CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, April 18, 2015

TUẤN PHAN: NVHN nhẵn mặt với cái tên Nguyễn Đình Thắng, Lý trưởng làng Cổ Nhuế hải ngoại.

NVHN nhẵn mặt với cái tên Nguyễn Đình Thắng, Lý trưởng làng Cổ Nhuế hải ngoại. 

Dân làng Cồ Nhuế trong nước bán sức lao động, bịt mũi moi phân để bán mà kiếm sống. 

Còn tên Nguyễn Đình Thắng, Lý trưởng làng Cổ Nhuế hải ngoại thì "ngồi mát ăn bát...phân" của Mỹ rót xuống! 

Một thời tên nầy lợi dụng thuyển nhân (BPSOS) kiếm phân để sống sung sướng, nay không còn thuyền nhân nữa tên Nguyễn Đình Thắng xoay qua những người lính già QL//VNCH. 

Hắn lợi dụng danh nghĩa những người lính già QL/VNCH để kiếm phân từ ...nơi khác bởi đa số người lính già QL/VNCH đềNga2yu...già, đâu có đủ phân cho hắn đớp?

Là một cựu lính già QL/VNCH, tôi đồng tình với lời tố cáo của ông Liên Thành, cựu lính già QL/VNCH về âm mưu kiếm phân của tên Nguyễn Đình Thắng bằng hành vi lợi dụng danh nghĩa Ngày QL/VNCH 19/6.

Tuấn Aet Phan

2015-04-16 2:18 GMT-07:00 vneagle_11@yahoo.com [GoiDan] <GoiDan@yahoogroups.com>:
    
   From: Paul Van <paul.van3060@gmail.com>
 Sent: Wednesday, April 15, 2015 10:30 AM
Subject: Fwd: (Revised - Xin dùng bản mới này) CỰU SĨ QUAN QUÂN LỰC VNCH LIÊN THÀNH TRẢ LỜI ÔNG TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG: "TÔI SẴN SÀNG RA TÒA ĐỂ BẢO VỆ NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19/6"

 
      
Nguyễn Đình Thắng

Xin chuyễn tiếp với lời thĩnh cầu đại diện hội đoàn, công đồng, tập thể chiến sĩ lên tiếng trước sự kiện một cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp thành Hồ sau năm 1975, vượt biên có tổ chức đến MỸ định cư năm 1979; đến đầu thập niên 90, trở thành thủ trưởng điều khiển tổ chức BPSOS “Cứu Người Vượt Biển”(25 năm qua còn ai vượt biển không; trại ty nạn đón người vượt biên từ biển Đông cũng đã đóng cửa từ hơn 30 năm qua, tại sao vẫn nhân danh “Cứu Ngừoi Vượt Biển”?.

Bức thư dưới đây của Ông Liên Thành, cựu Sĩ Quan QLVNCH tố cáo Ông Nguyễn Đình Thắng mạo danh QLVNCH, kinh doanh thu tiền, trục lợi cá nhân đồng thời gây phương hại uy tín, thanh danh tập thể chiến sĩ QLVNCH; xúc phạm đến vong linh tử sĩ, đồng bào vị quốc vong thân.
Ông Thắng nhận được “fund” cung cấp từ tiền đóng thuế của cư dân trên xứ MỸ; phải chăng hôm nay Ông trả ơn những người đóng thuế, đặc biệt là những nạn nhân ty nạn Cộng Sản tại Hoa Ky bằng những mưu đồ bất chánh và xữ dụng phương tiện tài chánh của BPSOS áp đảo bịt miệng những công dân thực thi quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp quy định đồng thời thể hiện trách nhiệm của công dân tố giác trước công luận những hành vi bất minh hoặc phạm pháp (?)
Trên diễn đàn chúng ta tiếp nhận y’ kiến của quy’ bậc trưởng thượng, thức giả từ khắp các châu lục cực lực phản đối hành động lạm dụng, mạo danh như đã nêu trên; chúng tôi cũng nhận được y’ kiến của nhiều vị sĩ quan cao cấp, tướng lãnh minh danh phản bác sự ngạo mạn, kiêu căng, vụ lợi cá nhân xúc phạm đến tập thể chiến sĩ QLVNCH và anh hùng tử sĩ .

Paul Vân


From: UBTTTAĐCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com>
Date: 2015-04-15 3:06 GMT-07:00
Subject: Fwd: (Revised - Xin dùng bản mới này) CỰU SĨ QUAN QUÂN LỰC VNCH LIÊN THÀNH TRẢ LỜI ÔNG TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG: "TÔI SẴN SÀNG RA TÒA ĐỂ BẢO VỆ NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19/6"
To: UBTTTADCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website