CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, March 11, 2015

Thông Báo Của Website Chính Khí Việt

THÔNG BÁO


Website Chính Khí Việt (www.chinhkhiviet.net) trân trọng thông báo:

Kính Gởi quý bạn đọc website:

Trang Web này sẽ có một trang riêng Rất Đặc Biệt nhằm Vinh Danh và Ghi Ơn Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Vì thế:

Chính Khí Việt mong nhận được thật nhiều hình ảnh,  tài liệu, bài vở về người lính của các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà,  Quân Sử của từng Đơn vị và gương chiến đấu dũng mãnh của các quân binh chủng, cũng như   Gương sáng và hình ảnh người chiến sĩ vì nước quên thân nhằm mục đích "Bảo Quốc An Dân"  trong tinh thần Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm

Mọi thư từ liên lạc xin quý vị gởi vào hộp thơ:  www.chinhkhiviet2015@yahoo.com hoặc www.chinhkhiviet2014@gmail.com
Xin chân thành cám ơn quý bạn đọc website Chính Khí Việt

Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website