CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, May 29, 2015

Chính Khí Việt:(Bài 10 a) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ ÁnhPhân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.

(Bài 10)
(a)Nhân Quyền
Và thằng Đặc Công Đỏ Bùi Tín
 
 
Hơn nửa tháng qua, trừ những ngày có hội luận, hầu như ngày nào ta cũng viết bài giáo huấn ngươi, thằng nhà báo bất lương đầu con bọ hung Vũ Ánh và ta cũng đã đưa rất nhiều “người thực, việc thực” để chứng minh cho ngươi hiểu, ngõ hầu lũ bọ hung chúng bay từ bỏ con đường tối để về với Chính Đạo, cố gắng học làm người để tối thiểu sau này người đời, không phỉ nhổ vào mặt ngươi và con cháu ngươi sau này khỏi bị mang tiếng là có thằng bố, thằng ông nội đi làm tay sai cho quân việt gian cộng sản trong vỏ bọc tôn giáo có tên gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Hôm nay ta điểm mặt một thằng khác, đó là:  thằng Bùi Tín,  được  VGCS  sử  dụng  trong việc  tập hợp  những  tên  du sinh phản chiến (trước 75)  và  những tên đã có  những việc  làm hèn  hạ   hoặc  thành khẩn   khai báo   khi  còn trong nhà  tù  VGCS,  như  loại  Vũ Ánh, Lão Móc - Nguyễn Văn Nghiem, Phan Nhật Nam,  Chu Tất Tiến,  Nguyễn Tường Tâm..,  để  hướng dẫn cho chúng hoạt động  theo hướng  lập  Bốn quỹ   tình thương,  mở đầu cho kế  hoạch  thôn tính Cộng Đồng người Việt Nam Tỵ Nạn VGCS  dưới  chiêu bài “phải biết tôn trọng nhau” giữa  hai bên  (tức người Quốc Gia  và người cộng sản).  Cái  gọi  là  hai  kiểu  yêu nước khác nhau  để  từ  đó  đi  vào con đường hoà  hợp hòa  giải,  quên quá  khứ  xóa  bỏ  hận thù.   Bùi Tín  đã  sử  dụng  tờ  Thông Luận  của tên Nguyễn Gia Kiểng  ở  Paris  và  qua tên  việt  gian Bùi Duy Tâm  cùng với những tên  đê hèn  như Trần Văn  Đôn, Nguyễn Khánh họp mặt, thân ái.   Để  rồi  qua Mỹ với sự hỗ trợ đắc lực  của nhóm làm truyền thông  là  Đỗ  Ngọc Yến  tờ  Người  Việt;  Trần Dạ Từ,  Nhã Ca   của tờ  Việt Báo

  Truớc khi  Vũ Thư  Hiên   được  VGCS  cử  ra  hải  ngoại   để  sử  dụng nhóm   có  quan hệ  ruột thịt  với VGCS  được  cho  đi học tập ở  Nga Xô   và  Đông  Âu,  để  cho ra  đời  tờ  Đàn Chim Việt.  Rồi khi  móc  nối  được  một  số  những tên  đầu  hàng  trong  lũ  bút nô  là  Nguyễn Văn Lục, Tưởng  Năng Tiến,  Uyên Thao,  Trần Phong Vũ ,  Trần  Viết Đại Hưng…(Có  hình ảnh lũ bút nô chung với  Bùi Tín,  Vũ  Thư   Hiên ở bên dưới). 

Và  đàn chim việt  đã  cất cánh bay sang Mỹ  là  đầu não  của hệ thống truyền  thông lưu   manh  đã   có  sẵn  và  được  đẻ  thêm ra  như  Ánh Dương  của   con mụ  Thị Nở, Ngựa Nứng Bút Vàng  Đỗ  T.  Thuấn,  như đài phát thanh  của   Việt  Nam Hải  Ngoại  của  chi  em  Ngô   Ngọc  Hùng,  Ngô thị  Hiền,  và  sau  này là  SBTN  của  cha  con thằng Trúc  Hồ  với một dàn bút nô  Lão Móc,  Phan Nhật Nam,  Chu Tất Tiến,  Trần Phong Vũ,  Đổ  Phủ,  (kẻ  vào núi họp  Tiểu  Diên  Hồng.  Kể  từ  đó  tờ  đàn chim việt  trở  thành  một  thứ  tổng  hợp  các  tờ  báo của  VGCS  là  Nhân Dân, Quân Đội  Nhân Dân,  Công An, Đại Đoàn  Kết…  và  Vũ Thư Hiên  được  sự chỉ  đạo  của  đảng bộ  VGCS  ở  hải  ngoại,  đứng sau  cầm trịch,  còn  chủ  yếu  sử  dụng  những tên  Bút Nô  đã  được  sinh sống ở  VNCH  xưa  kia  để  làm lũ  chim mồi.   Thế  là  trên thực  tế  những  ngòi bút  gọi  là  chống cộng  theo quan điểm  ôn hòa  với  nhãn quan lịch  sử rằng cuộc  chiến tranh  ở  VN vừa  qua là   cuộc  chiến Huynh Đệ   Tương Tàn,  hoặc  Uỷ  Nhiệm, hoặc  Ý Thức hệ.   Chúng cố  tình phản  bác  một  cách khéo léo  hoặc  lèo lái  dư  luận  đi  sang một  hướng  khác  để  tránh thảo luận  trực  diện  rằng cuộc  chiến tranh ở  VN  trước  đây :

1/  Phía  Bắc VN  do tập  đoàn VG  quản lý  và  cai  trị  chính  là  công  cụ  của  Nga  Xô  và   Tàu  đại  hán  bành trướng  nhằm mở  rộng  thuộc  địa   đỏ  ra  toàn cõi  đông dương  với  sự  chỉ  đạo trực tiếp  c ủa Nga Xô  và Tàu  đại hán bành trướng  trên mọi  lãnh vực  cả  kinh tế  văn hóa  chính trị  quốc phòng, an ninh,  tổ  chức nhân sự, ngoại giao,  giáo  dục  và  đào tạo   … cho nên cuộc  chiến đó  là  cuộc  chiến của tụi  thực  dân đỏ  Nga Xô, Tàu  đại  hán  bành trướng  thông qua  hệ  thống chính trị  của  tập đoàn VGCS  và  xuơng máu những người  bị trị   Việt Nam  ở  phiá  bắc  để  tiến hành XÂM LƯỢC  VNCH,  là  thành luỹ  của dân tộc  và  tổ quốc Việt Nam,  vì  tinh thần trách nhiệm  đối  với  tổ  quốc và  dân tộc  nên  đã  buộc  phải  chấp nhận cuộc  chiến tranh  vì  quyền lợi của  cả  dân tộc  và  tổ  quốc Việt Nam,  vì  trách nhiệm lịch  sử  trước  các bậc  tiền nhân  đã có  công  giữ  nước  và  dựng  nước  suốt nhiều ngàn năm.  Quan hệ  với những lực  lượng  nước ngoài   của  VNCH  chỉ  là  quan hệ  giúp  đỡ  và  có  mục  tiêu chung  là  ngăn chặn làn sóng đỏ.  Chính  vì  trong thế  yếu   cho nên cái  mục tiêu đó  của VNCH  bị  kết thúc  bằng   tập đoàn  VGCS  đội lốt  nhà  chùa  mang  tên Ấn Quang  đã  cùng với  lũ  phản tướng  vì  một  nắm tiền dollars  đã  biến thành  lũ  tay sai ngoại bang,  không nghĩ  gì  đến  quyền lợi  thiêng liêng  của tổ quốc và dân  tộc.   Chính   cái  lũ  đó  sau  1975  ra  tới  hải  ngoại vẩn lại là  kẻ dễ  dàng chấp  nhận ngồi  chiếu dưới  hoặc  làm  con chó  gặm  những cục  xương  rơi   trong bữa  tiệc  của  tập  đoàn VGCS  mà   thức ăn chính  là  máu thịt   người  dân bị  trị   Việt Nam ở  trong nước.

Chính vì  hiểu rõ về Bùi Tín,  Vũ Thư Hiên  và  ngiên cứu  một cách có  trách nhiệm các bài báo, các  cuộc  phỏng  vấn  và  sách  của Bùi  Tín,  Vũ Thư Hiên,  nên nhà  Báo Việt Thường đã  đặt  tên cho chúng là  đặc công  đỏ  (Xin xem cuốn  Những  Tên Đặc Công  Đỏ  Trong Phong Trào  Dân  Chủ  cho VN,  hoặc  nghe trên  youtube  qua  giọng đọc   của  Chính  Khí  Việt ta)

Cho nên ta  đã học  được  phần nào  cách  lý luận và  phân tích thông tin, tin tức từ  các  Niên Trưởng như:  Nhà Văn  Duyên  Lãng  Hà  Tiến  Nhất,  Thiếu Tá  Liên Thành,  Niên  Trưởng  Trần Minh, Niên  Trưởng  Việt Linh,  Những thông tin  do  Niên Trưởng  Phạm Quang Trình,  đưa  ra   về  việc  VGCS   cấy  người năm vùng  của  chúng  ra  sao,  cũng như của  tất cả  những ngòi  bút yêu  nước chân  chính  đã phản công  và  tấn công  tập  đoàn VGCS  và  đám  nô tài của  chúng,  ở trong nước  là  lũ  dân chủ  cuội,  ở  hải ngoại là   những  tên,  nhóm  mà  ta  đã  nêu  rõ  tên ở  tr ên.  Cho nên  hôm nay  Chính Khí  Việt  ta  lôi thằng đặc  công đỏ  Bùi  Tín  chí  hữu của  tên  đầu  bọ hung Vũ Ánh   và   đồng  bọn  đầu  bọ hung như   ngươi,  để  chứng  minh  rằng  cái  gọi l à  “tư duy chính  trị”  của  tên  Bùi Tín  cũng như  lũ  đầu bọ  hung Vũ  Ánh  hoàn toàn  trước  sau như  một.  Nếu  có  gì  khác  thì  chỉ  là  tinh vi hơn,  ngoan cố  và  lưu manh hơn  trong bản chất VGCS  làm truyền thông mà thôi!!!

Giờ  đây,  Chính  Khí Việt  ta  đi  thẳng  vào  bài  viết  mới  của  tên đặc  công đỏ  Bùi Tín,  có  tên   “Văn Kiện Đầu  Hàng"   và  được  đưa  lên websie  Đàn  Chim Việt

Mở đầu bài viết phê phán việc việt gian Trương Tấn Sang đã sang thăm tàu đại hán xâm luợc ngày 24/6/2013, mà chính thằng súc sanh Ngưu Ma Vương Quảng Độ cũng vừa lên tiếng phản đối, theo kiểu bà Phó Đoan phản đối Xuân Tóc Đỏ đè bà ra hiếp: “Bớ Làng Nước ơi, người ta đã phá hoại cái trinh tiết mấy đời chồng của tôi rồi!”

Bùi Tín viết và ta trích bằng mực đỏ nguyên văn như sau: “Chưa bao giờ có sự đầu hàng nhanh chóng và nhục nhả đến như thế.” Cái kiểu viết của hắn và thằng súc sanh Ngưu Ma Vương Quảng Độ có khác gì nhau đâu. Vì thực tế không thể che dấu được vụ Trương Tấn Sang, sang triều cống tập đoàn đại hán xâm lược với bản tuyên bố chung 8 điểm. Cho nên đặc công đỏ Bùi Tín là tên được VGCS giao nhiệm vụ cùng với Vủ Thư Hiên đã xử dụng những cơ quan truyền thông của các tổ chức ma trơi, cũng như web đàn chim việt và một vài đài có xu hướng không được lành mạnh lắm trong con mắt của người tỵ nạn CS như BBC và RFA đã dung dưỡng tiếng nói của hắn. Chuyện VGCS đầu hàng Tàu cộng đâu phải kể từ ngày 24/6/13 mà ‘cậu Phước” Bùi Tín này la lối lên như vậy. Nó đã đầu hang ngay khi nó được thành lập. Nghĩa là chúng nó đã đầu hàng từ cái thuở “cậu ấm” Bùi Tín con thằng đại việt gian Bùi Bằng Đoàn vừa chui ra khỏi cái bờ cỏ mấp mô ướt sũng của con mẹ nó, trong niềm mong đợi giữa một tên quan lớn cho thực dân Pháp và với một cô gái nông dân trẻ bị mua làm người hầu chỉ vì thị có chút nhan sắc và giọng ca ấm áp, nhưng nhà nghèo nên phải ban thân cho thằng quan lớn họ Bùi, kẻ đã cạnh khóe gọi nhà Đại Cách Mạng Phan Bội Châu “mày tao chi tớ”. Nghĩa là cái tổ chức VGCS chưa bao giờ nó có ý định chứ đừng nói đến việc nó muốn thoát ra khỏi thân phận làm nô lệ cho tàu trong nhiệm vụ hán hoá người dân Việt Nam trên mọi bình diện.

Chắc chắn với cương vị của ngươi, với quá trình theo cộng sản của ngươi, không thể nào ngươi lại có thể nói rằng ngươi không biết, khi chính ngươi là một cán bộ trung cao của VGCS rằng trong cái gọi là Văn Kiện Đảng Tập 2 in lần thứ nhất (Văn Kiện Đảng VGCS) ở trang 11 đến 12 đã nói rõ ràng: “Chính Cương, Sách Lược, Điều Lệ đều do Quốc tế Cộng Sản soạn thảo”. Nay Quốc Tế CS không còn, Nga Xô đã sụp đổ và thay tên đổi lốt, chỉ còn lại tàu đại hán xâm lược là mẫu quốc duy nhất mà thôi. Vì vậy khi ngươi hạ bút viết lại một kiểu giống thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ rằng: “đọc kỹ các văn bản có cảm giác như Việt Nam đã hội nhập vào trong lòng Trung Quốc tuy hai mà một. Hoà nhập triệt để về mọi mặt, đặc biệt là về quốc phòng, về đối ngoại, về an ninh, trị an xã hội, về đảng, nhà nước, và quân đội, về công tác đảng, bảo vệ đảng, bảo vệ quân đội. Cứ như ở thời kỳ quan hệ an hem đồng chí bền chặt nhất vậy.” Thấy chưa, ta không hề bịa chuyện cho ngươi, chính ngươi đã tự tay viết những giòng chữ này xuống trên giấy trắng mực đen, thì có phải là VGCS nó đã không chỉ đầu hàng nhục nhã như ngươi đã la lối ở đầu bài duy chỉ  mới đây nhân sự kiện Trương Tấn sang sang tàu mà  là  chúng  đã  đầu hàng  từ lâu, rất lâu rồi như ngươi khẳng định: “Cứ như ở thời kỳ quan hệ anh em đồng chí bền chặt nhất vậy.” 
 
Ta trích tiếp: “Đây phải chăng là  một cạm bẫy do nhóm lãnh đạo mới của đảng cộng sản Trung Quốc, với Tập Cận Bình cầm đầu giăng ra  để nhử Trương Tấn Sang chui vào tròng. Chiếc bẫy này chắc chắn đã được chuẩn bị rất công phu, và Trương Tấn Sang phải cúi đầu chấp nhận  cả gói không sửa  đổi du di gì  được  dù một tí.”

Ngay câu  đầu tiên ngươi  đã  đóng vở  kịch  của  cậu Phước  con bà  Phó  Đoan:  “em chã,  em chã”, và  đóng vai  bà  Phó  Đoan được  Xuân Tóc Đỏ  hiếp,  rên rỉ  vì  lên tới  tột  đỉnh của sung sướng!!!
Ngươi  làm  như  thể  tập  đoàn VGCS  mãi  tận đến  cái  ngày 24/6/13  mới  có  sự  đầu  hàng nhanh chóng  và  nhục  nhã  tụi tầu  đại hán bành trướng xâm lược,  thông qua  đại diện của  chúng  là  thằng Trương Tấn Sang  (Uỷ Viên Bộ  Chính Trị Tập đoàn  VGCS,  kiêm chủ tịch nhà  nước VGCS)  trong c ái gọi là  văn  Bản  Tuyên Bố  Chung 8 Điểm”.

Ngươi đã từng trở  thành bút nô từ  1964, do đích thân thằng đại tướng nguy quan CS  Nguyện Chi  Thanh giao nhiệm vụ;  ngươi  lại còn là  cán bộ giảng dạy chính  trị cho cán bộ sơ cấp  của  nguy quân việt gian ở  quân khu 4 .  Thâm niên bút nô của  ngươi  tính đến nay  là vừa đúng 49 năm.  Và  chức vụ  cuối cùng của  ngươi trên mặt nổi (trước khi nhận nhiệm vụ đặc  công đỏ)  là Phó Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân,  cơ quan nói láo của VGCS.  Vậy ngươi không thể  chối rằng  ngươi chưa từng được nghiên cứu  và  cũng  chưa  hề giảng dạy  về các văn  kiện  nghị quyết  của tập đoàn VGCS  từ ngày  cậu ẩm  bị ra đời  cho đến tận 2013 này  đã được  cho in thành tuyển tập (tới nay là  tập thứ  53 gì  đó).   Ngươi  phải  biết rằng  cái tổ  chức  việt gian của ngươi  đã tứng khẳng định Nga Xô  là tổ  quốc của bọn chúng bay (hãy xem  lại trang  225 trong tập 1, Văn Kiện Đảng VGCS  Toàn Tập in lần thứ  nhât.  Ngư phải nhớ,  thằng  hồ  chí minh  đã từng là  đảng viên CS  Tàu  sinh hoạt trong  Đảng Bộ  “Tân Tứ  Quân”  mà  Trần Nghị  là  Tư Lệnh,  Đặng Tiểu Bình là  Chính Uỷ.   Và  ngươi  cũng phải nhớ  rằng   tập đoàn  VGCS  nếu như có mẹ đẻ là  Nga X ô thì  mẹ nuôi của chúng chính là tàu  cộng  và ngưoi phải biết  khi cái gọi là  đảng CS Đông Dương  trở  lại  dưới cái  lốt đảng Lao Động Việt Nam, năm  1951  tại Việt Bắc , thì cương lĩnh chính trị của chúng  khẳng định:

“Đảng Lao Động Việt Nam lấy  chủ  nghĩa  Max-Angel-Lên Nin- Stalin và Tư Tưởng Mao Trạnh Đông kết hợp với thực tiễn Cách Mạng Việt nam  làmnền tảng tư tưởng  và  kim chỉ  nam  cho mọi hành động của  Đảng.” (Văn Kiện Đảng VGCS toàn tập in lần thứ nhất tập 12, trang 444)

Và  về   đảng viên ghi như sau:

Đ: luôn luôn cố  gắng nâng cao trình độ chính trị, trau dồi tư tưởng của mình bằng cách học  tập chủ nghĩa Max-Angel, Lê Nin, Stalin và  TƯ TƯỞNG  MAO TRẠNH ĐÔNG.”(Văn Kiện ĐảngVGCS  Toàn Tập, in lần thứ  nhất, tập 12, trang 447)

Ngươi có  thấy  rõ rang  chưa, đó  là  ta chưa  kể  một loạt các  tài liệu khác và  cũng cứ  coi như cái  mốc là  1951 với cái  cương lĩnh chính trị như ta  đã nêu trên thì  ta  hỏi lũ ngươi là tư tưởng thằng Mao Trạnh Đông nó  muốn cái gì?  Nó muốn một Việt Nam Độc  Lập Tự Do Phú Cường hay nó muốn một Việt Nam là  thuộc  quốc của  nó, như kiểu các  nước Ukraina,  Latvia, Lethonia…  là thuộc  quốc của Liên Bang Nga Xô Viết.

Cho nên chỉ tính từ 1951 trở  đi  cho đến nay là  62 năm trời tập đoàn VGCS  đã đầu hàng một cách “hồ hởi, phấn khởi” với Tàu  đại hán  bành trướng  bằng giấy trắng mực  đen rồi.  Chứ  có  cái gì  đâu mà thằng già  đặc  công đỏ, 85 tuổi đời, 65 tuổi  đảng  Việt Gian mà  lại  đóng trò giả làm  “cậu Phước”  con bà Phó  Đoan  lập cập chạy cầu thang: “em chã, em chã”!

Nếu lại kể từ hội nghị Thành Đô cả tập đoàn đầu lãnh VGCS  ký văn bản bán  nước  cho tàu đại hán bành trướng gồm  tất cả những tên đại diện to đầu nhất  là:  Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp… thì  đến nay  cũng đã hơn 30 năm rồi!
Cậu Phước có ngây thơ  cũng chỉ  là  nhân vật hư cấu  của nhà văn đại tài Vũ Trọng Phụng mà  thôi. Còn cậu Phước đặc  công đỏ Bùi Tín  mà  ngây thơ như vậy  chẳng hóa  ra  đã tự tay bốc  cức   nhét vào mõm tờ  Đàn Chim Việt và  lũ tay sai, cũng như  mấy thằng làm công cho truyền thông nước ngoài.

Một điều nửa  bọn ngươi cũng phải biết giữa lời Tuyên Bố Chung 8 Điểm thì  tầm quan trọng không thể  so sánh được  với cái gọi là “Cương Lỉnh Chính Trị”!

Điều thứ  hai ngươi lại học  lề thói thằng dân chủ  cuội Nguyễn Thanh Giang chạy tội cho thằng việt gian Lê Khả Phiêu  bán  đất, bán biển cho  tàu đại hán bành trướng xâm lược lấy 2 tỷ US  Dollars  để chia nhau  là bị lừa.  Còn ngươi  thì   viết như sau, ta trích nguyên văn bằng mực  đỏ như sau:  “Đây phải chăng là  một cạm bẫy do nhóm lãnh đạo mới của đảng cộng sản Trung Quốc, với Tập Cận Bình cầm đầu giăng ra  để nhử Trương Tấn Sang chui vào tròng. Chiếc bẫy này chắc chắn đã được chuẩn bị rất công phu, và Trương Tấn Sang phải cúi đầu chấp nhận  cả gói không sửa  đổi du di gì  được  dù một tí.”

Viết  như ngươi chẳng khác  gì con mụ trước khi trở thành phó chủ tịch nước VGCS  Trương Thị Mỹ Hoa can tội ăn hối lộ bị tố giác,  đã  đến dạng cẳng KHOE CÁI  LÁ  ĐA  cho thằng  Đỗ Mười,  để nó  bị chui vào cái  bẫy,  vì thế  nó  đã  xóa tội cho Trương Thị Mỹ Hoa  để  nhảy một  phát  lên thành Phó  Chủ Tịch Nước VGCS  hệt như tên thợ nói lái Trương Minh Hoà (cũng cùng quê Cà  Mâu  với Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên cán bộ Tuyên Huấn Việt Tân, phản tỉnh cuội), nhảy một phát thành ngòi  bút trụ cột  trên tờ tinparis.net,  mà  chủ là  tầu chệt Hứa Vạng Thọ khẳng định đó là  diễn đàn  thông tin  của những người Việt ở Pháp và Châu Âu (nghĩa là Hoà Giải, Hoà  Hợp cả người  Việt… Gian, lẫn người Việt Tỵ Nạn VGCS???!!!).

Này  cậu Phước đặc  công đỏ  Bùi Tín, ngươi   hãy đến sứ quán Việt Gian ở Paris hỏi xem cái bẫy mà  Bùi Tín tưởng tượng ra để nhử  nhân dân Việt Nam bị trị vào tròng  hay là  Nhân Dân Thế Giới Tự Do vào tròng bằng thứ truyền thông bất lương cả  Việt Nam và  Ngoại Quốc  đang quảng bá  bài viết văn phong “cậu Phước” của Bùi Tín.

Ta  có  việc  bận tạm  ngưng tại đây, mai sẽ hỏi tội tiếp  đặc  công đỏ  Bùi Tín và  Bè  Lũ  Bọ Hung chúng bay.

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Chính Khí Việt (Bài 10 b và hết) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website