CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, April 11, 2015

MỤC LỤC THỜI SỰ MỚI CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT

MỤC LỤC THỜI SỰ MỚI CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
 
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
Cụ Đồ Chiểu
 
1. HOÀ TIỄN (TÊN LỬA) BẮN AI?
2. MỤC ĐÍCH THU HỒI ĐẤT 
3. ĐỒ CỔ CỦA VIỆT NAM VẪN CÒN BỊ ĐÁNH CẮP 
4. HỦ TỤC TREO NGƯỜI SỐNG
5. NGÀY MAI ĂN PHỎ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN 
6.
Chính Khí Việt: NGỤY QUYỀN VGCS TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN THẾ GIỚI
7. NGƯU TẦM NGƯU
8. VGCS HỢP PHÁP HOÁ 'TỨ KHOÁI"
9.
CÓ GÌ LẠ ĐÂU KHI NGA TRỞ LẠI CAM RANH!
10. TWO POSITIONS, TWO VIEWPOINTS
11. VÌ SAO Hồn Việt UK online THAY ĐỔI LẬP TRƯỜNG?
12.
CHÍNH KHÍ VIỆT GÓP Ý VỚI BAN BIÊN TẬP CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC
13. QUAN HỆ VIỆT-ẤN CÓ GÌ "KHÁC THƯỜNG" ???
14. CHỐNG THAM NHŨNG "ĐÈN CÙ" TÍT MÙ NÓ LẠI VÒNG QUANH!!!
15. DI NGÔN CỦA LÃNH TỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM
16. GÓP Ý VỚI BAN BIÊN TẬP WEBSITE BA CÂY TRÚC
17. PHÚC ĐÁP LỜI NHẮN CỦA LÊ HÙNG CHỦ WEBSITE BA CÂY TRÚC
18. NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG ĐÃ TIÊN TRI NHƯ THẦN NÊN TRÚNG PHÓC
19. VỀ VIỆC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS HIỆN NAY
20. ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM LƯƠNG THIỆN?
21. CÓ GÌ LẠ ĐÂU KHI NGA TRỞ LẠI CAM RANH
22. QUAN HỆ VIỆT ẤN CÓ GÌ "KHÁC THƯỜNG"???
23. CHỐNG THAM NHŨNG "ĐÈN CÙ" TÍT MÙ NÓ LẠI VÒNG QUANH!!!
24. HỔNG "PIẾT" "CHIỆN" GÌ MÀ ẦM Ĩ LÊN DZẬY CÀ??? 
25. CÁI BÁNH VẼ CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
26. SAY RƯỢU ĐÁNH CHẾT NGƯỜI ĐƯỢC "TƯỞNG NIỆM HOÀNH TRÁNG" !!!
27. HIẾN PHÁP VIỆT GIAN CỘNG SẢN
28.
KHI GIAN DỐI CHE LẤP SỰ THẬT!
29.
Ngưu ma Vương Chân Cong Quảng Độ Và Lời hậu Thuẫn Đa Nguyên, Đa Đảng? (Phần 1)
30.
Ngưu ma Vương Chân Cong Quảng Độ Và Lời hậu Thuẫn Đa Nguyên, Đa Đảng? (Phần 2)
31. Ngưu ma Vương Quảng Độ Và Lời hậu Thuẫn Đa Nguyên, Đa Đảng? (Phần 3)
32.
Trò Bịp Của Lũ Công Dân Tự Do (Phần 1)
33.
Trò Bịp Của Lũ Công Dân Tự Do (Phần 2)
34. Hồ Chí Minh và Đức Phật Tổ Thích Ca ai cao trọng hơn ai??? !!!
35. Về Lá Thư Của Ngưu Ma Vương Quảng Độ gởi TT. Obama.
36. Ngưu Ma Vương Quảng Độ và Sửa đổi hiến pháp 92 - bỏ điều 4 
 37. Nhân Quyền Và thằng súc sanh Ngưu Ma Vương Quảng Độ

38.
TỪ TÊN ĐẠO THƠ “VÔ ĐỀ” NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẾN TÊN VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA


59  Chính Khí Việt: Vài Suy Nghĩ Về Chân Dung Quyền Lực
60 
Chính Khí Việt: Một Bằng Chứng Trẻ Em Mẫu Giáo Trong Nước Được Dạy Làm Việt Gian 
61  
Chính Khí Việt: Giết Người và Cứu Người
62  
Chính Khí Việt: HIẾN PHÁP VIỆT GIAN CỘNG SẢN ...
63 Chính Khí Việt: LƯU MANH VÀ NÓI LÁO, HỨA LÈO ...
64 
Chính Khí Việt: TỘI PHẠM VÀ NẠN NHÂN CỦA THAM ....
65  
Chính Khí Việt: TẠI SAO CÔNG AN NHÂN DÂN LÀ THANH ... 
66  Chính Khí Việt: Tinh Thần Hoà Giải
67 
Chính Khí Việt: Thật Và Dổm 
68 
Chính Khí Việt: Khi Chân Tướng Bị Lộ 
69  
Chính Khí Việt: "Đảng Cộng Sản Việt Nam" là TỘI PHẠM ...
70
Chính Khí Việt: Dân Tham và Quan Tham    
71 
Chính Khí Việt: Vũ Minh Giang 1 "Sửa Nô" Việt Gian Cộng Sản 
72
Chính Khí Việt: NHÓM CUỘI PARANOIA VIỆT GIAN CỘNG ...
73 Chính Khí Việt: TRỌNG “KHÔNG LÚ” LẠI NÓI LÁO ...
74
Chính Khí Việt: Nguyễn Bá Thanh Đi Mẫu Quốc Làm Gì?
75 Chính Khí Việt: Thông Tư 26 Của VGCS Đã Đẩy Phụ Nữ VN vào Đường Cùng!
76 
Chính Khí Việt: VẤN NẠN TRẺ EM Ở VIỆT NAM LÀM NÔ LỆ ...  
77
Thanh Kiếm Và Khẩu Súng
78
ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM
79 VÌ SAO Hồn Việt UK online THAY ĐỔI LẬP TRƯỜNG? 
80
THÊM MỘT CHỨNG CỚ TẬP ĐOÀN VGCS VẪN TIẾP TỤC THỰC THI ÂM MƯU BÁN NƯỚC BUÔN DÂN TỪ 1930- ĐẾN NAY
́81 Chính Khí Việt:: TẠI SAO VGCS TƯỞNG NIỆM LONG TRỌNG TÊN ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN NGUYỄN CHÍ THANH?
́82 Chính Khí Việt: VGCS Ba Ếch Ba Hoa Đầu Năm
́83 Chính Khí Việt: Họ Sợ Những Gì?
84 Chính Khí Việt: TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐANG RUN SỢ
85 Chính Khí Việt: VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐANG ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN CHO ĐẠI HỘI MƯỜI HAI (2016)
86 Chính Khí Việt: VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN NÔ LỆ ĐỎ
87 Chính Khí Việt: VỀ VỤ ÁN VIỆT GIAN CỘNG SẢN Duong Chi Dung
88
Chính Khí Việt: KHI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIÊT NAM GIÁC NGỘ THÂN PHẬN NÔ LỆ ĐỎ
89 Chính Khí Việt: CON NGỰA GIÀ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS
90 Chính Khí Việt: KHI DƯ LUẬN VIÊN VGCS VÀO CUỘC TRONG VỤ SAMSUNG THÁI NGUYÊN
91
Chính Khí Việt: KHI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ LÀM CHỦ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
92 Chính Khí Việt: CÁI BẪY HOÀNG SA !
93 Chính Khí Việt: BỊ GẬY ĐI XIN TỰ DO HAY XIN US DOLLARS???
94 Chính Khí Việt: NGỒI LỀU CHÚ CUỘI VIẾT LỊCH SỬ
95 Chính Khí Việt: Dối Gian Là Căn Tính Của Tập Đoàn VGCS
96 Chính Khí Việt: DA TÊ GIÁC TRÊN BỘ MẶT VIỆT GIAN CỘNG SẢN
97 Chính Khí Việt: PHIM HÀI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM: DIỄN VIÊN GỐC VIỆT; KỊCH BẢN ĐẠO DIỄN ĐA QUỐC GIA!
98 Chính Khí Việt: TỘI ĐỒ VIỆT GIAN CỘNG SẢN PHẠM XUÂN AN
99 Chính Khí Việt: THI MÚA LÂN TRONG KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ ...

100
Chính Khí Việt: KHI CUỘI ĐƯỢC “QUY HOẠCH” THAM ...
101 Chính Khí Việt: THÙNG RỖNG KÊU TO! GÁI ĐĨ GIÀ MỒM ...
102 Chính Khí Việt: MẶT THẬT CỦA TỔ CHỨC “DÂN SỰ ĐỘC LẬP VIỆT NAM”
103 Chính Khí Việt: KHI “DƯ LUẬN VIÊN" LÊN TIẾNG
104 Chính Khí Việt: CHUỘT CHÙ MÚA!
105 Chính Khí Việt: Bứng Gốc Hay Tỉa Cành Cho Đẹp?
106 Chính Khí Việt: HỒN “TIỂU DIÊN HỒNG”, DA "DÂN SỰ ĐỘC LẬP” !!!
107 Chính Khí Việt: Các Nhà Dân Chủ Đâu?
108 Chính Khí Việt: NÓI LÁO LÀ VŨ KHÍ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS
109 Chính Khí Việt: Không Cho Chìm Xuồng Tham Nhũng!
110 Chính Khí Việt: CÁI NHÌN BỊ ẢNH HƯỞNG VIỆT GIAN HOÁ!
111 Chính Khí Việt: HỌC TẬP ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH SAO BẰNG HỌC TẬP CON HÀ MÃ!?
112 Chính Khí Việt: TẤM GƯƠNG NGƯỜI DÂN
113 Chính Khí Việt: CHẾ ĐỘ CHÍNH ỦY LÀ GÌ?
114 Chính Khí Việt: TẠI SAO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ONLINE CỦA VGCS BẢO VỆ TÊN ĐẠI VGCS PHẠM QUANG NGHỊ???
115 Chính Khí Việt: PHÁP LỆNH ĐÀN CHÓ NGAO VGCS
116 Chính Khí Việt: VỀ TÊN ĂN CẮP NGƯỜI TÀU
117 Chính Khí Việt: VIỆT GIAN CỘNG SẢN: VỪA ĐÁNH TRỐNG VỪA ĂN CƯỚP!!!
118 Chính Khí Việt: BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỘI VIỆT GIAN CỦA BỌN CỘNG SẢN
119 Chính Khí Việt: TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ TỘI LÀ VIỆT GIAN?
120 Chính Khí Việt: CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ LENINIST BÀNH TRƯỚNG VÀO VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?
130 Chính Khí Việt: CÔNG LAO CỦA ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH DÂNG CHO THỰC DÂN ĐỎ!
131 Chính Khí Việt: ĐẠI VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH HÔ TO: “TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN THEO CON ĐƯỜNG VIỆT GIAN THẲNG TIẾN!!!”
132 Chính Khí Việt: CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT LÀ ÂM MƯU BOLSEVIK HÓA NỀN TẢNG CƠ SỞ CỦA VIỆT NAM!
133 Chính Khí Việt: “Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng” CỦA TÊN KGB HỒ CHÍ MINH
134 Chính Khí Việt: NHÂN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ KHÔNG CẦN LŨ CUỘI THAY MẶT ĐI ĂN MÀY VÀI MẨU “TỰ DO, DÂN CHỦ”!!!
135 Chính Khí Việt: VỀ CÁI NHÌN CỦA BRAD ADAMS ĐỐI VỚI NHÂN VẬT HỌ CÙ
136 Chính Khí Việt: Về Cuộc Đấu Tranh Chống VGCS Hiện Nay!
137 Chính Khí Việt: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS
138 Chính Khí Việt: LỜI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM: “ … HÃY NỐI CHÍ TÔI”
139 Chinh Khí Việt: BA ẾCH VÀ 6 CHỮ VÀNG
140 Chính Khí Việt: NGƯNG NGAY TRÒ “BỊT MẮT BẮT DÊ”!
141 Chính Khí Việt: PHẢI NHANH CHÓNG NẮM LẤY CƠ HỘI
142 Chính Khí Việt: ĐÃ QUÁ ĐỦ DỮ KIỆN ĐỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỌN ĐƯỜNG ĐI CHO MÌNH
143 Chính Khí Việt: CUỘC CHIẾN TRANH MA QUỶ
144 Chính Khí Việt: Những Tội Phạm Là Ai?
145 Chính Khí Việt: (Phần 1) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
146 Chính Khí Việt: (Phần 2) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
147 Chính Khí Việt: (Phần 3) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
148 Chính Khí Việt: (Bài 4) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
149 Chính Khí Việt: (Phần 5) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
150 Chính Khí Việt: (Phần 6) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
151 Chính Khí Việt: (Phần 7) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
152 Chính Khí Việt: (Phần 8) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
153 Chính Khí Việt: VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN (PHẦN 9)
154 Chính Khí Việt: (Phần 10) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
154 Chính Khí Việt: TIỂU DIÊN HỒNG HẬU HOÀNG MINH CHÍNH?  ̣1va 2
155
Chính Khí Việt: CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ SỰ BỐ THÍ CỦA TƯ NHÂN
156 Chính Khí Việt: “CHỊ DOÃN” TÂN THỜI! phan 1 - phan 11 Ve Duong Thu Huong
157
Chính Khí Việt: Chân Dung Một Tên Đầu Hàng Hèn Hạ  phan 1 phan 4
158
Chính Khí Việt: PHẠM QUANG NGHỊ MỸ DU
159 Chính Khí Việt: Vũ Khí và Nhân Quyền và Cuội
160 Chính Khí Việt: CHIẾN TRANH hay HOÀ BÌNH?
161 Chính Khí Việt: CẢI TẠO "TRÍ THỨC" BÓC LỘT "NÔNG DÂN" VÀ
162 Chính Khí Việt: ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ BẦY ĐÀN VIỆT GIAN CÓ TỔ CHỨC VÀ "PHẢN ĐỘNG" NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
163 Chính Khí Việt: CHÓ!!!
164 Chính Khí Việt: TỰ DO KINH DOANH CUỘI!!
165 Chính Khí Việt: XÂM LƯỢC KINH TẾ
166 Chính Khí Việt: “LÁI GỖ” và “CUỘI”
167 Chính Khí Việt: VŨNG ÁNG SẮP CÓ THÊM 11 NGÀN CÔNG NHÂN TÀU!
168 Chính Khí Việt: HỮU NGHỊ ĐỪNG NUỐT "NHẬT TÂN"!
169  LÀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN
170 Chính Khí Việt: BÀ CỤ 102 TUỔI CÒN SỐNG NHỜ VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI NGHÈO
171 Chính Khí Việt: CHÓ NGAO LẠI SỦA
172 Chính Khí Việt: CƠ QUAN CHUYÊN CHÍNH MÀ KHÔNG CHÍNH CHUYÊN
173 Chính Khí Việt: HẬU QUẢ CHÍNH SÁCH “DIỆT PHÚ” CỦA VGCS
174 Chính Khí Việt: TRÒ “THOÁT TRUNG” LỪA BỊP
175 Chính Khí Việt: XÃ HỘI CƯỚP NGÀY
176 Chính Khí Việt: MẶT HÀNG PHONG PHÚ CỦA “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - ĐỊNH HƯỚNG XHCN” CỦA VGCS!
177 Chính Khí Việt: VIỆC LỚN THÌ BỎ - VIỆC NHỎ THÌ NHỚ
178 Chính Khí Việt: LẠI CHUYỆN về “CHÓ NGAO” !!!
179 Chính Khí Việt: CHẾT cùng LỊCH SỬ
180 Chính Khí Việt: MÓNG GẤU NGA VẪN BẤU CHẶT TẠI VIỆT NAM
181 Chính Khí Việt: NGƯỜI DÂN VIỆT NAM SẮP ĐƯỢC QUYỀN LÀM CHỦ?
182 Chính Khí Việt: VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC "ĐÈN CÙ"
183 Chính Khí Việt: Tại Sao “BẢO VỆ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC”???
184 Chính Khí Việt: HAI CHỖ ĐỨNG, HAI CÁCH NHÌN
185 Chính Khí Việt: HEO VIỆT GIAN CỘNG SẢN Nằm Chờ CỌP BA TÀU Liếm Lông !!!
186 Chính Khí Việt: MƯU MA - CHƯỚC QUỶ CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
187 Chính Khi Việt: SỰ CỘNG SINH CỦA MA QUỶ!
188 Chính Khí Việt: CHÓ KHÔN BIẾT Ý CHỦ!
189  Chính Khí Việt: BAO GIỜ MỚI MỞ MẮT???
190 Chính Khí Việt: CHUYỆN “GIA ĐÌNH”
191 Chính Khí Việt: KHI GIAN DỐI CHE LẤP SỰ THẬT
192 Chính Khí Việt: HALLOWEEN ở VIỆT NAM
193 Chính Khí Việt: Thơ Ngỏ Kính Gởi Cha Quản Nhiệm Nguyễn ...
194 Chính Khí Việt: Đàn Chó "Nghiệp Vụ" Của Công An VGCS
195 Chính Khí Việt: (Phần 1) NHẬN XÉT TÓM LƯỢC VỀ ...
196 Chính Khí Việt: (Phần 2) Nhận Xét Tóm Lược Về Việt Gian ...
197 Chính Khí Việt: (Phần 3) NHẬN XÉT TÓM LƯỢC VỀ VIỆT ...
198 Chính Khí Việt: VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ”.
199 Chính Khí Việt: LẠI CHUYỆN về “CHÓ NGAO” !!!
200 Chính Khí Việt: KHI CHÓ NGAO LẠI GẦN
 
225 Chính Khí Việt: BA ẾCH “THÂN MỸ”???!!! (Bài 6...
242 Chính Khí Việt: SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG” (Phần 12 và Hết)
http://www.chinhkhiviet.net/2015/04/chinh-khi-viet-su-that-ve-cai-goi-la_19.html

301: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 1)
302: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 2)
303: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 3)
304: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 4)
305: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 5)
306: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 6)
308: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 8)
309: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 9)
310: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 10)
311: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 11)
312: Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 12)
313: Chính Khí Việt (Bài 1/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ “LIÊN MINH CHÓ HEO”
314: Chính Khí Việt (Bài 2/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ “LIÊN MINH CHÓ HEO”
315: Chính Khí Việt (Bài 3/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ "LIÊN MINH CHÓ HEO"!
316: Chính Khí Việt (Bài 4/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ "LIÊN MINH CHÓ HEO"!
317: Chính Khí Việt (Bài 5/100) CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ "LIÊN MINH CHÓ HEO"!

318: Chính Khí Việt: TRÒ “NỬA ÚP – NỬA MỞ” CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
319: Chính Khí Việt (Bài 9) HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI
320: Chính Khí Việt (Bài 10 và Hết) HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI
321: Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…ĐIẾU BÁT sắp DU MỸ!!!???
322: Chính Khí Việt: VẢI THƯA KHÔNG THỂ CHE ĐƯỢC MẮT THÁNH
333: Chính Khí Việt: LÁ BÀI ĐƯỢC LÂT NGỬA

334: Chính Khí Việt (Bài 1) TỔNG THỐNG HOA KỲ SẼ TIẾP ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN TRỌNG KHÔNG LÚ TẠI “NHÀ TRẮNG”
335: Chính Khí Việt: (Bài 2) TỔNG THỐNG HOA KỲ SẼ TIẾP ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN TRỌNG KHÔNG LÚ TẠI “NHÀ TRẮNG”

336: Chính Khí Việt: (Bài 1) ĐẠI SỨ HOA KỲ TED OSIUS TẠI VN CÓ BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN RẤT HAY!!!
337: Chính Khí Việt: (Bài 2) ĐẠI SỨ HOA KỲ TED OSIUS TẠI VN CÓ BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN RẤT HAY!!!
338: Chính Khí Việt: (Bài 3) ĐẠI SỨ HOA KỲ TED OSIUS TẠI VN CÓ BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN RẤT HAY!!!

339: Chính Khí Việt: (Bài 4) ĐẠI SỨ HOA KỲ TED OSIUS TẠI VN CÓ BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN RẤT HAY!!!
340: Chính Khí Việt: (Bài 5) ĐẠI SỨ HOA KỲ TED OSIUS TẠI VN CÓ BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN RẤT HAY!!!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website