CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, April 6, 2015

NGUYỄN PHÚC LIÊN: QUỐC NỘI BIỂU TÌNH KHẲNG ĐỊNH QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

QUỐC NỘI BIỂU TÌNH
KHẲNG ĐỊNH QUỐC HẬN 30/4
 
ĐÁM BƯNG BÔ CSVN HÃY VÀO Link sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Ky4yolujnQE

nghe DÂN QUỐC NỘI khẳng định NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4
để tự cảm thấy nhục nhã cho thân phận bồi bếp của mình.

Inline image 1
 
 
Thực vậy, nghe những Bà Cụ hô to khẳng định NGÀY QUỐC HẬN 30/4 như đập vào mặt đảng CSVN tại chính Quốc nội, mà chúng tôi nghĩ đến những thành phần sau đây:
 
*        Những trí thức trí ngủ tại Quốc nội như Ts Nguyễn Quang A, Gm Nguyễn Thái Hợp... trốn đâu, rồi chỉ hô hào ÔN HÒA khiếp nhược, hoặc chỉ dâng lên những Kiến Nghị để đám lãnh đạo ba đá CSVN khinh khi vất vào sọt rác. Tại sao không ra mặt trợ lực người Dân can đảm xuống đường bầy tỏ công khai ý chí cứu nước?  Rõ là trí thức trí ngủ chuồn lùi, nhát như thỏ đế !
 
*        Những trí thức trí ngủ và đám chính khứa ham danh ham lợi bưng bô CSVN tại Hải ngoại ÂM MƯU XÓA NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4 và muốn nhẩy bàn độc trong một giải pháp Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo, hãy tự cảm thấy xấu hổ nhục nhã cho thân phận bồi bếp của mình khi nghe những lời hô to khẳng định QUỐC HẬN của những Bà Cụ đang chịu cảnh đàn áp tại Quê Hương !
 
Nguyễn Phúc Liên,
Geneva,06.04.2015
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website