CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, June 12, 2015

Chính Khí Việt: Thông Báo Khẩn

Xin Minh Định Lập Trường:

Gần đây đã có kẻ sử dung email Giuse.Pham@yahoo.com để post lên những comments bôi bẩn Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn Công Giáo, cũng như xúc phạm đến Đức Tin và Tín Lý Hội Thánh,  đã khiến cho một vài Niên Trưởng của Chính Khí Việt hoang mang!
 
Nhân đây CKV một lần nũa xin minh dịnh lập trường bất di, bất dịch của mình như sau:
 
Đối với CKV, chỉ có cái chết mới tách rời lòng TIN/ CẬY/MẾN vào Đức Kito Giesu và hội thánh của Người.  Kỳ dư tất cả những email nào giả email của CKV, hay dùng tên của Chính Khí Việt để post bài bôi bẩn, cũng như tuyên xưng những gì đi ngược lại Tín Lý và Phúc Âm của Chúa là HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT.
 
Một lần nữa xin tri ân Vị Niên Trưởng khả kính đã nhanh chóng thông báo tin này đến CKV.
 
Trân trọng.
 
Chính Khí Việt
Ngày 12 Tháng 6, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website