CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, May 20, 2015

Chính Khí Việt (Bài 2) CÁI GÌ CŨNG DỔM!!!

CÁI GÌ CŨNG DỔM!!!
(Bài 2)
 
Image result for general leclerc                                                            

 
Image result for hình hồ chí minh

Tác Giả Của Mọi Thứ Dổm
 
Nếu bức hình này vẽ ở đằng trước thì không cần phải tốn mực  bôi râu cho nó!!!
 
Trong số những thanh niên Việt Nam  bị tập đoàn VGCS định lừa để đưa qua Nga Xô đào tạo thành việt gian, nói chung họ đều xuất phát từ  lòng yêu nước. Họ chỉ muốn làm sao ra khỏi Việt Nam để tìm cách chống thực dân Pháp. Họ hoàn toàn không biết gì về cái gọi là “Chủ Nghĩa Cộng Sản”, cũng như không biết âm mưu  của tổ chức cộng sản Đông Dương để đi làm việt gian cho Nga Xô.  Hệt như hiện nay tập đoàn VGCS  xuất khẩu phụ nữ làm lao nô tình dục.

Cho nên họ sẵn sàng đi theo bất kể  cá nhân nào, hội đoàn nào, tổ chức nào  hứa rằng sẽ đưa họ ra hải ngoại để được học tập, để được tham gia vào những tổ chức có thực lực và nhất là có sự hậu thuẫn của đồng minh nào hứa giúp họ đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam, dành lại độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ cho nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam, là họ đi theo.  Số lượng người ra đi phần lớn ở tầng lớp trung lưu, có học, cho nên họ chỉ có một chữ Tổ Quốc ở trong đầu.  Vì thế qua sự sát hạch của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, thì những người nào còn có xu hướng Quốc Gia đều là đối tượng để cho thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh giết họ bằng cách bán cho thực dân Pháp.  Vừa có tiền để phát triển tổ chức VGCS, vừa có dịp để tiêu diệt những con người cụ thể cùng gia đình bạn bè của họ có tinh thần Quốc Gia Dân Tộc, một trở lực quan trọng cho việc phát triển hàng ngũ VGCS tại Việt Nam nói riêng và toàn Đông Dương nói chung.  Đấy  là lý do để cho chúng ta hiểu rằng thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh phải mời thực dân Pháp vào để thực thi đúng sách vở và bài bản của tên cha đẻ ra chủ nghĩa thực dân đỏ là Lê Nin.  Lập luận của Lê Nin trong cuốn sách hắn viết có tên: “Nhà Nước và Cách Mạng” (L’Etat et la Révolution), có dạy rằng quan trọng nhất của cách mạng là phải cướp được bộ máy nhà nước.  Mà muốn cướp được bộ máy nhà nước thì những người “cách mạng vô sản” PHẢI TẠO RA NỘI CHIẾN.  Vì thế khi mời thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam thì đương nhiên sẽ phát sinh một vấn đề là thực dân Pháp sẽ có con mắt hậu cảm với đại tội đồ Hồ Chí Minh. Mà tất nhiên những đảng phái Quốc Gia,  khi họ thành lập với mục tiêu đánh đuổi thực dân Pháp, dành độc lập tự do cho Dân Tộc  và Tổ Quốc thì thằng Hồ Chí Minh làm sao có thể dung nạp được. Cho nên ở vào giai đoạn đó đã có  rất nhiều bài báo của các đảng phái Quốc Gia đã lên án Hồ Chí Minh là thằng bán nước cho thực dân Pháp (thí dụ có một bức tranh thời kỳ ông Trần Văn Tuyên, phụ trách về tuyên truyền của Đảng Đại Việt của năm 1946 đã vẽ Hồ Chí Minh quỳ cầm cái đĩa trên có bản đồ Đông Dương dân cho De Gaulle  ngồi trên ghế bành).  Và chính thằng Hồ Chí Minh đã biện minh công khai rằng Hồ Chí Minh không có bán nước cho Pháp! Hắn nói câu này là rất đúng!  Bởi vì nó không bán nước cho Pháp -nhưng nói câu đó là Hồ còn chừa lại vế thứ hai-  Đúng ra cả câu  với hai vế phải là “Hồ Chí Minh không bán nước cho Pháp, nhưng Hồ Chí Minh này sẽ bán nước cho Nga Xô"!  Chính vì thế cho nên phần đông những người Việt Nam không hiểu cái lối nói và viết của tập đoàn VGCS,  mà đến tận nay những người gọi là “Quốc Gia” ở hải ngoại, vẫn còn lấn cấn trong cách viết và nói đó nên không thấy được sự thật một cách trọn vẹn!?

CHÚ Ý 2:  Vì thế, sau  cái gọi là Hiệp Ước Sơ Bộ mùng 6 tháng 3 ký xong,  thì thực dân Pháp đã cử một đoàn quân viễn chinh dưới sự chỉ huy  của tướng thực dân Pháp Leclerc.  Trước khi làm lễ xuất quân, Chính Khí Việt cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng,  một nhân vật của Đảng Cộng Sản Pháp  là Maurice Thorez,  chủ tịch Đảng Cộng Sản Pháp và tên này cũng là nghị viên trong Quốc Hội Pháp sau Thế Chiến Thứ 2, đã vỗ vai tướng thực dân Pháp  Leclerc mà nói rằng: “Cognez-vous bien”! (Đánh mạnh vào hay đánh bỏ mẹ nó đi).  Điều đó cho thấy những tên cộng sản  ở các nước Phương Tây, nguyên là thực dân, cũng vì quyền lợi quốc gia của chúng.  Còn những tên cộng sản có âm mưu  bán nước  cho Nga Xô,  thì mới giống như thằng  đại tội đồ Hồ Chí Minh mà thôi!!!

CHÚ Ý 3:   Ngày 19 tháng 5, 1946, đoàn quân của thực dân Pháp do Leclerc chỉ huy tới Hải Phòng.  Tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cho treo cờ để đón chào lính thực dân Pháp.  Đường phố Hà Nội suốt từ Gia Lâm cho đến tận nơi Hồ Chí Minh chờ đón Leclerc, cờ đỏ sao vàng được treo mọi nơi. Tên đại tội đồ Hồ Chí Minh rất gian manh, nó biết rằng khi mời thực dân Pháp trở lại đã bị chửi tơi bời bởi những người có tinh thần Quốc Gia, Dân Tộc.  Nay lại đón tiếp Leclerc cùng với lũ binh lính của hắn thì sẽ còn bị chửi gấp bội mà nhất là lúc đó tập đoàn việt gian Đông Dương còn chưa đủ mạnh tuyệt đối.  Bộ máy nhà nước lúc đó thì tội đồ Hồ Chí Minh cũng chưa làm chủ được hoàn toàn, kể cả Quốc Hội cũng như các đoàn thể quần chúng. 

Nhưng nếu không làm cuộc đón tiếp Leclerc một cách trọng thể thì chắc chắn sẽ không thể lợi dụng được bè lũ thực dân Pháp khi đó vừa tham lam, vừa ngu muội.  Tụi thực dân Pháp khi đó đã quên cái nhục vừa bị Phát Xít Đức dẫm lên đầu nhổ vào mặt,  lại quen thói  “khỏi vòng cong đuôi”, nhanh chóng lòi ra bộ mặt xâm lược.  Đấy chính là nguồn gốc tạo ra cơ hội vàng cho tội đồ Hồ Chí Minh lợi dụng sự có mặt của thực dân Pháp vào Việt Nam để có thể thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của toàn dân Việt Nam mà che đậy bộ mặt bán nước của chúng.  Cũng như lợi dụng sự vùng lên của quần chúng để xuyên tạc và bôi đen những Đảng phái Quốc Gia đã thiển cận về chính trị mà hợp tác với nó, như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần… cùng với rất nhiều trí thức và văn nghệ sĩ, cũng như các  phú gia thành thị và nông thôn, có lòng yêu nước nhưng lại mù loà chính trị để giúp cho tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đang thực thi chiến dịch thanh lọc những người yêu nước có tinh thần dân tộc, Quốc Gia, đặc biệt là các Đảng phái mà bản thân những người cầm đầu các đảng phái đó mới chính là những người đã khai sinh ra cái tổ chức gọi là VIỆT MINH,  đã bị thằng tội đồ Hồ Chí Minh chui vào nằm vùng trong tổ chức Việt Minh, tiến tới ăn cắp luôn cả tổ chức lẫn một số cán bộ nồng cốt!!!

Vì thế, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho thằng đại việt gian Xuân Thuỷ, Chủ bút (tức Tổng biên tập) của tờ báo Cứu Quốc, cơ quan ngôn luận của mặt trận Việt Minh, cùng lúc với những ngòi bút là VGCS được cài vào nằm vùng trong Đảng Dân Chủ Việt Nam (của Dương Đức Hiền) như Cù Huy Cận, Xuân Diệu, Thiết Vũ, Nguyễn Thành Lê… đã có bài viết đưa lên báo ngày 19 tháng 5, 1946 chúc ngày sinh của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Như thế có nghĩa là đại tội đồ Hồ Chí Minh đã giải toả với nhân dân về việc treo cờ đón tiếp thằng Leclerc. Thế rồi VGCS cho người đi tuyên truyền khắp mọi nơi rằng cắm cờ là để “Chúc Mừng Ngày Sinh Của Hồ”  Việt Gian  (19 tháng 5), chứ không phải như tụi phản cách mạng tuyên truyền là đón Leclerc.

Về phía Leclerc thì ngày 19 tháng 5, 1946, khi thằng Hồ đón tiếp hắn thì hắn đã được người trong phái đoàn Pháp thường trực tại Hà Nội lúc đó là Sainteney báo cho biết đây là ngày sinh nhật của Hồ.  Theo nghi lễ thông thường Leclerc đã bắt tay Hồ và chúc mừng hắn nhân ngày sinh nhật.  Thế là cả báo chí của Pháp lẫn báo chí do VGCS nắm đã lợi dụng việc đó để đánh bóng đại tội đồ Hồ Chí Minh rằng: “Uy tín của Bác Hồ đến mức một vị tướng như Leclerc cũng cố tới Việt Nam để kịp đến Hà Nội chúc mừng sinh nhật của Bác Hồ” (sic)!!!???

Thế là sinh nhật dổm mà uy tín quốc tế cũng dổm luôn nhờ vào tên đại việt gian lưu manh, bài tây ba lá chính trị đã đưa ra cả kịch bản lẫn đạo diễn mọi việc! (ấy vậy mà cũng có những đứa bất lương, phản tỉnh cuội đã bịa ra cái chuyện Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế Hồ như tên GS dổm nick Thanh Hoá trên paltalk, đã ăn nhằm cái bã lũ “Xét Lại Chống Đảng”  của cha con thằng Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương...).

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 20 Tháng 5, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website