CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, May 27, 2015

Chính Khí Việt (Bài 2/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ "LIÊN MINH CHÓ HEO"

CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ
“LIÊN MINH CHÓ HEO”
 
 
CHÚ Ý 4:  Trong dịp thằng  việt gian “lão thành cách mạng”, trung thành thờ Nga Xô,  là Hoàng Minh Chính trong nhóm gọi là “xét lại chống đảng” đã xin đầu hàng Việt Gian Cộng Sản về cái tội ngu muội và hám danh của mình (hắn đã có bài viết thú tội được in trong cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày” của thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, cùng với lá thư nhận tội của Vũ Đình Huỳnh mà nội dung cũng hàm chứa lời khuyên thằng con Vũ Thư Hiên là hãy xin với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tha thứ cái tội ngu xuẩn của mình).

Sau khi  đầu hàng Việt Gian Cộng Sản thì tên việt gian thờ Nga Hoàng Minh Chính đã được giao cho nhiệm vụ  đưa ra cái gọi là “Tiểu Diên Hồng”,  Nghĩa là, về hình thức kế hoạch này muốn “hoà giải, hoà hợp” dân tộc, “quên quá khứ, xoá bỏ hận thù”, nhằm đoàn kết toàn dân với ba thành phần,  trong đó có thành phần  người Việt Hải Ngoại  (nhưng chúng đặc biệt chỉ nói đến thành phần gọi là trí thức).

Tại sao khi muốn làm chuyện “hoà giải hoà hợp” dân tộc mà VGCS lại chỉ đề cập đến “trí thức ở hải ngoại”?   Bởi vì nói đến trí thức hải ngoại là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản muốn nhắm vào lũ đầu hàng, chứ không phải chúng nhắm vào  những người tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản bình thường.  Lũ đầu hàng đó vốn có nguồn gốc là “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” từ trước 1975.  Một số ở lại Việt Nam, và một số khác vì hoang mang cho nên nhất thời chưa quyết định được, vì thế chúng mới bỏ chạy theo bám đít làn sóng người tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản ra hải ngoại, trong đó cũng có không ít những đứa được Việt Gian Cộng Sản tin tưởng giao cho trách nhiệm nằm vùng làm nhiện vụ kết hợp, móc nối với những tên chủ hàng mà Chính Khí Việt gọi chúng là lũ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”!

Trong đó phải nói đến việc chúng sử dụng lũ trí thức nằm vùng, lũ du sinh phản chiến đi từ trước 1975, để bắt đầu xây dựng hệ thống truyền thông.  Để  sử dụng và xây dựng hệ thống truyền thông từ những tờ báo lá cải với nguồn tiền cung cấp từ những quảng cáo của các cơ sở thương mại địa phương,  phát triển dần dần cho đến khi chúng có thể quy tu được một số cây viết chủ lực trong lũ  trí thức nằm vùng “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”  để tạo uy tín cho các cơ quan truyền thông mang hình thái của “người quốc gia” nhằm che mắt những người Việt Nam chân ướt chân ráo mới tới định cư, lòng còn đầy đa nghi với những âm mưu của VGCS mà họ đã đột nhiên hiểu rõ hơn,  sau cái gọi  là  Quốc hận 30-4-75.  Bởi vì đã có nhiều tên gọi là trí thức “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”; nhiều tên  tay sai Việt Gian Cộng Sản;  lũ tay sai việt gian cộng sản 100% mặc áo  chùng thâm; cũng như những tên cạo trọc đầu núp bóng cửa chùa để làm VGCS.  

Chính điều đó, tức  là  các cơ quan truyền thông lẻ tẻ,  đã  là nơi tập hợp, chuyển tải những ý  kiến ngay từ phút ban đầu có xu hướng ru ngủ, làm cho mọi người nản lòng,  cũng như  ủng hộ mọi quan điểm chống cộng mơ hồ, khiến cho mọi người hoang mang, không phân biệt được những tổ chức dổm đóng vai chống VGCS,  để nhằm huỷ hoại tiềm lực kinh tế, nhiệt tình của những người Việt tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản. Thí dụ cụ thể nhất là hai cơ quan truyền thông, một của tờ Người Việt do thằng việt gian Đỗ Ngọc Yến  sáng lập,và một của  thằng Trúc Hồ với đài “Sinh Bắc Tử Nam” (SBTN).  Và đặc biệt nhất là lũ Việt Tân, trước đây còn mang danh xưng Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của tên “thiên cổ tội đồ” Hoàng Cơ Minh.  Tụi này về sau đã lộ mặt, góp phần RẤT RẤT đắc lực cho tập đoàn VGCS, trong giai đoạn mà chúng còn khó khăn vì tình hình dân chúng còn chưa được ổn định, kinh tế suy sụp, sự đấu đá nội bộ, cắn xé nhau giữa tụi trung thành với Tàu bành trướng và lũ trung thành với Nga Xô.  Chính điều đó đã khiến cho –về sau này  khi mọi người đã ổn định-  người ta đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào bất kể cá nhân hay tổ chức nào.  Những người thực lòng chống tập đoàn VGCS cũng bị nghi ngờ, làm cho họ không phát huy được vai trò của mình,  để đánh thức lòng yêu nước và tìm đúng hướng để có khả năng tạo sức mạnh nhằm có thể lật đổ tập đoàn VGCS buôn dân,bán nước.  Đã thế những tên nằm vùng của VGCS được sự chỉ đạo,  đã  thành lập ra các thứ hội đoàn,  mà trong đó  mục tiêu đầu tiên là những hội đoàn “bát nháo”, đã từ bỏ căn cước TỴ NẠN VGCS của mình để sử dụng những danh xưng đại loại như  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Cộng Đồng Người Việt Tự Do… (chính từ cái danh xưng Cộng Đồng Người Việt Tự Do  của tụi trí thức ba xu này, đã kích thích cho  tên Ngô Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Thắng, Trúc Hồ, Đỗ Phủ… đẻ ra cụm chữ “Hành Trình Đến Tự Do”!

Sau khi sự thành công của lũ đặc công đỏ VGCS, chúng đã nhanh chóng tập hợp được những đứa, gồm những trí thức, tướng lãnh của QLVNCH, mà có thể nói rằng hầu hết lũ này  là CẨU NÔ TÀI, đã từng vì trên dưới 40 ngàn USD, để cấu kết với nhau,  cùng với  sư đoàn giặc trọc đầu VGCS  Ân Quang, làm loạn  và giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, đang trên đà thắng lợi trong việc hạn chế,  tiến tới chiêu hồi những tên VGCS được cài nằm lại trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, bằng việc hữu sản hoá, bằng việc đưa ra những chính sách ích quốclợi dân, cho nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính phủ, quân đội của Ngài đã cảm hoá được –phải nói là-  hầu như có những nơi được hơn 90%, mà chính tập đoàn VGCS đã phải thú nhận.

Trong hoàn cảnh như vậy, tên việt gian già Hoàng Minh Chính đã ra hải ngoại để làm cái việc “hoà hợp- hoà giải”, bởi vì nó đã có cơ sở từ những tên nằm vùng, những tên đã là an-ten  thời kỳ còn trong nhà tù VGCS, nay đã xuất đầu lộ diện khá đông. Vì thế, chúng ta chỉ nhìn vào cái lực lượng tự chui đầu vào núi để họp bàn về “Tiểu Diên Hồng” thì sẽ thấy đủ mặt các nhân vật “trí thức”, không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở cả Châu Âu, Đông Âu cũng như Nga.  Trước sự việc đó thì có thể nói là tờ báo Tiếng Dân, mà con chó sống của cai tù VGCS Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, Nguyễn Thiếu Nhẫn, là kẻ duy nhất làm cuộc phỏng vấn Hoàng Minh Chính.

Sau khi Tiểu Diên Hồng bị thất bại, con chó sống của cai tù VGCS là Lão Móc, đã vội vã “thanh minh thanh nga” rằng nó đã cố tình phỏng vấn Hoàng Minh Chính để tìm ra sự thật!!!???

CHÚ Ý 5:  Cần gì phải “tìm hiểu sự thật” qua thằng việt gian già thờ Nga Hoàng Minh Chính? Bởi vì cái nội dung của Tiểu Diên Hồng đã minh thị rõ ràng rằng BÀN TRÒN BA BÊN bao gồm: Thứ nhất là Trí Thức  Trong Nước (có nghĩa là trí thức của VGCS); thứ hai là Trí Thức Ở Hải Ngoại và thứ ba là Nguỵ Quyền VGCS.  Phương pháp làm việc là Trí Thức Trong Nước, Trí Thức Hải Ngoại sẽ thảo luận với nhau để tìm ra những việc “có lợi cho nhân dân Việt Nam" (?) để giao cho tập đoàn VGCS thi hành.  Nếu có gì chưa hoàn chỉnh thì lại tiếp tục thảo luận nữa…

Chỉ cần nghe cái cách tạo ra “Tiểu Diên Hồng” và sự hoạt động của Tiểu Diên Hồng đã cho thấy:  đấy là một cái bẫy rẻ tiền, chẳng có gì là cao siêu lắm.  Bởi vì trong giai đoạn đó tập đoàn VGCS thừa biết rằng người dân Việt Nam bị trị đang chống đối chúng, không phải chỉ bằng những thơ ghế đá, những câu ca dao, vè truyền khẩu, những chuyện tiếu lâm, mà còn có cả những vụ nổi dậy lẻ tẻ như Thái Bình, Thanh Hoá kể cả trong Miền Nam.  Trong những việc nổi dậy này phải kể đến lực lượng của Người Công Giáo là ngọn cờ đầu đòi hỏi tự do tôn giáo. Thời kỳ đó chính Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã là một anh hùng ở An Truyền, Nguyệt Biều, đã nêu lên khẩu hiệu “Tự do tôn giáo hay là chết”… cho nên chẳng có ma nào trúng kế  trò “Tiểu Diên Hồng” rẻ tiền do chúng giăng ra. 

Bối cảnh lịch sử của giai đoạn đó là như thế thì cần gì phải phỏng vấn Hoàng Minh Chính nữa?

Nhưng tại sao một người như Lão Móc, hắn không phải kẻ thiếu kiến thức, không có kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với VGCS, khi còn vinh dự trong quân phục Người Lính Tâm Lý Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà lại có thể làm được chuyện này? 

Lý do chính là: sau khi vào tù VGCS, Lão Móc có thể chấp nhận cải tạo tốt, nghĩa là chấp hành tốt nội quy  nhà tù VGCS, không liên lạc giao dịch với ai, không tụ họp nói chuyện, và hằng tuần trong bản kiểm điểm, dù hèn tới đâu cũng chỉ ký chấp nhận rằng sẽ cố gắng cải tạo để trở thành người “lương thiện” (?), như tập đoàn VGCS yêu cầu.  Điều này vẫn có thể tha thứ và chấp nhận được, vì nếu suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì tụi VGCS, khi nó viết trong bản kiểm điểm cho Quân Cán Chính VNCH ký, phải chấp nhận mình là “không lương thiện”. Trong khi đó trong bản kê khai nó liệt người ta bị đi tù là tội danh “Sỹ Quan Nguỵ”!!!

Sỹ Quan Nguỵ mà VGCS sử dụng ở đây có nghĩa là Sỹ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Mà đã là Sỹ Quan QLVNCH  thì nhiệm vụ chính yếu là sẵn sàng đem xương trắng máu đào của mình để bảo vệ Miền Nam  trước sự XÂM LƯỢC ĐỎ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS, tay sai làm nhiệm vụ tiên phong trong việc nhuộm đỏ Việt Nam Cộng Hoà cho Nga Xô và Tàu bành trướng.  Nếu coi những người bảo vệ Tổ Quốc của mình trước sự xâm lược của ngoại bang là “Không Lương Thiện”,  thì tập đoàn VGCS đã chửi bố tiên sư thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh rồi, bởi vì trong sách sử, chúng nó đều tô vẽ rằng Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, nghĩa là tìm cách chống quân xâm lược Pháp!  Thứ hai nó cũng chửi luôn bố tiên sư cái lũ Stalin và đồng bọn, vì chúng cũng chống quân xâm lược Đức, tức là “không lương thiện”. Đồng thời nó cũng chửi bố tiên sư thằng Mao Trạnh Đông, bởi vì Mao và Đảng Cộng sản của nó cũng có công kháng Nhật, nghĩa là chống quân xâm lược Phát Xít Nhật!?

Vì thế Chính Khí Việt cho rằng các Sỹ Quan cũng như Quân Cán Chính VNCH làm điều đó thì cũng có thể cãi được, để cho thấy rằng tập đoàn VGCS  cố tình bẫy chúng ta, những người đi tù VGCS, nhưng hoá ra chúng đã chửi bố những thằng lãnh đạo của chúng, kẻ đang thi hành chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist cũng như chủ nghĩa đại Hán bành trướng!

Nhưng không, Nguyễn Văn Nghiêm lại làm cái điều mà Chính Khí Việt đã chứng minh trong bài thứ nhất  trong loạt 100 bài dạy dỗ Nguyễn Văn Nghiêm và Trương Minh Hoà,  là cho đến nay sau 40 năm chưa ai phát hiện được một người thứ hai nào trong số Quân Cán Chính VNCH bị bắt đi tù cải tạo trong các nhà giam của VGCS đã XIN ĐƯỢC LÀM CON CHÓ SỐNG CỦA CAI TÙ VGCS.  Có hèn như Chu Tất Tiến thì cũng chỉ đến mức làm an-ten để xin được một chút cơm thừa, cháy cặn, hoặc  cùng lắm là bò càng ra đất để gò thùng, gò rương cho cai tù VGCS là cùng… Và chính việc này mà Chu Tất Tiến đã phải trả cái giá là bị anh em trong tù chùm mền ghè cho một trận nên thân!  Nhưng phải nói rằng hèn như Chu Tất Tiến, hèn và lưu manh như thằng Phan Nhật Nam trong tù…, nhưng chúng nó vẫn KHÔNG TỰ NGUYỆN XIN LÀM CHÓ CHO CAI TÙ VGCS!!! Vừa hèn, vừa lưu manh, vừa mất dạy, vừa giúp đỡ cho cai tù VGCS thủ tiêu bí mật Đại Uý Quách Dược Thanh của QLVNCH như thằng thiếu uý CTCT địa phương quân, rừng U Minh, miệt Cà Mau Trương Minh Hoà, nó cũng không tự nhận nó là CON CHÓ SỐNG CỦA CAI TÙ VGCS như Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn với tên khai sanh là Nguyễn Văn Nghiêm!!!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 5, 2015

(Xem Tiếp Bài 3/100 Liên Minh Chó Heo: Chính Khí Việt (Bài 3/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ "LIÊN MINH CHÓ HEO"!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website