CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, August 12, 2015

Chính Khí Việt: ĐẤU ĐÁ NỘI BÔ CỦA CÁI GỌI LÀ GHPGVNTN

ĐẤU ĐÁ NỘI BÔ CỦA CÁI GỌI LÀ GHPGVNTN

VÀI SỰ THẬT CHUNG QUANH VẤN ĐỀ ĐẤU ĐÁ NỘI BỘ BĂNG ĐẢNG PGVNTN, MỘT TỔ CHỨC NGUỴ DANH PHẬT GIÁO CHO MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ, LIẾM LÁP TỪNG  ĐỒNG XU, CẮC BẠC CỦA ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ DƯỚI NHIỀU CHIÊU BÀI.  MỘT TRONG NHỮNG CHIÊU BÀI ĂN KHÁCH NHẤT CỦA CHÚNG TỪ THẬP NIÊN 60, THẾ KỶ TRƯỚC CHO ĐẾN TẬN NAY 2015, LÀ CHIÊU BÀI "ĐẠO PHÁP" VÀ "DÂN TỘC".

SUỐT TỪ KHI BỌN MA TĂNG NÀY, ĐƯỢC VGCS  SẮP XẾP, BỐ TRÍ CÙNG VỚI ĐOÀN NGƯỜI TỴ NẠN VGCS TÌM TỰ DO Ở CÁC NƯỚC TÂY PHƯƠNG, CHÚNG ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ BẢO VỆ CÁI MÀ CHÚNG GỌI LÀ “ĐẠO PHÁP”?

SUỐT TỪ NGÀY CHÚNG ĐƯỢC THÀNH LẬP VỚI DANH XƯNG LÀ PHẬT GIÁO ẤN QUANG, CHO ĐẾN NĂM 1964, CHÚNG BIẾN TƯỚNG THÀNH GHPGVNTN, CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ CHO “DÂN TỘC”?

ĐỨNG DƯỚI CHIÊU BÀI ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC THÌ KHÔNG AI LẠI KHÔNG THẤY NHỮNG THẰNG TĂNG THỐNG CỦA CHÚNG VÀ MỘT ĐÁM LÂU LA, MÀ NHIỀU KẺ “CUỒNG TÍN” VẪN CÒN  XEM “SƯ LÀ PHẬT, CHA LÀ CHÚA”,  ĐÃ HOAN HỈ TÂNG BỐC CHÚNG NHIỀU MỸ DANH, ĐIỂN HÌNH LÀ LẮM KẺ DÁM HY SINH TẤT CẢ, NGAY CẢ MẠNG SỐNG  CHO CÁC “CAO TĂNG” CỦA CHÚNG! NHƯNG SỰ THẬT  CHÚNG CÓ PHẢI LÀ “CAO TĂNG", LÀ TĂNG THỐNG, LÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÚNG SINH ĐẾN BỜ GIẢI THOÁT HAY KHÔNG, THÌ KHÔNG GÌ BẰNG CHÚNG TA CÙNG ÔN LẠI NHỮNG HÀNH VI CỦA LŨ VIỆT GIAN TRỌC ĐẦU GHPGVNTN NÀY XEM CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ ĐỐI VỚI ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC???

 

 ĐẠO PHÁP CĂN BẢN NHẤT CỦA ĐỨC PHẬT DÀNH CHO MỌI PHẬT TỬ VÀ HÀNG TU SĨ KHÔNG XUẤT GIA  LÀ NGŨ GIỚI, ĐÓ LÀ:

CẤM SÁT SINH

CẤM TRỘM CẮP

CẤM TÀ DÂM

CẤM VỌNG NGỮ

CẤM SỬ DỤNG CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

CĂN CỨ VÀO GIỚI LUẬT CỦA ĐỨC THẾ TÔN ĐỂ SOI RỌI VÀO CÁC HÀNH VI CỦA LŨ VGCS ĐẦU TRỌC TRONG CÁI GỌI LÀ PHẬT GIÁO ẤN QUANG XƯA, VÀ GHPGVNTN (SAU 1964-2015) THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC CÁC TĂNG THỐNG VÀ CÁI GỌI LÀ “CAO TĂNG” CỦA BỌN NÀY NHƯ THẾ NÀO?

THEO NHƯ NỘI DUNG CÁC BUỔI HỘI LUẬN VỚI THIẾU TÁ LIÊN THÀNH, CÁC TỜ BÁO CỦA NGOẠI QUỐC VÀ CÁC NHÂN CHỨNG SỐNG MÀ CHÍNH KHÍ VIỆT HỮU DUYÊN ĐƯỢC TIẾP XÚC QUA ĐIỆN THOẠI  VỚI HỌ NHƯ CỤ CAO XUÂN VĨ, THÍCH TÂM CHÂU, LÝ TRUNG TÍN, NICK TỪ ĐÀM 91 TUỔI…. THÌ:

1/ ĐỐI VỚI ĐÔN HẬU, TĂNG THỐNG THỨ 3 CỦA  VGCS ĐẦU TRỌC GHVNTN. HẮN ĐÃ VI PHẠM HẦU NHƯ ĐỦ CẢ 5 GIỚI ĐỐI VỚI ĐẠO PHÁP VÀ PHẠM TRỌNG TỘI PHẢN QUỐC ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM NHƯ SAU:

=== LÉN LÚT  DÂM LOÀN VỚI ĐÀO THỊ XUÂN YẾN (TUẦN CHI)

=== NHÚNG TAY VÀO MÁU CỦA ĐỒNG BÀO VÔ TỘI TẠI HUẾ 1968.
 photo CONVICTEDTHICH-DON-HAU_zps12ab654d.jpg

=== TUYÊN BỐ NHỮNG ĐIỀU XUYÊN TẠC VỀ CÁC QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ, NHƯ “QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐI ĐẾN ĐÂU TÀN PHÁ ĐẾN ĐÓ, TRONG KHI QUÂN ĐỘI GIẢI PHÓNG (TỨC NGUỴ QUÂN VGCS, SANH BẮC TỬ NAM -CKV), ĐI ĐẾN ĐÂU KHÔNG LÀM RƠI RỤNG NGỌN CỎ LÁ KHOAI” (SIC)!?

2/ ĐỐI VỚI HUYỀN QUANG, TĂNG THỐNG THỨ 4 VGCS ĐẦU TRỌC  GHPGVNTN.
Image result for hinh thich huyen quang

 TÊN NÀY LÀ 1 TRONG NHỮNG THẰNG ĐẦU TRỌC CHÓP BU, TRONG ĐÓ CÓ CẢ THẰNG GIÁC ĐỨC, HỘ GIÁC, CHỈ ĐẠO VIỆC NƯỚNG CHẾT THẰNG VIỆT GIAN GIÀ ĐẦU TRỌC QUẢNG ĐỨC. VÀ,  KHI THIÊU CÁI XÁC CHÓ CỦA QUẢNG ĐỨC, CHÍNH THẰNG HUYỀN QUANG NÀY LÀ KẺ CẦM TRÁI TIM “BẤT HOẠI” -MẶC DÙ DƯỚI SỨC NÓNG TRÊN 4000 ĐỘ TRONG LÒ THIÊU XÁC RA- TRI HÔ LÊN  TRÁI TIM CHÓ CỦA QUẢNG ĐỨC KHÔNG HỀ BỊ THIÊU HUỶ???!!!.  BỈ ỔI VÀ TRƠ TRẼN HƠN CẢ LÀ  VGCS  ĐẦU TRỌC HUYỀN QUANG ĐÃ KỂ “CÔNG ĐỨC” CỦA NÓ TRONG VIỆC GIẬT SẬP HAI  NỀN CỘNG HOÀ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM VỚI TẬP ĐOÀN VGCS RẰNG, CHÍNH CHÚNG NÓ (TỨC PGVNTN) ĐÃ  HAI LẦN CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG!!!

VÀ NÚP DƯỚI CHIÊU BÀI PHẢN KHÁNG, CHỐNG LẠI VGCS, ĐƯỢC SỰ CHỈ ĐẠO CỦA VGCS, TÊN NÀY ĐÃ VỌNG NGỮ  TRONG CÂU NÓI: “ĐI KHÔNG ĐƯỜNG, SỐNG KHÔNG NHÀ, CHẾT KHÔNG MỒ, TÙ KHÔNG TỘI” (SIC) !?

3/ ĐỐI VỚI QUẢNG ĐỘ, CON CHÓ THỨ 5 CỦA TẬP ĐOÀN MA ĐẠO PGVNTN THÌ –DÙ CÓ VIẾT ĐẾN CẢ NGÀN CHƯƠNG- CŨNG KHÔNG THỂ KỂ HẾT TỘI ÁC CỦA NÓ ĐỐI VỚI NHÂN DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ PHẬT GIÁO ĐỒ THUẦN THÀNH NÓI RIÊNG.  Ở ĐÂY, CHÍNH KHÍ VIỆT CHỈ NÊU LÊN HAI SỰ KIỆN QUAN TRỌNG, ĐÓ LÀ LỜI PHÁT BIỂU CỦA NÓ ĐƯỢC TRUYỀN ÂM TRONG ĐẠI HỘI 9 CỦA CÁI GỌI LÀ PGVNTN TỔ CHỨC TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ NAM CALIFORNIA THÁNG 10 NĂM 2013.   LỜI TUYÊN BỐ CỦA NÓ LÀ: “PHÁP NẠN 1963 LÀ MỘT CUỐC CÁCH MẠNG KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU ĐÃ GIẬT XẬP CHẾ ĐỘ NGOẠI BANG” (SIC)??? VIẾT TRONG MỘT TỜ BÁO MỸ CÓ TRẢ TIỀN, ĐĂNG TẢI  LỜI THẰNG QUẢNG ĐỘ VU KHỐNG NỀN DÂN CHỦ CỦA VNCH RẰNG: “NẾU CHẾ ĐỘ NÀY (TỨC CHẾ ĐỘ VNCH-CKV) ĐƯỢC CHO TỰ DO ĐẦU PHIẾU, THÌ CHÍNH THỂ NÀY KHÔNG THỂ TỒN TẠI LẤY MỘT NGÀY” (SIC). Ở MỘT ĐOẠN KHÁC NÓ CÒN HỖN LÁO TUYÊN BỐ: “NẾU THIỆU KHÔNG XUỐNG, CHÚNG TÔI (TỨC PGVNTN-CKV) SẼ KÉO THIỆU XUỐNG” !?

4/ ĐỐI VỚI HỘ GIÁC (CHẾT), LÀ PHÓ TĂNG THỐNG CỦA TẬP ĐOÀN GHPGVNTN, THÌ NGOÀI VIỆC BÊ BỐI KIẾM KHÁCH LÀNG CHƠI Ở XA LỘ ĐẠI HÀN, BỊ TƯỚNG LOAN BẮT TẠI TRẬN CÓ CẢ AUDIO, TÊN NÀY CÒN TUYÊN BỐ MỘT CÂU HẾT SỨC PHẢN QUỐC, ĐÓ LÀ: “CHÚNG TÔI SẼ CHIẾN ĐẤU ĐẾN HƠI THỞ  VÀ GIỌT MÁU CUỐI CÙNG ĐỂ GIẬT SẬP CHẾ ĐỘ NÀY (TỨC CHẾ ĐỘ VNCH)” (SIC).  CŨNG TÊN HỘ GIÁC NÀY, CÁCH NAY HƠN 15 NĂM, ĐÃ CÙNG VỚI THẰNG GIÁC ĐẲNG (QUYỀN CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG 2 VHĐ)  BAY SANG THUỴ SĨ, LỪA ĐẢO ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA 200 NGÀN QUAN THUỴ SĨ, VIỆN ĐỦ MỌI LÝ DO ĐỂ THOÁI THÁC  KHÔNG NHỮNG KHÔNG TRẢ  TIỀN LỜI HÀNG THÁNG MÀ  CHÚNG CÒN TOA RẬP NHAU QUỊT LUÔN CẢ TIỀN VỐN!!!

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI.  CHÍNH KHÍ VIỆT CÓ ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU VÀ CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LƯƠNG TÂM VÀ PHÁP LUẬT, NẾU NHƯ CHÚNG NÓ DÁM ĐƯA CKV RA TOÀ.

CKV

PS. CÒN MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA NHẮN VỚI THỤC VŨ LÀ: SAO KHÔNG DÙNG NICK TUỆ KIẾM NỮA MÀ LẠI PHẢI CHUI VÀO LĂNG GIA NGUYỆT, HÌNH NHƯ ‘MẶT THẰNG CÔNG AN” CỦA LĂNG GIA NGUYỆT TRÊN DIỄN ĐÀN LỪA ĐẢO SỸ HOÀNG NÓ HƠI MÉO HƠN CỦA TUỆ KIẾM, ĐÚNG KHÔNG THỤC VŨ???

Image result for hình th1ich đôn hậu 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website