CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, June 18, 2015

Người Sưu Tầm: Việt Cộng biến Hồ thành Phật

From: Thong Nguyen wrote
Sent: Tuesday, June 16, 2015 8:09 PM
Subject: Fw: Việt Cộng biến Hồ Chí Minh Thành PhậtThông.Việt Cộng biến Hồ TặcThành Phật  ... Hết ý kiến ! Nhiều Chùa đã đưa Hồ làm Phật và được bầy trên bàn thờ cúng. Việc làm của các nhà sư trá hình này đã khiến nhiều người theo đạo Phật và các hội đoàn Phật tử thế giới phẫn nộ hành vi phỉ báng Phật Pháp. Được biết có tới 99% nhà sư đang hành nghề tại Việt Nam là đảng viên đảng Cộng Sản đang ra sức lừa đảo dân chúng.
                   Phật trên cao, vua Hùng giữa, ông Kẹ dưới
 

                    Công an chính là nhà sư và ngược lại

 
                                               Từ từ
 
                                            Chỉ còn người và ta
 
 
                                            Giai đoạn cuối

                 Thay Phật là ảnh Hồ Chí Minh tại Nghệ An.
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website