CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, June 18, 2015

-GN- ĐỌC BÁO XƯA 173 DOCUMENTS REVIEW 173 -GN-

ĐỒNG BÀO ƠI HÃY ĐOÀN KẾT ĐỂ LÀM VIỆC NGHĨA . TRONG TAY CHÚNG TA LÀ SỰ THẬT , VỚI CÁC TÀI LIỆU LỊCH SỰ KHÔNG THỂ BẺ CONG. ĐÂY LÀ THỨ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT TRƯỚC PHÁP LUẬT ĐỂ CHÚNG TA CÓ THẾ LÔI ĐẦU BỌN CỘNG SẢN RA ĐỐI DIỆN CÁC TỘI ÁC ĐẪM MÁU CỦA CHÚNG.

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG, CHÚNG SẼ PHẢI
ĐỀN TỘI


CHỨNG CỚ LỊCH SỬ QUÁ RÕ RÀNG VỀ BỌN CỘNG SẢN CAO ĐẦU,  KHOÁT TẤM CÀ SA VẤY ĐẦY MÁU , ĐEO DANH HIỆU "PHẬT GIÁO" THỐNG NHẤT (  = nam bắc THỐNG NHẤT một nhà thỏa lòng bác mong ) NÀY, CẤU KẾT VỚI CỘNG SẢN HÀ NỘI,  CHÍNH LÀ BỌN TỘI PHẠM TRỌNG VỤ THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN
 

ĐỌC BÁO XƯA 173   DOCUMENTS REVIEW 173 -GN-
 photo e954bd69-09a5-4216-97df-810db51acbb9_zps787f0b1d.jpg
 photo TRI QUANG TO ISOLATE DANANG 1966 1_zps4bdkb55c.jpg
 photo TRI QUANG TO ISOLATE DA NANG 1966 2_zps52tpnlu0.jpg

 photo MAU THAN 1968 IN HUE - TU DAM PAGODA IS THE HEADQUARTER OF VC FOR EXECUTION CIVILIANS_zpsnzwacgdl.jpg
 photo vo van ai xac nhan_zpsbqaiocsc.jpg

TÀI LIỆU LỊCH SỬ CÓ THỂ DÙNG ĐỂ TỐ CÁO VC TRONG TỘI ÁC TẾT MẬU THÂN
The Report from Gen. William Westmoreland to President Lyndon B. Johnson ( LBJ)
   
 photo          WESTMORELANDSREPORT1_zps3f98e53d.jpg

 photo WESTMORELANDSREPORT2_zps67a98498.jpg
__._,_.___

Posted by: dinhviettri48@yahoo.com

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website