CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, April 17, 2015

youtube Hội luận của thiếu tá Liên Thành về Nguyễn Đình Thắng

Hội luận của thiếu tá Liên Thành về Nguyễn Đình Thắng


Nội Dung Buổi Hội Luận đặc biệt ngày 15 tháng 4, 2015 với Thiếu tá Liên Thành, nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và nhà báo Việt Thường về lá thư của  LS của Nguyễn Đình Thắng yêu cầu Th/ Tá Liên Thành phải công khai xin lỗi Nguyễn Đình Thắng về những thiệt hại tinh thần và "vật chất" do buổi nói chuyện trên paltalk của Th. Tá Liên Thành về cái gọi là "Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta" được tổ chức ngày 19 tháng 6.

Youtube thứ nhất
Youtube thứ hai

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website