CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, July 17, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 6) VIỆT GIAN TRỌNG KHÔNG LÚ MỸ DU!

VIỆT GIAN TRỌNG KHÔNG LÚ MỸ DU!

Bài 6

blank
ĐẠI SỨ HOA KỲ TED OSIUS TẠI VN về cuộc gặp gỡ "Cộng Đồng" Người Việt Tại California! Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=WZ-rJPOjpyk

Xin ngài đại sứ Ted Osius bấm vào youtube này để nghe cách phát biểu mang tính hù doạ của thằng Viên Lý với Thông Dịch Viên Hữu Thệ và trình độ Tiến Sĩ Phật Học của thằng dâm loàn tay sai Quảng Độ như thế nào

CHÚ Ý 7:   Trong bài 5, Chính Khí Việt đã sơ lược giới thiệu để ngài Đại Sứ Ted Osius tiện tham khảo về Sự Thật LỊCH SỬ VIỆT NAM, chứ không phải lịch sử dổm của Việt Nam do lũ sử nô và trí nô VGCS biên soạn, bịa ra, cốt sao có lợi cho bản thân chúng và các quan thày của chúng.  Có nghĩa là các thế lực bất chấp lương tâm, sẵn sàng mua rẻ xương máu, đất đai, tài nguyên của những người bị trị Việt Nam, đã bị chúng lừa đảo với sự góp sức của các thế lực thực dân đỏ và các thế lực duy lợi quốc tế khác, đẩy họ vào kiếp nô lệ. 

Điều căn bản Chính Khí Việt muốn chia sẻ một cách thẳng thắn với ngài đại sứ,  là xuất phát điểm đối với khái niệm về vấn đề Nhân Quyền” giữa ngài đại sứ và chính phủ Hoa Kỳ, cũng có thể cả chính phủ các nước Phương Tây, hoàn toàn khác biệt với người Việt Nam bị trị chúng tôi.

=== Chúng tôi quan niệm theo Tiền Nhân Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước. Cho nên đối với chúng tôi việc bảo vệ Nhân Quyền cho nhân dân Việt Nam, thì cả trong quá khứ lẫn hiện tại, là phải đập tan và đánh đuổi tụi xâm lược ra khỏi đất nước Việt Nam nói chung.  Kể cả tẩy rửa những ảnh hưởng tư tưởng sai lệch do lũ xâm lược cài cấy vào, qua bàn tay những tên trí nô đã đầu hàng lũ xâm lược.  Chứ không bao giờ lại có thể giải quyết vấn đề nhân quyền khi đất nước và dân tộc còn bị lũ xâm lược thống trị.  Nhất là lũ xâm lược đó lại có nguồn gốc được tổ chức ra từ các thế lực xâm lược,  tuyệt đối và trọn vẹn cả đất đai, cả con người, cả các giá trị truyền thống, cũng như Lịch Sử Của Dân Tộc. Đối với Việt Nam hiện nay, lũ tay sai xâm lược chính là tập đoàn VGCS.

Vì thế, đòi hỏi việc giải quyết vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, mà trực tiếp với  tập đoàn VGCS,  hoặc trực tiếp với lũ tay sai VGCS từ các cá nhân, nhóm, tổ chức đảng phái chính trị, tổ chức tôn giáo DỔM (như hình trên ngài đại sứ đã mời lũ Viên Lý, Chơn Thành) … mà chúng chính là con đẻ của VGCS, thì đó là chuyện KHÔI HÀI CHẢY RA NƯỚC MẮT đối với người Việt Nam bị trị, cả trong và ngoài nước.  Trao đổi nhân quyền theo kiểu như Hoa Kỳ và các nước Phương Tây hiện nay –phải nói thẳng rằng- đó là sự đồng loã với VGCS mà thôi!   Như phần trên Chính Khí Việt đã nhấn mạnh rằng, Nhân Dân Việt Nam bị biến thành nô lệ đỏ là do tập đoàn VGCS đã tước hết Nhân Quyền để biến người dân Việt Nam thành trâu bò.  Từ đó sự bóc lột và đàn áp có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất mà so với các nơi khác không thể có như vậy được!

=== Cho nên, bên lề cuộc Hội thảo Quốc tế “Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa…” được tổ chức vào ngày 26 tháng 01, 2015 tại Hà Nội, Ngài Ted Osius đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng: “Những ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ tại Việt Nam?” (sic).  Ngài Ted Osius đã nói rằng: “Trong nhiệm kỳ của tôi, tôi muốn làm sâu sắc thêm quan hệ giữa 2 nước. Tôi có tham vọng lớn là Mỹ không phải là đối tác thương mại, đầu tư đứng thứ 2 hay thứ 3 ở Việt Nam mà phải ở vị trí số 1.” (sic)

Trong tình hình Việt Nam Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, nghĩa là một đất nước bị cai trị bởi quân xâm lược  Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi quốc tế thông qua toàn bộ hệ thống chính trị, từ trung ương tới địa phương làng xã, thì đương nhiên những ai đầu tư vào đó đều không phải chỉ là một vốn, bốn lời,  mà sẽ là LỜI THEO Ý THÍCH. Bởi vì trong Lịch Sử Việt Nam (mà cũng có thể lịch sử thế giới) chưa có một nước nào như Việt Nam Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, được lãnh đạo duy nhất bởi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, được cho ra đời từ âm mưu bá chủ thế giới của thực dân đỏ Leninist Nga Xô, sau thêm Tàu bành trướng và rồi nay thêm các thế lực duy lợi quốc tế khác. 

Khi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vừa ra đời, đã biểu hiện rằng chúng quyết tâm NÔ LỆ HOÁ TOÀN DÂN VIỆT NAM, như vậy là mục tiêu phục vụ cho các thế lực duy lợi quốc tế, là công cụ của các tập đoàn tài phiệt quốc tế rất rõ ràng minh bạch,  qua cương lĩnh hành động của Việt Gian Cộng Sản“Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ”!!!???

Nếu một đất nước nào cũng giống như  Việt Nam trong tay tổ chức Việt Gian Cộng Sản như vậy, thì xin hỏi, bốn tầng lớp nói trên BỊ “Đào tận Gốc,  Trốc tận Rễ” thì hiển nhiên chỉ còn những người chờ đợi để các thế lực tài phiệt tới KHAI THÁC CƠ BẮP CỦA HỌ. 

Tình hình phát triển của xã hội,  đi theo sự phát triển trên thế giới và nhất là sau khi đã trở thành kẻ quản lý duy nhất nhân dân và đất nước Việt Nam cho các thế lực thực dân mới – cũ, và các tập đoàn tài phiệt quốc tế, thì tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã có chút thay đổi là NÔ LỆ HOÁ tầng lớp TRÍ thức, thành lũ TRÍ NÔ. Còn tầng lớp HÀO, thì được thay thế bằng nhân sự là Đảng Viên Việt Gian Cộng Sản. Còn tầng lớp PHÚ thì chính là con đẻ của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản để trở thành lũ gọi là “MẠI BẢN”  (comprador).  Cho nên chính tự thân bọn Việt Gian Cộng Sản khi trao đổi về việc tham gia TPP của Hoa Kỳ, các chuyên viên của chúng đã phát hiện ra rằng gần như trọn vẹn các xí nghiệp của VGCS đều chủ yếu sống bằng FDI (Foreign Direct Investment). Lũ xí nghiệp đó chính là “Tư sản Mại Bản” vậy.  Nghĩa là sống nhờ vào đầu tư trực tiếp của ngoại quốc. 

Cho nên khi tham vọng của ngài đại sứ Ted Osius muốn Hoa Kỳ phải là đối tác thương mại, đầu tư ở vị trí số 1, thì bắt buộc ngài đại sứ phải biểu thị theo dõi  vấn đề nhân quyền trong chế độ gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không thể nào đi ngược với quan điểm của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản được!  Nhưng nếu không tỏ ra quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì lại bị sự chống đối của những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài Việt Nam, kể cả những người dân thường Hoa Kỳ, không có điều kiện để được cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề này.  Vì thế, chẳng biết có thảo luận với nhau hay không (Chính Khí Việt nghĩ là có), nên vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là chỉ CHÚ TRỌNG vào lũ DÂN CHỦ CUỘI, LŨ ĐẤU TRANH CUỘI, LŨ XÃ HỘI DÂN SỰ ĐỘC LẬP CUỘI. LŨ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM MÀ BẤT LƯƠNG HẠNG NẶNG…. chứ không phải là sự quan tâm tới NẠN NHÂN THỰC CỦA VẤN ĐỀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN CỦA VGCS!? 
 Bởi vì nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề nhân quyền của Việt Nam hiện nay thì Hoa Kỳ  (các nước Phương Tây cũng vậy, kể cả Liên Hiệp Quốc) không thể nào không giúp cho nhân dân bị trị Việt Nam loại bỏ tập đoàn VGCS, là nguyên nhân chủ yếu và duy nhất của việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Nhưng chỉ có tập đoàn VGCS, vì căn cốt là Việt Gian, giết dân, bán nước nên chúng mới dám làm cái việc biến nhân dân Việt Nam, tài nguyên, đất đai, hải đảo, rừng núi, lãnh hải… THÀNH HÀNG HOÁ với giá rẻ mạt mà không nhà đầu tư nào –hay nói một cách khác-  là các thế lực duy lợi không MONG MUỐN. Cho nên một sự thoả thuận nào đó đã biến việc đấu tranh cho Nhân Quyền tại quốc nội Việt Nam là những thành phần mà Chính Khí Việt đã nêu tên ở trên.  Làm sao ngài đại sứ Ted Osius không nhìn thấy điều Khôi Hài là lũ than thở rằng BỊ MẤT NHÂN QUYỀN LẠI CÓ THỂ CỠI MÁY BAY ĐI ĐI VỀ VỀ TỪ CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ, trước khi lên máy bay chụp ảnh TỰ SƯỚNG CƯỜI T0E TOÉT, khi về cũng chụp ảnh CHÀO MỪNG NHAU ỒN ÀO; LÚC RẢNH RỖI LẠI RỦ MẤY NHÀ BÁO NGOẠI QUỐC RA STARBUCKS NGỒI ĐÀM LUẬN NGAY TRƯỚC MẶT CÔNG AN VGCS???  Trong khi đó những tấm hình mà Chính Khí Việt tạm đưa lên DƯỚI ĐÂY một ít, xin ngài đại sứ quá bộ hãy hỏi xem những em nhỏ đó, những bà cụ đó, những người phụ nữ kéo bừa, những người nông dân bị cướp đất cho các nhà đầu tư… XEM HỌ CÓ BIẾT STARBUCKS LÀ CÁI GÌ KHÔNG, CÓ BIẾT CÁI SÂN BAY NÓ “HOÀNH TRÁNG” NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!!???
Image result for hinh con trai nguyen tan dung deo vangImage result for con gai thay trau cay
Image result for con gai thay trau cay 
Image result for nguoi dan ba ban hang rong bi cong an xuc len xe Image result for nguoi dan ba ban hang rong bi cong an xuc len xe
Image result for hinh em be ngheo viet namImage result for hinh em be ngheo viet nam
Image result for hinh em be ngheo viet namImage result for hinh em be ngheo viet namImage result for hinh em be ngheo viet namImage result for hinh em be ngheo viet nam
 

Còn ở hải ngoại thì tại sao đã 40 năm trôi qua, mà Chính Quyền Hoa Kỳ dường như vẫn KHÔNG HIỂU GÌ (?) VỀ LŨ VIỆT TÂN, LŨ CAO TRÀO NHÂN BẢN, LŨ BPSOS,  SBTN, TẬP ĐOÀN BÁO NGƯỜI VIỆT, CÁC ĐẢNG PHÁI MA TRƠI, MA BÙN KHÁC…để đến nỗi các đại sứ  Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng như các chính khách, thậm chí cả Tổng Thống cũng hỏi ý kiến chúng, để THƯƠNG THẢO VỚI VGCS.  Lại còn hài hước đến mức tham khảo ý kiến của một thằng  mà cả cha lẫn con đều là TAY SAI TRUNG THÀNH HÈN HẠ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS, như tên Cù Huy Hà Vũ, rồi lại đến thằng cựu nguỵ quân VGCS  Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày…

Lũ chúng làm sao có thể đại diện cho gần 3 triệu người  Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ?

Đặc biệt bằng một âm mưu kích động lòng yêu nước của Người Việt ở Hải Ngoại mà chúng cũng chỉ thu thập được 150 ngàn chữ ký, mà theo tố giác công khai của cô Phương 286, người đã tham gia trực tiếp trong vụ LẤY CHỮ KÝ do lũ Nguyễn Đình Thắng – Trúc Hồ, Đỗ Phủ, Việt Dzũng (mới chết), thì bọn chúng đã gian dối tới hơn 2/3  trong tổng số 150 ngàn chữ ký!!! (xin bấm vào đây về Thỉnh Nguyện Thư 150 ngàn chữ ký, với 2/3 là nguỵ tạo: http://www.chinhkhiviet.net/2015/05/youtube-sbtn-o-phu-va-be-lu-lua-doi-toa.html)

Nhiều người sơ ý bỏ qua, chứ việc hỏi ý kiến của lũ dổm đó chính là ĐÃ VI PHẠM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở HẢI NGOẠI NÓI CHUNG, Ở HOA KỲ NÓI RIÊNG VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN ĐẤY, thưa ngài Ted Osius!!!

Gọi là có một chút tài liệu nhỏ để cung cấp tới ngài đại sứ Ted Osius về bọn Việt Tân, cũng như lũ dân chủ cuội mà tên Nguyễn Đình Thắng của tổ chức BPSOS, đã công khai trong cuộc hội luận viễn liên giữa Cao Quang Ánh, cuội Lê Thị Công Nhân, TS. Nguyễn Đình Thắng, do Dương Phục tổ chức, tên Thắng đã khoe khoang LS Nguyễn Văn Đài, một dân chủ cuội hiện đang ở Việt Nam, cũng như cuội Lê Thị Công Nhân là do hắn đào tạo!

Và đây là link đến một bài viết “Người Thật, Việc Thật” về đảng Việt Tân và tên cuội dân chủ LS Nguyễn Văn Đài:

(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 17 Tháng 7, 2015
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website