CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, July 31, 2015

Facebook: KHẨU HIỆU "TOÀN DÂN DIỆT CỘNG CỨU NƯỚC" TRÊN ĐÈO HẢI VÂN

Một tảng đá to trên Đèo Hải Vân với dòng chữ: TOÀN DÂN DIỆT CỘNG CỨU NƯỚC.
Sau 30/ 04 năm 1975, nhà nước đã nhiều lần xóa bớt hai chữ DIỆT CỘNG, chỉ còn lại dòng chữ TOÀN DÂN CỨU NƯỚC.
Hình của chú Long Pham chụp, chú ấy nói năm 1973, chú ấy lên đó chặt củi vẫn thấy dòng chữ này mỗi ngày, mấy mươi năm về lại Đà Nẵng thăm quê, giờ lên đó vẫn còn thấy dòng chữ trên tảng đá, công nhận sơn của Mỹ - Ngụy tốt thiệt chơ cả nhà hỉ? wink emoticon wink emoticon wink emoticon...
P/s: Nhi edit lại: Đèo Hải Vân, Nhi đánh máy nhầm thành Đào Hải Vân tongue emoticon

See More

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website