CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, July 19, 2015

MỤC LỤC NHỮNG BÀI VIẾT DẠY DỖ LÃO MÓC - NGUYỄN THIẾU NHẪN TÊN KHAI SANH NGUYỄN VĂN NGHIÊM

Mục Lục
Những Bài Viết Dạy Dỗ Lão Móc
NGUYỄN VĂN NGHIÊM - NGUYỄN THIẾU NHẪN
 
 
 "đánh như Lão Móc KINH quân VẸM"
 (thơ của thằng 7 Lốp răng lợn lòi Trương Minh Hoà rừng U Minh, Miệt Cà Mau bốc thơm tên thờ Tàu Ký Giả Vịt Nuốt Dây Thun Nguyễn Thiếu Nhẫn)
 
 
 
 
 
 
 
HEO”
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website