CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, May 28, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 5) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.


Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
(Bài 5)VŨ ÁNH ĐẦU BỌ HUNG                                       
GẶM XƯƠNG MÀ MẬP NHƯ HEO             
ĐẦU TO MÀ ÓC TÍ TEO HẠT MÈ.
GIỌNG NÓI THẬM THỤT RỤT RÈ
ĐÚNG LÀ NHÀ BÁO THUỘC BÈ BỌ HUNG
BẤT KỂ PHÂN THÚ, PHÂN THÙNG
VO TRÒN, ĐUN ĐẨY LĂN ĐÙNG ĐƯỜNG XA
 
GẶP TA NGÒI BÚT ĐÂM TÀ
BỌ HUNG CŨNG CHẾT BỎ CHA CHÚNG MÀY

 
Sau khi Con Bọ Hung Vũ Ánh nói về “Nhân Quyền”, ta  cũng muốn nhân dịp này đưa ra một số ý kiến của riêng ta, đúc kết từ các bậc tiền bối tôn túc, trong đó  có  các  ý kiến của Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nhà Báo Việt Thường,  Anh Việt Linh (Nhân Quyền Oregan), Thiếu Tá Liên Thành, Anh Việt Sĩ, …,  trước là  dạy  cho thằng Bọ Hung“ Gặm xương  mà mập như heo, Đầu to mà óc tí teo Hạt Mè”,   Vũ Ánh biết và hiểu một cách tường tận về cái gọi là “Nhân Quyền tại Việt Nam”,   mà  ngươi  đang rống lên kêu  gào tranh đấu, sau là thông qua ngươi, ta giáo huấn  luôn thể bè lũ basset Võ Văn Ái  và  con đầm già Ỹ LAN (Ỹ dấu ngã, ex.  đĩ  dấu ngã vậy) về  cái gọi là “Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam”  một tổ chức mà thằng basset Võ Văn Ái có vẻ hãnh diện  trình làng hằng bao năm nay.

Này đầu con bọ hung Vũ Ánh và tập đoàn Phát Ngôn Nhân mạo danh Phật (GHPGVNTN) trong cái  tổ chức bảo vệ quyền làm  người Việt Nam của thằng phản quốc  basset Võ Văn Ái.

Nhân quyền gọi một cách nôm na là  quyền làm người.  Vậy, cái quyền làm người này  xuất  phát từ  đâu  và  ai là  kẻ có đủ tư cách để  cho một người nào đó  cái quyền “làm người”  và  ai có thể tước bỏ  cái quyền “làm người”  của người đó.  Một em bé  sinh ra  đời  đương nhiên đứa  bé  được gọi là  người và  cái quyền đó là cái quyền TỰ NHIÊN không cần phải ai cho.  Sau này  khi người ta  chửi mắng nhau, người ta  có thể  nói  đối phương là  đồ  súc vật, trâu bò, heo chó… nhưng đó  chỉ  là  một lối chửi  để nói lên  trình độ, hình thù, tư cách… của kẻ  bị chửi đó mà thôi.  Thí  dụ  việc ta chửi  ngươi, thằng Vũ Ánh là  đầu con bọ hung  là một thí  dụ,  chửi  Quảng Độ là thằng súc sanh Ngưu Ma Vương là một thí  dụ thứ  hai… Nhưng dù  gì thì  gì  chúng bay cũng là  con người  không ai tước đoạt  “người”  của lũ chúng bay được cả.

Cho nên, ta thấy rằng việc bảo vệ nhân quyền không thể nào tách  rời   việc  bảo vệ  đất nước và  Dân Tộc. Vì  lý  do đó, những cuộc  chiến tranh chống ngoại xâm trong lịch sử không chỉ của Việt Nam mà của các  nước trên thế giới  chính là một cuộc chiến  BẢO VỆ QUYỀN  LÀM NGƯỜI  chống sự phân biệt đối xử.  Tât cả những điều đó  tóm tắt lại là cuộc chiến  BẢO VỆ QUYỀN  LÀM NGƯỜI  chống sự phân biệt đối xử đã từng diễn ra  trong lịch sử thế giới. Thí dụ: Việt Nam qua các cuộc  khởi nghĩa,  dành lại độc lập  đã chống lại sự  đô hộ  của kẻ thù  truyền kiếp Phương Bắc  mấy ngàn năm,  đấy chính là BẢO VỆ QUYỀN LÀM  NGƯỜI   của toàn bộ Người Dân  Việt Nam, gắn chặt với với sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đất nước, tài nguyên, truyền  thống dân tộc.  Bởi vì quân xâm lược khi chúng đô hộ nước Việt Nam  (cũng như các  đội quân xâm lược khác  chiếm đóng các  quốc gia  khác), thì  chúng đều coi người dân địa phương  là NÔ LỆ  (kể cả một số nào đó  được chúng xử dụng trong hàng ngũ bộ máy cai trị của chúng đối với người dân và các nước bị cưỡng chiếm).  Điều này đã được  chứng minh trong lịch sử như chủ nghĩa Phát Xít Đức, như chủ nghĩa Phát Xít Nhật, như chủ nghĩa thực dân cũ-mới đỏ- xanh (Nga, Tàu, Pháp, Anh…), cũng như quan điểm của một số  những chức sắc tôn giáo cực đoan  đã phủ nhận niềm tin tôn giáo của nhân dân  trong  một nươc nào đó. 

Chỉ cần nhìn vào  lá cờ  của tụi Tàu Cộng  đại hán  bành trướng là một thí dụ rõ nhất  cho thấy nội dung cái chủ nghĩa  mà chúng nó đã và  đang thực hiện.  Trên lá cờ  của chúng có 5 Ngôi sao: Một Lớn Bốn Nhỏ là chúng muốn nói đến cái mà  chúng thường coi là “các sắc tộc người dân” sống trong Nước Tàu: Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng  (và  trong nay mai,  nếu chúng ta  không tiêu diệt  VGCS  sớm, thì  chẳng chóng thì  chày, chúng  sẽ có thêm một sao thứ 6 là VIệt).  Cũng chính trong 5 ngôi sao  của Tàu cộng đó  đã thể hiện sự phân biệt với ngôi sao lớn  là chỉ dấu cho Người Hán  được quyền làm chủ, còn các  nước , hay nói một cách khác nhân dân của các sắc tộc  còn lại là Mán, Mông, Hồi, Tạng chỉ là phụ thuộc.  Như vậy, chỉ  nhìn vao lá  cờ  của Tàu Cộng ta  đã thấy rằng so với người Hán, thì  Người Mãn, Người Mông, Người Hồi, Người dân Tây Tạng đã bị tước bỏ cái  quyền làm người bình đẳng  trong đất nước Tàu Cộng rồi.  Điều mà  ai ai  cũng biết, chính cái nước Tàu mà thằng basset Võ Văn Ái  Tôn Thờ  này  đã từng  có một triều đại  của  người Mông Cổ cai trị toàn bộ đất nước, cũng như  cái triều đại phong kiến cuối cùng là  Nhà Thanh  cũng cai trị toàn bộ Nước Tàu.  Bất chấp lịch sử tụi Hán bành trướng vẫn tự coi chúng là  Chính Thống.

Vụ đàn áp vừa  qua đối với cuộc  nổi dậy của người dân ở Tân Cương là một thí dụ rất rõ ràng về  cái gọi là  VI PHẠM NHÂN QUYỀN.   Nhưng lũ bay thử  nhìn xem, trên các  phương tiện truyền thong, kể cả các nước tự cho mình là dân chủ thì họ đều coi cuộc nổi dậy của nhân dân Tân Cương là NỔI LOẠN.

Cho nên nói đến Bảo vệ Nhân Quyền, có nghĩa là  nói đến chuyện những kẻ  vi phạm hoặc  xóa bỏ toàn bộ, hoặc một phần cái quyền LÀM NGƯỜI (mà  đó  là  QUYỀN  THIÊNG LIÊNG nhất khi một người  vừa mới chào đời).  Vì thế Bảo Vệ Quyền Làm Người là  phải ủng hộ thiết thực, cụ thể, có hiệu quả to lớn  đối với những người bị tước đoạt, bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị trong đất nước của mình,  chống lại tập đoàn cầm quyền mà tâp đoàn cầm quyền đó  đã vi phạm cái quyền thiêng liêng  của người dân,  hay nói  cho chính xác  hơn là  ở Việt Nam,   VGCS  đã vi phạm đến quyền Công Dân  của Người Việt Nam.  Cho nên  cái lối thỉnh nguyện thư  để  kêu gào, kêu cứu giải quyết chuyện Nhân Quyền Cho Việt Nam, hay kiểu của thằng basset họ Võ và con đầm Ỹ LAN đến xin gặp thằng tây nọ, con đầm kia, hoan nghênh, nâng bi, bợ đít, thằng tây này, con đầm nọ  là  đã có lên tiếng nói để bảo vệ QUYỀN LÀM NGƯỜI (đúng ra là  cái quyền Công Dân) của Người Việt Nam ngay trên đất nước mình,  có thể nói là  MỘT TRÒ HỀ.  Chỉ có những loại đầu bọ hung như tên Vũ Ánh, thằng lùn thấp trí tuệ  như con basset Võ Văn Ái, cũng như những đứa a dua, phất cờ  chạy theo đuôi bọn bịp  trong tập đoàn GHPGVNTN  mới có  những trò  mị dân như thế này.  Tổ tiên ta  đã từng đề  cập đến, đó  là: “thấy voi đú, chuột chù  cũng xếch  theo”  cho nên từ  đây  ta  sẽ gọi những kẻ viết thỉnh nguyện thư, vỗ tay hoan hô những lời nói xuông về  việc bảo vệ “nhân quyền” cho ngườì Việt Nam là  lũ Chuột... Chù.

Ai cũng biết rằng tội ác làm cho người dân Việt Nam hay đúng hơn là người Công Dân Việt Nam bị mất cái quyền làm người mà chỉ  được phép làm Nô Lệ mà  cuộc sống của họ còn thua cả trâu bò.  Cụ thể  chính tập đoàn VGCS từ  khi thằng chó  đẻ Hồ Chí Minh còn sống, chúng đã  coi mạng sống của  súc vật  hơn cả  người dân bằng khẩu hiệu “hy sinh người để cứu máy, hy sinh người để cứu trâu bò”. (Chuyện Thâm Cung triều đại hồ chí minh, tg Nhà Báo Việt Thường).  Qua  đấy   chúng ta thấy rõ ràng,  người có thể  chết vì  lạnh buốt, nhưng trâu bò thì không thể.

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 1 Tháng 7, 2015

Chính Khí Việt: (Bài 6) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website