CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, July 18, 2015

Facebook: TAO BIẾT RỎ CHÚNG MÀY

TAO BIẾT RỎ CHÚNG MÀY
 
Huyết Hoa's photo.
 
 
Tao đã biết chúng mày từ trong trứng nước
từ thuở chúng mày chui rúc trong quần chúng nhân dân
ban ngày chúng mày chui ống cống ăn phân...

ban đêm chúng ngày chui ra đi khủng bố
chúng mày bắt dân lành đóng gạo, nộp chông
dân nghèo không đủ sức nuôi cơm
thừa đêm tối trời chúng mày bắt đi thủ tiêu, chôn sống
cộng sản chúng mầy vốn là loài ác thú, phản động
khủng bố giết người miệng vẫn gọi mẹ ,chị nuôi
lừa gạt dân lành với mỹ danh chống Mỹ
bốn mươi năm rồi mồm như con đĩ
vẫn bác kính yêu sống mãi trong quần
tao đã tỏ tường một lũ bán nước cầu vinh
tao đã hiểu rồi chúng bây một bầy nhu nhược
thằng tướng thì hèn thằng quan thì ác
vơ vét máu xương cướp của dân lành
đảng cướp chúng mày một đảng lưu manh
tội ác ngất trời tiếng oán ngập lòng dân
tám mươi năm rồi lòng dân sôi sùng sục
sẽ có một ngày chúng bay ngả gục
khi mỗi trái tim hóa thành những trái bom
khi nòi giống Tiên Long đứng dậy cứu Mẹ Việt Nam
bom sẽ nỗ giữa Ba Đình và chúng mày lại chui ống cống
Việt Nam ơi..!.vì tương lai nòi giống
vì ngàn đời sau con cháu Tiên Long
hãy xuống đường Việt Nam ơi...! đoàn kết một lòng
vì máu xương bốn ngàn năm của tiền nhân mở nước
đứng lên đi xin hãy đừng nhu nhược
nước mất rồi ắt phải tan gia
chúng nó bán rồi giang sơn xương máu của ông cha
đứng lên đi Mẹ Việt Nam đang réo gọi....!
 
Làn việt Kiếm
4/27/15

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website