CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, April 10, 2015

YOUTUBE HỘI LUẬN NGÀY 08/04/2015 VỀ TRỌNG KHÔNG LÚ VÀ BẦY ĐÀN TẬP ĐOÀN VGCS SANG TÀU BÀNH TRƯỚNG

NỘI DUNG BUỔI HỘI LUẬN NGÀY 8 THÁNG 04, 2015
Với Nhà Báo Việt Thường và Th. Tá Liên Thành
- TỔNG BÍ THƯ VGCS NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ PHÁI ĐOÀN CAO CẤP TẬP ĐOÀN VGCS TRIỀU YẾT BẮC KINH
- VỀ CỘNG ĐỒNG NAM CALI - ĐẢNG VIỆT TÂN VÀ ĐÀI SINH BẮC TỬ NAM
0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website