  mặt trên tinparis.net,  đó  chính là  Lão Móc.   Về  lập trường chính trị của  Lão Móc  có  nhiều  điều  mà  CKV ta  cần phải  phê phán,  nhưng ta thú nhận  kiến thức  của Lão Móc về  chuyên cổ, thì  ngươi phải học  hỏi nơi Lão Móc  một tỷ  kiếp nếu như ngươi  không bị  đày làm súc vật trong kiếp luân hồi Nhà  Phật, thì  may ra ngươi mới bằng được  cái …  của Ông Lão Móc.    Tên  tàu tiều  Hứa  Vạng Thọ  cũng áp dụng  cái  phương pháp  mua  xương   Ngựa  Thiên Lý  là  đối với ngươi  một thằng ngu  xuẩn như vậy  nhưng vẫn   được  tôn trọng,  đội lên  là  cốt  muốn chiêu dụ  những thằng việt gian khác  TỰ THẤY có  tài cán  hơn  thằng răng hô  Trương Minh Hòa  sẽ đầu quân với nó  để  làm  đạo quân thứ  năm  cho tụi Tàu cộng đại hán  bành trướng   hoạt động  trong cộng đồng người  Việt để  giám sát  những hoạt  động của  tổ  chức VGCS  ở  hải ngoại cũng như   đội danh là  người Việt  để  có  thể  đi vào  cộng đồng  Việt Nam làm những chuyện  giống như  tên chệt  Hứa  Vạng  Thọ  đã  minh nhiên  để  trên website  của  nó  là:  DIỄN ĐÀN CỦA  NGƯỜI VIỆT  TẠI NƯỚC PHÁP  VÀ  CHÂU ÂU”. 

Khi viết  dù là  kiểu gì   thì  cũng phải dẫn chứng bằng được  như thế,  chứ không thể  nói chung chung,  nói khống như ngươi , biết chưa   thằng Hòa  Hô  Việt Tân phản tỉnh cuội.
 
Xin trích một đoạn nữa  để  qúy  vị thấy  cái ‘dương tự đắc”  của một thằng việt gian  khi hắn khoe rằng: 

Nếu viết bằng tiếng Việt thì Việt Cộng đếch sợ, không tác dụng và ảnh hưởng bằng viết bằng tiếng Anh, là quốc tế ngữ, được nhà xuất bản quốc tế ở New York phát hành, phổ biến khắp nơi và nhứt là được chính phủ Úc, một cường quốc cỡ trung, nhưng có uy thế trong khu vực Á Châu, nhiều tài nguyên, là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Đương nhiên là sách có ảnh hưởng ít nhiều đến chính sách của nước Úc trong thế kỷ 21 về Á Châu, giúp cho chính phủ dân chủ Úc có được những tài liệu rõ ràng về đảng và nhà nước Việt Cộng, chắc chắn là bất lợi 100 % cho đảng, nên chúng tức giận, bèn cử tay sai là Chính Cống Vẹm tấn công, chụp mũ, đấu tố…nhưng đã quá trễ rồi, tuy nhiên đây cũng là điều vui mừng khi tác giả được phần thưởng là chính phủ Úc nhìn nhận và mừng hơn là Chính Khí Việt, thay mặt đảng, lồng lộn lên như con khỉ bị bắn trúng đạn, sắp lia đời mà kêu chú chóe vài tiếng, đánh trúng đòn, đối thủ mới là làng và phản ứng. Bài viết nêu trên của" Chính Cống Vẹm" đã chứng minh là Việt cộng lẫn tay sai đau lắm. (hết trích) 

Chắc  chắn Chính Khí Việt  cũng như  Quý  Cụ và  Quý Bạn Đọc  trên làng  lưới  khi đọc  đoạn văn này  thì  không thể  nào không thấy  được  mỗi một câu của  tên Trương  Minh Hòa  viết ra  là  nó  lại tự  chứng minh rằng  nó  là  một  thằng dốt như thế  nào (ở  đây  dốt  được  CKV  định nghĩa  như  sau: DỐT  LÀ  KHÔNG BIẾT  CÁI  MÌNH PHẢI  BIẾT) Vì  đến tận gần cuối  2013  này   cuốn sách của  nó  mới  được  lựa  chọn  (mà  chưa  chắc đã  được  sử  dụng)  nghĩa  là  mới trong  vòng  đề  bạt  để nghiên cứu  nhưng có lẽ sau khi CHỌN LỌC,  TUYỂN  LỰA  thì  chưa  chắc  một chữ nào,  một câu nào của   nó  sẽ  được  Nước Úc  sử  dụng.  Thế   mà  nó  đã khoe rầm lên rằng sách của  nó  đã  ảnh hưởng ít nhiều đến chính sách của nước Úc  trong thế  kỷ  21  về  Á Châu.  Vậy thế  kỷ  21  bắt đầu từ  2001,  mà  từ  đó  cho đến nay  đã gần 13  năm  thì   chu choa  ơi, mèng đéc  ơi,  trời đất thánh thần, ông địa  ơi, thằng viết ra  câu này  là  “CON CỦA  CON CẶC NÀO ĐÂY”    Thực  ra  thằng   Trương Minh Hòa  đúng là  cái “CON CẶC”   chứ không phải là  người vì  cái  đầu nó  chỉ là  ĐẦU CẶC  cho nên nó  chỉ  nhìn thấy  đít  đàn ông đàn bà  chứ  không nhìn thấy người như  nó  đã tự nhận.  Nó  chỉ  nhìn thấy đỏ  lòm thôi  khi đầu nó thoát  ra  khỏi cái lá  đa,  và  khi  chui ra khỏi cái lá  đa  thì  nó  lại được  nhìn ngay cái lỗ  đít.  Thật  quả  là  như thế   đấy  các cụ  ạ.   Vì  khi   chui ra khỏi  hai nơi  ấy  nó  đã  được  2  lần vải  che  kín,  làm sao nó  thấy   cái  gì  khác  ngoài  hai thứ  nói trên.    Các Cụ  và  Quý  Bạn đọc  có  đồng ý  với con không nào???!!!


Hoà Hô Tự Thán
 
 Trên trời có đám mây xanh

 Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng

 Nếu mà ta lấy được Nàng

 Thì ta nhổ cả hai hàm răng Hô

 Một hàm làm cầu rửa bô

 Một làm cầu rửa cá rô Cô Mình

 Thấy ta nàng đã thất kinh

 Tỉnh mộng ta mới biết mình Ngu Lâu
 
 Đã hô còn thêm bệnh sâu

 Một chiếc lòi giống heo tàu chìa nanh

 Thế là hết cả EM-ANH

 Thế là hết cả mây xanh mây vàng

 Vượt biên tới Úc đàng hoàng

 Vào Việt Tân để ra hàng MÀY RâU

 Cầm bút tập viết vài câu

 Như hồi còn ở Cà Mâu nằm dài

 Nói láo, nói lái thành tài

 Được thằng chệt Thọ Vật nài cầu xin

 Cho thay mới kiểu xì tin (style)
 Ai ngờ bể mánh chết chìm cả hai

 Thằng chệt xưa thờ Tàu-Đài (Loan)

 Nay thêm Tàu Cộng, cả hai đều thờ
 Nghĩ rằng sẽ chẳng ai ngờ

 Bị Chính Khí Việt đã sờ đến tai

 Tát cho hai đứa vô loài cuội gian!!!

 

(Hết bài 1)

Viết  xong ngày 7 tháng 9, 2013.

Chính Khí  Việt

 BÀI VIÊT NGÀY MAI:  CHỨNG CỚ TÊN  VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA LÀ TÊN NẰM VÙNG  CỦA TÀU KHỰA

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website