CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, March 20, 2015

Sưu Tầm: Không Tánh Đi Đâu?

KHÔNG TÁNH ĐI ĐÂU?

VỪA ĐÂY CÁC NHÀ DÂN CHỦ TRONG NƯỚC TÌM HOÀI MÀ KHÔNG BIẾT “THÀY  KHÔNG TÁNH”  ĐANG Ở LỖ MÔ.  ĐÃ TÌM TỚI CẢ HANG CẮC KÉ "CỎ GÀ LÚN PHÚN LEO QUANH MÉP” CŨNG KHÔNG THẤY “THÀY" ĐÂU CẢ?

Khổ quá!  Khổ quá !!  Khổ quá!!!

Chính Khí Việt xin phép gợi ý rằng Tổ Tiên đã dạy: “Kiếm con có tóc thì sẽ ra thằng trọc đầu”. 

Trường hợp “thày” Không Tánh thì cứ nắm tóc nữ Phật Tử ở chung phòng Khách sạn Hoàng Yến với Thày "hồi nẫm" là sẽ thấy “Thày” cười ngượng ngập “CHUI” ra mà đầu còn hơi ƯỚT!!!
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website