CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, May 26, 2015

Thư Đòi Hỏi Tờ Người Việt và SBTN Thực Thi Nghĩa Vụ Truyền Thông!

From: UBTTTAĐCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com>
Date: 2015-05-25 22:31 GMT-07:00
Subject: Thư Yêu Cầu của Ông Liên Thành Gửi Báo Người Việt và Đài Truyền Hình SBTN
To: "news@nguoi-viet.com" <news@nguoi-viet.com>, sbtn@sbtn.tv, Hung Truong <trucho@sbtn.tv>, toasoan@nguoi-viet.comnguoivietdongbac@nguoi-viet.comnguoivietutah@nguoi-viet.comnewsnvlv@gmail.com


Orange County, California, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Thư Yêu Cầu Gửi Báo Người Việt và Đài Truyền Hình SBTN,

Vì sự công bằng và vì nghĩa vụ của nghề truyền thông, yêu cầu quý vị đã đăng tin tôi thua kiện ông Trần Đình Minh đăng nguyên văn bản thông báo của tôi đính kèm bên dưới. Đây là các bản tin của quý vị:

Báo Người Việt: Little Saigon: Thua kiện $200 ngàn vì vu khống người khác 'gián điệp Cộng Sản', đăng ngày 23-5-2015,
www.nguoi-viet.com

Đài SBTN: $200 ngàn tiền bồi thường vì vu khống người khác làm gián điệp cộng sản, trong bản tin của SBTN 57.4 ngày 25-5-2015
http://www.sbtn.tv

Cám ơn quý vị đã quan tâm vấn đề này.

Liên Thành
Điện thoại: 626-257-1057

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website