CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 22, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 16) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ: “LIÊN MINH CHÓ HEO”


CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ:  “LIÊN MINH CHÓ HEO”

(Bài Thứ 16)
(tiếp theo bài thứ 14: Lão Móc Kêu Gọi ‘Quên Quá Khứ Xoá Bỏ Hận Thù’”)
https://www.facebook.com/groups/855606221133586/
 
 
 Thằng Loạn Luân Ăn Nằm Với Mẹ Ruột Sinh Con Trương Minh Hoà


 Con Chó Sống Ăn Phân Con Cai Tù VGCS -Câu Tiễn Tân Thời Lão Móc

 
 

5/ Một điều nhập nhằng trong phần hỏi và đáp của con chó sống Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm cũng cần sự chú đặc biệt của quý bạn đọc.  Đó là hắn đã viết:

Nếu chúng ta là Stalin, Mao Trạnh Đông hoặc Hồ Chí Minh đứng trước Đức Phật và hỏi rằng:

=== Thưa Đức Phật, với bao tội ác mà họ đã gây ra, Ngài có sẵn lòng tha thứ cho bọn họ không?” (sic)

Này con chó Lão Móc – Nguyễn Văn Nghiêm!!!

Thứ nhất:  Ngoại trừ mày và đồng bọn nằm trong tinparis.net như thằng Chệt Hứa Vạng Thọ, thằng loạn luân đạo văn Trương Minh Hoà và những đứa trong báo “tiếng dân” của mày; vài đứa sống chết nâng bi và chạy tội cho mày trong cái gọi là Hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Tây Bắc; lũ chí hữu xa gần với tinparis, Hồn Việt UK online… như thằng lượm banh cho cai tù VGCS là Phùng Ngọc Sa, thằng Mã Giám Sinh Tân Thời Thế Huy, con “nhà thổ già” Trần Lệ Tuyền, tên giáo gian Nguyễn Đức Chung… Nghĩa là khoảng hơn 10 đứa là cùng.  Ấy vậy mà thằng Loạn Luân Ăn Nằm Với Mẹ Ruột Sinh Con là thằng Trương Minh Hoà cũng liếm phân thằng giáo gian Nguyễn Đức Chung, cố gắng mình nằm ở tinparis để ngầm yểm trợ giáo gian Nguyễn Đức Chung qua lá thư thì thọt với nhau, gởi đến Hồ Công Tâm nhằm tạo thêm vây cánh trong đợt tổng công kích nhà báo Việt Thường, Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và Chính Khí Việt mùa hè năm ngoái. Nhưng than ôi! Hồ Công Tâm không những không hợp tác mà trái lại còn quẳng một đống "con tự do" cho mẹ của những đứa thì thọt khuyến dụ hợp tác để đánh diễn đàn của Chính Khí Việt!!!  Sự việc không ngừng ở đây là,  giáo gian Nguyễn Đức Chung lại tìm cách  chơi sỏ thằng “con chó sống” Lão Móc và thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà bằng việc đưa trình làng một bài viết của JB Trường Sơn, đăng trang trọng trên Hồn Việt UK online, với chứng cớ đầy đủ ở hình chụp dưới đây:

 

Nên nhớ rằng, JB Trường Sơn là người đã khinh miệt sự ngu xuẩn của trang nhà tinparis.net, nhất là hai thằng Loạn Luân, đạo văn Trương Minh Hoà và con chó sống Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm, đến mức vẽ hình Lão Móc cầm khay có ba “con tự do” đưa cho Trương Minh Hoà, và khẳng định thằng loạn luân Trương Minh Hoà là thằng “thày bói mù”! Đúng là đồ vô liêm sỉ, tận cùng của mạt hạng!!!

Chỉ có bọn chúng mày mới giả dụ Stalin, Mao Trạnh Đông, Hồ Chí Minh! là lũ ma quỷ uống máu người không tanh, chứ chẳng một ai lại muốn là lũ ma quỷ đó.  Giống hệt như mày, chỉ ao ước được làm con chó sống của cai tù VGCS.  Và thằng Trương Minh Hoà thì mới miệt mài LÀM TÌNH VỚI MẸ RUỘT CỦA NÓ, đến mức lòi cả đứa con ra, cho nên  thằng chệt Hứa Vạng Thọ mới rước hai đứa chúng bay về quần tụ trong cái bãi rác thối tha tinparis.net mà thôi!  Thằng chệt Thọ còn úp mở, có em cùng cha khác mẹ là Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch nguỵ quyền VGCS ở Saigon, cho lũ bay cố bám đít hắn bằng câu trả lời rằng: “Không thấy cha (hắn) cho biết”.   Này Chệt Thọ, có thì nói là có, không thì nói là không một cách dứt khoát, kiểu trả lời của Chệt Thọ là hắn đã thừa nhận một cách hết sức láu cá, láu tôm  của một tên “bài tây ba lá”  vậy!!!

Ở đây, Chính Khí Việt cũng xin lưu ý quý bạn đọc cái trò RẤT LƯU MANH, HỖN LÁO CỦA THẰNG CON CHÓ LÃO MÓC NGUYỄN VĂN NGHIÊM, ĐÓ LÀ:

Khi hắn viết “Nếu chúng ta là Stalin, Mao Trạnh Đông, Hồ Chí Minh đến trước Đức Phật và hỏi Ngài.”

Theo văn mạch trên thì có nghĩa là hai chữ chúng là ở đây là Stalin, Mao Trạnh Đông, và Hồ Chí Minh hỏi!  Nhưng hắn lại làm rõ nghĩa của câu hỏi như sau:

=== “Thưa Đức Phật, với bao nhiêu tội ác mà họ đã gây ra, Ngài có sẵn lòng tha thứ cho bọn họ không?” (sic)

Nếu kẻ hỏi là Stalin, Mao Trạnh Đông, Hồ Chí Minh, mà lại hỏi rằng “với bao tội ác mà HỌ đã gây ra” (sic) thì TẤT NHIÊN CÁI TỘI ÁC MÀ HỌ ĐÃ GÂY RA KHÔNG PHẢI LÀ STALIN, MAO TRẠNH ĐÔNG, HỒ CHÍ MINH, bởi vì chúng,  qua mõm của con chó sống Lão Móc là KẺ ĐẶT CÂU HỎI.  Vậy “Họ” ở đây là ai???

Tất nhiên, “Họ” ở đây chính là NẠN NHÂN CỦA STALIN,MAO TRẠNH ĐÔNG VÀ HỒ CHÍ MINH MÀ THÔI.  Như thế quý bạn đọc có thấy rằng cái khốn nạn của thằng Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm là nó đã nhập nhằng đưa ra câu hỏi, mà thoạt chỉ đọc sơ qua, sẽ không thấy được tính chất Việt Gian của thằng này.  Thử hỏi -chỉ nói sơ về Cải Cách Ruộng Đất thì-  nông dân Việt Nam bị thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh cho tiêu diệt 5% dân số nông dân ở Phía Bắc Việt Nam, theo ý tứ câu hỏi của Lão Móc đặt ra bên trên, phải LÀ KẺ CÓ TỘI, cho nên Hồ Chí Minh mới phải giết đi. Rồi bây giờ Hồ Chí Minh hỏi Đức Phật rằng “có sẵn lòng tha thứ CHO HỌ không” (sic).  Theo văn mạch như vậy hắn nói rằng “Đức Phật sẵn lòng tha thứ” cho họ.  Như thế có nghĩa là VÌ THA THỨ, CHO NÊN THẰNG ĐẠI VIỆT GIAN TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH MỚI LÀM CÁI GỌI LÀ “THỪA NHẬN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CÓ SAI LẦM” (TỨC LÀ ĐÃ KHÔNG VÂNG LỜI PHẬT TRONG VIỆC THA THỨ CHO 95% NÔNG DÂN VIỆT NAM CÒN LẠI  Ở PHÍA BẮC)???  Nếu quý bạn đọc lưu ý đến chi tiết đó thì mới thấy được sự LƯU MANH TỘT CÙNG CỦA THẰNG LÃO MÓC NGUYỄN VĂN NGHIÊM.  Từ đó suy ra vì sao hắn lại có thể tồn tại và khắng khít với  lũ LƯU MANH, NẰM VÙNG, CHỐNG CỘNG CUỘI như những thằng như Chệt Hứa Vạng Thọ, thằng Loạn Luân, đạo văn, ăn cắp tài liệu Trương Minh Hoà, thằng Hoàng Minh Chính, thằng Nguyễn Chí Thiện… để có thể tiếp tục mơ hồ hoá tội trạng thực của bè lũ Việt Gian Cộng Sản nói chung và thằng đại tội đồ giết dân bán nước Hồ Chí Minh nói riêng!!!

Còn nhiều chỗ thằng Lão Móc này viết rất hỗn, chứng tỏ hắn hoàn toàn là một thằng NGU XUẨN, CHỈ NÓI NHƯ CON VẸT, khi hắn viết ở đoạn kế tiếp rằng: “Chúng ta sẽ rất dễ dàng thống nhất với nhau câu trả lời NÊN THA THỨ!  Nhưng đó không phải là câu trả lời của tất cả người Việt Nam, MẶC DÙ RẤT NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM LÀ PHẬT” (sic).  Làm gì có chuyện RẤT NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM LÀ PHẬT, nhà ngươi, thằng Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm hãy chỉ cho ta xem ai là PHẬT, kể cả những thằng đã cạo trọc đầu đi tu trong chùa để hoạt động cho VGCS, như những thằng thuộc Phật Giáo Việt Nam (tức Quốc Doanh – CKV), cũng như những thằng trong danh xưng tự sướng của bọn chúng là “truyền thừa 2000 năm lịch Đại Tổ Sư” Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của thằng Quảng Độ Ngưu Chân Cong,  và ngay cả thằng đã chết Quảng Đức, mà “con nhà thổ già” tụng niệm là Bồ Tát, xem lũ này đã THÀNH PHẬT CHƯA???  Đây là một điều rất hỗn láo mà thằng Lão Móc đã xúc phạm đến Đức Phật.  Chẳng lẽ thằng con chó như mày và thằng loạn luân đụ mẹ ruột của nó là thằng Trương Minh Hoà cũng là PHẬT CHĂNG???

KẾT LUẬN

Sau khi tạm sơ lược những điều bên trên, để quý bạn đọc hiểu được một ngày một rõ hơn bộ mặt của tên Lão Móc. Nên nhớ trước đây hắn đã dùng hình ảnh Chệt Văn Thiên Tường với cái gọi là phỏng vấn giả tưởng, để từ đó hắn MẠT SÁT TẤT CẢ CÁC TIỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM,  TỚI HƠI THỞ CUỐI CÙNG TRƯỚC QUÂN XÂM LƯỢC, TRONG XA XƯA CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM VỚI BẢO NGHĨA VƯƠNG TRẦN BÌNH TRỌNG, VÀ NGÀY NAY VỚI CÁC VỊ TƯỚNG, SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, BINH LÍNH CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ TUẪN TIẾT TRONG NGÀY QUỐC  HẬN 30 THÁNG 4 VÀ TIẾP SAU ĐÓ. Đểu giả và mất dạy nhất của con chó sống Lão Móc là coi tất cả đều “học mót” Chệt Văn Thiên Tường từ thời nhà Tống bên Tàu?

Bây giờ hắn lại vu cáo cho Nông Dân Việt Nam là nạn nhân của thằng Hồ đại việt gian trong cải cách ruộng đất đầu thập niên 50 thế kỷ trước LÀ KẺ CÓ TỘI. Và hắn còn hỗn láo cho Hồ Chí Minh hỏi Đức Phật xem là có nên THA THỨ “CHO NHỮNG TỘI ÁC” (!?) CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM HAY KHÔNG? Vậy thằng con chó Lão Móc, ngươi hãy trả lời xem Nông Dân Việt Nam đã gây tội ác như thế nào?  Thằng ĐẠI TỘI ĐỒ GIẾT DÂN BÁN NƯỚC Hồ Chí Minh làm sao có thể gặp mặt Đức Phật mà hỏi. Thằng Lão Móc làm gì lại không biết chuyện trước khi lìa đời Hồ đại việt gian đã chẳng từng nói là nó sẽ đi gặp Stalin, Marx… hay sao?  Cho nên địa ngục 18 tầng mới là nơi cư ngụ dành cho những kẻ gây nhiều tội ác, mà thằng Hồ là kẻ gây nhiều tội ác nhất trong lịch sử Dân Tộc Việt Nam.  Cho nên Hồ đại việt gian chỉ có thể gặp Satan, quỷ địa ngục, chứ làm gì có Niết Bàn cho nó, để nó có cái cơ hội GẶP ĐỨC PHẬT???

Chính vì vậy, đối với tinparis.net của thằng Hứa Vạng Thọ, quý bạn đọc phải hết sức cẩn thận khi truy cập vào trang nhà của chúng nó.  Đặc biệt là của những thằng thạo môn tráo bài ba lá trong chữ nghĩa như hai thằng con chó sống của Cai Tù VGCS Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm và thằng Loạn Luân, đạo văn, răng lợn lòi rừng U Minh Miệt Cà Mau Trương Minh Hoà.  Qua bài này không ai còn có thể nghi ngờ gì nữa về lập trường chính trị của lũ việt gian này. 

Để kết thúc bài này, Chính Khí Việt cũng xin nhắc lại việc thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà, trong bài mới nhất của nó đề cập đến  Nelson Mandela, nó đã giả tỉnh, giả mê chửi Mandela thời kỳ còn sử dụng bạo lực để chống chủ nghĩa Apatheid. Và sau này khi bắt đầu sử dụng phương thức bất bạo lực thì Nelson được thưởng Giải Nobel Hoà Bình.  Đấy chính là một hình thức nó ủng hộ và kêu gọi hình thức đấu tranh bất bạo động.  Có nghĩa là hắn ủng hộ quan điểm của tập đoàn VGCS, chỉ muốn người dân bị trị Việt Nam, dù có nhà tan cửa nát, thân nhân ruột thịt bị giết tàn bạo… thì cũng chỉ nên đi theo lũ  Dân Chủ Cuội, Nhân Quyền Cuội… để có thể vác đơn mách bu với quốc tế mà thôi.  Và cứ như thế “đèn cù tít mù nó lại vòng quanh” từ đời ông, sang đời con, xuống tới đời cháu chắt… càng cậy nhờ lũ cuội này “đấu tranh bất bạo động” kiểu biểu tình tại gia như Ngưu Chân Cong Quảng Độ, hoặc vác đơn cỡi máy bay đi mách bu quốc tế thì, càng đi, càng được du hí nhiều và càng được đánh bóng nhiều hơn nữa!!!

Xin quý bạn đọc chú ý và cẩn thận với hai thằng này. Và cũng đã đến lúc chúng ta cần phải chất vấn nhà xuất bản SBPRA đã in sách cho hai thằng này.  Chẳng cần hỏi gì nhiều, chỉ cần đặt một vấn đề với nhà xuất bản SBPRA rằng, họ đã kiểm tra cái RESUME của hai thằng tác giả này chưa?  Riêng thằng Trương Minh Hoà thì nhà xuất bản có biết thằng Loạn Luân này chưa bao giờ là TRUNG UÝ CỦA QLVNCH như hắn nói. Và việc hắn thổi phồng vụ trận đánh Núi Đất là một hành động cực kỳ lưu manh, nhằm tìm cách len lỏi vào sinh hoạt chính thống của Úc, với nhiều mục đích đen tối mà ít ra,  trong một trăm bài này Chính Khí Việt sẽ lột trần được hết những âm mưu đó của nó. Cái âm mưu được thể hiện cụ thể đến nỗi Toà Đại Sứ của VGCS đã phải hoan hỉ cấp bằng khen cho nó trong việc quấy phá cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS tại Úc.

Gần đây thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà có viết bài giải thích trận Núi Đất, nhưng xin hỏi tài liệu nó viết bằng tiếng Việt đâu có ăn khớp gì với tài liệu bằng tiếng Anh, dùng để thổi đít ông đại tá hám danh Jack d’Espanol!!!  Không phải là một đại đội Úc đánh tan 2500 quân chính quy VGCS, mà đương nhiên có sự trợ giúp của cả Pháo Binh lẫn Không Quân của quân đội đồng minh, đặc biệt của Tân Tây Lan. 

Nếu như chúng ta không hành động, cứ để mãi cho lũ nằm vùng VGCS này gây nhiễu loạn thông tin, mơ hồ hoá và quấy phá cộng đồng người Việt, chạy tội khéo léo và tinh vi cho những thằng chóp bu VGCS, thì xin hỏi chúng ta phải đợi tụi VGCS chính thức tặng bằng khen cho nó lần thứ hai với công lao là chiêu dụ và hoà bình thôn tính cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, để dâng lên Đảng VGCS, mà nó thừa lệnh hành động ngay từ khi nó đặt chân đến Nước Úc nữa hay sao???

Chính Khí Việt
Ngày 22 Tháng 8, 2015
 
 
 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website