CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, May 4, 2015

youtube HỘI LUẬN ĐẶC BIỆT NGÀY 03/5/2015; ĐIẾU CÀY BỊ VẠCH MẶT LẦN 2 TRONG CUỘC GẶP GỠ OBAMA

HỘI LUẬN ĐẶC BIỆT NGÀY 03/5/2015:
ĐIẾU CÀY BỊ VẠCH MẶT LẦN 2 TRONG CUỘC GẶP GỠ VỚI OBAMA


1) ĐIẾU CÀY GẶP OBAMA LÀ CUỘC GẶP THƯỜNG LỆ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ DO SẮP XẾP CỦA VGCS CHỨ KHÔNG PHẢI ĐƯỢC MỜI (P1)
2) ĐIẾU CÀY GẶP OBAMA LÀ CUỘC GẶP THƯỜNG LỆ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ DO SẮP XẾP CỦA VGCS CHỨ KHÔNG PHẢI ĐƯỢC MỜI (P2)
3) ĐIẾU CÀY GẶP OBAMA LÀ CUỘC GẶP THƯỜNG LỆ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ DO SẮP XẾP CỦA VGCS CHỨ KHÔNG PHẢI ĐƯỢC MỜI (P3)


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website