CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, April 15, 2015

Liên Thành: Thư Của Th. Tá Liên Thành gởi TS (?) Nguyễn Đình Thắng chuyên viên ăn PHÂN (fund)

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
PO Box 6147, Fullerton, CA 92.834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.comỦy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kính gởi:
- Đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại
- Quý vị Tướng Lãnh Quân Lực VNCH
- Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ VNCH
- Quý vị Chủ Tịch hội đoàn Dân, Quân, Cán, Chính VNCH tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu 
- Quý Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu
- Quý Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
- Quý Chiến hữu Quân Lực VNCH
- Quý Chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa
- Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí
- Trang Web Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
- Trang Web Quân Sử Việt Nam

Thông báo:
- Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, tổ chức chương trình ngày 19/6 “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”
- Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng, Luật sư Edward Trivette

Về việc:

Ông Nguyễn Đình Thắng, qua Luật sư đại diện Edward Trivette, đòi hỏi cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành phải công khai xin lỗi trong vòng bảy ngày và dọa kiện ra tòa. Cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành bác bỏ đòi hỏi trên và sẵn sàng ra tòa để bảo vệ Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6, đồng thời xin chỉ thị và ý kiến của toàn thể quý vị đọc thư này 

------------------------------------
Bản văn số: 15415/ubtttadcsvn ngày 15 tháng 4 năm 2015

Thưa Đồng bào, Thưa Quý vị Tướng lãnh, Thưa Quý Chiến hữu, 
Sau phần trình bày nội vụ dưới đây, tôi mong nhận được những chỉ thị từ quý vị Tướng Lãnh Quân Lực VNCH, từ Đại Tá Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và ý kiến từ quý vị Chủ Tịch Đại diện cộng đồng tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu. Tôi cũng mong mỏi nhận được những ý kiến từ quý hội đoàn trong Quân Lực VNCH và từ quý chiến hữu để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lính Việt Nam Cộng Hòa giữa Pháp đình. Nhiệm vụ đó là bảo vệ danh dự của Tập Thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị ông Nguyễn Đình Thắng lăng nhục.

Trong tháng 3/2015, ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, đã thông cáo rầm rộ trên hệ thống truyền thông và Internet về chương trình “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta” do ông tổ chức vào Ngày 19/6 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Kennedy Center vùng Hoa Thịnh Đốn.

Vào ngày 20/3/2015, với tư cách là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, qua Email UBTTTADCSVN, tôi đã gởi cho ông Nguyễn Đình Thắng bức thư phản đối về việc ông Nguyễn Đình Thắng lợi dụng và làm lệch lạc ý nghĩa của ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6. Xin trích đoạn chính bức thư:

"Thưa Ông Nguyễn Đình Thắng, 1975 thì ông mới 17 tuổi. Nên trong cuộc chiến Việt Nam vào thời điểm 1965 thì ông mới 7 tuổi. Một tuổi quá nhỏ để có thể hiểu biết ngày 19/6/1965 là ngày mang ý nghĩa gì?

Thưa ông,

Ngày 5/6/1965, Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Phan Huy Quát bất lực trong việc ổn định tình hình nên trao quyền điều khiển Quốc Gia lại cho Quân Đội.

Ngày 19 tháng 6 năm 1965 là ngày Chính thức Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nắm quyền lãnh đạo Quốc Gia với Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ là Thủ Tướng cùng danh xưng là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung ương.

Vì Tổ Quốc, vì Danh Dự, vì Trách Nhiệm được giao phó, mà hàng ngàn, hàng vạn xương trắng máu đào của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã trãi dài trên mảnh đất quê hương từ Bến Hải đến Cà Mau để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân để lại, bảo vệ từng sinh mạng của 17 triệu người dân miền Nam trước sự xâm lăng của quân cộng sản miền Bắc.

Và cũng từ ngày đó, hàng năm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã dùng ngày 19/6 để kỷ niệm ngày mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh trách nhiệm điều hành đất nước; 19/6 là ngày vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; 19/6 là ngày tuyên dương sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân.

Thưa ông Nguyễn Đình Thắng,
Hành động ông đổi trắng thay đen tổ chức ngày Quân Lực 19/6 thành ngày “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta” là một trọng tội đối với sự hy sinh cao cả của biết bao nhiêu anh linh của người lính Việt Nam Cộng Hòa.

Ông đã lợi dụng Ngày Quân Lực 19/6 để làm thương mại, thủ lợi qua các buổi bán vé vào cửa hí viện tại Kennedy Center. Qua các buổi bán vé trình diễn Người Mẫu, Dạ Vũ vui chơi kỷ niệm thuyền nhân, tỵ nạn là một hành động đáng phỉ nhổ, không thể chấp nhận được.

Cả hai ông Ngô Thanh Hải và Nguyễn Đình Thắng đều cùng ca một điệp khúc “Hành Trình Đến Tự Do” để làm lệch lạc ý nghĩa và xóa bỏ ngày Quốc Hận 30/4 của toàn dân Việt Nam và ngày Quân Lực 19/6, ngày tri ân sự hy sinh cao cả của người lính VNCH.

Vì vậy, với tư cách là một người Việt Quốc Gia, cùng với anh chị em cựu quân nhân và CSQG trong Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi mạnh mẽ phản đối hành động lợi dụng ngày Quân Lực 19/6 để làm thương mại và đổi tên ngày Quân Lực 19/6 thành ngày “Hành Trình Đến Tự Do của Chúng Ta”. Đây là một hành động thiếu lương thiện của ông Nguyễn Đình Thắng.

Nhân đây chúng tôi, UBTTTADCSVN, thành tâm kêu gọi Cộng Đồng người Việt tại Washington DC và các vùng phụ cận, Tập thể Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng các hội đoàn quân nhân tại Washington DC và vùng phụ cận, cùng các bạn hậu duệ VNCH, xin đừng tham gia chương trình của Nguyễn Đình Thắng.

Chúng tôi cũng mong mỏi các hội đoàn Quân Đội khắp nơi tại Hoa Kỳ, Âu Châu, và Úc Châu cùng lên tiếng phản đối hành vi dùng ngày Quân Lực 19/6 để làm thương mại trục lợi và mưu toan đổi ngày Quân Lực 19/6 ra ngày “Hành Trình Đến Tự Do của Chúng Ta” của Nguyễn Đình Thắng.”

Toàn bộ nội dung bức thư của UBTTTADCSVN gửi ông Nguyễn Đình Thắng ngày 20/3/2015 trong link: http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2015/03/tinh-ngoc-truong-khoi-ky-thuat.html

Vào ngày 31/3/2015, tôi nhận được Email của ông Edward Trivette, Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng, phản đối nội dung bức thư nói trên và kèm theo một số đòi hỏi. Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng đòi hỏi tôi trong thời hạn bảy ngày phải công khai chính thức xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng, đồng thời phải chấm dứt phổ biến những lời phát biểu tương tự trong cộng đồng và trên diễn đàn Paltalk. Nếu bằng không, Luật sư Edward Trivette sẽ đại diện cho ông Nguyễn Đình Thắng kiện tôi ra tòa với lý do gọi là “Gây tổn thương danh dự và thiệt hại về tài chánh” cho ông Nguyễn Đình Thắng.

Vào ngày 8/4/2015, tôi viết thư trả lời. [Đính kèm bên dưới]. Tôi yêu cầu Luật sư Trivette giải thích: Tại sao tôi phải xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng? Tôi dành cho ông Luật sư và ông Nguyễn Đình Thắng bảy ngày để trả lời câu hỏi của tôi, trước khi tôi đưa vấn đề này ra công luận. Tôi khẳng định rằng tôi sẵn sàng và vui vẻ ra pháp đình, nếu đó là giải pháp mà hai ông muốn theo đuổi như đề cập trong email gửi tôi. 

Ngoài ra, vào ngày 3/4/2015, cựu Đại Úy Quân Lực VNCH Đỗ Văn Phúc cũng nhận được Email của Luật sư Edward Trivette, đại diện cho ông Nguyễn Đình Thắng, dọa kiện ông Đỗ Văn Phúc ra tòa. Lý do từ những phát biểu của ông Đỗ Văn Phúc về việc Nguyễn Đình Thắng dùng ngày Quân Lực 19/6 trong chương trình "Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta". 


Như vậy là ông Nguyễn Đình Thắng đem ít nhất hai cựu sĩ quan Quân Lực VNCH ra "nướng" trước khi đem họ ra "vinh danh" trong ngày 19/6 (?!). Ông Nguyễn Đình Thắng đã để lộ ra sự mâu thuẫn trong lập trường quốc gia của ông ta. Xin đồng bào tị nạn cộng sản lưu tâm điểm này.


Thưa Đồng bào, Thưa Quý vị Tướng lãnh, Thưa Quý Chiến hữu, 

Đính kèm dưới đây là bức thư của tôi trả lời cho ông Nguyễn Đình Thắng, qua Luật sư đại diện của ông ta là Luật sư Edward Trivette. Tôi đã dịch sang Việt ngữ và kèm theo nguyên bản Anh ngữ để rộng đường dư luận.

Ngày 8 tháng 4 năm 2015

Thưa ông Trivette,
Tôi vừa nhận được email của ông gửi đến tôi ngày 31/3/2015, liên quan về bức thư tôi gửi ông Nguyễn Đình Thắng ngày 20/3/2015. Nếu ông Nguyễn Đình Thắng viết bức thư đó, thì sẽ đơn giản là một chuyện tức cười. Nhưng đây là của ông, ông Trivette, luật sư đại diện của ông ta. Tôi xin trả lời bức thư đó.

Thân chủ của ông, ông Nguyễn Đình Thắng, chưa bao giờ là một thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thế nhưng, thân chủ của ông núp đằng sau danh nghĩa của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khi nào ngày này đáp ứng cho nhu cầu nhất thời của ông ta. Khi có những cá nhân, chẳng hạn như tôi hay các chiến hữu của tôi thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ trích hành động không chấp nhận được của ông ta là dùng danh nghĩa Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 của chúng tôi cho những lợi ích giao dịch của ông ta, thì ngay lập tức ông ta đáp lại bằng cách, dùng ông, nói rằng những vấn đề mà tôi quan tâm tới là những lời tố cáo phỉ báng và rằng bức thư của tôi có khả năng gây thiệt hại về danh dự và tài chánh của tổ chức BPSOS. Bức thư của tôi chẳng làm được việc nào như thế đâu.

Những gì bức thư của tôi làm là nói lên sự thật về một vấn đề mà công chúng quan tâm. Sự thật đó là ông Nguyễn Đình Thắng lợi dụng Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 của chúng tôi cho mục đích thương mại (giá vé từ $75/ $100/ $250/ $500/ $1,000/ $10,000 cho một chổ ngồi) và đặt Ngày Quân Lực dưới cái gọi là “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”. Sự kiện thương mại này gồm có một show trình diễn thời trang đầy vui vẻ, và theo quảng cáo, sẽ được trình diễn bởi 12 cô gái có chiều cao là 5 feet 7 inches. Bằng những hành động thiếu hiểu biết của ông ta, ông ta dẫn dắt làm sai lệch đi ý nghĩa thực sự của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Những hành động thiếu hiểu biết của ông ta đang ảnh hưởng một cách tiêu cực lên cộng đồng Việt Nam mà trong đó tôi là một thành viên. Những hành động thiếu hiểu biết của ông ta đang gây tổn hại đến tình cảm và tinh thần của chúng tôi là những người từng phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta có thể tránh né khỏi những lời chỉ trích được sao? Dĩ nhiên là không, hiện nay ông ta đang bị chỉ trích bởi công chúng.

Đối với từng cá nhân thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 là một ngày linh thiêng cao cả. Ngày này được làm lễ kỷ niệm để vinh danh và tưởng nhớ những thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến chống lại cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Kể từ năm 1965 và cứ mỗi năm sau đó, ngày này được công nhận và làm lễ tưởng niệm bởi những thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Thưa ông Trivette,
Ông Nguyễn Đình Thắng có thể chọn bất cứ ngày nào kể cả 19/6 để tung cái show trình diễn của ông ta. Nhưng nếu ông ta cố tình dùng danh nghĩa Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 của chúng tôi một cách bất kính như vậy, thì ông ta phải bị chỉ trích và lên án. Sao ông dám đòi hỏi tôi công khai xin lỗi ông ta? Làm như thế sẽ biến tôi trở thành một kẻ đồng lõa với việc bất kính của ông ta và việc gây tổn thương của ông ta đối với danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Với hành động của ông ta, nếu ông ta sống trong nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975, thì ông ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự vì bất kính đối với những anh hùng đã hy sinh và gây tổn thương về tình cảm hay tinh thần đối với những quân nhân còn sống.

Tại sao tôi phải xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng? Các ông có bảy ngày để trả lời câu hỏi của tôi. Các ông không đáp ứng yêu cầu này thì buộc lòng tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn là đưa vấn đề này ra truyền thông và cộng đồng Việt Nam để họ rõ.

Tôi sẵn sàng vui vẻ gặp các ông tại pháp đình, nếu các ông muốn theo đuổi phương cách này như ông đã đề cập trong email của ông gửi cho tôi.

Trân trọng,

Liên Thành
626-257-1057

Ngày 08 tháng 4 năm 2015

From: Lien Thanh
Ủy ban Khởi tố tội phạm Cộng sản Việt
PO Box 6147, Fullerton, CA 92.834

Để: Ông Edward P. Trivette, Luật sư
3950 Đại học Drive, Suite 204, Fairfax, VA 22030

Ông Trivette,
Gần đây tôi nhận được email của bạn cho tôi vào ngày 31 tháng 3 2015, liên quan đến lá thư của tôi cho ông Nguyễn Đình Thắng ngày 20 tháng 3, năm 2015. Nếu ông Nguyễn Đình Thắng đã viết email đó, Nó sẽ là chỉ đơn giản là chuyện buồn cười. Tuy nhiên đó là email của bạn, ông Trivette, luật sư của ông. Tôi muốn trả lời email đó.

Khách hàng của bạn, Ông Nguyễn Đình Thắng, chưa bao giờ là thành viên của Cộng hoà của chúng ta về lực lượng vũ trang Việt Nam. Tuy nhiên, anh ấy che giấu đằng sau tên của nước Cộng hòa của lực lượng vũ trang Việt Nam ngày khi ngày này phù hợp với ưa thích của mình. Khi các cá nhân, chẳng hạn như bản thân mình hoặc đồng đội của tôi tại Cộng hòa của lực lượng vũ trang Việt Nam, chỉ trích ông không thể chấp nhận đối với thực hành của mình bằng cách sử dụng tên của nước Cộng hoà của chúng ta về Việt Nam ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu cho lợi ích của doanh nghiệp của mình, ông ngay lập tức phản ứng bằng cách, sử dụng bạn, nói rằng vấn đề tôi quan tâm với lời buộc tội phỉ báng và lá thư của tôi có thể dẫn đến thiệt hại cho danh tiếng của BPSOS và hại về tài chính. Lá thư của tôi không có gì của phân loại.

Có gì thư của tôi không là nói sự thật về một vấn đề dư luận quan tâm. Sự thật là ông Nguyễn Đình Thắng lợi của Cộng hòa của chúng ta về Việt Nam ngày Quân Lực 19 tháng 6 cho mục đích thương mại của mình (giá vé từ $ 75 / $ 100 / $ 250 / $ 500 / $ 1,000 / $ 10,000 cho mỗi chỗ ngồi) và đặt nó dưới cái -called "Hành trình của chúng tôi tới tự do". Sự kiện thương mại này bao gồm một chương trình mô hình thời trang vui nhộn, và như quảng cáo, được thực hiện bởi 12 trẻ em gái là 5 feet 7 inches. Với hành động thiếu hiểu biết của mình, anh dẫn đi chệch ý nghĩa thực sự của nước Cộng hoà của chúng ta về Việt Nam ngày lực lượng vũ trang. Hành động ngu dốt của ông đã ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng người Việt, trong đó tôi là một thành viên. Hành động ngu dốt của ông đã theo cảm xúc hay tinh thần làm hại chúng ta mà được sử dụng để phục vụ tại Cộng hòa của Quân Lực Việt Nam. Ông có thể lấy đi mà không bất kỳ lời chỉ trích? Tất nhiên là không, ông đã thực sự bị chỉ trích của công chúng.

Để mọi thành viên duy nhất của nước Cộng hoà của lực lượng vũ trang Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa ngày Quân Lực 19 tháng 6 là một ngày rất thiêng liêng, mà chúng tôi đã hết lòng kính trọng và tưởng nhớ suốt đời. Nó được tổ chức để tôn vinh và ghi nhớ các thành viên của Cộng hòa lực lượng vũ trang Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Kể từ năm 1965 và mỗi năm sau đó, nó đã được công nhận một cách đáng kể và được cử hành bởi các thành viên của Cộng hòa lực lượng vũ trang Việt Nam.

Ông Trivette,
Ông Nguyễn Đình Thắng có thể chọn bất kỳ ngày kể cả ngày 19 tháng 6 để ném biểu diễn trực tiếp thương mại của mình. Nhưng nếu anh ta cố ý sử dụng tên của nước Cộng hoà của chúng ta về Việt Nam ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu một cách thiếu tôn trọng như vậy, ông đã bị chỉ trích và lên án. Làm thế nào bạn có dám đòi hỏi tôi công khai xin lỗi anh ấy? Để làm như vậy làm cho tôi một đồng lõa với sự thiếu tôn trọng và thiệt hại của mình để danh tiếng của nước Cộng hoà của chúng ta về lực lượng vũ trang Việt Nam. Với hành động của ông, nếu ông sống tại Cộng hòa của Việt Nam trước ngày 30 Tháng Tư năm 1975, ông sẽ có được xét xử bởi một tòa án Việt Nam Cộng Hòa Lực lượng Vũ trang cho sự thiếu tôn trọng của mình đối với liệt sĩ của chúng tôi và thường thiệt hại về tình cảm hoặc tâm thần để những người lính còn sống sót.

Tại sao tôi phải xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng? Bạn có bảy ngày để trả lời câu hỏi của tôi. Do bạn không làm như vậy sẽ để lại cho tôi không có sự lựa chọn nhưng để đưa vấn đề này với giới truyền thông và cộng đồng Việt Nam đối với các thông tin của họ.

Tôi sẽ được hạnh phúc hơn để nhìn thấy bạn trong tòa án, nếu bạn muốn theo đuổi khóa học này hành động như bạn đã đề cập trong email của bạn cho tôi.

Trân Trọng,

Lien Thanh
626-257-1057

Thưa Đồng bào, Thưa Quý vị Tướng lãnh, Thưa Quý Chiến hữu,
Một lần nữa, tôi mong mỏi quý vị lên tiếng để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lính Việt Nam Cộng Hòa giữa Pháp đình. Nhiệm vụ đó là bảo vệ danh dự của Tập Thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị ông Nguyễn Đình Thắng lăng nhục. 

Mọi chỉ thị và ý kiến của quý vị xin gởi về địa chỉ bưu điện hoặc email dưới đây:
Địa chỉ: Liên Thành/UBTTTADCSVN
PO BOX 6147 - Fullerton, CA 92.834
Điện Thoại: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

Trân Trọng,


Liên Thành
- Cựu Thiếu tá Quân Lực VNCH
- Cựu Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế
- Cựu Tổng Thư Ký Ủy Ban Phụng Hoàng Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế
- Hiện điều hành Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website