CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 21, 2015

Sưu Tầm: Thư Không Niêm Gởi Thằng Tam Bảo Nô An Nam Nguyễn

chinhkhiviet.2014
Aug 11, 2014
 • 0 Attachment

  Đúng là lũ ếch ngồi đáy giếng!
  Ta đã sớm biết lũ chúng bay chỉ là loại Tam Bảo Nô NGU MUỘI và MẠT HẠNG!!!
  Hãy nhìn nội bô của cái gọi là GHPGVNTN chúng bay ngày nay đang cắn xé nhau KHỦNG KHIẾP là dường nào???
  Không biết khi gặp nhau thật ở ngoài đời thường thì chúng sẽ làm gì nhau??? Ta thật không dám hình dung thêm!!!
  Đấy là cái BI - TRÍ -DŨNG của tụi chó khốn nạn TAM BẢO NÔ chúng bay!!!
  Chỉ vì ba cái "bẹt bẹt"  mà chúng nó rất "thật thà" lôi hết những "thâm cung" của cái gọi là đám Ma Tăng GHPGVNTN ra, ấy là cái QUẢ, cái NGHIỆP mà lũ chúng bay phải trả vậy!!!
   
  Chúng bay tưởng là gài được ta sao???
  Rất thật với lũ chúng bay rằng HẾT KIẾP NÀY VÀ BÀI BA KIẾP NỮA, CHÚNG BAY CŨNG CHƯA ĐỨNG TỚI NGANG THẰNG BÁC HỒ CỦA TA!!!
  Tiếp tục làm Tam Bảo Nô ngu muội của chúng bay đi  để mong cầu cái gọi là GIẢI THOÁT!!!

  0 comments:

  Post a Comment

   

  Subscribe to our Newsletter

  Contact our Support

  Email us: Support@templateism.com

  Thành Viên của Website