CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, April 21, 2015

Chính Khí Việt: LÃO MÓC CÕNG TRƯƠNG MINH HOÀ ĐỘI HỨA VẠNG THỌ

LÃO MÓC CÕNG TRƯƠNG MINH HOÀ ĐỘI  HỨA VẠNG THỌ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ Sáu Ngày 13 Tháng 9, 2013.

 (Bài  viết  tiếp theo  bài :  TÊN BẢY LỐP  RĂNG LỢN LÒI TRƯƠNG  MINH HÒA ĐÃ BI BẮT  TẠI TRÂN)

 

Kính thưa Quý Cụ  và  Quý  Bạn Đọc.

Chính Khí Việt  con hôm nay  xin phép  quý  cụ và  quý  bạn đọc để  được lôi cổ  con ngựa già của VGCS là  Lão Móc,  đang làm cái  việc “con ngựa”  của  tên Tàu tiều Hứa Vạng Thọ và  thằng Bảy Lốp  Tân Thời  nằm vùng  là  Trương Minh Hòa.   Trên ổ tryền thong nằm vùng  là tinparis.net  của  tên Tàu tiều  Hứa Vạng Thọ có  một bài rất mới của  Lão Móc  với cái  tên là KHI VIT CNG VÀ BN TAY SAI NÉM BÙN TRÊN MNG” .  Nếu  quý vị  để ý, bên trên đầu bài đó  thì có mấy chữ  màu chớp nháy  đó  là: 


Trong bài này Lão Móc  đã tiếp tay  cho thằng "Bảy Lốp Tân Thời"  Trương Minh Hòa vì  hắn đã bị Chính Khí  Việt kéo  cái  răng lợn lòi của nó ra  cho quý cụ  cũng như quý  bạn đọc thấy được  bộ mặt  nằm vùng, an-ten trong nhà  tù khổ  sai  dưới mỹ từ "cải tạo" của  VGCS,  với  những bằng chứng do tự  chính hắn  viết  ra  trên giấy  trắng  mực  đen.

Để  tránh phải  trả lời những bằng cớ  mà  CKV  con đưa  ra  bằng chính bài viết của  hắn được  đăng trên tinparis.net,  tên Bảy Lốp Tân Thời  Trương Minh Hòa  đã  vội vàng bỏ chạy,  còn tên  Tàu tiều Hứa Vạng Thọ thì  đóng mõm  không dám  trả lời lấy  một câu  như các  cụ ta  xưa  đã nói: "CHÓ ĂN  VỤNG BỘT" .  Hắn bèn sai một tên Bút Nô  chuyên làm công tác  món cho các nơi từ  Võ Sĩ Bọ Ngựa Đoan Trang cho đến  Quỳnh Thi   rồi bây giờ lại làm con ngựa  gìa để  cố  giúp chủ là  tên Tàu tiều Hứa Vạng Thọ cũng như con lợn lòi cưng của  hắn là  thằng Bảy Lốp Tân Thời răng lợn lòi rừng U Minh miệt Cà Mau là Trương Minh Hòa  đã chạy trốn.   

Chính Khí  Việt xin trích cái phần mà  Lảo Móc  đã  viết để tìm cách bôi bẩn Chính Khí  Việt  bằng mực  đỏ sau đây:

Trích nguyên văn:  "Và ở trên một diễn đàn điện tử cũng lại có một “âm binh” ký tên “Chính Khí Việt” viết bài bảo là LM “viết bài Chiếc áo mặc ngoài với mục đích là để thay áo cho Hồ Chí Minh” và viết bài “Hãy xóa bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh” là để chạy tội cho Hồ Chí Minh (sic!)”. Tưởng chỉ có thằng tà lọt của tên Việt Gian Hoàng Duy Hùng vì nhận  tiền của đảng VT mới nhắm mắt, nhắm mũi viết ngu để cà khịa LM, không dè lại còn có những thằng âm binh còn ngu hơn cả thằng tà lọt của tên Việt Gian Hoàng Duy Hùng. 
  
Chưa hết, tên “Chín Ký Vịt” này còn viết bài cà khịa các ông Trương Minh Hòa, Hứa Vạng Thọ bị ông Trương Minh Hoà viết bài vạch rõ cái mặt “Chính Cống Vẹm” và đã giũ sổ tên âm binh này. 
*

Sự khôn ngoan của Salomon ngàn xưa đã dạy: lên tiếng chưa đủ, phải thành thật. Thành thật chưa đủ, phải tôn trọng sự thật. Tôn trọng sự thật chưa đủ, phải dám nói lên sự thật. Nói lên sự thật chưa đủ, phải nói lên sự thật với một trình độ cao của trí tuệ. Nói lên sự thật với trình độ cao của trí tuệ chưa đủ, phải nói lên với uy phong của loài phượng hoàng vỗ cánh trên cao.

Nghĩa là: Không đánh lén, không đánh hèn, không nặc danh, không ẩn danh, không mạo danh. 
 Như vậy là chúng tôi đã thắng. Đối phương đã phải ẩn danh, đánh lén và hèn.” 

Xin mượn ý của luật sư Nguyễn Văn Chức để kết thúc bài viết này.

 

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogsot.com (HẾT TRÍCH)

 

Trước  hết, căn cứ  vào giấy  trắng mực  đen  trong bài nói  trên của Lão Móc, Chính Khí Việt xin được chia  sẻ ý kiến với  quý  cụ và  quý bạn đọc như sau để  xem cho rõ cái  mặt của  Lão  Móc nó giống  cái gì?  Lão  Móc  hay  lộn dấu  để  trở  thành  Lon  Mốc  không?

 

 

THỨ NHẤT:  Lão Móc viết  "một “âm binh” ký tên “Chính Khí Việt” , thì quả rằng hắn  đã thực hiện cái gọi là nhổ ra  rồi lại liếm chẳng khác gì  thằng Bảy Lốp Tân Thời răng con  lợn lòi miệt Rừng U Minh  Trương Minh Hòa vậy,  trong bài viết  này hắn  ký là  Lão Móc  vậy hắn  có  phải là  âm binh hay thứ gì  khác cái  tên  Chính Khí Việt  được  hắn cho là  âm binh.  Cùng  một cái  nhìn,  bút hiệu  Chính Khí  Việt  thì  được  cạnh khoé  cho là  Âm Binh, thì  ta thử  hỏi  bút  hiệu Lão Móc  của ngươi, ngươi muốn ta đặt tên  cho là  gì?   Âm Hộ  Binh  có  thích hợp  cho ngươi  không hả  LON  MỐC? ??

 

 

THỨ  HAI:  Chính Khí  Việt  thực  thi cái tôn chỉ  đã được  ta  công khai đưa  trên trang chính phần lời  mở  đầu  của  web www.chinhkhiviet2013.com  cho nên ta  đã lật mặt  Lão Móc  từ  trước  khi ta  ra tay dạy dỗ cho thằng  Bảy Lốp Tân Thời  Trương Minh Hòa về  các  bài viết của  hắn.  Còn  ngươi  với  bài "Chiêc Áo  Mặc Ngoài"  ta  cũng đã  cho  ngươi 3  bài  liên tiếp, vậy  tại sao ngươi không dám trả lời những câu hỏi  mà  ta  đã  đặt ra  trong đó.  Nếu  ngươi  cho  rằng  ta  có  chỗ sai cần phản bác, thì  ngươi phải cho biết sai  ở  điểm nào và  tại sao  sai  cùng với những  bằng chứng  cụ thể.   Không  thể  nói  khống  được.    Một lần nữa để  ta  gợi lại  cho ngươi nhớ  một vài câu hỏi của ta  trong  3  bài của  ta đại ý  như sau:

 

1/Căn cứ vào tài liệu nào hoặc  sự thực  nào  mà  ngươi dám  thay đổi mục  tiêu của  cả  hai bên  trong cuốc chiến mà  ngươi dám tự đặt tên là Cuộc Chiến Tranh Đông Dương?

 

2/Tại sao và  căn cứ  vào tài liệu nào mà  Lão Móc dám  kết luận rằng Cả tập đoàn VGCS  từ  thằng chóp bu hiện nay là Nguyễn Phú  Trọng cho đến  thằng ranh con  đảng  viên  hạng bét  ở phường khóm lại cũng mặc  chung chiếc  áo  đầy chấy rận với  hơn  80 Triệu  người dân Việt Nam  không là  đảng viên?  

 

Chỉ hai  câu hỏi trên thôi, Chính Khí Việt ta cho phép Lão Móc  được  mở  mồm nói  ra  và  ta sẵn sàng cho  đăng  trên web Chính Khí  Việt  bài trả lời của  ngươi, nếu  ngươi  thực  thi  đúng quy định của  sự tranh luận công bằng. Đừng thấy  ta cho phép  một cách rộng lượng như vậy để  lợi dụng   hòng xuyên tãc  sự thật  và né  tránh câu hỏi  ta  đặt ra.  Còn  bằng không,  ngươi cho rằng ta xuyên tạc  về  ngươi  thì  ngươi có  dám mở  miệng cầu xin thằng  Tàu tiều Hứa Vạng Thọ của  tinparis.net  để --ta cho phép nó---  đưa bài của ta  vạch mặt ngươi  cũng như  thằng Trương Minh Hòa lên tinparis.net, để  cho chính đọc gỉa  của tinparis.net sẽ là  những trọng tài phán đoán xem  ai đúng  ai sai.  Ai là  kẻ  chống việt gian  cộng sản  và  ai mới là  thứ  tay sai nằm vùng.

 

Để kết thúc bài mà  ngươi  xuyên tạc  về  Chính Khí Việt là  âm binh, cũng như  ngươi chỉ  nói tào lao  coi như  ta là người đang "bôi nhọ" ngươi  thì  quả  thật  ngươi  quá  kém cỏi.  Và  vì  thế,  suy ra,  ta có thể khẳng định   ngươi không có  khả  năng để  viết  lách, cũng như không có đủ hiểu biết về chính trị  để tự đặt cho mình một mục  tiêu Chính-Nghĩa, Chính Danh,  mà  lại phải núp đằng sau lưng LS Nguyễn Văn Chức  để  trích  lời của  Vua Salomon (con vua David).  

 

 Ta  không cần phải trích của ai hết  mà  ta viết  ra  đây  là  ta  làm cái nhiệm vụ  và  bổn phận của  một công dân  VNCH vẫn luôn luôn  tuân theo  sự chỉ  dạy của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  là  trong bất cứ một hoàn cảnh nào  phải cố  gắng dấn  thân trên con đường:  TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.

 

Ngươi tưởng rằng  ngươi cố tình mang tên của Ông Nguyễn Văn Chức, Luật Sư,  để kéo ông ta  vào cuộc  theo kiểu "CÁO  ĐỘI LỐT  HÙM"  chăng.  Ngươi lầm to  rồi,  nhiều lúc  ta  cũng nhắc  lại  lời của LS Nguyễn Văn Chức về cái  mà  ngươi cho là tinh thần chống VGCS  của Ông Nguyễn Văn Chức   là  số một.  Còn con mụ phó đoan  nông thôn cũng đã  viết  hẳn một bài  đề  cao  rằng ai là  kẻ  đầu tiên gọi hồ  chí minh là   đồ CHÓ ĐẺ!!! kia  nữa đấy  sao  không thấy  ngươi trích  dẫn cho thêm phần "khí thế..." (ngôn từ  của VC).

 

Này  Lon Mốc,

 

Ta nói dài dòng một chút để  dạy dỗ cho ngươi hiểu được rằng :  CHÓ  ĐẺ  là  môt tiếng chửi thông thường mà  người ta (Người Việt Nam nói chung), đã nghe, hoặc  đã  dùng  từ  khi  thằng đại tội đồ hồ  chí minh còn không biết ở nơi nào trong cõi ta  bà  này, có thể mấy ngàn năm trước  thằng hồ  này  cũng có  khi là con dê trong đàn gia  súc  sống  chung với chó là  ông cố  tổ 70  đời  nhà  ngươi cũng không chừng (luân hồi thuyết  của nhà Phật).  

 

Đồ  "chó đẻ"  chỉ là  một tiếng chửi có thể  áp  dụng cho tất cả  mọi người khi mà đối phương tức  giận. Thậm chí  một người Cha trong lúc nóng nảy  không kềm hãm được  mình,  và cho dù  người đó có  ăn, có học tử tế,  cũng có  khi chửi con mình là  đồ  "CHÓ ĐẺ".  Nghĩa  là  vô tình cũng tự nhận mình là  con chó vậy.  Cho nên  chữ chó  đẻ  không mang  tính chất  nói về một tội trạng, nhất là tội trạng bán nước giết dân như thằng đại tội đồ  hồ  chí minh, một tên  đại việt gian số một trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước  của dân tộc  Việt Nam.  Vậy ta hỏi ngươi, Lảo Móc rằng, cái  kiến thức của ông Luật Sư Nguyễn Văn Chức   về  Việt Gian Cộng sản ở mức độ như thế  nào.  Sự nôn nóng  của  Ông ta, cũng như lúc nào cũng coi mình là  quan trọng cho nên ngay  từ cái  bút hiệu cũng lấy chữ VIP KK  Nguyễn Văn Chức là  đủ  hiểu.  Ông ta tự  nhận mình là  VIP "very important person" .  Đáng ra  ông ta có  là  VIP hay không là  VIP hãy để cho mọi người  nhận định, đánh giá  như thế  có hay hơn  không,  đằng này  tự nhận như thế  và  ngươi cũng công nhận như thế cho nên ngươi mới  chơi trò "Cáo đội lốt hùm"  là  thậm phải  của những loại  hùa  hay "thấy sang bắt quàng làm họ"  vậy.   Hiểu chưa  LON MỐC???!!!

 

Hơn nữa, 

 

Nhãn quan chính trị của ông ta  rất  là  hạn chế.  Thí  dụ:  Ông ta  chính là  người  đã ca ngợi và ủng hộ tên Lạc  Đà  Hoàng Duy Hùng  hết mình.  Cuối cùng nó  đã  sỉ vả  cả  vợ  chồng ông ta  như thế  nào, chắc tên Lão Móc này không thể nói rằng ngươi không nghe và   không biết?!  Vậy thì  việc cáo đội lốt  hùm có làm ta  nao núng không?

 

Còn một điều nữa  cũng khá  lý thú  ta  làm phúc  chỉ  cho ngươi luôn.  Đó là  khi ông ta  đọc cuốn "Đêm Giữa  Ban Ngày" của  thằng đặc  công đỏ  Vũ Thư Hiên, (kẻ  từng khoe rằng  mẹ con nhà  nó từng  được  con quỷ râu xanh hồ  chí minh đến  ngủ  khi cha  nó đi công tác  xa  nhiều lần ,và ta  còn được  nghe truyền thuyết  nhân gian kể rằng khi Vũ Thư Hiên khát sữa  đã  ngậm vào đầu vú  nhiễm đầy mùi hôi của loại thuốc Caraven) mà  ông ta  không phân biệt được  chỗ đúng chỗ sai so với tài liệu lịch sử đã được trích dẫn (ở  nhiều  nơi, bởi  nhiều người) để u mê  đến mức - mà cả  cuộc  đời tự nhận mình là VIP-  khi đã về  già  vớ  được  cuốn  sách  đó vội reo lên rằng "đây là  cuốn sách hay nhất"  và  là  cuốn sách "gối  đầu giường" của  ông ta???!!!

 

  Đến  khi bị tên  đặc công đỏ Bùi Tín mang ông ta  ra chế diễu gọi ông ta  là K. K. Nguyẽn Văn Chức, có  nghĩa là  khi hắn  bỏ chữ VIP mà chỉ lưu lại hai chữ K, thì  quý  vị  có  thấy  cái  mất  dạy của thằng đặc  công đỏ  Bùi Tín  như thế nào, chưa  dừng ở chỗ đó  hắn lại còn nói  diễu rằng bố  vợ LS Chức  còn  là  tài xế  cho bố  nó là  Hình Bộ Thượng Thư triều Vua Bảo Đại tên là  Bùi Bằng Đoàn, mà  cũng là  thằng việt gian tin cẩn của  thằng đại tội đồ  hồ  chí minh, cũng như là  kẻ  đã  xưng mày tao, chi tớ với nhà  Đại Cách Mạng Phan Bội Châu.  Thế mà  ông ta, nếu  kiến thức  uyên bác, nếu có  đủ  sáng  suốt, thì  ông ta phải  quật lại  tên Bùi Tín này một cách "te tua" .  Nhưng tiếc  thay  ông ta đã không làm  được  việc  đó mà  lại  để  việc  đó  cho  chính Nhà báo  Việt Thường làm  cái  việc phân tích đó để  bênh vực  LS  Chức cũng như  nêu bật  bộ mặt bỉ  ổi của tên đặc công đỏ Bùi Tín.  

 

Ta  chỉ  cần nói  như thế  để  thấy rằng,  nếu như Lão Móc  có  một ít  vốn liếng về chuyện này chuyện khác  cũng giống như trích dẩnmột số  chuyện  Tàu xua  xưa  thì  cũng khi6ng lạ gì  đối với ta,  vì  ta  cũng đã có lần khuyên thằng nằm vùng Việt Tân phản tỉnh cuội  là  hãy  học  nơi  Lão Móc  để  có  được  một số chuyện để  khi trích dẫn thì  đừng có  kiểu  râu ông này  cắm cằm bà  kia mà  điển hình  nhất  là  chuyên Tây Thi nhăn mặt đẹp,  thì  thằng răng lòi  lại  ngu dốt  cho  đó  là  Bao Tự  lúc  hành  kinh   cau có  trông cũng đẹp  như lúc  hớn hở  tươi cười.   Thật  đúng như  lời tổ tiên dạy bảo  con  cháu "ngưu tầm ngưu-  mã tầm mã"

 

Khi  xưa  ta  cũng biết rằng khi đi tù  cải tạo khổ  sai,  Lão Móc  đã  được  VGCS  ưu ái cho làm  đội  trưởng đội nhà  bếp.  Tại  sao lại  được  ưu ái  thế?   Hãy hỏi tất  cả  Quân Dân Cán  Chính VNCH  khi đi tù  khổ  sai cải tạo xem họ có cái  nhìn và  đánh giá  những người  được  VGCS  ưu ái  cất nhắc  làm đội trưởng nhà  bếp  là  chúng ta  sẽ  có  câu trả  lời thỏa  đáng.  Sự thật  đó là,  chưa  từng có  một tên đội trưởng nhà  bếp nào kể  cả những đội viên của đội nhà  bếp mà  không là  những tên đã bưng bô liếm dế  tụi cai tù  và  quản giáo  ranh con,  khúm núm trước  chúng nó, cải tạo  rất  tốt  trên cả mức  mà  bọn quản giáo  ranh con  có thể  ngờ.  Đội nhà  bếp, đặc biệt  là  đội trưởng còn  ăn bớt ăn xén khẩu phần  còm cõi của  anh em tù để dâng cho mấy thằng cai tù  cũng như tụi ranh con quản giáo  hầu mong mình  không bị  chúng  chú  ý đẩy  đi  lao  động khổ  sai trong vùng rừng thiêng nước độc  từ  tinh mơ  cho đến tối mịt  mới đủ  tiêu chuẩn lao  động một ngày.  Chưa hết nhiệm vụ  của  đội nhà  bếp còn là  trung gian  để quyến rũ  những anh em có  thăm nuôi hậu hĩnh, hoặc  gia đình khá  gỉa  để  chúng  nấu nướng  cho  và đương nhiên của  ngon vật lạ  sẽ  được  tọng vào họng  những thằng quản giáo  và  cai tù  để đổi lại  là  sự thong thả  và  dễ  dãi  trong những lần thăm nuôi  kế tiếp.  Có đúng như thế không Lão Móc  hay lại  cho rằng  ta bịa chuyện cho ngươi.

 

Ngươi hãy trả lời  xem, nếu ngươi giữ  đúng tư cách của  một  sỹ quan QLVNCH, mà không biết  bao nhiêu vị, kể cả  những vị  cấp bậc  chỉ  là cấp uý, thậm chí  có  cả  những người chỉ  là  Hã Sĩ, Trung Sĩ... đã giữ  được  khí  phách của mình khi  sinh mạng họ  còn nằm trong tay  bọn VGCS  trong tù,  thì chắc chắn  chúng không bao giờ  cho ngươi được làm đội viên đôi nhà  bếp chứ  đừng hòng   được chúng  ưu ái  cất nhắc làm đội trưởng.    Thời  gian  trước  khi  vào  tù  mặt mũi ngươi phốp pháp  ra  sao thì  sau khi ra  tù  ta  cũng có thể  hình dung được  như tấm ảnh dưới đây  khi ngươi ra  tới hải  ngoại.

 

Khi nói về  cái  khí  phách,  ta  cũng  không thể  bỏ  qua  cái  khí  phách cầm bút  của  ngươi  trong bút danh  Lão Móc.  Phải nói  rằng, Tổ  tiên Việt Nam   rất  linh thiêng  cho nên  bắt  ngươi phải tự nhận  bút hiệu  Lão Móc.  Nghĩa là cây bút  cây bút  của  ngươi  chỉ  là  cái  móc để bươi rác kiếm ăn  dù bất kể  rác  gì.   Và khi  thấy  bút  danh  Lão Móc  mà  ngươi luôn tự hào đó,   thì người ta  cũng hiểu được  cái  khí phách  của  ngươi ra  sao, nó  hoàn toàn  thích hợp với tụi VGCS.  Cho nên  những việc  làm của  ngươi không giống thằng Trương Minh Hòa tức  Bảy Lốp Tân Thời và  thằng Tàu tiều Hứa  Vạng Thọ mới là   điều đáng  ngạc  nhiên cho bạn đọc.  

 

Ta có  thể  nói thẳng rằng dù  cả  ngươi lẫn thằng Bảy Lốp Tân Thời  Trương Minh Hòa  cũng  như  thằng Tàu Tiều Hứa  Vạng Thọ...  dù  bọn bay có ra  công chửi Việt Tân cỡ nào,cũng không làm sao  che mắt  được ta.  Hoạ  chăng chỉ có  thể  lừa gạt  được  những người  thiếu thông tin và  không có  điều kiện cập nhật  thông tin, không chịu để  ý  mới tin bọn  bay chống Việt Tân thật.  

 

Đã  nhiều năm nay Chính Khí  Việt ta tham gia vào các  diễn đàn  cho nên  ta  đã  cập nhật  được  nhiều tin tức  trong  cộng đồng người Việt Tỵ Nạn  5 Châu,  kể cả của lũ  nằm vùng bao gồm  đám dân chủ  cuội,   đặc  công đỏ... thì  ta  rất  hiểu cái  đầu mối quan trọng nhất  để  nhận diện được lũ ngươi chỉ là  những diễn viên trong một  vở  kịch,  có  đứa  đóng  vai trực diện, có  đứa đóng vai phản diện  nhưng tất  cả   bọn ngươi chỉ  là  những thằng làm  công cho kẻ  đẻ ra cái đàn diễn viên phường tuồng này.  Kẻ  đó chính là  VGCS  với cái  quỹ  của  NQ 36  gần 2 tỷ  USA  và  kẻ  làm trưởng đoàn đó  chính là  tụi Việt Tân.   Cái  mấu chốt  để  nhìn  thấy lũ chúng  bay là  cái  gì  vậy?  

 

Phần trả  lời  cho câu hỏi này  sẽ được  ta  nói rõ vào ngày mai.

 

(còn tiếp)

 

Chính Khí Việt

Ngày 13 Tháng 8, 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website