CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, April 9, 2015

youtube Thơ 40 Năm NHÌN LẠI CỐ HƯƠNG - Nhạc Exodus - MộtChết - CõiChết - YourTearsMainTheme - 2015

Thơ 40 Năm NHÌN LẠI CỐ HƯƠNG - Nhạc Exodus - MộtChết - CõiChết - YourTearsMainTheme - 2015

Đây có phải là "Hành Trình Đến Tự Do" của TNS do chỉ định Ngô Thanh Hải không!?

Đây có phải là "Hành Trình Đến Tực Do của Chúng Ta" với thằng chỉ thích ăn phân (Fund) Nguyễn Đình Thắng!!!0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website