CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, July 2, 2015

Thông Báo Của CDNVQG Georgia Về Thằng Chuyên Ăn Phân (fund) Nguyễn Đình ThắngCộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia
Vietnamese American Communityể of Georgia
6030 Dawson Blvd,# B,Norcross,GA 30093
P.O. Box 3020, Norcross, GA  30091
– www.vac-ga.org.

 
THÔNG BÁO

Kính thưa toàn thể Quý Đồng hương,


Khởi đi từ tháng 10 năm 2014 nhóm 7 thương gia do Minh Hải cầm đầu đưa ra chiêu bài hợp nhất cộng đồng nhưng thực chất là do Bình Trương và Dương Võ thực hiện theo quỹ đạo của Nguyễn Đình Thắng với chủ trương “Lãnh đạo trẻ”  nhằm mục đích đưa đám du sinh con cháu tư bản đỏ cùng nhóm thương gia có quan hệ làm ăn mật thiết với Việt cộng vào nắm quyền lãnh đạo cộng đồng để từng bước xóa bỏ lằn ranh Quốc-Cộng, xóa bỏ cờ vàng ba sọc đỏ để tiến tới hòa hợp hòa giải với Việt cộng theo sách lược của Nghị quyết 36 CS.

Thấy được âm mưu trên nên các Tôn giáo, các Hội đoàn và toàn thể Đồng hương đã tẩy chay phản đối mãnh liệt. Sau thất bại  này nhóm thương gia đã cấu kết với cộng đồng Kim Hạnh, cộng đồng tự lưu nhiệm bất hợp pháp tổ chức Hội Xuân cùng ngày 22/2/2015 với cộng đồng Người Việt Quốc gia (CDNVQG)  với ý đồ mà họ đã công khai tuyên bố là Phải tiêu diệt, giết chết, làm tan rã CDNVQG nhưng Thiên hữu nhãn, họ đã thất bại, Đồng hương không ủng hộ họ mà ủng hộ CDNVQG, số Đổng hương tham dự Hội Xuân của CDNVQG đông gấp 5 lần Hội Xuân  CĐ Kim Hạnh . Điều này chứng tỏ rằng Đồng hương đã tẩy chay việc làm gian trá, phi đạo đức của họ.

Kính thưa Đồng hương,


 Về việc Hợp nhất cộng đồng, CDNVQG và các Hội đoàn đã nỗ lực vận động trong hơn 20 năm qua và đã có 2 lần hiệp nhất nhưng sau đó lại bị phân hóa, tách ra lại, nguyên nhân của sự phân hóa này mọi người đã thấy rõ “Việc hiệp nhất” 2 tổ chức có dị biệt lý tưởng chống cộng là điều vô cùng khó khăn nên lần này việc hiệp nhất cộng đồng cần phải được thực hiện theo một tiến trình  minh bạch hợp lý để có chính danh là sau Hội Xuân CDNVQG cùng các tôn giáo các Hộl Đoàn  và thân hào nhân sĩ đã mỡ cuộc họp trù bị vào ngày 4/01/2015 tại trụ sở cộng đồng gồm có 72 vị tham dự. Cuộc họp này đã quyết định tổ chức một Đại Hội Khoáng Đại Đồng Hương để Hiệp nhất cộng đồng. Đại Hội đã khai mạc vào ngày  17/5/2015 quy tụ được 136 Đồng hương tham dự bao gồm các vị Lãnh đạo các Tôn giáo, quý vị Hội trưởng các Hội đoàn, quý Cơ quan truyền thông báo chí, quý Thương gia nghiệp chủ, quý Đồng hương và quý bạn trẻ thanh niên sinh viên học sinh.

Đại hội đáng lý phải mang lại kết quả tốt đẹp là Hiệp nhất cộng đồng. Nhưng  rất tiếc là Đại hội đã không thành công do âm mưu và hành động của một nhóm người do Bà Kim Hạnh gọi đến để thực hiện kế hoạch vạch sẳn:  Tranh cải, la ó, gây ồn ào náo loạn phá hoại Đại hội Hiệp nhất cộng đồng. Và sau đó cũng chính nhóm người này (lối 40 người) được Bà Kim Hạnh rũ rê năn nĩ đến dự cuộc họp ngày 4/1/2015 trên lầu chợ Hồng Kông (lời Nhà Báo Đăng Quang) để diễn lại trò bịp  “Hiệp nhất cộng đồng” mà  đã bị Đồng hương phản đối mãnh liệt, các Tôn giáo các Hội đoàn đều tẩy chay không tham dự nên cuộc họp này chẳng có giá trị gì. Nhóm thương gia và cộng đồng Kim Hạnh tự lưu nhiệm bất hợp pháp dự định tổ chức cuộc họp kế tiếp vào ngày 12/7/2015 tới đây với  mưu đồ diễn lại tuồng cũ nhằm lừa gạt Đồng hương.

CDNVQG/GA ra thông báo này để kêu gọi toàn thể đồng hương cảnh giác đề phòng; tẩy chay cuộc họp ngày 12/7/2015 để không mắc mưu nhóm thương gia và cộng đồng tự lưu nhiệm bất hợp pháp Kim Hạnh. Họ đưa ra chiêu bài bịp bợm Hiệp nhất cộng đồng nhưng thực chất là từng bước chiếm đoạt cộng đồng rồi chuyển dần qua đám du sinh “Young Leader” con cháu tư bản đỏ được Nguyễn Đình Thắng đã và đang đào tạo rồi cùng kết hợp với nhóm thương gia có quan hệ làm ăn mật thiết với Việt cộng vào nắm quyền lãnh đạo cộng đồng để dần dà tiến đến quản lý, khống chế và nhuộm đỏ cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản chúng ta.

Trân trọng kính chào Đồng hương
 Atlanta, ngày 01 tháng 7 năm 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website