CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, August 30, 2015

Chính Khí Việt (Bài 3 và Hết) QUYỀN LỰC CHÓ NGAO


QUYỀN LỰC CHÓ NGAO

(Bài 3 và hết) 


 

Chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang
(đang được Uông Tế Châu của Tàu bành trướng chăm sóc tại Hà Nội)


CHÚ Ý 5:  Tuy  tập đoàn CHÓ NGAO là cái lõi để cho các công cụ khác của VGCS, được phân công để điều hành mọi sinh hoạt xã hội của cả Việt Nam nói chung và đặc biệt để quản lý toàn diện, từ tinh thần đến vật chất và nhất là kết quả lao động của toàn thể các tầng lớp nhân dân bị trị Việt Nam trong thân phận nô lệ đỏ.  Vì thế có thể nói được rằng, toàn bộ hệ thống chính trị VGCS , đã phản ảnh rõ nét nhiệm vụ hàng đầu của chúng là từ khởi thuỷ được cho ra đời, từ 1930 cho đến nay, vẫn là nhiệm vụ làm “Việt Gian” cho các thế lực thực dân đỏ. Và kể từ khi  sách lược “mở cửa” của thằng đại việt gian Nguyễn Văn Linh cho ra đời,  thì đã có thêm các khách hàng mới là các tập đoàn Tài Phiệt Quốc Tế. 

Cho nên, chúng ta cần phải hiểu rõ câu nói của thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng khi tuyên bố trước “cử tri” Hà Nội rằng:

“Ta giữ được độc lập chủ quyền, NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ CHO ĐƯỢC CHẾ ĐỘ, BẢO ĐẢM CHO ĐƯỢC ĐẢNG LÃNH ĐẠO.” (sic)

Phân tích ba mệnh đề trong câu nói trên của thằng đại việt gian Trọng Không Lú, thì cần phải hiểu cái lối dùng chữ một cách lưu manh, cờ bạc bịp, căn cốt việt gian của tập đoàn VGCS như sau:

1/  “Ta giữ được độc lập chủ quyền” (sic), là không hề có ý nghĩa như mọi người còn chưa đủ hiểu biết về Việt Gian Cộng Sản HIỂU.  Cái gọi là “độc lập chủ quyền” là đối với các nước phi cộng sản  mà thôi.  Còn đối với các nước như Nga Xô, Tàu bành trướng, và những nước chư hầu Đông Âu của Nga Xô (xưa kia),  thì hoàn toàn có ý nghĩa ngược lại.  Vì thế trong các cương lĩnh chính trị của Đảng VGCS,  đã ghi rõ chúng suy nghĩ và hành động theo lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin  và tư tưởng Mao Trạnh Đông.  Và chúng tự coi là một thành phần trong cái gọi là “Phe Xã Hội Chủ Nghĩa”,  do Nga Xô lãnh đạo. 

Một thí dụ cụ thể là việc tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho thằng đại tội đồ Phạm Văn Đồng viết CÔNG HÀM BÁN NƯỚC, tức bản chuyển quyền tư hữu các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Tàu bành trướng.  Và, sau 30-05-1975, VGCS đã để cho Nga Xô sử dụng FREE cảng Cam Ranh, cũng như độc quyền khai thác các mỏ dầu lửa và khí đốt trong lãnh hải của Việt Nam Cộng Hoà xưa kia, và thành lập làng Nga tại Vũng Tàu, tồn tại cho đến nay.    Còn Nga Xô - Tàu bành trướng và khối chư hầu Đông Âu của Nga Xô,  đều được VGCS gửi tặng Lao Nô sang lao động ở những nơi NGUY HIỂM, THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT…

Sau này, lũ hậu duệ của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh lại tiếp tục công khai dâng đất liền, những điểm cao chiến lược, các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở biên giới Việt Nam – Tàu bành trướng.  Chưa hết,  chúng còn biến đất đai, làng mạc, đô thị, thị trấn, từ ven biển lên tới cao nguyên, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Hà Giang, thành những ĐẶC KHU KINH TẾ của Tàu bành trướng với các làng Tàu, phố Tàu, Trường Tàu… Kể cả việc hoạch định"MỘT VÀNH ĐAI HAI HÀNH LANG" tại Việt Nam, cũng là một thứ phục vụ cho Tàu bành trướng cả về kinh tế lẫn An Ninh Quốc Phòng.  Nghĩa là trong thực tế cả nước “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã trở thành một căn cứ quân sự của Tàu bành trướng.  Cái gọi là “Bộ Quốc Phòng” VGCS, trên thực tế là một “Bộ Tư Lệnh Quân Khu” của Tàu bành trướng mà thôi.  Cứ theo dõi,  không chỉ những tên chóp bu VGCS , mà ngay chính lời nói của Bộ Trưởng quốc phòng VGCS, cũng như các tên tướng lãnh  nguỵ quân VGCS nằm trong cái gọi là “Quân Uỷ Trung ương”  thì dù có mù cũng nghe và hiểu được! 

2/  “Nhưng cũng phải giữ cho được chế độ” (sic) là ở đây cần phải lưu ý tới chi tiết rất quan trọng, đó là đằng sau hai chữ “CHẾ ĐỘ” không có cái đuôi TĨNH TỪ  xác định là chế độ gì???  Đấy chính là lối chơi chữ lưu manh của VGCS. Như thế có nghĩa là chúng muốn khẳng định phải giữ cho được cái “CHẾ ĐỘ VIỆT GIAN BÁN NƯỚC”,  hay nói cách khác là ‘CHẾ ĐỘ NÔ LỆ ĐỎ”!!!

3/  “Bảo đảm cho được đảng lãnh đạo” (sic).  Đây chính là tín hiệu để cho các cơ quan chức năng quản lý mọi sinh hoạt xã hội của Việt Nam  hiện nay do Việt Gian Cộng Sản quản lý, thì phải hiểu rằng cái gọi là “Đảng Lãnh Đạo” là khẳng định rằng tại Việt Nam hiện nay chỉ có một tổ chức duy nhất độc quyền sở hữu nhân dân và đất nước Việt Nam, chính là cái tổ chức có tên “Đảng Cộng Sản Việt Nam”.  Từ đó suy ra tất cả mọi cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái… vẫn công khai tồn tại và được cho  du lịch  nước ngoài để gặp gỡ các “nhà buôn Tự Do và Nhân Quyền,  ở lại để được đào tạo thêm về LÝ LUẬN DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN TÂY PHƯƠNG, nhưng hầu hết sau khi đã có kiến thức về Tây Phương và được Tây Phương đánh bóng, thì chúng lại trở về Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa (như trường hợp con trai của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc qua Nga Xô học về Chủ Nghĩa Cộng Sản, nhưng rồi lại trở về Tàu để sử dụng cái vốn về Chủ Nghĩa Cộng Sản, để thực thi chủ nghĩa Tam Dân của Tàu một cách hiệu quả hơn, từ khi còn ở Tàu lục địa cho đến khi sang Đài Loan làm Tổng Thống đầu tiên của xứ Đài).  Đó là những lá bài như Đoan Trang, Huy Đức, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Quang A….!?

Nhưng, nếu chúng ta lưu ý mệnh đề “Bảo Đảm Cho Được Lãnh Đạo Của Đảng” (sic), cũng như câu khẳng định của Trọng Không Lú“Không được để xuất hiện những tư tưởng đa nguyên, đa đảng” (sic), với sự cam đoàn của con chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang rằng, ở Việt Nam hiện nay không có các hội đoàn đảng phái ĐỐI LẬP, thì chúng ta phải hiểu rằng những kẻ hiện nay mà Chính Khí Việt gọi là DÂN CHỦ CUỘI, ĐỐI LẬP CUỘI, TỔ CHỨC DÂN SỰ ĐỘC LẬP CUỘI…chỉ là cái KHUNG TỔ CHỨC DO TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN, CÓ SỰ MŨ NI CHE TAI CỦA CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY ỦNG HỘ NGẦM, để làm nốt cái nhiệm vụ ĐOÀN NGŨ HOÁ CÁC THÀNH PHẦN NHÂN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ đã thức tỉnh phần nào thân phận nô lệ đỏ, từ đó mà lèo lái họ đi vào con đường vòng để có thời gian CẢI TẠO HỌ từ nô lệ đỏ thức tỉnh thành nô lệ đỏ càng U Tối Hơn. 

CHÚ Ý 6:  Chính vì Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa là một danh xưng xưng màu mè, nhằm che lấp thực chất “chế độ nô lệ đỏ” do những thế lực cầm đầu của chủ nghĩa thực dân Leninist và Tàu bành trướng cho ra đời,  để phục vụ cho quyền lợi của Nga và Tàu. Đồng thời dùng chúng làm chất xúc tác,  với nước Việt Nam là cái cầu giao lưu HOÀ BÌNH, đặc biệt là GIAO LƯU KINH TẾ,  để các siêu cường cùng dự tiệc chung trên mồ hôi, xương máu, nước mắt của nhân dân các nước còn yếu kém về quốc phòng, kinh tế, khoa học, công nghệ… mà chính tên Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới của VGCS đã trả lời phỏng vấn mà Chính Khí Việt đã có trích dẫn ở bài thứ 2  Quyền Lực Chó Ngao trước đây.

Trong bài Ba này, Chính Khí Việt xin đưa ra những tài liệu chính thống của VGCS để chứng minh với quý bạn đọc về những điều Chính Khí Việt đã nêu lên. 

Đó là, nhân kỷ niệm 70 năm của lũ CHÓ NGAO VGCS, có tên Bộ Công An, đã có một số đoàn tới chia vui với VGCS,  và được đích thân tên đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp kiến.  Còn thằng đầu đàn chó ngao Trần Đại Quang cũng đón tiếp và thảo luận trang trọng tại văn phòng của Bộ Chó Ngao VGCS. 

Xin quý bạn đọc hãy theo dõi mấy tấm hình dưới đây để thấy: 
Trong bức ảnh thứ nhất là tên chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang đã tiếp tên Chu Thanh, Thứ trưởng bộ an ninh Quốc gia Tàu bành trướng.
Bộ Trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Tiếp Ông Chủ Tàu Bành Trướng  Chu ThanhTấm ảnh thứ hai là hình ảnh của Chó Ngao đầu đàn với An ninh Liên Bang Nga.

Thượng tướng, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Fetisov Andrey trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Trần Đại Quang.


 
Tấm Ảnh Thứ 3 là Các đại biểu tại buổi tiếp Cơ Quan An Ninh NgaTấm ảnh thứ 4 là hình Chó Ngao đầu đàn Trần Đại Quang với Bộ Trưởng an ninh Lào
.
Bộ trưởng Chó Ngao VGCS Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo
Silavong cùng các đại biểu tại buổi tiếp.


Tấm ảnh thứ 5 là hình chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang và Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Cuba

Bộ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Trần Đại Quang; Thứ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS Trần Việt Tân; Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba Carlos Fernandez Gondin tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
 


NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
1/ Về những hình ảnh nói trên, xin bạn đọc lưu ý đến những tín hiệu trong việc đón tiếp đoàn của Tàu bành trướng với Chu Thanh là trưởng đoàn, cũng như đoàn của Liên Bang Nga thì sẽ thấy căn phòng đón tiếp rất trang trọng.
=== Với Tàu bành trướng thì không thấy có cờ Tàu mà chỉ có cờ VGCS và cờ Búa Liềm là quốc kỳ của Nga Xô xưa kia mà cũng là Đảng Kỳ  Đảng Cộng Sản Liên Bang Nga hiện nay, và nó cũng là lá cờ tượng trưng cho cái gọi là Cộng Sản Quốc Tế, một tập hợp những lực lượng chống thế giới Phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ.
Đằng sau hai tên Chu Thanh và Trần Đại Quang là một bức tranh có tất cả các sắc dân Việt Nam.
=== Đối với tấm hình đón tiếp đại biểu của Liên Bang Nga thì cái phòng họp  cũng “hoành tráng” như đối với đón tiếp Tàu bành trướng.  Cũng cờ máu sao vàng ,  cờ cộng sản quốc tế mà cũng là Quốc Kỳ Nga Xô xưa kia.
Trên tường cũng có một bức tranh với đủ sắc dân Việt Nam.  Nhưng kích thước bức tranh nhỏ hơn (chỉ bằng phân nửa) so với bức tranh nơi đón tiếp Tàu bành trướng.
=== Bức tranh Chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang đón tiếp Bộ trưởng an ninh Lào thì chỉ thấy một tượng bán  thân của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh,  trong bộ áo bốn túi đại cán của Mao Tranh Đông, cho tới Đặng Tiểu Bình, Giang Trạnh Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình đều mặc.  Có nghĩa là thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã núp thân hình của nó trong “Văn Hoá – Y Phục” của Tàu bành trướng.  Nghĩa là nó phủ nhận VĂN HOÁ – Y PHỤC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM nói riêng, và tất cả những gì là Truyền Thống Đặc Thù của dân tộc Việt Nam nói chung.
Đặc biêt không có cờ quạt tranh ảnh gì cả.
=== Còn đối với cuộc tiếp đón của Chó Ngao đầu đàn Trầ Đại Quang với Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ nội vụ Cuba thì thật là… BÊ BỐI QUÁ CỠ THỢ MỘC.  Hai đoàn gặp nhau không kẻ nào mặc đồ bộ mà chỉ ăn mặc bình thường như đang đi dạo phố, hay ra quán nhậu vỉa hè.  Bộ ghế mới thảm hại làm sao, trông rất là bệ rạc.  Tường thì kẻ ô trần như song sắt nhà tù.  Đèn nhà giống như rơm khô trải chuồng bò, thật là thảm hại!
KẾT LUẬN
1/  Qua những hình ảnh trên, Chính Khí Việt xin được kết luận rằng Tàu bành trướng mới là Ông Chủ Lớn của VGCS.  Còn Liên Bang Nga đang và sẽ chỉ là Ông Chủ Thứ Hai của VGCS mà thôi. Cả bộ ba Tàu banh trướng, Liên Bang Nga, VGCS đã tuyên bố khéo léo rằng BỌN CHÚNG LÀ “CÙNG PHE” và gắn bó chặt chẽ với nhau bởi ĐỒNG QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ mà tượng trưng là LÁ CỜ ĐỎ BÚA LIỀM. 
2/  Đối với Lào, thì cái gọi là Đảng Nhân Dân cách Mạng Lào chỉ là một KHU BỘ CỘNG SẢN ở Lào, trực thuộc Trung ương VGCS vì chúng cùng từ một “cha già” là thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh tổ chức ra.  Bởi kẻ là Tổng Bí Thư Lào Cộng đầu tiên là Cai-xom-vi-hản, vốn là một người Việt Nam, tên là Xông, quê tại Bắc Ninh, Bắc Việt Nam, một đảng viên cộng sản đông dương, cho đến 1951, thì cái đảng cộng sản Đông Dương đó, để che mắt nhân dân Ba nước Đông Dương và Quốc Tế,  nên  mới phân thân làm 3; một là Đảng Lao Động Việt Nam, còn ở Lào là Đảng Nhân Dân Cách Mạng. 
3/ Còn Cuba, thì cái thưở "vàng son"  như thằng đại việt gian Nguyễn Minh Triết, cao giọng giữa Havana rằng “Cuba thức thì Việt Nam ngủ; Cuba ngủ thì Việt Nam thức”, nay Cuba đã quay trở lại với Hoa Kỳ,  cho nên dù “Cuba thức hay ngủ” đối với Việt Nam, chỉ coi đó là những con bò được nằm đá hoa có trải rơm vàng mà thôi!
4/  Những hình ảnh nói trên, đã đóng góp rất rõ ràng,  để cho quý bạn đọc biết được rằng,  VGCS làm sao lại phải NHẤT QUYẾT PHẢI: “GIỮ ĐƯỢC ĐỘC LẬP CHỦ QUYỀN, NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ CHO ĐƯỢC CHẾ ĐỘ, BẢO ĐẢM CHO ĐƯỢC ĐẢNG LÃNH ĐẠO” (sic) như phát biểu của thằng đại việt gian Trọng Không Lú!
Đồng thời cũng để quý bạn đọc có thêm tài liệu để nhận định xem liệu CÓ CHUYỆN “THÂN MỸ để THOÁT TRUNG” mà những dư luận viên đóng vai NHÀ DÂN CHỦ, NHÀ BÌNH LOẠN, TUNG LÊN CÁC DIỄN ĐÀN và hệ thống truyền thông “XANH VỎ ĐỎ LÒNG” cả của Người Việt lẫn của Quốc Tế (ban tiếng Việt), HAY KHÔNG???
Từ sự nhận định đúng đắn ĐỊCH VÀ TA thì công cuộc giành quyền làm chủ của Nhân Dân Việt Nam Bị Trị mới có thể THÀNH CÔNG. Còn cứ nhắm mắt mơ ngủ thì chỉ là CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU!!!
Chính Khí Việt
Ngày 30 Tháng 8, 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Quán Phở Bên Đường : Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tại D.C ngày 11 và 12 tháng 10/ 2015

Quán Phở Bên Đường : Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tại D.C ngày 11 và 12 tháng 10/ 2015
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
Lâu lắm mới nghe tiếng gọi của một ngừơi bạn rất thân gọi thăm từ Houston Texas . Tôi mừng đến độ nghẹn ngào và cả hai anh chị ấy cũng rưng rưng. Ở Mỹ, có Cell, có phone mà lâu thật lâu không nghe tiếng nhau vậy mà cứ ngỡ như xa cách ngàn trùng
 
Ông chồng hỏi "bao giờ thì ông bà về thăm" Tôi bảo "Cũng chưa biết anh ơi ! bây giờ già cả chả muốn đi đâu"
 
Ông chồng cười và bảo "Còn GÁNH HÁT CỘNG ĐỒNG" thì sao?
 
GÁNH HÁT CỘNG ĐỒNG? Ừ nhi? ở đâu mà ông ấy lại tìm ra một nhòm chữ với đầy đủ hình ảnh HỶ NỘ Ái Ố mùi mẫm như vậy ?
 
Tôi nghĩ đến hai chữ "Cộng Đồng" như một gắn bó trong ước mơ nhỏ bé của một ngừơi Việt tha hương trên một vận nước thương đau chồng chất bên những hành lý  kinh hoàng của những năm tháng qua mà dấu tích chưa bao giờ bị mờ xóa .
 
Thời gian rồi cũng qua đi. Qua đi trong ước mơ xây dựng một tập thể nhỏ bé của Người Việt Quốc Gia trên đất lạ quê người
 
Có những buổi chiều xuống rất chậm trên những đại lộ buồn hiu hắt của xứ người và trên những bước chân buồn tủi của những người mang nặng cảm giác  hoài hương. Những ngày tháng xa xưa của một khung trời quê hương bỏ lại đã khuất, nhưng cuộc đời đối diện trên sự liên kết và phát huy tinh thần Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại lại chán chường.
 
Chán chường không phải vì mình thiếu nhiệt thành mà chán chường là do những ngừơi hai lòng trên bối chính trị hiện tại mà tạo cho cộng đồng có những bộ mặt của phe nhóm của đảng phái lộng hành, hầu tiếp tay cho VC trên chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giãi trong mục tiêu thâu tóm Tập Thể Ngừơi Việt Ty Nạn CS tại Hải Ngoại .
 
Như chúng tôi đã từng trình bày với quí vị là hiện nay vì sự liên minh của Nga- Tầu,  Mỹ phải quay đầu về VN trên trạng thái nhân nhượng  với VC
 
Lợi dụng tình trạng trên bối cảnh chính trị hôm nay, bọn đầu cơ chính trị hầu mua danh bán tước cho họ công khai ủng hộ những chiêu bài có lợi cho VC trong tình hình hiện tại
 
Phải nói là từ khi VC Nguyễn Thanh Sơn xuất hiện trong Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại như một đống phân thì ruồi nhặng đua nhau bu vào : với những ngụy ngữ giúp VC chống Tầu, Không còn làn ranh Quốc Cộng hay mạnh mẽ hơn thay đổi Ngày Quốc Hận 30/4 bằng những nghị quyết ...
 
Ngoài ra phong trào của những kẽ hai lòng nhân danh tổ chức này tổ chức kia xin đối thoại với VC trong khi nguyện vọng của người tỵ nạn cs là quyết tâm giữ làn ranh Quốc/Cộng . Gần hơn nữa, như chiêu bài cũ rích của Hồ Chí Minh được nhai lại qua luận điệu liên minh, liên kết
 
Năm 1946 Hồ Chí Minh trước sự diễn biến của thế giới trong việc trả lại sự độc lập cho các quốc gia bị đô hộ trong đó có nước Việt nam của chúng ta đang bị Pháp đô hộ lúc bấy giờ. Hồ Chí Minh với một đảng phái CS do chúng tạo ra đã ngang nhiên tự cho mình đại diện cho dân tộc VN hầu được Pháp giao trả quyền tự trị.
 
Nhưng người Pháp biết Hồ Chí Minh là tay sai của CS Quốc Tế và đảng Lao Động hiện tại là đảng cs đông dương nên đã từ chối . Hồ Chí Minh mới chiêu dụ các đảng phái QG qua chiêu bài Liên Minh Dân Tộc để tổ chức một CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP hầu được Pháp giao trả quyền độc lập . Nhưng không quá 90 ngày CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP đã bị Hồ Chí Minh và đảng csVN GIÃI TÁN và đã ra tay sát hại hầu hết tất cả các đảng phái QG để dành quyền thống trị đất nước
 
Hôm nay trước tình hình chính trị đổi thay Mỹ bắt buột phải trở lại VN trước sự liên minh của Nga Tầu . Trên con đường đi đến một sự liên minh quân sự Mỹ đã bị trắc trở trước vấn đề căn cứ quân sự ở Vịnh cam Ranh mà VC đã dành cho Nga xử dụng làm đướng tiếp tế nhiên liệu tại vùng Thái Bình Dương. Mỹ đã yêu cầu VN chấm dứt việc cho Nga xử dụng phi trường tại Cam ranh và cho đến nay VC vẫn còn lấp lững trước sự yêu cầu của Mỹ
 
Trong khi đó tại Trung Cộng như qúi vị đã biết việc sa sút của chứng khoáng tại Tầu, việc Giang Trạch Dân bị bắt vì âm mưu giết Tập Cập Bình, cũng như việc Mỹ hăm doạ sẽ phong toả kinh tế với Tầu và kêu gọi Âu Châu tham gia chiến dịch này.
 
Tất cả những biến cố xảy ra trong cùng một thời gian không cách xa nhau có chủ định như có một bàn tay lông lá nào sắp đặt?
 
Trong khi đó đảng csVN vẫn mơ ước nắm lấy cái Tập Thể Ty nạn CS tại HN này dưới bất cứ giá nào qua chiêu bài đoàn kết, liên minh, liên kết vân vân…
 
Sau khi Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ do ông Trương Ngọc Tích làm chủ tịch trong suốt gần 15 năm không chịu bầu bán. Một số thành viên bất mãn và phân chia CDVNHK ra làm hai để xây dựng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tại Hoa Kỳ
 
CDNVQGHK tuy chẻ đôi CDVNHK nhưng họ vẫn tôn trọng tôn chỉ Chống CS và nhất thiết không ủng hộ bất cứ hành vi nào có tính cách HHHG vì thế phía ông Nguyễn Văn Tần đã công khai phản đối việc tổ chức Đại Hội 13-14/10/ 2012 khi ông Nguyễn văn Tánh BS Đỗ Văn Hội cùng BS Võ Đình Hữu về Houston Texas để tổ chức Đại Hội bầu Cử trong khi đó Hoàng Duy Hùng đã công khai ủng hộ đảng CSVN và tiếp đó VC Nguyễn Thanh Sơn trong cùng những ngày hiện diện tại Houston .
 
Người dân tại Houston đã ra thông cáo tẩy chay, kêu gọi người dân không tham gia vào việc tổ chức Đại Hội của Cộng Đồng gọi là Cộng Đồng Người Việt QG qua sự hiện diện gián tiếp của tên Thứ trưởng ngoại giao của VC. Nhưng nhóm Nguyễn văn Tánh BS Hội và BS Hữu viện cớ là đại hội đã quyết định qua lời mời của Bà Teresa Hoàng là em gái ruột của HDH và ngày tổ chức tại Houston vào ngày 13,14 tháng 10 năm 2012
 
Chương trình nói là do đại hội quyết định nhưng quyết định đúng theo mục tiêu chính trị vì thế sau khi có thời khoá biểu cho VC Nguyễn Thanh Sơn đến tham dự gián tiếp vào ngày Đại Hội của CĐNVQGHK do Hoàng Duy Hùng sắp đặt . Nhóm ông NGUYỄN VĂN TẦN (HIỆN LÀ HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH PHẢN ĐỐI KHÔNG THAM DƯ) ẤY VẬY MÀ QÚI ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH, BS HỘI, BS VÕ ĐÌNH HỮU WHO CARES VẦN GIŨ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC BẦU CỬ NHƯ THỜI KHOÁ BIỂU VC NGUYỄN THANH SƠN ĐẾN HOUSTON TEXAS và phân thây tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ra làm hai với cái tên mới là CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ mà phần đông là thành viên của ĐẢNG VIỆT TÂN.
 
Hôm nay trước tình hình chính trị biến đổi nhóm ông Nguyễn văn Tánh, BS Đỗ văn Hội và ông ĐOÀN HỮU ĐỊNH NHẢY RA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN KẾT
câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi muốn hỏi qúi vị trong ban tổ chức là
CĐNVQGLBHK là một tổ chức được hình thành trên sự phân tán với anh em trong CĐNVQGHK thì qúi vị làm sao Có đủ uy tín để nói chuyện LIÊN KẾT ?
 
Thứ hai : Tổ chức của qúi vị đã từng ủng hộ NGHỊ QUYẾT SR 455 CUẢ ÔNG NGUYỄN NGỌC BÍCH THAY ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN và nhất là ông BS Đỗ Văn Hội cùng ông Lưu Văn Tươi đã đến Tampa tham dự ngày CHÀO ĐÓN ĐIẾU CÀY ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ĐÂY
 
Với bản chất phân tán chia rẽ, với một lập trường KHÔNG MINH BẠCH KHÔNG ĐỒNG MẪU SỐ CHUNG VỚI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS thì qúi vị có đủ UY TÍN và TƯ CÁCH ĐỂ TỔ CHỨC CÁI GỌI LÀ LIÊN KẾT HAY KHÔNG ? HAY LÀ CŨNG GIỐNG CHIÊU BÀI CUẢ HỒ CHÍ MINH CẦN "LIÊN HIỆP LIÊN KẾT" VỚI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GẤP RÚT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ SAU ĐÓ CỨ VIỆC TA, TA LÀM NHƯ QÚI VỊ ĐÃ TỪNG GÂY PHÂN HOÁ CHIA RẼ VỚI CĐNVQGHK ?
 
Thứ ba : Khi ông Nguyễn văn Tánh lên Tivi huyênh hoang thành tích biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng đến D.C mà phần đông credit là do CĐNVQGHK của nhóm ông Nguyễn văn Tần , Đỗ văn Phúc thực hiện nhưng bị ông Nguyễn văn Tánh "Chôm Credit" qua lời phàn nàn của ông Đỗ văn Phúc .
 
Vậy thử hỏi qúi ông Nguyễn Văn Tánh, BS Đỗ văn Hội và BS Võ Đình Hữu là Tại sao qúi ông nhiệt tâm nhiệt thành biểu tình chống bọn chóp bu VC qua Mỹ nhưng khi Hoàng Duy Hùng báo tin cho qúi ông biết là có Thứ Trưởng VC đến Houston Texas trong những ngày qúi vị tổ chức Đại Hội 13,14 tháng 10 năm 2012 thì KHÔNG THẤY QÚI ÔNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI mà im lặng không nhúc nhích trước sự hiện diện của tên Thứ Trưởng VC này.
 
Không Lẽ qúi ông dùng CHIÊU BÀI BIỂU TÌNH CHỐNG CHÓP BU VC trên những MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ ?
 
Cũng cần nhắc lại ông Đoàn HữU Định khi đứng ra tổ chức cái gọi là LIÊN KẾT này thì ông Đoàn Hữu Định có thầy  Cộng Đồng NVQGLBHK ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC liên kết NÀO HAY CHƯA  hay chính ông ĐOÀN HỮU ĐỊNH CŨNG CÙNG MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ ???
 
Bài viết xin dừng lại ở đây với câu chuyện "Quán Phở Bên Đường": Tại một tỉnh nọ có một tay buôn thấy người Việt thèm phở quá nên ban đầu mở ra cái quán với cái tên "Quán Phở Ngon Nhất Đường Này' . Một ông khác thấy ông kia làm ăn khấm khá bèn nhảy ra mở quán thứ hai nhưng bành trướng địa dư với tên "Quán phở Ngon Nhất Phố Này" . Khách ăn phở mới lượng bát phở trên giá trị địa dư : Quán phở kia chỉ ngon nhất trên “đường này” thôi còn quán phở này mới ngon nhất “phố này” vì thế họ bỏ Đường Này qua Phố này .
 
Thấy "Phố Này" làm ăn khấm khá ra thì không bao lâu một quán phở khác ra đời cũng phát triễn địa dư "Quán Phở Ngon Nhất Tỉnh này" . Cả ba quán phở từ "Đường Này" đến "Phố này" qua "Tỉnh này" cùng năm trên một con đường . Khách ăn phở thấy sự cạnh tranh của bọn con buôn qua tính cách phát triển địa dư đã bực mình cho biết cái bọn bán phở này bố láo quá . Chắc chúng nghĩ khách hàng là những người ngu ngơ dễ bịp . Từ đó khách ăn phở bỏ cả Đường , cả Phố cả Tĩnh mà thoải mái ăn uống ở một quán phở nhỏ bé bên đường
 
Điếu này cho thấy từ Liên Bang ra Hải Ngoại chỉ là một sự bành trướng Địa Dư trên một mục tiêu LỢI NHUẬN CUẢ CÁC CON BUÔN . Thôi thì đề nghị qúi ông cứ "hồ hởi" với cái tên "HOÀ" may ra còn kiếm chút CHÁO
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày cuối tháng 8/2015

Saturday, August 29, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 2) Quyền Lực Chó Ngao!


 

 
QUYỀN LỰC CỦA CHÓ NGAO
(Bài 2)
 
 

CHÚ Ý 3:    Ngay khi kết thúc Đại Hội Lần thứ XI VGCS, những người nghiêm chỉnh theo dõi về VGCS phải thấy rằng vấn đề giữ vững an ninh chính trị nội bộ và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ nổi bật nhất của nhiệm kỳ 11  VGCS.

Nếu chỉ nghĩ đến việc VGCS  có quan tâm đến việc tìm đồng minh để đối đầu với Tàu bành trướng, là hoàn toàn sai lầm. Cho nên cơ quan chuyên chính về tư tưởng của VGCS, qua mọi hệ thống truyền thông cả công khai cả bí mật,  đã cố tình lèo lái dư luận,  khuếch đại và phổ biến để cho Nhân Dân Việt Nam Bị Trị mơ hồ mà nghĩ rằng nội bộ tập đoàn VGCS chia ra làm “PHE ĐẢNG QUYỀN”,  và “PHE CHÍNH QUYỀN”.  Về vấn đề này Chính Khí Việt đã có những bài phân tích cụ thể, chứ không phải suy diễn theo cảm tính.  Rồi trên  nền tảng đó lại đẻ ra “PHE THÂN MỸ”  để “THOÁT TRUNG”, do đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu.  Còn phe đối lập là “PHE ĐẢNG QUYỀN” thì vẫn kết thân với Tàu bành trướng.  Thậm chí có những nhà “bình loạn” (chắc là dư luận viên đóng vai dân chủ cuội) còn dám quả quyết rằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đã nắm được quyền lực và có thể… hì hì hì … “xóa bỏ đảng việt gian cộng sản” và sẽ thành lập chế độ Tổng Thống (đến đây thì hết cười nổi!!!)

Ngay chuyện này, Chính Khí Việt cũng đã có bài, dựa trên tin tức chính thống của VGCS, để chia sẻ với quý bạn đọc, xin đừng mất thời giờ vào cái chuyện của lũ cuội chính trị đó.  Bởi vì,  đó chính là âm mưu của chúng (một thứ dư luận viên mặc áo dân chủ để đấu tranh cuội) cố tình gây ảo tưởng cho người đọc nghĩ rằng,  trong tập đoàn VGCS cũng có những nhóm “cấp tiến”, đang trên đà nắm được quyền lực chủ chốt, để có thể “THOÁT TRUNG”  và đưa  Việt Nam vào cái dù che nắng, che mưa của Hoa Kỳ!?  Và thế là tâm lý của những người Việt Nam bị trị, và người Việt thiếu thông tin ở hải ngoại, cứ việc đi tìm gốc sung nằm chờ trái sung dân chủ rụng vào miệng cho đến ngày bị tấm lưới của NQ 36 và các chí hữu của “ngài” đại sứ Ted Osius với ông boss Phản Chiến, lùa vào,  để tự nguyện thành công dân Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, “quê hương tôi” của ông boss Kerry.  Bởi khi Trọng Không Lú Mỹ Du, đã được chính phủ Obama cam đoan tôn trọng thể chế chinh trị của VGCS!!!

Nhưng nếu mọi người thực sự quan tâm một cách nghiêm chỉnh đến số phận nhân dân và đất nước Việt Nam, thì phải thấy  cả hai thứ gọi là “PHE ĐẢNG QUYỀN” và “PHE CHÍNH QUYỀN” đều là ĐẢNG VIÊN CAO CẤP CỦA VGCS. Chúng chỉ có sự phân công với nhau mà thôi, làm gì có chuyện kình chống nhau.  Đừng quên rằng những tên chóp bu của VGCS, sau chuyến Mỹ Du của Trọng Không Lú, đã hỉ hả tuyên bố rằng Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa năm 1954, chỉ có 11 nước công nhận, toàn là các nước chư hầu của Nga Xô và Tàu bành trướng.  Còn đến năm 2015 này, VGCS đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước và đặc biệt trong đó có 5 nước là  Uỷ Viên Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.  Tức là Mỹ, Nga, Tàu, Pháp, Anh, đều có quyền phủ quyết (veto)!   Trong tương lai rất có thể Ân Độ sẽ trở thành Uỷ Viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ.  Nhưng chính Ấn Độ đã đón tiếp thằng Trọng Không Lú với 21 phát đại bác! 

Và nếu quý bạn đọc theo dõi tin tức cẩn thận thì sẽ thấy ngay những ngày cuối tháng 8 của năm 2015 này, trên trang điện tử chính phủ của VGCS cũng vẫn còn để bài diễn văn của đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đọc trong ngày 30-4-2015, mà điều chính yếu trong bài diễn văn là câu đại tội đồ Hồ Chí Minh nhắc nhở phải cảnh giác với Hoa Kỳ, một đế quốc nguy hiểm nhất!

Chưa hết, VGCS còn, qua mồm của tên tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới, đã bình luận rằng: có khả năng Hoa Kỳ và Tàu bành trướng “đi đêm” với những dẫn chứng rất thuyết phục .  Chính Khí Việt xin được trích dẫn nguyên văn vài đoạn để chia sẻ với quý bạn đọc:

“Thứ nhất, có lẽ phía Hoa Kỳ thừa biết rằng, về danh nghĩa pháp lý cảnh sát biển là lực lượng chấp pháp của chính phủ, làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phạm vi vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình.

Trong tình hình hiện nay để hợp thức hoá yêu sách “lưỡi bò” phi lý và đầy tham vọng của mình, Trung quốc đã và đang đẩy lực lượng cảnh sát biển cùng với đông đảo tàu cá trá hình ra làm “nhiệm vụ chấp pháp” trong vùng biển không thuộc các quyền hợp pháp của họ. 

Nếu thừa nhận những hoạt động phi pháp này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là vô tình hay cố ý, cũng đều rơi vào bẫy của Trung quốc: mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền vô lý của Trung quốc đối với hầu hết biển đông.

Thứ hai, nếu Mỹ- Trung bắt tay hợp tác với nhau ở biển đông thì họ sẽ hợp tác trong phạm vi nào?  Trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam?  Trong vùng biển quốc tế trên biển đông hay trên toàn bộ biển đông với phạm vi đường lưỡi bò?

Nếu hợp tác với cái cớ “tránh va chạm, đối đầu khi chạm trán bất ngờ” ở bất kỳ vùng biển nào cảnh sát biển Trung quốc xuất hiện thì dù vô tình hay  hữu ý, động thái này khó tránh khỏi sự mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền phi  lý cũng như phạm vi hoạt động sai trái của Trung quốc” (sic)

Trần Công Trục nói tiếp:

“Nay Hoa Kỳ đặt vấn đề hợp tác với cảnh sát biển Trung Quốc, phải chăng muốn gián tiếp thừa nhận các hoạt động leo thang gây hấn của lực lượng này ở biển đông?

Tại sao Mỹ lại đưa ra ý tưởng này trong lúc chính Đô đốc Scott Swift thừa nhận, các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực đang rất hoang mang, phẫn nộ trước hành vi leo thang bồi lấp, xây dựng phi pháp của Trung Quốc và đòi hỏi Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ chống Trung quốc bành trướng?

Đúng lúc ấy ông Scott Swift lại nói rằng, nên duy trì quan hệ tích cực với Trung quốc , ủng hộ ý tưởng hợp tác với cảnh sát biển Trung quốc ở biển đông?  Thật khó có thể nắm bắt rõ mục đích, ý đồ thực sự của người Mỹ ở biển đông là gì. …………………………..

…………………………………………………………………………..

Thứ năm, một chi tiết nữa cũng cần hết sức lưu ý, mọi thông tin về việc Trung quốc xây dựng, bồi lấp, quân sự hoá phi pháp ở Trường Sa từ khi bắt đầu cho đến nay đều do Mỹ “độc quyền” công bố ở những thời điểm có lựa chọn và cân nhắc kỹ. 

Người Mỹ không nói, dư luận thế giới và khu vực có lẽ không thể biết hoặc biết tường tận như hiện nay.  Điều này cho thấy Mỹ đang hoàn toàn chủ động trên bàn cờ biển đông.” (sic)

Và Trần Công Trục kết luận đúng là một thứ công cụ trung thành của VGCS thờ tàu bành trướng:

“Bởi vậy, các bên liên quan trong đó có Việt Nam cần tỉnh táo theo dõi các diễn biến tiếp theo trên biển đông trước, trong và sau chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình để có đối sách phù hợp, tránh trở thành quân cờ trong bàn tay nước lớn khi họ đổi chác các lợi ích chiến lược ở biển đông.” (sic)

NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT

Sở dĩ Chính Khí Việt thấy được  Trần Công Trục là một việt gian cộng sản trung thành với Tàu bành trướng, bởi vì xin quý bạn đọc thử suy nghĩ xem, những phát biểu nói trên của Trần Công Trục có lợi cho ai?  Theo Chính Khí Việt thì:

1/  Chỉ một bài phát biểu của Trần Công Trục đã khiến cho lũ dân chủ cuội, lũ bình loạn theo cảm tính và mù loà thông tin, chắc chắn sẽ im thin thít, không còn hỉ hả kêu gọi “Thân Mỹ để Thoát Trung” nữa!  Đồng thời tập đoàn VGCS lại còn được coi là có tinh thần độc lập không phải là tay sai của Tàu bành trướng mà cũng không khờ khạo để làm con rối cho Hoa Kỳ!!!

2/ Những việc làm cho những suy nghĩ “Thân Mỹ để Thoát Trung”, vừa nhú mầm đã chết yểu luôn.  Thế là Tàu bành trướng chẳng cần phải mất công gì mà VGCS đã đánh tín hiệu cho Hoa Kỳ biết,  dù các ông khôn ngoan nhưng chúng tôi là có nghề cờ bạc bịp gia truyền, chưa bao giờ chúng tôi đớp mồi của các ông đâu, mà chỉ rỉa cái mồi câu  cho đến khi cái mồi hết sạch  và trả lại lưỡi câu cho các ông,  để quay về yên giấc trong vòng tay của bà mẹ Tàu bành trướng!

3/  Cho nên nếu chú ý, quý bạn đọc sẽ thấy nếu không có lệnh của VGCS thì bố bảo ngư dân Việt Nam cũng không dám đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Mã Lai, Thái Lan, Indonesia, Philiipines đến mức vừa cách đây mấy ngày Indonesia   đã cho nổ các tàu của ngư dân Việt Nam!  Thế là nội bộ mấy nước đang chống Tàu bành trướng ở biển đông  đã đấm đá nhau rồi, dù không lớn nhưng cũng chứng tỏ việc đoàn kết của họ chỉ là chuyện cuội trên cung trăng đi kiện củ khoai Tàu bành trướng!

 

CHÚ Ý 4:   Bây giờ  xin đi vào vấn đề  mà Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc. Đó là  chúng ta hãy từ bỏ lối suy nghĩ rằng,  VGCS có xu hướng “Thân Mỹ để Thoát Trung”.  Điều chúng muốn là làm sao để cho những nước Phương Tây và Hoa Kỳ thường rao giảng về dân chủ và nhân quyền chỉ bằng lời nói, nhưng lại phải hạ bút ký vào các văn bản công nhận không can thiệp vào nội bộ của nhau;  tôn trọng thể chế chính trị của nhau và rất nhanh nhảu trong việc buôn bán làm ăn với nhau.  Vì chính cái thể chế chính trị việt gian của tập đoàn cộng sản mới đặt mục tiêu hàng đầu là nô lệ hoá tất cả các tầng lớp nhân dân không phải là đảng viên VGCS.  Vì thế làm ăn với VGCS sẽ có nhiều lợi nhuận hơn, vì những người dân bị trị Việt Nam đã bị nô lệ hoá từ tư tưởng tới hành động: nhẫn nhục, khuất phục, không đòi hỏi cầu kỳ, chỉ có nhu cầu như thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã đưa ra là “cơm hai bát, áo hai manh”.  Còn lao động thì phải “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật”. Và một điều lợi nữa là các nhà đầu tư ngoại quốc không phải nhúng tay vào tội ác,   vì những việc đàn áp đổ máu những người nô lệ Việt Nam chính là toàn bộ hệ thống chó ngao VGCS nói riêng và toàn bộ hệ thống chính trị VGCS nói chung, được nuôi bằng tiền thuế của chính những nô lệ Việt Nam đó đóng góp!  Đúng là không tìm đâu được một nước để có thể có: “Nhất Bản… Vạn Lợi”!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: ĐỊNH NGUYÊN và HỌC THUYẾT CHỐNG CỘNG

ĐỊNH NGUYÊN    HỌC THUYẾT CHỐNG CỘNG 
         Theo  ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
     Cách đây không lâu tôi có nhác thấy bài "Chống cộng, một thôi thúc yêu nước hay mù quáng hận thù" của ông Định Nguyên đăng trên một vài diễn đàn điện tử, nhưng thú thực, tôi không đọc. Lý do đơn giản là vì tôi không có thì giờ. Hơn nữa vì biết ông Định Nguyên có liên hệ với phe Ấn Quang, nên tôi tự nhủ, tốt hơn là nên nghe kinh nghiệm của cha ông truyền lại: "phải một cái rái đến già" để tránh phải ân hận. Sự thực không còn che đậy được là, thảm cảnh của đất nước ngày nay một phần không nhỏ là hậu quả của sự cấu kết của mấy ông thầy chùa Ấn Quang với CS.
     Thế nhưng cách đây ít bữa, có người bạn gọi phone cho tôi, nhắc đến bài viết của ông Đinh Nguyên, và còn cho biết ông Định Nguyên xỏ xiên tôi (DL Hà Tiến Nhất) là kẻ "ngủ mơ giữa ban ngày." Vì thế tôi xin người bạn forward bài đó cho tôi để đọc cho biết. Trong bài viết, ông Định Nguyên chê bai và đả phá tất cả những người có lập trường kiên quyết xóa sổ đảng CSVN, nhưng lại cổ võ các khuynh hướng cũng xưng là chống cộng, nhưng chỉ nhắm mục đích tuyên truyền hòa hợp hòa giải với CS, nói khác đi là đòi hỏi dân chủ đa đảng với VGCS. Đọc xong, tôi cảm thấy hình như ông Định Nguyên là một người có hoài bão lập thuyết.
1.  Học thuyết Định Nguyên (Dinhnguyenism)
1.1 Trình bầy -   Có lẽ tôi hơi đề cao và quan trọng hóa vấn đề, nhưng xin cho phép. Nếu Học Thuyết (doctrine) là một hệ thống tư tưởng được truyền bá để thuyết phục mọi người tin theo, thì quả thật ông Định Nguyên là người có hoài bão lập thuyết thật. Trong bài viết của ông như nêu trên đây, ông Định Nguyên đã làm hai việc. Một là đạp đổ không thương tiếc đường lối chống cộng xưa nay mà ông gọi là "theo định hướng VNCH và Cờ Vàng." Ông coi đó như một địch thủ đối nghịch với lý thuyết của ông. Hai là ông tập hợp các khuynh hướng hòa hợp hòa giải với CS - nói chung là đa đảng - thành một hệ thống, và truyền bá nó như một con đường tất yếu khả dĩ đem lại sự cứu rỗi sinh mệnh của Dân Tộc. Nguyên lý đó - theo ông Định Nguyên trình bầy - là "phải theo Mỹ mới không mất nước, dù Mỹ không tiêu diệt VGCS. Toàn dân VN đều mong muốn như thế." Tôi gọi đó là một học thuyết, Học Thuyết Định Nguyên (Dinhnguyenism), vì ông đã có công bắn ra phát súng lệnh tiêu diệt lá Cờ Vàng và nền Cộng Hòa của Dân Tộc ta trước đây, và tập hợp thành một hệ thống các khuynh hướng chính trị của người VN - kể cả VGCS - để chống Tầu cộng dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Chuyện mà từ trước tới nay người ta đã có làm, nhưng làm lẻ tẻ và chắp vá. Đường lối này trước đây tôi gọi là "chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Nghĩa là chống cộng nhưng không tiêu diệt CS. VGCS chỉ sợ mất đảng nên tôi tin rằng đó là điều mà VGCS luôn mơ ước.
     Để làm nổi bật học thuyết chống cộng của mình, ông Định Nguyên trước hết bác bỏ đường lối chống cộng hiện nay của người Việt tỵ nạn CS mà ông cho là hành động chính trị mà không có ý thức chíng trị. Ông cay đắng mỉa mai nó là "… chống cộng có định hướng, đó là định hướng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Cờ Vàng. Theo định hướng này, ai chống cộng mà không tôn xưng VNCH và vinh danh lá Cờ Vàng là chống cộng cuội." Đọc câu văn của Định Nguyên, chúng ta hiểu là, ông cho những ngưòi chống cộng hiện nay tất cả đều theo một định hướng chung. Cái định hướng đó ông Định Nguyên đặt cho nó cái tên là "định hướng VNCH và Cờ Vàng." Dĩ nhiên ông Định Nguyên không đi theo định hướng này. Điều đáng tiếc là, ông cũng không cho biết ông chống cộng theo định hướng nào, mặc dù ông vẫn tự cho mình là một người chống cộng. Những người yêu nước quan niệm thế nào về chế độ VNCH và lá Cờ Vàng thì chúng tôi xin trình bầy sau. Nhưng cái mà ông Định Nguyên gọi là "định hướng VNCH và Cờ Vàng" thì chỉ là chữ nghĩa ông đặt ra để bôi bác, làm hạ giá các hoạt động chống cộng của những người yêu nước. Theo ông, cái định hướng chống cộng này chỉ gây ra tai họa.
     Sau đó ông trình bầy học thuyết của mình qua đoạn văn ông viết sau đây (nguyên văn): "Không ai tin chính sách ve vãn CSVN của Mỹ là quan tâm đến số phận của dân tộc Việt Nam, lại càng không phải “thương” tập đoàn lãnh đạo cộng sản.  Họ muốn có đồng minh để chống Tàu, kẻ đang thách thức vị thế của họ tại Đông Nam Á và cả trên thế giới.  Hy vọng, qua việc nầy, dân tộc Việt Nam sẽ được “hưởng lộc”, thoát được nạn Bắc thuộc.  Nếu Mỹ không can thiệp và thoả hiệp, CSVN vẫn còn đó và nguy cơ mất nước rất lớn.  Nếu Mỹ can thiệp và thoả hiệp mà không cần thay đổi thể chế chính trị liền thì CSVN vẫn còn đó nhưng nguy cơ mất nước không còn.  Cả hai trường hợp đều xấu, nghĩa là CSVN vẫn còn đó, nhưng trường hợp thứ hai ít xấu hơn nhiều.  Tôi tin hầu hết dân Việt trong cũng như ngoài nước đều mong điều nầy xẩy ra.  Riêng nhóm chống cộng 'có định hướng' thì không, họ đòi lật đổ CSVN với bất cứ giá nào!  Với sức mạnh quân sự vô song, Mỹ vẫn không nghĩ đến việc lật đổ CSVN.  Họ, một số người chống cộng 'có định hướng' ở hải ngoại không có tấc sắt trong tay, không có mảnh đất cắm dùi, lại 'đương kiêm tỵ nạn' xa cả nửa vòng trái đất thế mà cứ lớn tiếng đòi 'tiêu diệt cộng sản', tái dựng VNCH cho bằng được!"
1.2 Tóm tắt -  Cách trình bầy vấn đề trong đoạn văn trên có đôi chỗ tối nghĩa, người đọc khó có thể hiểu ý ông Định Nguyên qua mạch văn, mà phải đoán nghĩa qua vấn đề mà ông đặt ra. Có thể tóm tắt học thuyết chống cộng của ông Định Nguyên vào mấy điểm sau:
- Một:  Dứt khoát bác bỏ lá Cờ Vàng và chế độ VNCH, vì những người theo "định
hướng VNCH và Cờ Vàng" đã không có ý thức chính trị nên chỉ gây hại.
- Hai:  Mỹ muốn có đồng minh để chống Tầu. Do đó Mỹ muốn lôi kéo VN về phe mình. Có 2 trường hợp xẩy ra. Ông lập luận:
a/  Nếu VGCS không theo Mỹ thì VC vẫn còn đó, và nguy cơ mất nước rất lớn.
b/ Nếu VGCS theo Mỹ và Mỹ không dẹp VC, thì VC vẫn còn đó, nhưng tránh được nguy cơ mất nước.
- Ba:  Theo ông Định Nguyên, cả 2 trường hợp đều xấu, nghĩa là VGCS vẫn còn đó. Tuy nhiên trường hợp sau ít xấu hơn, nên ông chấp nhận và chọn trường hợp này. Ông tin rằng nhân dân VN cũng có một chọn lựa như ông.
1.3 Nhận xét -  Có 3 điều bất cập trong luận thuyết của ông Định Nguyên làm cho nó trở thành ảo tưởng:
-  Thứ nhất:  ở trên ông Định Nguyên viết: "Không ai tin chính sách ve vãn CSVN của Mỹ là quan tâm đến số phận của dân tộc Việt Nam, lại càng không phải 'thương' tập đoàn lãnh đạo cộng sản." Nhưng dưới đó ông lại viết: " Nếu Mỹ can thiệp và thoả hiệp mà không cần thay đổi thể chế chính trị liền thì CSVN vẫn còn đó nhưng nguy cơ mất nước không còn." Nghĩa là ông Định Nguyên vừa tin rằng Mỹ không quan tâm đến số phận của Dân Tộc VN, lại vừa tin rằng Mỹ giúp VN chặn đứng cuộc xâm lăng của Tầu cộng? Như thế có nghĩa là, Mỹ là một tên bất nhân, đồng thời lại là một con người hào hiệp? có phải là ông Định Nguyên đã tự mâu thuẫn? Lập luận mâu thuẫn như thế thì làm sao tin tưởng được học thuyết của ông Định Nguyên?!
     Ông Định Nguyên tin rằng sẽ có chiến tranh giữa Tầu cộng và Mỹ, cho nên ông mới kêu gọi VN đi theo Mỹ chống Tầu để nhân cơ hội "thoát Trung." Nhưng xin hỏi ông căn cứ vào đâu để tin như thế. Không lẽ ông không học được bài học nào về cái thế chiến lược của các đại cường ngày nay? Thực tế đã và đang cho thấy, các đại cường ngày nay đánh nhau bằng chiến tranh kinh tế. Chiến tranh võ trang của các nước này nếu xẩy ra thì chắc chắn phải là chiến tranh hạt nhân. Điều mà thật sự ít có người lãnh đạo nào dám nghĩ tới. Mỹ giật sập cả một khối CS Đông Âu của Nga, nhưng chuyện vẫn êm ru bà rù, không có xẩy ra chiến tranh giữa Liên Sô và Mỹ. Tại sao? Vậy thì liệu có xẩy ra chiến tranh giữa Tầu cộng và mỹ không? Học thuyết Định Nguyên đặt căn cứ trên một suy đoán mơ hồ, khó thuyết phục.
     Hơn nữa, ông Định Nguyên không học được một chút kinh nghiện nào về lịch sử hiện đại của đất nước. Ông viết: "…(Mỹ) lại càng không phải thương tập đoàn lãnh đạo CS." Ông Định Nguyên biết Mỹ không thương bọn chóp bu CS. Ông tưởng rằng bọn nó không biết? Nó ngu sao? Vậy tai sao ông kêu gọi không những VGCS, mà toàn dân VN cần liên minh với Mỹ? Để làm chó săn cho Mỹ à? Ông không nhớ rằng những nhà ái quốc VN, bạn của Mỹ, mà Mỹ còn ra tay giết được thì những con chó săn có giá trị gì? Kinh nghiệm cho thấy, chính sách ngoại giao của tập đoàn tài phiệt  Mỹ dựa trên câu này "khi hết thú rừng thì những con chó săn sẽ bị đem ra làm thịt." Ông tưởng rằng bọn VGCS chúng nó ngu lắm sao? Còn người Quốc Gia chúng tôi thì vẫn nhớ thuộc lòng câu "Phải một cái rái đến già."
-  Thứ hai:  Các giải pháp ông Định Nguyên nêu ra cho vấn đề "chống cộng" đều dự trù duy trì sự tồn tại của đảng VGCS. Điểm này chính là mấu chốt của vấn đề chống cộng theo quan điểm của ông Định Nguyên mà tôi gọi là "chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Nghĩa là chống cộng nhưng vẫn duy trì sự tồn tại của đảng CSVN. Cách này không thể nói là chống cộng. Nếu có tự nhận là chống cộng thì chỉ là chống cộng bịp (hay cuội). Tai sao? Người viết sẽ giải thích sau.
- Thứ ba:  cái mà ông Định Nguyên gọi là "định hướng VNCH và Cờ Vàng" là một lối nói vu khống và nhục mạ những người yêu nước thực sự chống cộng. Ông nói mà không hiểu mình nói gì. Chuyện này chúng tôi cũng sẽ đề cấp đến sau. Nhưng cũng chính vì việc đẻ ra cái định hướng này với ngụ ý xuyên tạc, ông Định Nguyên đã chứng tỏ cho người ta thấy ông đứng ở vị trí nào trong cái thế chống cộng của người VN ngày nay. Điều chắc chắn là ông không đứng trong hàng ngũ những người mà ông gọi là đi theo "định hưóng VNCH và Cờ Vàng."  
2.  Chống cộng vì hận thù mù quáng
      Ông Định Nguyên muốn chứng minh rằng đồng bào tỵ nạn chúng tôi chống cộng không phải do lòng yêu nước thôi thúc, mà vì hận thù CS một cách mù quáng. Đây là lời kết án quyết liệt nhất những người yêu mến lá Cờ Vàng mà tôi mới thấy từ trước tới nay. Chống cộng mù quáng được hiểu là chống không suy nghĩ, nhắm mắt mà chống, chống cả những cái hay, cái tốt của CS. Nhưng CS có cái gì hay, cái gì tốt, xin được hỏi ông Định Nguyên? Tôi thực không ngờ một người viết lách như ông Định Nguyên mà lại mù quáng và thiển cận đến thế, một sĩ quan QLVNCH mà lại tối dạ như vậy. Thật không hiểu nổi.
     Nên biết tình yêu và lòng hận thù là hai mặt tâm lý phản diện trong bất cứ con người bình thường nào. Nó cũng giống như hai mặt của một đồng tiền. Tình yêu được đáp ứng và được thỏa mãn thì chỉ có yêu mà không có hận thù. Trái lại, khi tình yêu bị kẻ khác cướp đoạt, hơn nữa, nếu lại còn bị lăng nhục, thì có điều chắc là nó sẽ biến thành thù hận và dễ dàng đi đến chuyện trả thù. Tâm lý thông thường là thế. Xin nêu ra một thí dụ nho nhỏ và dễ hiểu để biện minh với ông Định Nguyên. Chẳng hạn chàng thanh niên A yêu một cô gái đẹp. Yêu chân thành, yêu say đắm, và nhất quyết phải cưới cho bằng đưọc cô gái về làm vợ. Nhưng có một anh chàng B nhẩy vào và chiếm đoạt được cô gái. B không những chiếm người yêu của A mà còn buông lời lăng nhục A để lấy le với người đẹp: "Cú mà đòi sánh với phượng hoàng" hay "ăn mày mà còn đòi xôi gấc." Vấn đề hận thù xẩy ra sau đó giữa hai người là chuyện tất nhiên? A càng yêu cô gái bao nhiêu thì càng nung nấu thù hận anh chàng B kia bấy nhiêu. Rõ ràng là, nếu B không cướp người yêu của A và không nhục mạ A thì A đâu có hận thù B. Như vậy thì xin được hỏi ông Định Nguyên, việc A trả thù B là do tình yêu của A đối với cô gái, hay do lòng hận thù mà ông Định Nguyên cho là mù quáng của A đối với B?
     Vấn đề yêu nước và hận thù CS cũng thế thôi. Nước hay quê hương của mình thì người dân nào mà không yêu mến. Đó là điều khẳng định. VGCS cướp nước của chúng ta, đầy đọa nhân dân ta, gây khổ nhục cho đồng bào ta, lại còn bán đất nước của ta cho ngoại bang. Như thế không đáng cho chúng ta hận thù sao? Đây không phải tư thù, mà là quốc thù. Tình yêu quê hương và mối thù CS là hai mặt phản diện trong trách nhiệm của bất cứ người công dân nào đối với đất nước. Nếu VGCS không bán nước, không đầy đọa nhân dân thì người VN đâu có căm thù chúng. Nói khác đi, người VN càng yêu quê hương, yêu Tổ Quốc bao nhiêu thì càng căm thù VGCS bấy nhiêu. VGCS như vậy thì xin hỏi, có ai yêu nước mà không căm thù CS? Ngược lại, có sự căm thù VGCS nào mà không xuất phát từ lòng thương dân tộc, yêu quê hương? Đây âu cũng là luật nhân quả của Nhà Phật. Tách biệt lòng yêu nước và sự hận thù CS thành hai động lực riêng biệt, không liên hệ với nhau, cho mỗi động lực là một nguyên nhân cá biệt làm phát sinh tinh thần chống cộng thì rõ ràng thiếu hợp lý, không chính đáng, mà còn là một sai lầm nghiêm trọng, nếu không muốn nói là có dụng ý xấu. Đặt vấn đề như ông Định Nguyên để chê bai, khích bác hầu làm nản lòng những người chống cộng là quá ẩu, thiển cận, ấu trĩ đến xuẩn động.
(còn tiếp)
Ngày 29 Tháng 8, 2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website