CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, April 3, 2015

Nguyễn Phúc Liên:ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30/4: TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THẮNG & NGUYỆT ÁNH ?


ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30/4: TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THẮNG & NGUYỆT ÁNH ?
  
 

 
 

 
 


 
 
 
 Date: Sun, 29 Mar 2015 19:17:41 +0200
Subject: Fwd: MƯU XÓA QUỐC HẬN 30/4: TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THẮNG & NGUYỆT ÁNH ?**
From: viettudan2010@gmail.com
To: viettudan2010@gmail.com


MƯU XÓA QUỐC HẬN 30/4:
TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THẮNG & NGUYỆT ÁNH ?
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 29.03.2015

Inline image 1
 
Đảng LIÊN MINH DÂN CHỦ VN, mà Ngô Thanh Hải làm đảng trưởng, sẵn sàng bắt tay với đảng CSVN. Việc sẵn sàng bắt tay này được công bố tại cuộc họp đảng LMDCVN tại Paris. Nhóm Hoàng Duy Hùng tại Houston cũng đã công khai xin đứng chung với CSVN. Chính Hoàng Duy Hùng đã về tận Việt Nam thăm Nguyễn Thanh Sơn và ngay cả Nguyễn Minh Triết đã về hưu. Khi từ Việt Nam trở về Houston, Hoàng Duy Hùng đã tuyên bố về việc đảng CSVN có thể tách ra làm hai để có hình thức đối lập.
 
Đã 10 năm nay, âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 đã do đảng Việt Tân khởi xướng. Việc xóa ngày Quốc Hận nhằm tiến gần lại bắt tay với đảng CSVN. Đảng CSVN mong muốn việc xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 này vì đây là ngày LỊCH SỬ ghi lại cho hậu thế tội ác tầy đình của đảng đối với Dân Tộc Việt Nam.
 
Việc xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 cũng nhằm tiến tới một giải pháp Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo ở thời điểm mà Cơ chế CSVN đến hồi tan vỡ : Xã hội tha hóa đến thác loạn, Kinh tế quốc dân bị phá sản do tham nhũng lãng phí. Đây là giải pháp Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo vì CSVN muốn sử dụng những thanh phần ham danh ham lợi trong hàng ngũ Cộng đồng tỵ nạn Cộng sản tại Hải ngoại, cùng với một số thành phần chống đối tại Quốc nội, để làm cái bình phong gọi là đối lập trong một Nhà nước mà đảng CSVN vẫn nắm chính yếu quyền lực. Cái gọi là Đối Lập chỉ là cây kiểng để đánh lừa Quốc tế. Thực chất là đảng CSVN, qua Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo này, muốn kéo dài Cơ chế của mình trên đầu Dân Tộc Việt Nam.
 
Trường hợp của Nguyễn Đình Thắng và Nguyệt Anh như thế nào trong âm mưu xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 và xóa ngày QUÂN LỰC VNCH 19/6 ?
 
Nguyễn Đình Thắng sẽ tổ chức một lễ vui chơi lớn tại chính Thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/6 mệnh danh là DIỄN HÀNH TỰ DO. Nguyệt Anh du ca lễ hội tưng bừng tại Au châu mệnh danh là “WE MARCH FOR FREEDOM “ (DIỄN HÀNH TỰ DO) trong mùa QUỐC HẬN 30/4 đau thương của Dân Tộc.
 
Những chữ DIỄN HÀNH TỰ DO trùng hợp với âm mưu xóa ngày Quốc Hận đã từ 10 năm nay và hiện giờ với Dự luật s219 của Ngô Thanh Hải chọn NGÀY 30/4 Quốc hận làm ngày DIỄN HÀNH TỰ DO.
 
Người ta có lý do nhận định rằng đây là một âm mưu có tổ chức để xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 và NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/6 nhằm đi tới giải pháp Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo mà chúng tôi đã cắt nghĩa trên đây.
 
Chúng tôi chưa muốn phân tích về việc tại sao Lm. Phan Văn Lợi, lãnh đạo tinh thần Khối 8406, lại ủng hộ Dự luật s219 mà trong đó Ngô Thanh Hải âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Chúng tôi nhớ lại cách đây nhiều năm, Lm.Phan Văn Lợi muốn chọn Nguyễn Ngọc Bích làm đại diện Hải ngoại cho một Tổ chức mà ngài là Lãnh đạo tinh thần. Chính tôi đã lên tiếng phản đối việc chọn lựa này. Năm 2013, Nguyễn Ngọc Bích đã là người âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 ! Thái độ của Lm.Phan Văn Lợi có thể ảnh hưởng xấu lên Khối 8406 đang hoạt động tại Hải ngoại. Phải chăng Lm.Phan Văn Lợi chịu sự chi phối và ảnh hưởng từ Việt Tân ?
 
Muốn đuổi quân Tầu xâm lăng, phải diệt đám CSVN bán nước cho Tầu !
Muốn diệt quân bán nước, phải loại trừ đám bưng bô CSVN sống giữa chúng ta!
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 29.03.2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website