CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, April 30, 2015

Chính Khí Việt: NHÂN 30 THÁNG 4 MÃ GIÁM SINH NGUYỄN MINH TRIẾT NÓI GÌ??? (Phần 2)

NHÂN 30 THÁNG 4 MÃ GIÁM SINH NGUYỄN MINH TRIẾT NÓI GÌ???
(phần 2)
 
 
 
 
CHÚ Ý 3:  Thằng Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết lại tiếp tục nói: Trong suy nghĩ của tôi, hoà hợp, hoà giải dân tộc, cần sự chủ động để tháo bỏ sự mặc cảm, định kiến, nặng nề.  Chiến tranh đã đi qua 40 năm rồi KHÔNG CÓ MỸ GÂY RA CUỘC CHIẾN TRONG QUÁ KHỨ THÌ  CHÚNG TA KHÔNG CÓ CẢNH NÀY ĐÂU.
 
Chúng ta phải tìm cách kéo họ về như những người anh em, đồng bào cùng chung tổ quốc, chung giống nòi, làm sao ranh giới này dần dần bị nhoà đi.  Hoà giải dân tộc có hiệu quả, để không còn lấn cấn trong tâm thức về điều này nữa.” (sic)
 
Đấy quý bạn đọc thử nghĩ xem cái thằng Mã Giám Sinh Việt Gian Cộng Sản này nó lại vừa nói –có thể hiểu- nó chỉ  sử dụng 1 phần óc, còn 9 phần còn lại chắc nó đang ngẩn ngơ “tự sướng” với những cặp chân dài loã lồ của những em gái dưới 18 tuổi, cho nên nó mới nói nhăng, nói cuội như thế này.  Điều nó nói có khác gì kiểu CHÓ SỦA TRĂNG, nghĩa là chẳng sủa cái CON TỰ DO nào hết!  Nó nói rang Không có Mỹ gây ra cuộc chiến trong quá khứ thì chúng ta không có cảnh này đâu.” (sic)  Có nghĩa là nó đổ cho tại Mỹ cho nên nó mới phải xâm lược Việt Nam Cộng Hoà” cho Nga Xô và Tàu bành trướng.  Nó lại quên rằng từ lúc Mỹ còn chưa nhảy vào thì ngay từ tháng 9, 1954, thằng đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh đã triệu tập cuộc họp với Bộ Chính Trị VGCS để làm cái gì vậy? (Chính Khí Việt đã nói rõ trong bài viết có tên “Sự Thực Về Nhóm Gọi Là Xét Lại Chống Đảng” 
 
Phải nói rằng nếu không có Mỹ thì làm sao tập đoàn VGCS lại có thể xâm lược được dễ dàng Việt Nam Cộng Hoà?  Chính tự tập đoàn VGCS đã nói rang Hồ đại việt gian đã ba lần viết thư cho Tổng Thống Truman để xin giúp đỡ cho tập đoàn VGCS,  để có thể loại bỏ thực dân Pháp (tức là xin đi theo Mỹ). Thế mà nay thằng Mã Giám Sinh lại giám quên đi bài học vỡ  lòng về “Tư Tưởng của thằng tội đồ Hồ Chí Minh”, và nó cũng không chịu khó  “đọc báo lề phải của chính tập đoàn VGCS” của nó,  cho nên nó không biết đến chuyện này chăng?

Tập tin:Petepeterson.jpg
 
Tuy không nói ra một cách công khai, nhưng rõ ràng Mỹ đã từng –theo như trả lời của ông cựu đại sứ đầu  của Mỹ tại Việt Nam sau 1975, là Douglas Pete Peterson với Nguyễn Hùng của BBC-  rằng: “Hoa Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gây tác động để phế bỏ chế độ ở Việt Nam” (sic) (tức chế độ của VGCS).
 
Chính vì thế nên Mỹ mới tìm cách giật sập Nền Đệ Nhất Chính Thể Việt Nam Cộng Hoà, bởi vì theo chính tài liệu của VGCS thì dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất, tập đoàn VGCS nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà đã bị phá tan từ 70% trở lên cho đến 99% Đã có nhiều trăm ngàn VGCS nằm vùng xin được chiêu hồi và giao nộp vũ khí cũng như chỉ điểm cho Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất biết những ổ nằm vùng khác của VGCS.  Như thế có nghĩa là Hoa Kỳ đã giúp một cách rất đắc lực nếu không muốn nói là có tinh chất quyết định để cho VGCS có được cái ngày 30 tháng 4, 1975!!!  Cho nên tập đoàn VGCS cũng tìm cách báo đáp bằng cách để cho cuộc chiến tranh -gọi là “cục bộ”-  trên toàn Đông Dương, thành một nơi cho Hoa Kỳ thử các loại vũ khí trên thân xác của của những binh nô VGCS, lẫn những người dân Việt Nam Cộng Hoà, cũng như các hình thức chiến tranh (cục bộ, leo thang, Việt Nam hoá chiến tranh, nhưng lại nắm quyền điều khiển từ cách đánh đấm cho đến việc phải đứng im để cho VGCS đươc phép chuyển quân từ Bắc vào Nam làm cái chuyện không chỉ đánh nhau với QLVNCH mà còn để giết người dân VNCH nữa), làm chảy máu đối thủ nặng ký là Nga Xô và cũng từ đó làm cho Nga Xô và Tàu Mao cắt đứt tình nghĩa “Quốc Tế Vô Sản”!   Và đồng thời Hoa Kỳ cũng được VGCS giúp cho cùng phối hợp để có thể làm ra con đường có tên  là “Đường Mòn Hồ Chí Minh”, một con đường chiến lược mà nếu kẻ nào nắm được thì có khả năng khống chế toàn bộ Đông Dương, và có thể đi xa hơn nữa sang các nước thuộc khối Đông Nam Á. Ngoài ra với lực lượng quân sự mạnh mẽ, con đường đó cũng có thể giúp cho người làm chủ con đường  này,  có thể đưa quân tới tận  vùng Hoa Nam của Tàu Mao.  Chính vì thế cho nên mới đẻ ra được cái vụ gọi là Hội Nghị Thượng Hải giữa Nixon và Mao.  Và từ đó Hoa Kỳ đã phủi tay để cho VGCS cứ việc tự tiện tiến vào Saigon.  Bởi vì Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà đã bị giật sập, còn Đệ Nhị VNCH thì bị trói chân, trói tay bằng việc không có vũ khí đầy đủ, không có đạn dược, xăng dầu. Đồng thời trong suốt thời kỳ sau Đệ Nhất Cộng Hoà, nghĩa là chính phủ VNCH Đệ Nhị đã trở thành nạn nhân của lũ ma tăng, lũ trí nô VGCS nằm vùng, lũ du kích VGCS là những nông dân “thả mồi Việt Nam Cộng Hoà, bắt bóng VGCS”,  đôi khi đến mức tự do vô chính phủ, như sự phá phách của lũ giặc trọc đầu, du sinh phản chiến...  Sự xâm nhập của VGCS trong tất cả các tầng lớp nhân dân đã làm cho toàn bộ hệ thống bảo vệ VNCH như một cái cột bị mối mọt ăn rỗng!
 
Vậy khi thằng Mã Giám Sinh nói rang “Mỹ gây ra cuộc chiến trong quá khứ” là nó cố tình “ăn cháo đá bát” với Mỹ.  Cũng như bây giờ, thử hỏi xem ai là kẻ đã trói chân trói tay những người Việt Nam Tỵ Nạn VGCS để không thể nào đoàn kết được khi những đảng ma trơi hội đoàn ma cô được phát triển, nẩy nở sung mãn là do công sức của ai phối  hợp với VGCS để duy trì và đánh bóng vậy??? (như khi tham khảo tình hình Việt Nam thì lại cho mời những tên mà thực tế là tay sai của VGCS, như lũ Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Quốc Quân (Cao Trào Nhân Bản), Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện…)!
 
Cho nên khi thằng Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết dám nói rằng: “Chúng ta phải tìm cách kéo họ (tức người Việt Tỵ Nạn VGCS) về như NHỮNG NGƯỜI ANH EM, ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TỔ QUỐC, CHUNG GIỐNG NÒI, LÀM SAO RANH GIỚI NÀY DÂN DẦN BỊ NHOÀ ĐI” (SIC)
 
Cái thằng Mã Giám Sinh này đúng là chỉ làm cái việc giắt gái thì giỏi.  Còn Chính Khí Việt ta thử hỏi mày: Ai là kẻ đang cầm thực quyền hiện nay, và chúng đã tuyên bố những cái gì, báo lề phải của chúng bay đã viết gì vậy, cùng phối hợp với chúng bay lại vẫn có những cơ quan truyền thông quốc tế để tăng thêm hiệu quả của cái mà mày đã nói đến là “KHÁCH QUAN”!  Mày thử đọc một tờ báo lề phải của tập đoàn VGCS chúng mày xem, chúng đang gọi Tổng Thống Ngô Đình Diệm là cái gì vậy?  Chúng đang gọi Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà là cái gì vậy? Chúng đang tổ chức kỷ niệm cái gì vậy?  Chúng đang vinh danh và làm lễ cầu siêu cho thằng nào, con nào thế???.  Mày có thấy rằng lũ VGCS chúng mày chưa hề có một lời nói nào chứng tỏ rằng VGCS chúng mày coi những người Việt Tỵ Nạn VGCS là anh em, là đồng bào  cùng chung Tổ Quốc, cùng chung giống nòi!?  Đối với chúng bay thì những người Việt ở hải ngoại được mày cho cùng chung Tổ Quốc, chung giống nòi, anh em, đồng bào bằng cách đưa ra những mẫu mực, tiêu chuẩn cụ thể đó là những tên như Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Cao Quang Ánh, Trúc Hồ, Thanh Toàn, Hồng Thuận…, lũ Việt Weekly, lũ Ngô Thanh Hải, lũ Nguyễn Đình Thắng, lũ Việt Tân, lũ các hệ phái Đại Việt, Quốc Dân Đảng cho đến cái Đảng Vì Dân của Nguyễn Công Bằng… rồi những thằng như Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng còn trong paltalk thì có Dollar Mỹ, Thằng Mõ, Sỹ Hoàng, Chết Vì Lỗ Sậu, Châu Kool...Khi mày đưa ra những mẫu người cụ thể  theo tiêu chuẩn như trên,  thì có nghĩa là ngươi muốn loại bỏ khéo léo những người Việt Nam yêu nước chân chính, trong lòng chỉ có một khẩu hiệu chỉ đường, đó là Tổ Quốc- Danh Dự - Trách Nhiệm.  Nếu quả thực ngươi còn dùng tới chữ Tổ Quốc thì phải hiểu được ý nghĩa của khẩu hiệu này.  Còn bọn ngươi không hiểu được ý nghĩa của khẩu hiệu đó là bởi vì chúng bay lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh (xưa còn có Mao Trạnh Đông nữa) thì bọn ngươi chỉ có phục vụ cho chủ nghĩa thực dân đỏ có tên Quốc Tế Vô Sản. Chúng bay làm gì có Tổ Quốc.  Còn về giống nòi thì xưa kia chúng bay có nòi Nga Xô, nay thì chúng bay bị Hán hoá.  Chưa nói đến rằng về mặt sinh hoạt văn hoá thì chúng bay đã bị MỸ HOÁ hơn cả MỸ nữa.  Nghĩa là lúc nào cũng coi chuyện Tình Dục, nhố nhăng trai gái, học hành ăn mặc hoàn toàn không còn một chút gì là Việt Nam nữa.  Tóm lại, hiện nay mà nói thì bọn ngươi từ cổ xuống đến chân thì bị Hán hoá, còn cái đầu lâu của bọn ngươi thì lại bị Mỹ Hoá.  Cái kiểu đó là mất nước rồi!  Nó chẳng giống con giáp nào, hệt như cảnh xe ba gác gắn máy đuôi tôm, hay ba gác lại gắn đầu của máy GMC  made in USA vậy!!!

CHÚ Ý 4:  Thằng Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết, trong dịp trả lời phỏng vấn, đã nói đến cái gọi là Nghị Quyết 36”.  Nó khoe rằng VGCS chúng nó đã “hiện thực hoá cụ thể qua các chính sách Visa, đầu tư, mua nhà cửa, CÔNG TÁC THÂMNHẬP ĐỂ NẮM BẮT TÂM TƯ CỦA KIỀU BÀO, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của Kiều bào ở nước ngoài…
ĐẶC BIỆT LÀ VẬN ĐỘNG NHỮNGNGƯỜI TỪNG CHỐNG ĐỐI, THÙ HẬN, ĐỊNH KIẾN TRỞ VỀ NƯỚC để tham quan, thấy rõ NHỮNG ĐỔI THAY, THÀNH QUẢ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN.” (SIC)

Chẳng ai bợp tai mà thằng Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết đã tự khai rằng một trong những điều của Nghị Quyết 36 “CÔNG TÁC THÂM NHẬP”!

Như thế là VGCS chúng bay đã thừa nhận rằng trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, đã có những cá nhân, hội đoàn, đảng phái là do chúng bay NUÔI DƯỠNG VÀ CHỈ ĐẠO MỌI HOẠT ĐỘNG VỚI MỤC TIÊU TÌM HIỂU MỌI MẶT, TỪ TÌNH CẢM, KHẢ NĂNG KINH TẾ, KIẾN THỨC KHOA HỌC, LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ… để chúng bay CÓ KẾ HOẠCH BÔI NHỌ, TÔ HỒNG, LÔI KÉO NHỮNG NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH ĐANG BỊ SỐNG CHUNG VỚI NHỮNG LŨ NẰM TRONG CÁC TỔ CHỨC CỦA VGCS CHÚNG BAY ĐỂ LÀM “CÔNG TÁC THÂM NHẬP” (sic)!

Xin quý bạn đọc lưu ý điểm này để thấy rằng việc Chính Khí Việt cùng các niên trưởng, chí hữu trong hàng hơn chục năm qua luôn luôn dùng ngòi bút của mình, tiếng nói của mình để lật mặt những tên nằm vùng của VGCS  mà chính thằng Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết đã thú nhận.  Đây là điều rất quan trọng để quý bạn đọc thấy rõ ràng khi đọc những bài viết hay bài nói của các niên trưởng, của các chí hữu của Chính Khí Việt và ngay chính bản thân Chính Khí Việt thì có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt với những bài nói, bài viết của những tên nằm vùng của VGCS, được nuôi dưỡng bằng tiền mà VGCS đầu tư cho việc thực thi “Nghị Quyết 36”.

Phía Chính Khí Việt, khi đưa ra một việc gì đều có dẫn chứng cụ thể, tài liệu cụ thể và đặc biệt những nhân chứng và những tài liệu đó đều có nguồn gốc mà tác giả là lũ nằm vùng của VGCS bị nhóm Chính Khí Việt lôi chúng ra trước ánh sáng dư luận!

Còn phía nhân sự của VGCS được nuôi để làm  ‘CÔNG TÁC THÂM NHẬP” (SIC) thì  những bài viết hay bài nói của chúng bao giờ cũng rất mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể.  Khi chúng đưa ra một trích dẫn để chứng tỏ rằng chúng có dựa vào tài liệu “cụ thể”, nhưng NỘI DUNG CỦA NHỮNG TRÍCH DẪN ĐÓ THÌ LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA CỤ THỂ MÀ TOÀN LÀ  BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC 100%!!!

Thí dụ cụ thể như trường hợp bài mới nhất của hai tên việt gian nằm vùng là "con chó song"  Lão Móc và Kiêm Ái cũng như tên Trương Minh Hoà, đã bịa ra chuyện Chính Khí Việt với Thiếu Tá Liên ThànhNhà Báo Việt Thường đã ca ngợi tên Điếu Cày!!!???

Cũng như chúng bịa ra câu chuyện Nhà Báo Việt Thường kêu gọi hải ngoại tham gia ứng cử quốc hội của VGCS Khoá 13. Mà thực ra nội dung lời nói của nhà báo Việt Thường là trả lời bạn đọc ở trong nước. Dù cả audio lẫn bài nói được chuyển sang dạng text hoàn toàn KHÔNG CÓ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG VU CÁO, vậy mà chúng vẫn -thực hiện công tác của VGCS  trả lương theo Nghị Quyết 36-   tiếp tục lì lợm bịa đặt suốt từ 2011 cho đến nay là 2015 này!!!??? 

Đây chỉ là một trong nhiều dẫn chứng mà Chính Khí Việt đưa ra làm thí dụ mà thôi. 
Muốn tiêu diệt tụi được VGCS bố trí thâm nhập vào Cộng Đồng Ngưiờ Việt Tỵ Nạn VGCS thì chỉ cần mỗi chúng ta đòi hỏi khi đọc bài của chúng viết hoặc nói phải có dẫn chứng cụ thể (thí dụ đối với audio thì ở phút thứ mấy đến phút thứ mấy; còn với bài viết thì cần phải đăng nguyên bài của tác giả mà chúng nói là trích dẫn từ đó, cho vào phần tài liệu tham khảo).

CHÚ Ý 5:  Kết thúc của bài trả lời phỏng vấn của thằng Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết, nó đã dám hỗn láo để phát biểu rằng: “Nhưng trên hết tôi vẫn trăn trở, mong muốn có một cuộc gặp mặt rộng lớn nào đó với những tuyên bố MANG TINH THẦN ĐẠI XÁ TẤT CẢ CHUYỆN CŨ  hãy cho nó qua đi, lật qua một trang mới” (sic)

Đọc câu kết thúc này thì quý bạn đọc mới thấy rằng dù chỉ là thằng chuyên nghề giắt gái nhưng có quyền lực ở trong nước như thằng Nguyễn Minh Triết, là chủ của các nạn nhân chân dài tuổi trẻ của VGCS, dùng sắc đẹp của họ để làm mồi nhử, thu hút doanh nhân cả trong và ngoài Việt Nam (kể cả lũ nằm vùng có tên “việt kiều yêu tứ khoái”) cũng nói láo như Mã Giám Sinh Thế Huy ở Paris. Chỗ khác nhau là Mã Giám Sinh Nguyễn Minh Triết thì có nhiều gái trẻ và chân dài, còn Mã Giám Sinh Thế Huy thì chỉ có một đôi chân ngắn của con mụ già trên 60 tuổi.  Con mồi này chỉ dùng để câu những anh già mất nết và tên trung niên cù lần mà thôi!

Làm sao lại có chuyện lũ việt gian bán nước lại có thể ĐẠI XÁ CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC?  Chắc thằng Nguyễn Minh Triết này lại bị “thần "L" chân dài” làm cho lú lẫn  rồi nên mới nói ra những lời mà người ta cho rằng nó đã lẫn lộn , chỉ thích ăn cứt Tàu mà không muốn ăn cơm Việt Nam nên mới có lời nói thuộc loại thối tha nhất của THIÊN NIÊN KỶ NÀY!!!
(Hết)

Chính Khí Việt
Ngày 30 Tháng 4, 2015 

Tài Liệu Tham Khảo:

http://vov.vn/chinh-tri/nguyen-chu-tich-nuoc-nguyen-minh-triet-tran-tro-ve-hoa-hop-dan-toc-397606.vov
0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website