CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, May 24, 2015

Hãy mạnh dạn tố cáo sự lừa phỉnh bòn rút tiền của Phật Tử của tập đoàn GHPGVNTN

Hãy mạnh dạn tố cáo sự lừa phỉnh bòn rút tiền của Phật Tử của tập đoàn GHPGVNTN


LINK ĐÊ? ĐỒNG BÀO KHIẾU NẠI ON-LINE VỚI SƠ? THUẾ LIÊN BANG HOA KỲ (IRS):
From: CSQG phudacuy@yahoo.com
Sent: Friday, September 27, 2013 11:49 PM
Subject: Thông Cáo: V/v UBTTTADCSVN đã chính thức trình báo với Sở Thuế Liên Bang và Tiểu Bang về Sự Gian Lận và Lường Gạt của một số tăng sĩ và cư sĩ trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất [2 Attachments]
 
----- Forwarded Message ----- From: UBTTTAĐCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com> To: Ủy Ban <ubtttadcsvn.vg@gmail.com> Sent: Thứ Sáu 27 Tháng Chín, 2013 08:04 Tiêu đề : Thông Cáo: V / v UBTTTADCSVN have chính thức trình báo for Sở Thuế Liên Bang and Tiểu Bang về Sự Gian LAN and Lường Gạt of a number tăng sĩ and cư sĩ in tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email:
ubtttadcsvn.vg@gmail.comThông Cáo
V/v: UBTTTADCSVN đã chính thức trình báo với Sở Thuế Liên Bang và Tiểu Bang toàn bộ hồ sơ liên quan Sự Gian Lận và Lường Gạt của một số tăng sĩ và cư sĩ trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
_____________________
Bản văn số 92713
Orange County, ngày 27 tháng 9 năm 2013
UBTTTADCSVN xin trân trọng thông báo cùng quý Đồng bào Phật tử tại hải ngoại:
- Vào ngày 26 tháng 9, chúng tôi đã chính thức gởi đến Sở Thuế Liên Bang và Tiểu Bang toàn bộ hồ sơ nghi vấn kèm tài liệu chứng minh rằng tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức gian lận thuế.
Trong đó, hồ sơ của chúng tôi còn bao gồm các vấn đề vi phạm pháp luật một cách có hệ thống và rất nghiêm trọng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cụ thể, hồ sơ bao gồm tài liệu và chứng cớ về việc các thành viên của tổ chức PGVNTN đã lạm dụng danh xưng GHPGVNTN "ma" để lường gạt đồng bào Phật tử trong việc quyên góp nhằm tạo mãi tài sản cá nhân.
- Vào ngày 19 tháng 9, UBTTTADCSVN đã phổ biến Bản Phúc Trình Đặc Biệt đến đồng bào. Nội dung và mục đích của bản phúc trình này đều đã được trình bày rõ ràng. Bản phúc trình đặc biệt này cũng đã được đính kèm trong hồ sơ nói trên. [Download].
- Vào ngày 21 tháng 9, UBTTTADCSVN đã phổ biến Lời Kêu Gọi xin đồng bào tiếp tay trình báo về hoạt động gian lận thuế của các đương sự nằm trong tổ chức PGVNTN. Nay chúng tôi một lần nữa kêu gọi đồng bào hãy cùng chúng tôi gởi thư đến sở thuế Liên Bang và Tiểu Bang yêu cầu họ làm sáng tỏ nội vụ.
Địa chỉ gởi thư trình báo đến sở thuế:
Internal Revenue Service 24000 Avila Rd Laguna Niguel, CA 92.677

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị.Trân Trọng,
Liên Thành
Liên Thành - Chủ Tịch/ UBTTTADCSVNP.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834 P.: 626-257-1057 E.: ubtttadcsvn.vg@gmail.com or huemauthan1968@gmail.comhttp://ubtttadcsvn.blogspot.com/

Đính kèm là một số bản copy giấy biên nhận cũng như các chứng từ mà UBTTTADCSVN đã gởi đến sở thuế.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website